Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Kontrole wewnętrzne
Termin kontroli od 23.01.2004 r.

2004-02-09 11:19

KONTROLE WEWNĘTRZNE
2004r.


I.
W wyniku uzyskanych informacji, działając na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not. (Or. 0113-1/04) z dnia 23.01.2004 r. powołana została komisja mająca na celu wyjaśnienie okoliczności dostępu osób nieuprawnionych do dokumentów zawierających dane osobowe p. Arkadiusza Gregorczyka, Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle n. Not., objęte ochroną w myśl art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926). Ustalenia komisji, dokonane dnia 27.01.2004 r., zawarte są w Protokole (0913-1/04).
II.
W dniach 09-26.03.2004 r. prowadzona była kontrola obejmująca Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle n. Not. w zakresie gospodarki mieniem i środkami finansowymi za rok 2003 oraz oceny merytorycznej kierownictwa NOK (SK 0913-2/04). Wyniki z kontroli zawarte są w Protokole z kontroli z dnia 29.03.2004 r.
III.
W dniu 31.03.2004 r. prowadzono czynności kontrolne celem wyjaśnienia zastrzeżeń złożonych przez mieszkankę Nakła n. Not. dotyczących przyznanej kwalifikacji jej zatrudnienia przez Zakład Robót Publicznych (SK-0913-3/2004). Wyniki kontroli zawarte są w notatce służbowej z dn. 06.04.2004 r. przedłożonej do zapoznania Burmistrzowi Miasta i Gminy wm. 
IV.
W dniu 07.04.2004 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie spraw finansowo-administracyjnych w Szkole Podstawowej w Olszewce przez komisję ds. kontroli placówek oświatowo-wychowawczych na podstawie Uchwały Nr XXVI/297/96 z dn. 03 października 1996 r. Rady Miejskiej w Nakle n. Not. (SK 0932-1/2004). Wyniki kontroli zawiera Protokół z kontroli z dn. 08.04.2004 r
V.
W dniu 21.04.2004 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie spraw finansowo-administracyjnych w Gimnazjum nr 3 w Nakle n. Not. przez komisję ds. kontroli placówek oświatowo-wychowawczych na podstawie Uchwały Nr XXVI/297/96 z dn. 03 października 1996 r. Rady Miejskiej w Nakle n. Not. (SK 0932-2/2004). Wyniki kontroli zawiera Protokół z kontroli z dn. 22.04.2004 r


Autor: Administrator


Wprowadzane zmiany:
2004-02-09 11:26:25 - Dodano wpis autor: Administrator
2004-05-12 09:24:01 - Zmieniono treść autor: Administrator
Drukuj

« wstecz(c) OBPON.PL