Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Statystyka odwiedzin
Biuletynu Informacji Publicznej

Ogólna liczba odwiedzin w roku 2018: 121365

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron w roku 2018
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 10 czerwca 2010
13
UCHWAŁA Nr XLVII/694/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XXII/215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
32
ZARZĄDZENIE Nr 96/04 z dnia 14 grudnia 2004
59
UCHWAŁA Nr XL/376/2006 z dnia 2 lutego 2006
15
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne
168
UCHWAŁA Nr XXVI/242/04 z dnia 28 października 2004r
30
Zarządzenia Kierownika Jednostki
363
Wpisy z lat ubiegłych dostępne są w archiwum
636
Zarządzenie nr 87/2003 z dnia 22.08.2003r.
30
UCHWAŁA Nr VII/130/2011 z dnia 31 marca 2011r.
20
Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 26 stycznia 2009
14
Zarządzenie Nr 98/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
13
Uchwała nr XII/120/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
34
OGŁOSZENIE
2321
INFORMACJA
956
KOMUNIKAT WYBORCZY
242
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Łojek Katarzyna
26
UCHWAŁA Nr XXXIII/451/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
PORZĄDEK OBRAD XLVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
Ogłoszenie o wyborze oferty
1223
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 20 kwietnia 2010
12
Komunikaty
428
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia
152
ZARZĄDZENIE Nr 92/2003 z dnia 11.09.2003 r.
31
Przetargi ustne nieograniczone
55
UCHWAŁA NR XIV/149/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
70
UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/05 z dnia 01 grudnia 2005
73
UCHWAŁA Nr XXIII/218/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr IX/160/2011 z dnia 26 maja 2011r.
18
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
92
Zawiadomienie o wyborze oferty
208
ZARZĄDZENIE NR 59/2004r. z dnia 02.07.2004r.
30
UCHWAŁA Nr XXXVIII/347/05 z dnia 01 grudnia 2005
67
Ogłoszenie o naborze (MGOPS)
101
Zarządzenia nr 126/2003 z dnia 31.12.2003r.
54
Mikołajczak Katarzyna
54
UCHWAŁA Nr XLVI/671/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZRP)
158
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
1115
Zarządzenia nr 121/2003 z dnia 15.12.2003r.
60
Ogłoszenie o naborze nr 06/2006
27
Zarządzenia Burmistrza
2134
UCHWAŁA Nr XXXVIII/357/05 z dnia 1 grudnia 2005
68
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
1510
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
16
Przetarg nieograniczony ,,Przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nakło oraz przewozu sportowców”
30
UCHWAŁA Nr XXXI/295/2005 z dnia 31 marca 2005
27
ZARZĄDZENIE Nr 17/K/2007 z dnia 7 września 2007r.
14
UCHWAŁA Nr XLVI/675/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
19
Uchwały Rady Miejskiej
2753
Uchwała Nr XI/102/2003 z dnia 28.08.2003 r.
29
Zarządzenie Nr 85/2009 z dnia 24 lipca 2009
13
UCHWAŁA Nr XXXIV/329/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
64
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
520
UCHWAŁA Nr XLVII/734/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
438
KOMUNIKAT WYBORCZY - Wybory Prezydenta RP
50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d/s administracji
50
UCHWAŁA Nr LVI/860/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
20
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 13 lipca 2010
13
Susfał Aleksandra
48
KOMUNIKAT
1133
WYNIK konkursu
63
ZARZĄDZENIE NR 51/2007 z dnia 04 czerwca 2007
13
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2008 z dnia 30 stycznia 2008
10
Grabarski Jan
33
Boczan Zbigniew
43
Ogłoszenie o wyniku przetargu
355
UCHWAŁA Nr XXVI/354/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
16
Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
28
UCHWAŁA nr XVIII/173/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
30
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (32724-2011)
32
UCHWAŁA NR XVIII/171/2004 z dnia 26 lutego 2004 r
29
UCHWAŁA Nr XLII/403/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
33
UCHWAŁA NR XVII/162/2004 z dnia 29 stycznia 2004
29
Podatki i opłaty
407
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
29
ZARZĄDZENIE Nr 56/2007 z dnia 8 czerwca 2007
13
Bielec Małgorzata
104
Przetarg nieograniczony
962
ZAWIADOMIENIE
1034
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
174
Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 05.05.2004r.
30
UCHWAŁA Nr VII/132/2011 z dnia 31 marca 2011r.
39
ZARZĄDZENIE NR 91/2004 z dnia 14 listopada 2004r
60
PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
6
Informacja nt. dofinansowania działań polegających na modernizacji ogrzewania
56
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2008 z dnia 29 lutego 2008
11
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2007 z dnia 03 września 2007
12
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym
1810
Wpisy z lat poprzednich dostępne sa w archiwum...
571
Uchwała Nr XXI/196/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
31
DECYZJA
466
OGŁASZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
28
Zarządzenie Nr 179/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
14
Zarządzenie nr 89/2003 z dnia 01 wrzesnia 2003r.
29
Zarządzenie nr 49/2003 z dnia 1.07.2003r.
32
UCHWAŁA Nr V/30/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu
651
ZARZĄDZENIE NR 27/05 z dnia 25 marca 2005
30
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych do budowy budynku komunlanego przy ul. Szubińskiej w Paterku
51
UCHWAŁA Nr XXXV/333/2005 z dnia 27 września 2005
65
PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI
55
Zarządzenie Nr 21/07 z dnia 6 marca 2007r
31
ZARZĄDZENIE Nr 38 /2004 z dnia 19 marca 2004 r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/258/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
ZARZĄDZENIE Nr 33/2006 z dnia 24 maja 2006
62
ogłoszenie o wyniku postępowania
108
Janusz Dąbrowski
104
UCHWAŁA Nr XXXII/306/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
14
Zarządzenie nr 53/03 z dnia 04.07.2003r
28
Uchwała Nr XI/104/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
15
Sesje Rady Miejskiej z roku 2007 dostępne są w archiwum
10
Obwieszczenie
425
ZARZĄDZENIE NR 26/K/2008 z dnia 08 grudnia 2008
24
Odpowiedzi na pytania
460
Ogłoszenie
934
Zarządzenie Nr 121/2009 z dnia 22 paźdzernika 2009
13
Ogłoszenie o naborze nr 07/2007
11
UCHWAŁA NR XX/192/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
29
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 5 lipca 2010
13
UCHWAŁA Nr XXXIII/467/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
1043
Wynik konkursu
116
ZARZĄDZENIE Nr 140/2005 z dnia 11 października 2005
30
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/06
22
POSTANOWIENIE
568
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 28 czerwca 2010
12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
101
Przetargi ogłoszone
1121
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - dostawy
29
UCHWAŁA Nr XVI/141/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
34
UCHWAŁA NR XXII/211/2004 z dnia 30.czerwca 2004r.
28
UCHWAŁA Nr X/174/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
36
UCHWAŁA Nr XXVII/259/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
65
Uchwała Nr XIII/128/03 z dnia 30 października 2003r.
27
Komisja Budżetu i Finansów
67
Przetarg na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
50
Ogłoszenie o naborze (ZS w Potulicach)
13
UCHWAŁA Nr V/33/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Kołaczek Hieronim
33
Protokół nr 40/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
UCHWAŁA Nr XXXIII/460/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
KOMUNIKAT z dnia 28 listopada 2007r
51
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 14 000 euro
136
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia
252
ZARZĄDZENIE nr 23/2004 z dnia 22 marca 2004r.
31
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
30
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2010 z dnia 19 kwietnia 2010
26
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
69
UCHWAŁA Nr L/802/2010 z dnia 27 maja 2010r.
18
Zarządzenie Nr 70/2008 z dnia 16 czerwca 2008
13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
271
UCHWAŁA Nr IX/168/2011 z dnia 26 maja 2011r.
18
O G Ł O S Z E N I E
48
Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej
65
Zarządzenie Nr 162/2010 z dnia 11 października 2010 roku
13
Porządek obrad XX - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
7
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
196
Zarządzenie na 71/2003 z dnia 27.06.2003r.
32
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
640
Łaniecki Sławomir
70
Zarządzenie Nr 44 z dnia 02 czerwca 2004
32
ZARZĄDZENIE NR 65/2007 z dnia 11 licpa 2007
14
Porządek obrad XVI - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
9
UCHWAŁA Nr XXVII/254/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
68
UCHWAŁA Nr LII/817/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
17
Budżet Miasta i Gminy
410
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 28 czerwca 2010
13
Zarządzenie Nr 07/2009 z dnia 19 stycznia 2009
15
Informacja o wniku naboru
10
Górniak Krystyna
60
UCHWAŁA Nr XXIV/315/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
14
PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Przetarg nieograniczony na budowę nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy
49
UCHWAŁA Nr XXII/192/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
17
UCHWAŁA Nr V/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
22
ZARZĄDZENIE Nr 84/2004 z dnia 29.09.2004
30
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
15
Dombek Anna
58
UCHWAŁA Nr XXXIV/327/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
61
Skład Rady Miejskiej
494
Komunikat Wyborczy
100
Zarządzenie Nr 49/2004 z dnia 11.06.2004r.
27
Przetarg nieograniczony na prace remontowe sali gimnastycznej, polegające na rozbiórce istniejącego sufitu powieszonego i wykonaniu nowego.
49
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 9 czerwca 2010
12
Tadrowska Ewa
59
Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 25 stycznia 2008
14
ZARZĄDZENIE NR 76/2005 z dnia 11 lipca 2005
14
INFORMACJA w spr. rezygnacji kandydata
11
OGŁOSZENIE o konkursie architektonicznym
23
Uchwała Nr X/99/2007 z dnia 28 czerwca 2007
15
PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
UCHWAŁA Nr XXIV/323/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XLV/639/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
36
Zarządzenia nr 10/2004 z dnia 26.01.2004r.
30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
48
ZARZĄDZENIE nr 21/2004 z dnia 18 marca 2004r.
30
Odpowiedzi na pytania (ZOOR) z dnia 28.09.09 r.
27
Uchwała Nr XIII/135/2003 z dnia 30 października 2003 r.
29
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
719
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 24 czerwca 2010
13
UWAGA!!!
125
Kopiszka Krzysztof
86
ZARZĄDZENIE NR 107/2005 z dnia 30 sierpnia 2005
30
Uchwała Nr XII/109/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
15
ZARZĄDZENIE NR 18/K/2009 z dnia 17 grudnia 2009
24
Zmiany do SIWZ
135
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2007 z dnia 20 marca 2007
13
Oferty inwestycyjne
353
ZARZĄDZENIE NR 71/04 Z dnia 14 sierpnia 2004
32
Modyfikacja SIWZ z dnia 11.03.2010r.
29
UCHWAŁA Nr XLVII/728/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
19
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Przetargi rozstrzygnięte
728
UCHWAŁA Nr XXXIII/321/2005 z dnia 9 czerwca 2005
16
Kowalski Andrzej
82
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (100727-2011)
29
ZARZĄDZENIE Nr 07/2006 z dnia 18 stycznia 2006
60
Przetarg nieograniczony na ,,Dostawę paliwa (oleju napędowego) do autobusów szkolnych”
28
Zarządzenie Nr 136/2009 z dnia 10 grudnia 2009
27
ZARZĄDZENIE Nr 101/2007 z dnia 2 listopada 2007
26
UCHWAŁA Nr XXV/343/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXII/194/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
15
Uchwała Nr IX/94/2007 z dnia 31 maja 2007
14
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2007 z dnia 02 stycznia 2007
13
UCHWAŁA Nr XXXIX/560/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXIV/311/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIV / 235 / 04 z dnia 30 września 2004r
31
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
31
Zmiany do SIWZ z dnia 24.06.2010r.
25
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 30 czerwca 2010
14
ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 z dnia 10 maja 2007
14
Uchwała nr XII/124/2003 z dnia 30 września 2003 roku
27
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2006 z dnia 18 stycznia 2006
26
ZARZĄDZENIE NR 136/05 z dnia 05 października 2005
30
Uchwała nr XIII/126/2003 z dnia 30 października 2003r.
38
Zamówienia poniżej 14000E
189
Uchwała Nr XIX/188/2004 z dnia 30 marca 2004 roku
32
ZARZĄDZENIE Nr 94/2005 z dnia 5 sierpnia 2005
29
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 8 lipca 2010
15
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 06 maja 2010
14
UCHWAŁA NR XLII/417/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
66
Ogłoszenie o naborze nr 03/2007
26
Informacja o wyniku naboru
240
UCHWAŁA Nr XXVIII / 267 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
63
UCHWAŁA Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
33
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Zarządzenie Nr 02/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku
17
ZARZĄDZENIE Nr 59/05 z dnia 14 czerwca 2005
35
Uchwała Nr XVI / 155 / 2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
65
Uchwała Nr XII /122/2003 z dnia 30 września 2003 roku
30
ZARZĄDZENIE NR 82/2004 z dnia 20.09.2004
29
ZARZĄDZENIE Nr 130/2005 z dnia 28 września 2005
31
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (30707-2011)
27
ZARZĄDZENIE Nr 06/06 z dnia 19 maja 2006
56
UCHWAŁA Nr VIII/157/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
33
Monitor Polski
147
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/05
32
UCHWAŁA Nr XXII/201/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
17
Zarządzenie Nr 198/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
25
UCHWAŁA Nr XXXII/309/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
15
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
109
ZARZĄDZENIE NR 101/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r
63
Odpowiedź na pytanie z dnia 12.04.2011
29
WYNIK KONKURSU
663
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 z dnia 21 lutego 2007
12
OBWIESZCZENIE
938
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 18 lutego 2009
17
UCHWAŁA Nr XXVIII / 266 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
66
Szymon Karolczak
95
UCHWAŁA Nr VIII/156/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
18
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
Tomasz Bzdawka
59
UCHWAŁA Nr XLII/414/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
32
Informacja o wyborze Wykonawcy (ZRP)
11
ZARZĄDZENIE Nr 69/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r.
30
Ogłoszenie o wyniku naboru
90
Ogłoszenie(MGOPS)
20
Przetarg na wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
103
UCHWAŁA Nr LVI/851/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
20
Ogłoszenie (OSP Nakło)
23
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZGO w Rozwarzynie)
33
UCHWAŁA Nr XXXIX/563/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
231
UCHWAŁA Nr XVIII/168/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
15
Informacja o wyborze oferentów
198
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZOOR)
136
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2006 z dnia 04 września 2006
54
UCHWAŁA Nr XLIII/586/2009 z dnia 29 października 2009r.
18
UCHWAŁA Nr XLV/637/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XX/176/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
33
Zarządzenie Nr 112/2003 z dnia 29.10.2003r.
62
Uchwała nr XIX/184/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
30
Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 3 listopada 2008
24
Pałubicka Alina
49
UCHWAŁA Nr XXVI/245/2004 z dnia 28 października 2004r
28
ZARZĄDZENIE NR 75/2005 z dnia 11 lipca 2005
15
Dybalska Małgorzata
28
ZARZĄDZENIE Nr 12/2004 z dnia 18 lutego 2004
32
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (68859-2011)
31
Przetarg nieograniczony na wykonanie IV etapu budowy kanalizacji ściekowej w Minikowie, Ślesinie, Trzeciewnicy wraz z kolektorem tłocznym do Nakła.
52
UCHWAŁA Nr XXIV / 231 / 04 z dnia 30 września 2004r
31
UCHWAŁA Nr XLI/575/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLII/415/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
69
Ogłoszenie o unieważnienieu przetargu nieograniczonego
93
UCHWAŁA nr XVI /157/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
68
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 4 maja 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 108/05 z dnia 01 września 2005
30
UCHWAŁA Nr XXIV/312/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
16
Derus Jarosław
81
Ogłoszenie o naborze nr 5/2008
25
ZARZĄDZENIE Nr 106/2007 z dnia 20 listopada 2007
26
Uchwała nr XI/115/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
30
Przygoda Mirosława
83
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
27
ZARZĄDZENIE NR 7/2005 z dnia 3 lutego 2005
30
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
UCHWAŁA Nr XXIII/287/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
Ogłoszenie o zawarciu umowy
169
UCHWAŁA nr XXVII/264/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
62
ZARZĄDZENIE Nr 87/2004 z dnia 17.10.2004
58
Zielińska Jolanta
77
Zarządzenie nr 102/2003 z dnia 23.09.2003r.
31
Zarządzenie Nr 149/2010 z dnia 20 września 2010 r.
14
Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
11
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
17
UCHWAŁA Nr XXIX/272/2005 z dnia 20 stycznia 2005r
28
ZARZĄDZENIE Nr 06/2006 z dnia 13 stycznia 2006
54
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego
68
ZARZĄDZENIE Nr 03/2005 z dnia 4 stycznia 2005
33
Zarządzenie nr 15/2004 z dnia 25.02.2004r.
33
UCHWAŁA Nr V/72/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Otwarty konkurs ofert
50
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.10.2010
15
Zarządzenie nr 95/2003 z dnia 2.09.2003r.
32
ZARZĄDZENIE NR 60/2004r. z dnia 02.07.2004r.
30
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
ZARZĄDZENIE Nr 153/05 z dnia 04 listopada 2005
59
ZARZĄDZENIE Nr 133/2005 z dnia 4 października 2005
30
UCHWAŁA Nr XIII/133/03 z dnia 30 października 2003 r.
27
ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 z dnia 21 lutego 2007
13
Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"
98
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (387996-2010)
50
UCHWAŁA Nr XXXIX/558/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLIV/617/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
18
Zarządzenia nr 47/2003 z dnia 26.06.2003r.
27
UCHWAŁA Nr XXIII/220/2004 z dnia 30 sierpnia 2004
28
UCHWAŁA Nr XLVIII/761/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XXXVI/517/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
17
UCHWAŁA nr XX/191/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
28
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Przybylak Hanna
59
UCHWAŁA Nr XLVII/717/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
Uchwała Nr XI/106/2003 z dnia 28.08.2003 r.
28
Ogłoszenie o naborze nr 02 / 2006
33
Zarządzenie Nr 111/2008 z dnia 26 września 2008
13
Informacja o wyborze oferenta
243
ZARZĄDZENIE Nr 76/2004 z dnia 01.09.2004
31
Ogłoszenie o konkursie wniosków
24
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2009 z dnia 24 lipca 2009
26
ZARZĄDZENIE Nr 47/05 z dnia 24 maja 2005
33
Zarządzenie Nr 48 z dnia 9 czerwca 2004 r
29
UCHWAŁA Nr XXX/415/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
172
PORZĄDEK OBRAD XXV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
10
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2006 z dnia 18 maja 2006
26
UCHWAŁA Nr XLVI/674/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
Skład Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
124
ZARZĄDZENIE Nr 137/05 z dnia 5 października 2005
31
Informacja
355
Statut Miasta i Gminy
121
UCHWAŁA Nr XXXIII/481/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
Maćkowska Anna
93
UCHWAŁA Nr XLVIII/736/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
160
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
17
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007 z dnia 18 października 2007
25
Jan Marciniak
105
Informacja o wnikach naboru
46
UCHWAŁA Nr XXIX/380/2008 z dnia 30 października 2008r.
17
Uchwała nr XII/117/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
27
UCHWAŁA Nr II/3/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
31
UCHWAŁA nr XXV / 236 / 04 z dnia 14 października 2004r
27
UCHWAŁA Nr XLVII/707/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
Uchwała Nr IX/88/2007 z dnia 31 maja 2007
16
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZOOR)
52
UCHWAŁA Nr XXX/411/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
17
Jolanta Tadych
103
UCHWAŁA Nr XLVIII/744/2010 z dnia 25 marca 2010r.
20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
43
OGŁOSZENIE o zamówieniu
326
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 12 grudnia 2006
69
UCHWAŁA Nr XLVIII/767/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2010 z dnia 21 grudnia 2010
24
ZARZĄDZENIE NR 16/2004 z dnia 03.03.2004r.
28
UCHWAŁA nr XX/190/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
31
UCHWAŁA Nr II/6/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
32
Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 12 maja 2008
16
Uchwała Nr XIV/121/2007 z dnia 27 września 2007r.
17
ZARZĄDZENIE Nr 100/2005 z dnia 22 sierpnia 2005
33
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 8 czerwca 2010
14
Mnichowska Halina
61
ZARZĄDZENIE Nr 69/2005 z dnia 5 lipca 2005
35
UCHWAŁA Nr V/52/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gim. Nr 4 w Nakle 399002-2010)
50
Protokół nr 54/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
92
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - usługi
27
Porządek Obrad XXII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
Krzysztof Ksobiak
103
Zarządzenie Nr 114/2009 z dnia 9 paźdzernika 2009
12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gimnazjum Nr 4)
73
Zarządzenie nr 43/2003 z dnia 06.06.2003r.
31
UCHWAŁA Nr XVI/142/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 152/2005 z dnia 26 października 2005
61
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
Pozostałe oświadczenia majątkowe dostępne sa w archiwum
41
ZARZĄDZENIE Nr 02/2006 z dnia 11 stycznia 2006
15
ZARZĄDZENIE Nr 71//2005 z dnia 08 lipca 2005
30
Protokół nr 41/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
29
UCHWAŁA Nr XXIII/274/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
Zarządzenie Nr 164/2010 z dnia 18 października 2010 roku
14
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2009 z dnia 22 czerwca 2009
24
Zarządzenie Nr 133/2009 z dnia 2 grudnia 2009
26
Bzdawka Tomasz
50
UCHWAŁA Nr XXIX/374/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
Czesław Kucharski
99
UCHWAŁA Nr LVI/862/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
21
Zarządzenie Nr 82/2008 z dnia 9 lipca 2008
13
Protokoły z sesji
325
Zarządzenie Nr 78/2008 z dnia 3 lipca 2008
13
Wzory druków deklaracji i informacji podatkowych
52
ZARZĄDZENIE NR 157/05 z dnia 17 listopada 2005
59
ZARZĄDZENIE NR 43/05 z dnia 16 maja 2005
31
UCHWAŁA Nr XXX/297/05 z dnia 24 lutego 2005
32
Ogłoszenie o naborze nr 09/2007
12
Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 24 kwietnia 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 102/2005 z dnia 23 sierpnia 2005
30
Oświadczenia majątkowe
1839
OBWIESZCZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO
64
Barcz Lech
72
UCHWAŁA Nr VI/97/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
21
Oferty pracy
440
ZARZĄDZENIE Nr 163/2005 z dnia 28 listopada 2005
28
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
40
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 7 czerwca 2010
12
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (ZRP)
48
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Występie
29
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
77
ZARZĄDZENIE Nr 29/2005 z dnia 5 kwietnia 2005
31
Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego
47
UCHWAŁA Nr XVII/164/04 z dnia 29 stycznia 2004 r
28
Komisja Rewizyjna
69
Uchwała Nr XIII/136/2003 z dnia 30 października 2003 r.
31
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora olejowej kotłowni lokalnej w Występie
29
ZARZĄDZENIE Nr 128/05 z dnia 23 września 2005
29
Zarządzenie Nr 187/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
15
Uchwała Nr XIV/142 / 2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
65
Zarządzenie nr 113/2003 z dnia 30.10.2003r.
61
Ogłoszenia z roku 2006 dostępne są w archiwum
29
ZARZĄDZENIE Nr 64/2005 z dnia 24.06.2005
35
Zarządzenie Nr 118/2008 z dnia 15 października 2008
32
ZARZĄDZENIE Nr 15/05 z dnia 24 lutego 2005
31
Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku
15
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym
51
UCHWAŁA Nr VII/147/2011 z dnia 31 marca 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XLVI/652/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
Ogłoszenia
553
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 14000 Euro
64
UCHWAŁA Nr VI/117/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
UCHWAŁA Nr XXIII/239/2008 z dnia 29 maja 2008r.
17
Pozostałe oświadczenia majątkowe
398
Ochrona środowiska
617
Halina Mnichowska
103
Ogłoszenie o naborze nr 07 / 2005
57
UCHWAŁA Nr XXIX/389/2008 z dnia 30 października 2008r.
16
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 26 marca 2010
12
UCHWAŁA Nr XV/130/2007 z dnia 25 października 2007r.
18
Zarządzenia nr 06/2004 z dnia 22.01.2004r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/246/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na dostawę drzewek, krzewów, rozsad kwiatowych, wiązanek kwiatów oraz traw
31
UCHWAŁA Nr XLVII/710/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i drukarek.
29
ZARZĄDZENIE NR 107/2005 z dnia 30 sierpnia
31
Uchwała Nr XV/151/ 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.
66
UCHWAŁA Nr XXXIII/476/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/228/2008 z dnia 29 maja 2008r.
19
Szalbierz-Werens Aurelia
23
Przetarg nieograniczony na dostawy partiami artykułów spożywczych
99
Uchwała Nr XI/107/03 z dnia 28.08.2003 r.
31
UCHWAŁA Nr XLI/567/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
20
UCHWAŁA Nr XLIII/603/2009 z dnia 29 października 2009r.
17
Rominska-Jędrzejczak Iwona
64
OGŁOSZENIE o wyborze oferty
53
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2009r.
12
Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 9 kwietnia 2008
14
Ogłoszenie o naborze
161
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 10 marca 2010
13
Jan Światłowski
104
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
70
UCHWAŁA Nr XXVII/250/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
62
Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 11 maja 2011 roku
16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
46
UCHWAŁA Nr VI/126/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
Ogłoszenie o naborze nr 1/2006
28
UCHWAŁA Nr XXIX/271/2005 z dnia 20 stycznia 2005r
29
Informacja a stanie mienia komunalnego
48
Ogłoszenie o naborze nr 2/2006
26
UCHWAŁA Nr III/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XX/173/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
16
ZARZĄDZENIE Nr 25/2004 z dnia 29 marca 2004
35
Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
30
Protokół nr 21/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
Światłowski Jan
58
UCHWAŁA Nr XXIV/321/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
17
Uchwała Nr XI/110/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
25
UCHWAŁA Nr XL/564/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r.
16
ZARZĄDZENIE Nr 110/2005 z dnia 1 wrzesnia 2005
32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane (131253-2011)
48
UCHWAŁA Nr XXIII/243/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 5 lutego 2010
15
Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 18 czerwca 2009
12
Zarządzenie Nr 05/2009 z dnia 15 stycznia 2009
27
ZARZĄDZENIE Nr 03/2007 z dnia 3 stycznia 2007
16
Uchwała Nr VII/63/2007 z dnia 29 marca 2007
16
UCHWAŁA Nr XLVIII/754/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
Zarządzenie nr 60/03 z dnia 04.07.2003r
29
ZARZĄDZENIE Nr 52/2007 z dnia 31 maja 2007
12
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
183
Zarządzenie nr 62/03 z dnia 04.07.2003r
28
UCHWAŁA Nr XXVI/357/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
34
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
26
Zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 10. 05. 2004 r.
26
Uchwała Nr IX/89/2007 z dnia 31 maja 2007
15
Ogłoszenie o naborze nr 13 / 2006
50
Strona główna
629
Chwiłka Bartłomiej
65
UCHWAŁA Nr V/85/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
UCHWAŁA Nr XXIV/320/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
14
ZARZĄDZENIE Nr 118/2005 z dnia 14 września 2005
30
ZARZĄDZENIE Nr 54/2007 z dnia 05 czerwca 2007
12
Komunalne przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
97
Zarządzenie nr 09/2004 z dnia 11.02.2004 r.
31
PRZETARG NIEOGRANICZONY
52
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2009 z dnia 9 września 2009
25
Zarządzenie Nr 134/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
15
Zarządzenie na 114/2003 z dnia 6.11.2003r.
58
ZARZĄDZENIE Nr 56/2005 z dnia 10 czerwca 2005
32
UCHWAŁA Nr XXXIX/561/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
20
UCHWAŁA Nr XXVIII/373/2008 z dnia 25 września 2008r.
15
Zarządzenie nr 93/2003 z dnia 22.10.2003
33
UCHWAŁA Nr XVIII/165/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XLIII/591/2009 z dnia 29 października 2009r.
17
ZARZĄDZENIE NR 50/05 z dnia 30 maja 2005
32
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2008 z dnia 09 stycznia 2008
11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - roboty budowlane
100
Uchwała Nr XIII/127/2003 z dnia 30 października 2003r.
33
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Plac Szkolny wraz z odcinkiem kanlizacji deszczowej w Nakle n. Not. - II etap
49
UCHWAŁA Nr XLVI/670/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
Zarządzenie Nr 139/2008 z dnia 18 grudnia 2008
24
UCHWAŁA Nr IX/171/2011 z dnia 26 maja 2011r.
36
Zarządzenie Nr 172/2010 z dnia 25 października 2010 roku
14
Uchwała Nr XIX/180/04 z dnia 30 marca 2004 r.
29
Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
12
Ogłoszenie o wyborzez oferty
48
UCHWAŁA Nr X/178/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
35
Porządek obrad XIV - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
305
Zarządzenie nr 63/03 z dnia 04.07.2003r
31
Uchwała nr XIX/185/2004z dnia 30 marca 2004 r.
30
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
158
UCHWAŁA Nr XXXVIII/349/05 z dnia 01 grudnia 2005
63
ZARZĄDZENIE Nr 61/2007 z dnia 06 czerwca 2007
12
Uchwała Nr VIII/80/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
15
ZARZĄDZENIE NR 75/2004 z dnia 27 sierpnia 2004
29
UCHWAŁA Nr XLII/404/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
31
ZARZĄDZENIE NR 35/05 z dnia 18 kwietnia 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 64/2004 z dnia 20 lipca 2004r.
29
ZARZĄDZENIE Nr 21/2005 z dnia 16 marca 2005
32
Zawiadomienie
220
ZARZĄDZENIE Nr 93/2005 z dnia 27 lipca 2005
30
ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 z dnia 11 kwietnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 72/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r.
30
UCHWAŁA Nr XXVI/363/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
15
Zarządzenie Nr 138/2008 z dnia 18 grudnia 2008
26
Ogłoszenia, konkursy
579
Zmiana treści SIWZ
27
Protokół
203
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
82
UCHWAŁA NR XXVIII / 270 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
61
OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
30
Karnikowska Adela
85
UCHWAŁA Nr X/176/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
34
OFERTA WSPÓŁPRACY dla podmiotów gospodarczych - CERTYFIKACJA CE
28
ZARZĄDZENIE Nr 148/2005 z dnia 20 października 2005
60
ZARZĄDZENIE Nr 77/2007 z dnia 07 września 2007
29
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/07
11
Zarządzenie Nr 92/2009 z dnia 20 sierpnia 2009
12
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku
14
PORZĄDEK OBRAD XXIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
ZARZĄDZENIE NR 01/2004 z dnia 7.01.2004r.
34
Zarządzenie Nr 188/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
13
Lista kandydatów
74
UCHWAŁA Nr X/184/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
35
UCHWAŁA Nr XXX/286/05 z dnia 24 lutego 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 121/05 z dnia 15 września 2005 r.
30
UCHWAŁA Nr XLV/630/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
74
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
36
OBWIESZCZENIE Burmistrza Nakła nad Notecią z dnia 29.10.2004
44
Hieronim Kołaczek
104
Ogłoszenie o naborze nr 07/2006
27
Zarządzenie Nr 126/2009 z dnia 9 listopada 2009
23
UCHWAŁA Nr X/185/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
35
UCHWAŁA Nr XV/150/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
68
Porządek obrad XV - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
UCHWAŁA Nr XXII/212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
27
ZARZĄDZENIE NR 2/K/2009 z dnia 13 stycznia 2009
10
Zarządzenie nr 82/2003 z dnia 18.08.2003r.
30
UCHWAŁA Nr V/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr XVII/248/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
26
UCHWAŁA Nr XXXII/305/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
13
Uchwała Nr III/11/06 z dnia 12 grudnia 2006
68
Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 14 marca 2004r.
26
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 14 czerwca 2010
13
ZARZĄDZENIE Nr 164/05 z dnia 29 listopada 2005
25
Zarządzenie nr 103/2003 z dnia 25.09.2003r.
18
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku
12
Uchwała Nr IX/90/2007 z dnia 31 maja 2007
15
UCHWAŁA Nr XXVII/261/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
60
UCHWAŁA Nr V/32/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr XXXIX/557/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXX/403/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
Lista osób zakwalifikowanych do nast. etapu
64
UCHWAŁA Nr XXIII/220/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Zarządzenie Nr 131/2008 z dnia 27 listopada 2008
24
Uzasadnienie
84
UCHWAŁA Nr XLIII/604/2009 z dnia 29 października 2009r.
16
PORZĄDEK OBRAD XXXI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Oferta pracy
134
ZARZĄDZENIE Nr 80/2007 z dnia 20 września 2007
13
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 23 czerwca 2010
12
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZPR)
40
UCHWAŁA Nr XXIII/209/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Ogłoszenie II przetarg ustny - licytacja (ZRP)
26
UCHWAŁA Nr XLVI/680/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
Uchwała Nr VII/59/2007 z dnia 29 marca 2007r.
32
UCHWAŁA Nr LIV/840/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
Matczuk Tadeusz
56
UCHWAŁA Nr XXXIX/554/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
16
Samorządy Mieszkańców
451
UCHWAŁA Nr XIII/132/03 z dnia 30 października 2003 r.
28
UCHWAŁA Nr LIII/822/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
17
Ogłoszenie o naborze nr 05/2006
26
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
113
ZARZĄDZENIE NR 129/2003 z dnia 31 grudnia 2003r.
54
UCHWAŁA Nr XXIII/253/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Zarządzenie Nr 91/2003 z dnia 10.09.2003 roku
28
ZARZĄDZENIE Nr 40/2007 z dnia 9 maja 2007
42
UCHWAŁA Nr XXIV/314/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
Planowanie przestrzenne
405
UCHWAŁA Nr V/93/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Protokół nr 39/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
UCHWAŁA Nr II/5/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
31
Uchwała Nr XIX/178/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
29
UCHWAŁA Nr LII/812/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
17
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 26 lutego 2010
12
UCHWAŁA Nr V/35/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/309/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXVII/249/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
20
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu ZRP(ponowne)
23
UCHWAŁA Nr XLI/572/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
18
Kubiak Mieczysław
81
ZARZĄDZENIE Nr 33/05 z dnia 13 kwietnia 2005
28
UCHWAŁA Nr XLIX/794/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
17
Zarządzenie nr 04/2004 z dnia 7.01.2004r.
30
UCHWAŁA Nr XLI/573/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
16
Zarządzenie Nr 88/2008 z dnia 28 lipca 2008
13
Oferta nr 2 - TEREN NIEZABUDOWANY
51
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
97
Zarządzenie Nr 202/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
25
UCHWAŁA Nr XXV/345/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
17
Informacje dostępne w archiwum
48
Uchwała Nr XXI/198/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
27
UCHWAŁA Nr XXVII/251/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
61
ZARZĄDZENIE NR 67/2005 z dnia 01 lipca 2005
29
Komunikaty z roku 2004 dostępne są w archiwum
29
UCHWAŁA Nr XXIII/221/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 z dnia 11 czerwca 2007
12
ZARZĄDZENIE NR 53/2004r. z dnia 02.07.2004r.
28
Siedlecki Marek
10
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 17 sierpnia 2010
12
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2007 z dnia 31 maja 2007
12
Regulamin organizacyjny
348
Zarządzenie Nr 91/2009 z dnia 20 sierpnia 2009
12
UCHWAŁA Nr XXX/408/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
Przetarg ustny nieograniczony i rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych , stanowiących własność gminy Nakło nad Notecią
27
Zarządzenie nr 61/03 z dnia 04.07.2003r
29
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia MGOPS
54
UCHWAŁA Nr XLII/405/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
31
UCHWAŁA Nr XLVII/715/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
Zarządzenie Nr 173/2010 z dnia 29 października 2010 roku
14
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
27
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
10
Protokół nr 44/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
28
Zarządzenie Nr 99/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
13
Zarządzenie Nr 117/2009 z dnia 19 paźdzernika 2009
14
Protokół nr 9/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
26
UCHWAŁA Nr XLVII/700/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
21
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 1 lipca 2010
14
PORZĄDEK OBRAD XLIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Zarządzenie nr 96/2003 z dnia 8.09.2003r.
28
Zarządzenie nr 88/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
29
Protokół nr 25/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
25
ZARZĄDZENIE Nr 74/2007 z dnia 27 czerwca 2007
28
KONKURS OFERT
28
UCHWAŁA Nr LVI/856/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
19
Zarządzenie Nr 155/2010 z dnia 4 października 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 106/2003 z dnia 8.10.2003r.
31
Uchwała nr XIX/186/2004 z dnia 30 marca 2004r.
29
ZARZĄDZENIE Nr 66/2004 z dnia 26 lipca 2004r.
29
UCHWAŁA Nr XXIII/306/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
30
Zarządzenie Nr 02/2009 z dnia 09 stycznia 2009
14
UCHWAŁA Nr XLVIII/784/2010 z dnia 25 marca 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 57/2005 z dnia 10 czerwca 2005
37
UCHWAŁA Nr XXII/206/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
16
Jan Grabarski
101
UCHWAŁA Nr XXIII/295/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
PORZĄDEK OBRAD L sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Zarządzenie nr 26/2004 z dnia 31.03.2004r
29
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 7 stycznia 2010
15
Zarządzenie Nr 120/2008 z dnia 27 października 2008
12
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 z dnia 29 stycznia 2007
13
UCHWAŁA NR XLII/411/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
13
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 2 czerwca 2008
12
ZARZĄDZENIE Nr 13/2006 z dnia 14 marca 2006
55
UCHWAŁA Nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006r.
32
UCHWAŁA Nr XXVII/258/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
67
UCHWAŁA Nr III/08/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
33
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 5 maja 2011 roku
16
Ogłoszenie o naborze nr 02/05
30
ZARZĄDZENIE NR 166/05 z dnia 6 grudnia 2005
58
UCHWAŁA Nr XLIII/590/2009 z dnia 29 października 2009r.
16
Uchwała Nr VIII/82/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
14
ZARZĄDZENIE Nr 75/2007 z dnia 29 czerwca 2007
12
UCHWAŁA Nr XLVI/653/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
Związek Miast Polskich
100
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych.
49
UCHWAŁA Nr XLVI/668/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
198
ZARZĄDZENIE Nr 83/2004 z dnia 20.09.2004
33
Zarządzenie Nr 103/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
13
UCHWAŁA Nr XXXI/294/2005 z dnia 31 marca 2005
29
Zarządzenie Nr 111/2003 z dnia 29.10.2003r.
58
UCHWAŁA Nr XXIX/376/2008 z dnia 30 października 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XLVI/654/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
ZARZĄDZENIE Nr 95/2005 z dnia 5 sierpnia 2005
30
UCHWAŁA Nr XLVI/655/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
ZARZĄDZENIE Nr 20/2005 z dnia 16 marca 2005
29
UCHWAŁA Nr XLVI/656/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
Uchwała nr XI/101/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
28
UCHWAŁA Nr XLVI/657/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
15
UCHWAŁA Nr XLVI/658/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
21
Ogłoszenie o rozpoczęciu rokowań
22
UCHWAŁA Nr XLVI/659/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVI/660/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
15
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
49
UCHWAŁA Nr XLVI/661/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVI/662/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLVI/643/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
45
UCHWAŁA Nr XLVI/663/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
UCHWAŁA Nr IX/166/2011 z dnia 26 maja 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XLVI/664/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVI/665/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
Uchwała Nr XVI /159/ 2003
64
UCHWAŁA Nr XLVI/666/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVI/667/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
Protokół nr 51/2010 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
30
UCHWAŁA Nr XLVI/669/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVIII/771/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVI/672/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLVI/673/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (MGOPS)
148
UCHWAŁA Nr XXV/344/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
32
Porządek obrad XI - sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
7
UCHWAŁA Nr XLVI/676/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
Szumlas Adam
71
UCHWAŁA Nr XLVI/677/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVI/678/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
26
UCHWAŁA Nr XLVI/679/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
19
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2009r.
11
UCHWAŁA Nr LIII/826/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLVI/681/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14000 Euro
67
UCHWAŁA Nr XLVI/682/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
15
UCHWAŁA Nr XLVI/683/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
Oferty inwestycyjne z roku 2004 dostępne są w archiwum
37
Ogłoszenie o zamówieniu
147
UCHWAŁA Nr VII/136/2011 z dnia 31 marca 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XXX/407/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XLVI/684/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług eksploratora kotłowni lokalnej w Potulicach
29
UCHWAŁA Nr XLVI/685/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
KONKURS
28
UCHWAŁA Nr XLVI/686/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
Odpowiedzi na pytania z dnia 14.06.2010r.
29
UCHWAŁA Nr V/63/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XLVI/691/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
19
UCHWAŁA Nr XLVI/692/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2006 z dnia 1 marca 2006
23
UCHWAŁA Nr XLVII/693/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
21
Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 21 kwietnia 2008
14
UCHWAŁA Nr XLVII/695/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
21
Uchwała nr XII/119/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r
26
UCHWAŁA Nr XLVII/696/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
PORZĄDEK OBRAD XXX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
UCHWAŁA Nr XLVII/697/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
22
Zarządzenie nr 69/03 z dnia 24.07.2003r.
28
UCHWAŁA Nr XLVII/698/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
21
UCHWAŁA Nr XXIX/375/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXVII/247/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
31
UCHWAŁA Nr XLVII/699/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XVIII/174/04 z dnia 26 lutego 2004r.
30
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią
78
Zarządzenia nr 94/2003 z dnia 18.08.2003r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/701/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XLVII/702/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
19
UCHWAŁA Nr XLVII/703/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XLVII/704/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
Ołoszenie o zamówieniu - dostawy
51
Mienie komunalne
384
UCHWAŁA Nr XLVII/705/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XXIV/232/04 z dnia 30 września 2004r
28
UCHWAŁA Nr XLVII/706/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLVII/708/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 10 lipca 2009
12
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/06 - MGOPS w Nakle
52
OGŁOSZENIE O KONKURSACH
30
UCHWAŁA Nr XLVII/709/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLVI/687/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLVI/688/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr LIV/835/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVI/689/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
ZARZĄDZENIE NR 81/2005 z dnia 11 lipca 2005
14
UCHWAŁA Nr XLVI/690/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVII/711/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLVII/712/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
98
Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 2 lipca 2009
13
UCHWAŁA Nr XLVII/713/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
Zarządzenie nr 59/03 z dnia 04.07.2003r
32
UCHWAŁA Nr XLVII/714/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 18 czerwca 2010
12
Uchwała Nr VII/66/2007 z dnia 29 marca 2007
14
UCHWAŁA Nr XLVII/716/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
UCHWAŁA Nr III/12/06 z dnia 12 grudnia 2006
65
UCHWAŁA Nr XLVII/718/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVII/719/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVII/720/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVII/721/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
19
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 10 czerwca 2010
14
Uchwała nr XVIII/176/2004 z dnia 26 lutego 20004r.
29
UCHWAŁA Nr XLVII/722/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
Ogłoszenie o naborze nr 03/2005
29
UCHWAŁA Nr XLVII/723/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 25 maja 2011 roku
16
UCHWAŁA Nr XLVII/724/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVII/725/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 8 maja 2008
14
UCHWAŁA Nr XLVII/726/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Budowa ulicy Plac Szkolny wraz z odcinkiem kanlizacji deszczowej w Nakle nad Notecią - II etap"
51
UCHWAŁA Nr XLVII/727/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVII/729/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII / 221/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
28
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 27 maja 2011 roku
14
UCHWAŁA Nr XLVII/730/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
Zarządzenie Nr 151/2010 z dnia 27 września 2010 roku
12
UCHWAŁA Nr XLVII/731/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XLIV/620/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLVII/732/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
ZARZĄDZENIE Nr 61/2005 z dnia 20 czerwca 2005
30
UCHWAŁA Nr XLVII/733/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
20
Uchwała Nr VII/72/2007 z dnia 29 marca 2007
15
Zarządzenie Nr 79/2008 z dnia 3 lipca 2008
12
UCHWAŁA Nr XXXIII/322/2005 z dnia 9 czerwca 2005
14
UCHWAŁA Nr L/806/2010 z dnia 27 maja 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/233/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XLVII/735/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
18
Wzory druków deklaracji i informacji podatkowych na rok 2010
58
ZARZĄDZENIE Nr 37/2005 z dnia 6 maja 2005
30
Zarządzenie nr 73 z dnia 6 sierpnia 2003r.
30
UCHWAŁA Nr L/800/2010 z dnia 27 maja 2010r.
17
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 5 lipca 2010
14
UCHWAŁA Nr L/801/2010 z dnia 27 maja 2010r.
17
UCHWAŁA Nr L/803/2010 z dnia 27 maja 2010r.
17
UCHWAŁA Nr L/804/2010 z dnia 27 maja 2010r.
16
UCHWAŁA Nr L/805/2010 z dnia 27 maja 2010r.
16
Uchwała Nr VII/67/2007 z dnia 29 marca 2007
15
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 8 marca 2011 roku
14
UCHWAŁA Nr L/807/2010 z dnia 27 maja 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XLV/638/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
36
UCHWAŁA Nr L/808/2010 z dnia 27 maja 2010r.
17
Zarządzenie Nr 106/2009 z dnia 15 września 2009
13
UCHWAŁA Nr XLVIII/737/2010 z dnia 25 marca 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XXII/202/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XLVIII/738/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVIII/740/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
UCHWAŁA Nr. XXI/200/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
28
UCHWAŁA Nr XLVIII/741/2010 z dnia 25 marca 2010r.
19
Uchwała nr X/98/2003 z dnia 26.06.2003r.
28
UCHWAŁA Nr XXIII/282/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XLVIII/742/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Sesje Rady Miejskiej
43
UCHWAŁA Nr XLVIII/743/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
ZARZĄDZENIE NR 98/04 z dnia 16 grudnia 2004
61
ZARZĄDZENIE Nr 89/2004 z dnia 5 listopada 2004r
63
UCHWAŁA Nr XLVIII/745/2010 z dnia 25 marca 2010r.
19
UCHWAŁA Nr XLVIII/746/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa (Zakład Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie)
27
UCHWAŁA Nr XLVIII/747/2010 z dnia 25 marca 2010r.
19
UCHWAŁA Nr XLVIII/748/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 18 lutego 2010
12
UCHWAŁA Nr XXIII/269/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XLVIII/749/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
PORZĄDEK OBRAD XXXII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
UCHWAŁA Nr XLVIII/750/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
ZARZĄDZENIE Nr 24/05 z dnia 22 marca 2005
33
UCHWAŁA Nr XLVIII/751/2010 z dnia 25 marca 2010r.
19
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
UCHWAŁA Nr XLVIII/752/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót objętych planem remontowym na 2004r. (..)
29
UCHWAŁA Nr XLVIII/753/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
ZARZĄDZENIE Nr 06/2005 z dnia 1 lutego 2005
27
Stawki podatkowe 2003
50
UCHWAŁA Nr XLVIII/755/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVIII/756/2010 z dnia 25 marca 2010r.
19
ZARZĄDZENIE Nr 10/05 z dnia 14 lutego 2005
31
UCHWAŁA Nr XXVIII / 268 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
61
UCHWAŁA Nr XLVIII/757/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
PORZĄDEK OBRAD Nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
UCHWAŁA Nr XLVIII/758/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XLVIII/759/2010 z dnia 25 marca 2010r.
22
UCHWAŁA Nr XLVIII/760/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2010 r.
20
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
45
UCHWAŁA Nr XLVIII/762/2010 z dnia 25 marca 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XXIV/333/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XLVIII/763/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 z dnia 10 maja 2005
26
ZARZĄDZENIE Nr 144/2005 z dnia 18 października 2005
30
UCHWAŁA Nr XLVIII/764/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Zarządzenie Nr 40 /2004 z dnia 10 maja 2004 roku
29
UCHWAŁA Nr XLVIII/766/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
ZARZĄDZENIE Nr 109/2007 z dnia 26 listopada 2007
25
UCHWAŁA Nr XLVIII/765/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVIII/768/2010 z dnia 25 marca 2010r.
19
UCHWAŁA Nr XXVI/361/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
16
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
71
UCHWAŁA Nr XLVIII/769/2010 z dnia 25 marca 2010r.
19
ZARZĄDZENIE NR 31/K/2007 z dnia 12 listopada 2007
25
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2010 z dnia 15 kwietnia 2010
24
UCHWAŁA Nr XLVIII/770/2010 z dnia 25 marca 2010r.
15
Zarządzenie Nr 186/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
13
Dornowski Leszek
101
UCHWAŁA Nr XLVIII/772/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Zarządzenie Nr 117/2008 z dnia 16 października 2008
12
Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 17 marca 2008
12
UCHWAŁA Nr XLVIII/773/2010 z dnia 25 marca 2010r.
21
ZARZĄDZENIE NR 11/04 z dnia 18.02.2004 r.
31
PORZĄDEK OBRAD Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu i Rad Gmin
4
UCHWAŁA Nr XLVIII/774/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Ogłoszenie o naborze nr 04/2007
12
Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
101
UCHWAŁA Nr XLVIII/775/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Zarządzenie Nr 114/2008 z dnia 7 października 2008
12
UCHWAŁA Nr XLVIII/776/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
UCHWAŁA Nr V/73/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XLVIII/777/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
26
UCHWAŁA Nr XLVIII/778/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLVIII/779/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym, rokowaniach na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych
27
UCHWAŁA Nr XLVIII/780/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Protokół nr 2/2008 z powtórzonych czynności
18
UCHWAŁA Nr LVI/855/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XLVIII/781/2010 z dnia 25 marca 2010r.
18
Uchwała Nr XIII/134/03 z dnia 30 października 2003 r.
29
UCHWAŁA Nr XLVIII/782/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
UCHWAŁA Nr XLVIII/783/2010 z dnia 25 marca 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLIX/799/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
18
Rostrzygnięcie protestu
26
Zarządzenia nr 110/2003 z dnia 1.10.2003r.
59
UCHWAŁA Nr XLIX/785/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XLIX/786/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
16
ZARZĄDZENIE NR 90/2004 z dnia 05 listopada 2004 r
62
UCHWAŁA Nr IX/167/2011 z dnia 26 maja 2011r.
17
UCHWAŁA Nr XLIX/787/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
21
UCHWAŁA Nr XLVI/647/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
15
UCHWAŁA Nr XLIX/788/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
17
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy z lat ubiegłych dostępne są w archiwum
28
UCHWAŁA Nr XLIX/789/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
20
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
14
UCHWAŁA Nr XLIX/790/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
17
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego
20
UCHWAŁA Nr XLIX/791/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLIX/792/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XLIX/793/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
18
UCHWAŁA Nr VI/121/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
ZARZĄDZENIE Nr 145/2005 z dnia 19 października 2005
33
UCHWAŁA Nr XLIX/795/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
17
Ogłoszenie o naborze nr 12/2006
52
UCHWAŁA Nr XLIX/796/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/273/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XLIX/797/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
19
UCHWAŁA Nr XLIX/798/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
18
Zarządzenie nr 119/2003 z dnia 01.12.2003r.
60
UCHWAŁA Nr LII/811/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
19
UCHWAŁA Nr LII/813/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
19
UCHWAŁA Nr LII/814/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
17
Zarządzenie Nr 50/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.
30
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA
51
Zarządzenie Nr 42 z dnia 24 maja 2004 r.
27
ZARZĄDZENIE nr 34/2004 z dnia 10 maja 2004 r
30
UCHWAŁA Nr XVIII/169/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
15
Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej o pow. 150 m kw. do budynków 7a i 7b przy ul. Ks. Skargi w Nakle n. Not. - II etap
46
UCHWAŁA Nr LII/815/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
20
UCHWAŁA Nr LII/816/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
18
UCHWAŁA Nr XVII/152/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
33
Uchwała Nr VIII/77/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
14
UCHWAŁA Nr LIII/818/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
17
Zarządzenia z roku 2007 dostępne są w archiwum
31
UCHWAŁA Nr LIII/819/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
19
UCHWAŁA Nr LIII/820/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
18
UCHWAŁA NR XLII/412/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
14
ZARZĄDZENIE Nr 101/05 z dnia 23 sierpnia 2005
30
UCHWAŁA Nr LIII/821/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
17
Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku komunalnego w Paterku przy ul. Szubińskiej
32
Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 31 marca 2008
12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (32672-2011)
29
PORZĄDEK OBRAD XXIV - sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
8
Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 15 września 2009
12
Zarządzenie Nr 102/2009 z dnia 9 września 2009
12
PORZĄDEK OBRAD XVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
UCHWAŁA Nr LIII/823/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
21
Małgorzata Dybalska
100
UCHWAŁA Nr LIII/824/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
17
Uchwała Nr XI/105/2003 z dnia 28.08.2003 r.
30
ZARZĄDZENIE Nr 126/2005 z dnia 22 września 2005
31
UCHWAŁA Nr LIII/825/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
16
Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 25 kwietnia 2008
13
UCHWAŁA Nr LIII/827/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
17
UCHWAŁA Nr LIII/828/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
16
UCHWAŁA Nr XXX/402/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
UCHWAŁA Nr LIV/830/2010 z dnia 30 września 2010r.
31
Zarządzenie Nr 122/2009 z dnia 30 paźdzernika 2009
12
UCHWAŁA Nr LIV/831/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
Zarządzenie Nr 65/2004
30
UCHWAŁA Nr LIV/833/2010 z dnia 30 września 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LIV/834/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
UCHWAŁA Nr LIV/836/2010 z dnia 30 września 2010r.
12
UCHWAŁA Nr LIV/838/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
UCHWAŁA Nr LIV/839/2010 z dnia 30 września 2010r.
18
UCHWAŁA NR XIX/181/2004 z dnia 30 marca 2004r.
30
Budżet Miasta i Gminy Nakło n. Not.
51
UCHWAŁA Nr LIV/841/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
ZARZĄDZENIE Nr 146/2005 z dnia 18 października 2005
27
UCHWAŁA Nr XXXIV/326/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
65
UCHWAŁA Nr LIV/842/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
UCHWAŁA Nr LIV/843/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
Zarządzenie Nr 30/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
31
UCHWAŁA Nr LIV/844/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
UCHWAŁA Nr LIV/845/2010 z dnia 30 września 2010r.
19
UCHWAŁA Nr LIV/846/2010 z dnia 30 września 2010r.
12
Zarządzenie Nr 197/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku
26
UCHWAŁA Nr LIV/847/2010 z dnia 30 września 2010r.
18
UCHWAŁA Nr LV/848/2010 z dnia 27 października 2010r.
19
PORZĄDEK OBRAD V sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
5
UCHWAŁA Nr LVI/849/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
18
Zarządzenie nr 77/2003 z dnia 25.06.2003r.
32
UCHWAŁA Nr LVI/850/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
18
ZARZĄDZENIE Nr 58/2005 z dnia 10 czerwca 2005
35
Ogłoszenie o naborze nr 01/2009
23
ZARZĄDZENIE Nr 05/2006 z dnia 13 stycznia 2006
58
UCHWAŁA Nr VII/141/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
UCHWAŁA Nr LVI/852/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
18
UCHWAŁA Nr LVI/853/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
20
UCHWAŁA Nr LVI/854/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
19
Ogłoszenia o zawarciu umowy
207
UCHWAŁA Nr XXXV/330/2005 z dnia 27 września 2005
64
UCHWAŁA Nr LVI/857/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
20
UCHWAŁA Nr XXIII/245/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr LVI/858/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
18
UCHWAŁA Nr LVI/859/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
18
ZARZĄDZENIE Nr 155/2005 z dnia 16 listopada 2005
55
UCHWAŁA Nr LVI/861/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
18
PORZĄDEK OBRAD XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
12
Zarządzenia nr 128/2003 z dnia 31.12.2003r.
54
UCHWAŁA Nr II/03/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
18
Modyfikacja SIWZ
142
UCHWAŁA Nr V/86/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
22
UCHWAŁA Nr V/41/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/42/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/43/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
21
UCHWAŁA Nr V/44/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
20
UCHWAŁA Nr XIV/148/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
64
UCHWAŁA Nr V/45/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/46/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2009r.
49
Oferta nr 1 - TEREN NIEZABUDOWANY
51
UCHWAŁA Nr V/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/48/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/49/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/50/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/51/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
128
UCHWAŁA Nr XXIII/240/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr V/53/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/54/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
54
UCHWAŁA Nr V/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
20
ZARZĄDZENIE NR 104/04 z dnia 31 grudnia 2004
57
UCHWAŁA Nr V/56/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/57/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XXIV/330/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/477/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
UCHWAŁA Nr V/58/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
Uchwała Nr XXI/197/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
30
UCHWAŁA Nr V/59/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
20
Protokół nr 45/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
60
UCHWAŁA Nr V/60/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Zarządzenie nr 101/2003 z dnia 18.09.2003r.
29
Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 1 kwietnia 2008
28
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
56
Protokół nr 37/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
26
ZARZĄDZENIE NR 162/2005 z dnia 28 listopada 2005
28
ogłoszenie o przetargu na : Budowę kanalizacji ściekowej w Ślesinie
31
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku
13
Kucharski Czesław
32
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 31 maja 2010
12
ZARZĄDZENIE Nr 124/2005 z dnia 16 września 2005
31
UCHWAŁA Nr XXXIII/452/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
PROTOKÓŁ
88
Uchwała nr XVII/ 161/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.
33
UCHWAŁA Nr V/61/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
20
UCHWAŁA Nr V/62/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
UCHWAŁA Nr V/64/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Uchwała nr XI/116/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
30
UCHWAŁA Nr V/65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/66/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/67/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
UCHWAŁA Nr V/68/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Ogłoszenie o naborze nr 12 / 2006
49
UCHWAŁA Nr V/69/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
ZARZĄDZENIE Nr 63/05 z dnia 20 czerwca 2005
29
UCHWAŁA Nr V/70/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym
23
UCHWAŁA Nr V/71/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/236/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2006 z dnia 21 lipca 2006
25
UCHWAŁA Nr V/74/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/75/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Dąbrowski Janusz
33
UCHWAŁA Nr V/76/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Zmiany do SIWZ z dnia 02.09.09 r
27
UCHWAŁA Nr V/77/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr V/78/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Zarządzenie Nr 137/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
12
UCHWAŁA Nr XXIV / 230 / 04 z dnia 30 września 2004 r
28
Zakład Robót Publicznych
98
Nadolny Grzegorz
56
UCHWAŁA Nr V/79/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Uchwała Nr XIV/117/2007 z dnia 27 września 2007r.
14
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku
14
UCHWAŁA Nr V/80/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (MGOPS)
30
UCHWAŁA Nr V/81/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
UCHWAŁA Nr V/82/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
Uchwała Nr XIV/147/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
62
UCHWAŁA Nr V/83/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
PRZETARG OGRANICZONY
30
UCHWAŁA Nr V/84/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Zarządzenie Nr 134/2008 z dnia 27 listopada 2008
25
Odpowiedź na zapytanie Oferenta
11
UCHWAŁA Nr XXX/416/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZOOR)
25
Informacja o wyborze oferty
54
UCHWAŁA Nr V/87/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
58
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
44
UCHWAŁA Nr V/88/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Zarządzenie nr 98/2003 z dnia 15.09.2003r.
26
UCHWAŁA Nr V/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
UCHWAŁA Nr V/90/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XXIV/326/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
17
UCHWAŁA Nr V/92/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
Ogłoszenie o naborze nr 13/2007
11
UCHWAŁA Nr V/94/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/95/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XXIX/385/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
ZARZĄDZENIE Nr 100/2004 z dnia 10 grudnia 2004
59
UCHWAŁA Nr V/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
Zarządzenie Nr 190/2010 z dnia 29 października 2010 roku
25
UCHWAŁA Nr VI/96/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XXIII/305/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr VI/98/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
UCHWAŁA Nr VI/99/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
20
UCHWAŁA Nr VI/100/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
Zarządzenie Nr 03/2009 z dnia 09 stycznia 2009
12
Paliwoda Mariola
58
UCHWAŁA Nr VI/101/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
UCHWAŁA nr XIX/189/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
32
UCHWAŁA Nr VI/102/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku
12
Ogłoszenie o naborze nr 08/2006
27
UCHWAŁA Nr VI/103/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
20
Zarządzenie Nr 127/2009 z dnia 12 listopada 2009
24
UCHWAŁA Nr VI/104/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XLV/636/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr VI/105/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
UCHWAŁA Nr VI/106/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w MGOPS
28
UCHWAŁA Nr VI/107/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
17
UCHWAŁA Nr VI/108/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
Odpowiedzi na pytania z dnia 14 i 15.06.2010r.
26
UCHWAŁA Nr VI/109/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
17
Zarządzenie Nr 14/04 z dnia 26.02.2004r.
35
UCHWAŁA Nr VI/111/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
20
Zarządzenie nr 109/2003 z dnia 13.10.2003r.
62
UCHWAŁA Nr VI/110/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
41
UCHWAŁA Nr VI/112/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
UCHWAŁA Nr VI/113/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
21
Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
12
UCHWAŁA Nr VI/114/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
20
Zarządzenie nr 79/2003 z dnia 18.08.2003r.
29
UCHWAŁA Nr VI/115/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
20
UCHWAŁA Nr VI/116/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
Komisje Rady
214
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
13
UCHWAŁA Nr XXIV/328/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
18
UCHWAŁA Nr VI/118/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
Zarządzenie nr 104/2003 z dnia 03.10.2003r.
28
Plichcinski Grzegorz
18
UCHWAŁA Nr VI/119/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
UCHWAŁA Nr XXXIX/562/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
15
UCHWAŁA Nr VI/120/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
ZARZĄDZENIE Nr 67/2004 z dnia 29 lipca 2004r.
29
ZARZĄDZENIE NR 102/04 z dnia 20 grudnia 2004
56
Uchwała Nr III/9/06 z dnia 12 grudnia 2006
67
UCHWAŁA Nr VI/122/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
UCHWAŁA Nr VI/123/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
UCHWAŁA Nr VI/124/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
18
Wniosek o warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
59
UCHWAŁA Nr XXXIII/447/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
14
UCHWAŁA Nr VII/127/2011 z dnia 31 marca 2011r.
18
UCHWAŁA Nr VII/128/2011 z dnia 31 marca 2011r.
19
UCHWAŁA Nr VII/129/2011 z dnia 31 marca 2011r.
20
ZARZĄDZENIE Nr 112/2005 z dnia 2 września 2005
30
Przetarg nieograniczony na wykonanie zad. pn. “Remont elewacji z pracami termoizolacyjnymi obiektu Gimnazjum w Potulicach".
24
UCHWAŁA Nr VII/131/2011 z dnia 31 marca 2011r.
20
ZARZĄDZENIE Nr 41/2004 z dnia 31 maja 2004
32
UCHWAŁA Nr VII/133/2011 z dnia 31 marca 2011r.
18
UCHWAŁA Nr VII/134/2011 z dnia 31 marca 2011r.
19
UCHWAŁA Nr VII/135/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 5 lutego 2010
12
Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 14 kwietnia 2009
12
UCHWAŁA Nr VII/137/2011 z dnia 31 marca 2011r.
19
UCHWAŁA Nr XXIII/212/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr VII/138/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
Uchwała Nr XI/103/2003 z dnia 28.08.2003r.
29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
11
UCHWAŁA Nr VII/139/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
UCHWAŁA Nr VII/140/2011 z dnia 31 marca 2011r.
19
Zarządzenie nr 20/2004 Z dnia 24 marca 2004 r.
30
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 6 sierpnia 2010
12
UCHWAŁA Nr VII/142/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
93
UCHWAŁA Nr VII/143/2011 z dnia 31 marca 2011r.
17
Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 10 lipca 2009
13
UCHWAŁA Nr VII/144/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
UCHWAŁA Nr VII/145/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
12
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku
12
UCHWAŁA Nr VII/146/2011 z dnia 31 marca 2011r.
16
UCHWAŁA Nr VIII/148/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
16
UCHWAŁA Nr VIII/149/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
16
UCHWAŁA Nr VIII/150/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
16
UCHWAŁA Nr VIII/151/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
16
UCHWAŁA Nr VIII/152/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
15
UCHWAŁA Nr XXIV/325/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
17
Postanowienie Nr 383/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2010 r.
3
UCHWAŁA Nr VIII/153/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
21
UCHWAŁA Nr VIII/154/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
16
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią
78
UCHWAŁA Nr VIII/155/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
17
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (54306-2011 - MGOPS)
28
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
13
ZARZĄDZENIE Nr 57/2007 z dnia 05 czerwca 2007
13
UCHWAŁA Nr IX/158/2011 z dnia 26 maja 2011r.
16
ZARZĄDZENIE Nr 38/2005 z dnia 09.05.2005
31
UCHWAŁA Nr IX/159/2011 z dnia 26 maja 2011r.
20
UCHWAŁA Nr IX/161/2011 z dnia 26 maja 2011r.
17
UCHWAŁA Nr IX/162/2011 z dnia 26 maja 2011r.
22
Uchwała XVII/149/2007
26
UCHWAŁA Nr IX/163/2011 z dnia 26 maja 2011r.
17
UCHWAŁA Nr IX/164/2011 z dnia 26 maja 2011r.
18
ZARZĄDZENIE Nr 73/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.
32
UCHWAŁA Nr IX/165/2011 z dnia 26 maja 2011r.
17
Uchwała Nr IX/93/2007 z dnia 31 maja 2007
14
Kiersznicki Jacek
116
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2008
10
UCHWAŁA Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
21
UCHWAŁA Nr V/27/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
20
PORZĄDEK OBRAD Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej
3
UCHWAŁA Nr V/29/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 z dnia 30 stycznia 2007
12
UCHWAŁA Nr XXII/203/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr V/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr XIII/131/03 z dnia 30 października 2003 r.
31
ZARZĄDZENIE Nr 116/05 z dnia 13 września 2005
28
UCHWAŁA Nr XX/185/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXX/406/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
PORZĄDEK OBRAD XXVII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 20 listopada 2009
24
Zarządzenie Nr 119/2008 z dnia 15 października 2008
13
Ogłoszenie o naborze nr 15/2007
11
UCHWAŁA Nr V/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 7 stycznia 2010
12
UCHWAŁA Nr V/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
Ogłoszenie o naborze nr 06 / 2005
50
UCHWAŁA Nr V/38/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
Zarządzenie nr 58/03 z dnia 04.07.2003r
29
UCHWAŁA Nr V/39/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
Zarządzenia nr 03/2004 z dnia 15.01.2004r.
30
UCHWAŁA Nr V/40/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
17
UCHWAŁA Nr XXXIV/325/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
69
ZARZĄDZENIE Nr 42/2005 z dnia 16 maja 2005
29
UCHWAŁA Nr XXVII/255/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
67
Kania Longina
99
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
62
OGŁOSZENIE postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji na Projekt i budowę Regionalnego Kompleksu Unieszkodliwiania i Gospodarki Odpadami
45
UCHWAŁA Nr XXVII/253/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
61
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 25 lutego 2010
13
UCHWAŁA Nr XXIV/331/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2008 z dnia 30 maja 2008
23
Zarządzenie Nr 101/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
14
Przetarg nieograniczony na Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów (...)
30
UCHWAŁA Nr XXVII/257/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
61
PORZĄDEK OBRAD XLVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
11
Uchwała Nr XI/111/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
29
ZARZĄDZENIE NR 97/04 z dnia 15 grudnia 2004
61
UCHWAŁA Nr XXXI/428/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
33
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d/s księgowości
48
Zarządzenie Nr 183/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku
14
UCHWAŁA Nr XXIII/251/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
ZARZĄDZENIE NR 73/2005 z dnia 11 lipca 2005
30
Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 26 lutego 2009
12
ZARZĄDZENIE Nr 30/07 z dnia 18 kwietnia 2007
26
ZARZĄDZENIE NR 57/2004r. z dnia 02.07.2004r.
27
UCHWAŁA Nr XXVII/260/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
63
ZARZĄDZENIE NR 93/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
61
UCHWAŁA Nr XXVII/263/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
64
Bolesław Kalisz
74
ZARZĄDZENIE Nr 77/2004 z dnia 15.09.2004
30
PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Uchwała Nr VII/70/2007 z dnia 29 marca 2007
14
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym i ograniczonym
10
Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 19 marca 2009
13
Protokół nr 2/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2010 z dnia 20 września 2010
23
UCHWAŁA Nr XXXV/334/2005 z dnia 27 września 2005
65
Informacja o Wynikach Naboru
24
UCHWAŁA Nr XXXVI/335/05 z dnia 27 października 2005
67
Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 23 marca 2009
12
UCHWAŁA Nr XXXVIII/360/05 z dnia 01 grudnia 2005
66
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie
99
ZARZĄDZENIE Nr 19/ 05 z dnia 16 marca 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 z dnia 4 marca 2004 r.
29
UCHWAŁA Nr XXXVIII/348/05 z dnia 01 grudnia 2005
65
UCHWAŁA Nr XXXVIII/351/05 z dnia 01 grudnia 2005
62
UCHWAŁA Nr XXXIX/369/05 z dnia 29 grudnia 2005
65
UCHWAŁA Nr XXXIII/480/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
14
UCHWAŁA NR XII/125/2003 z dnia 30 września 2003
31
UCHWAŁA Nr XLII/416/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
69
UCHWAŁA Nr XXIII/286/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2011
34
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 12 grudnia 2006
72
ZARZĄDZENIE Nr 88/2004 z dnia 5 listopada 2004
55
ZARZĄDZENIE Nr 08/2006 z dnia 22 czerwca 2006
59
Jedynak Andrzej
46
Uchwała Nr XV / 154 / 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r
66
Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 9 czerwca 2008
12
UCHWAŁA Nr III/10/06 z dnia 12 grudnia 2006
32
Zarządzenie nr 85/2003 z dnia 22.08.2003r.
28
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 z dnia 21 marca 2007
12
Sołtysiak Andrzej
49
Uchwała nr XIV/141/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
28
UCHWAŁA nr XXVI/237/2004 z dnia 28 października 2004r.
27
Zarządzenie Nr 137/2009 z dnia 7 grudnia 2009
55
Protokół nr 17/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
26
Zarządzenie nr 05/2004 z dnia 22.01.2004r.
30
Kośmieja Aleksandra
24
ZARZĄDZENIE Nr 26/2005 z dnia 21 marca 2005
29
Zarządzenie Nr 140/2008 z dnia 18 grudnia 2008
24
Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
16
Uchwała Nr XVIII/169/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
31
ZARZĄDZENIE Nr 22/2005 z dnia 18 marca 2005
29
ZARZĄDZENIE 49/05 z dnia 27 maja 2005
13
Uchwała Nr XVI /156/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
61
Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
15
Zarządzenie Nr 74/2009 z dnia 10 lipca 2009
12
Zarządzenie Nr 115/2009 z dnia 9 paźdzernika 2009
12
ZARZĄDZENIE Nr 78/2004 z dnia 15.09.2004r
29
Zarządzenie Nr 136/2008 z dnia 15 grudnia 2008
26
Uchwała Nr XIV/145/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
71
Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 3 lipca 2009
12
PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Zarządzenie nr 24/2004 z dnia 23 marca 2004 roku
29
ZARZĄDZENIE Nr 113/2007 z dnia 20 grudnia 2007
26
ZARZĄDZENIE NR 174/2005 z dnia 16 grudnia 2005
26
Uchwała Nr XI/109/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
29
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (ZOOR)
30
PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA
48
Informacja dotycząca dostepu do
8
ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 z dnia 30 stycznia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 23/2005 z dnia 18 marca 2005
30
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
14
Protokół nr 35/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
28
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 10 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 25 czerwca 2009
30
UCHWAŁA NR XXIII /226/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
28
Uchwała nr X/99/2003 z dnia 26.06.2003r.
27
Zarządzenie Nr 07/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 25 stycznia 2010
13
Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 90/2009 z dnia 14 sierpnia 2009
12
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/06 - MGOPS w Nakle
31
Zarządzenie nr 66/2003r z dnia 04.06.2003r
34
Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
15
Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 05 czerwca 2009
12
Uchwała Nr VII/64/2007 z dnia 29 marca 2007
16
Zarządzenie Nr 01/2009 z dnia 09 stycznia 2009
15
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gim. Nr 4 w Nakle 414478-2010)
52
UCHWAŁA Nr XLI/568/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
16
ZARZĄDZENIE Nr 115/2005 z dnia 13 września 2005
28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
46
ZARZĄDZENIE Nr 08/06 z dnia 23 stycznia 2006
55
Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 27 marca 2008
12
Ogłoszenie o naborze nr 11 / 2006
28
Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 21 kwietnia 2008
13
UCHWAŁA Nr I/2/2006 z dnia 27 listopada 2006r.
33
Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 15 lutego 2008
12
UCHWAŁA Nr XXIII/289/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
ZARZĄDZENIE Nr 04/2005 z dnia 06 stycznia 2005
32
ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 z dnia 17 stycznia 2008
13
UCHWAŁA Nr XLIV/629/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIII/458/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXVI/512/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XV/128/2007 z dnia 25 października 2007r.
14
Zarządzenie nr 74/2003 z dnia 14.08.2003r.
28
Zarządzenie Nr 88/2009 z dnia 28 lipca 2009
12
Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 12 maja 2008
13
ZARZĄDZENIE Nr 95/2004 z dnia 03 grudnia 2004
57
Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
14
UCHWAŁA Nr XLII/401/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
33
Informacja w sprawie naboru nr 05/2007
27
Uchwała nr XIX/179/2004 z dnia 30 marca 2004 roku
30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
63
ZARZĄDZENIE Nr 92/2005 z dnia 13 lipca 2005
30
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym, nieograniczonym
11
Uchwała Nr X/97/2007 z dnia 28 czerwca 2007
14
Informacja z dnia 20.11.2009 r. dot. przetargu nieograniczonego
20
ZARZĄDZENIE Nr 119/2005 z dnia 14 września 2005
29
Ogłoszenie o wyniku naboru (MGOPS)
72
ZARZĄDZENIE Nr 11/2005 z dnia 18 luty 2005
32
Uchwała Nr XIII/129/03 z dnia 30 października 2003 r.
31
UCHWAŁA Nr XXII/193/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
17
Uchwała Nr VIII/78/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
16
ZARZĄDZENIE Nr 68/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r.
30
Przetarg nieograniczony wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
49
Uchwała Nr IX/92/2007 z dnia 31 maja 2007
14
Zarządzenie Nr 122/03 z dnia 16.12.2003 r.
59
ZARZĄDZENIE Nr 70/2007 z dnia 31 lipca 2007
12
UCHWAŁA Nr XXXIII/478/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
Uchwała Nr XVIII/170/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
26
ZARZĄDZENIE Nr 18/05 z dnia 15 marca 2005
28
Protokół nr 34/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia z dnia 15 lutego 2010r.
49
przetarg nieograniczony na budowę muru oporowego i części socjalnej budynku (stan surowy) DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO w NAKLE NAD NOTECIĄ
30
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
131
Uchwała nr 187/2004 z dnia 30 marca 2004
22
ZARZĄDZENIE Nr 26A/2007 z dnia 21 marca 2007
12
UCHWAŁA Nr XVI/144/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 z dnia 8 maja 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 134/2005 z dnia 05 października 2005
30
Warszawski Paweł
68
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 04 maja 2010
12
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2007 z dnia 13 sierpnia 2007
11
UCHWAŁA NR XXX/288/05 z dnia 24 lutego 2005
32
ODWOŁANIE PRZETARGU
49
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro
51
UCHWAŁA Nr XXXIX/553/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXIX/379/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
Ogłoszenie o czterech przetargach ustnych, ograniczonych
11
ZARZĄDZENIE Nr 74/2004 z dnia 27 sierpnia 2004
32
Ogłoszenie o naborze nr 7/2008
24
KONKURS ofert
22
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2009 z dnia 2 grudnia 2009
26
Grzegorz Nadolny
159
UCHWAŁA Nr XLVI/644/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
18
ZARZĄDZENIE Nr 99/2005 z dnia 19 sierpnia 2005
32
Zmiana terminu - Przetarg nieograniczony
11
Ogłoszenie o naborze nr 4/2008
22
ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 z dnia 30 lipca 2007
12
Szczepański Arkadiusz
56
Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 05 lutego 2009
12
ZARZĄDZENIE NR 99/04 z dnia 17 grudnia 2004
56
UCHWAŁA Nr XVIII/160/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
14
Postępowanie kwalifikacyjne (KPWiK)
43
ZARZĄDZENIE NR 9/K/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
24
Komórki organizacyjne
340
Wynik komkursu ofert
20
Protokół nr 49/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
29
WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO
49
Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 24 września 2010
13
Komunikat Burmistrza
27
Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku
15
Ozga Grażyna
57
Przetargi rozstrzygnięte w 2005 roku dostępne są w archiwum
48
Zarządzenie Nr 125/2009 z dnia 10 listopada 2009
25
UCHWAŁA Nr XXX/393/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 28 czerwca 2010
12
PORZĄDEK OBRAD XXVI - sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
7
Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 12 czerwca 2008
12
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
13
Protokół nr 52/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
28
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta
26
UCHWAŁA Nr XL/382/2006 z dnia 02 lutego 2006
14
UCHWAŁA Nr XXXIII/468/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 23.02.2004r.
29
UCHWAŁA Nr XLI/576/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
16
Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 w Muzeum Ziemi Krajeńskiej
11
Informacja o wyborze Wykonawcy
70
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 1 lutego 2010
13
Infomacje dotyczące działań z zakresu ochrony środowiska w roku 2007 dostępny jest w archiwum
38
Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 10 lipca 2009
12
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
26
Uchwała Nr XII/118/2003 z dnia 30 września 2003 r.
28
Jednostki organizacyjne
93
ZARZĄDZENIE Nr 02/2005 z dnia 4 stycznia 2005
35
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 5 lutego 2010
13
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na
48
ZARZĄDZENIE Nr 109/2005 z dnia 26 sierpnia 2005
31
UCHWAŁA Nr XXIII/235/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
Zarządzenie nr 99/2003 z dnia 16.09.2003 r.
30
UCHWAŁA nr XX/194/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
30
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 30 czerwca 2010
12
Porządek obrad XIII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy za rok 2007 dostępny jest w archiwum
53
UCHWAŁA NR XXIII/225/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.
34
ZARZĄDZENIE NR 22K/2007 z dnia 25 września 2007
23
Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 05.05.2004r
28
ZARZĄDZENIE Nr 72//2005 z dnia 08 lipca 2005
31
Zarządzenie Nr 02/2004 z dnia 12.01.2004 r.
29
UCHWAŁA NR XVIII/166/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
31
Karolczak Szymon
31
ZARZĄDZENIE NR 20/K/2009 z dnia 21 grudnia 2009
26
Uchwała Nr XV / 153 / 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.
67
ZARZĄDZENIE Nr 54/2005 z dnia 30 maja 2005
30
Uchwała Nr XV/152/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
63
UCHWAŁA Nr XXXIII/489/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
ZARZĄDZENIE Nr 50/2007 z dnia 4 czerwca 2007
12
Uchwała Nr X/100/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
14
Uchwała Nr XIV/146/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
63
Wykaz
20
Zarządzenie Nr 96/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
13
Postanowienie Nr 978/04 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
19
Uchwała Nr XIV/144/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
66
Zarządzenie Nr 111/2009 z dnia 17 września 2009
12
UCHWAŁA NR XXI/204/2004 z dnia 1 czerwca 2004r.
30
Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 115/2010 z dnia 16 lipca 2010
13
Zarządzenie Nr 70/2003 z dnia 24.12.2003 roku
28
Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 2 lipca 2009
13
Uchwała nr XVI /158/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
69
KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
51
Protokół nr 47/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
28
Ogłoszenia o rostrzygniętych przetargach z roku 2007 dostępne są w archiwum
26
Uchwała nr XXII/214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
28
Wniosek - zaświadczenie wypis wyrys z ustaleń miejscowego planu zagosp. przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla działki
51
Zarządzenie nr 86/2003 z dnia 21.08.2003 r.
28
Uchwała Nr VII/58/2007 z dnia 29 marca 2007
16
ZARZĄDZENIE NR 160/05 z dnia 22 listopada 2005
55
UCHWAŁA Nr XVI/148/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
35
Protokół nr 3/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
28
Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 6 maja 2008
13
PORZĄDEK OBRAD XXVIII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Porządek obrad XVII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
7
Porządek obrad XVIII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
6
Harmonogram imprez
63
PORZĄDEK OBRAD XXIII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
UCHWAŁA Nr XXX/396/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
15
ZARZĄDZENIE Nr 16/2005 z dnia 25 lutego 2005
30
PORZĄDEK OBRAD XXIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
11
UCHWAŁA Nr XIV/139/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
52
Molka Maria
45
Odpowiedzi na pytania z dnia 08.10.2009r.
53
PORZĄDEK OBRAD XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
ZARZĄDZENIE Nr 09/2005 z dnia 15 lutego 2005
29
Zarządzenie Nr 101/2009 z dnia 9 września 2009
12
Zarządzenie Nr 67/2008 z dnia 16 czerwca 2008
12
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
UCHWAŁA Nr XXIII / 223/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
31
PORZ?DEK OBRAD XLVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
6
Zarządzenie Nr 104/2009 z dnia 14 września 2009
12
PORZĄDEK OBRAD
7
PORZĄDEK OBRAD VIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
UCHWAŁA Nr XXX/274/2005 z dnia 24 lutego 2005
31
Zarządzenie nr 55/03 z dnia 04.07.2003r
31
ZARZĄDZENIE NR 64/2007 z dnia 09 licpa 2007
13
Zarządzenie nr 22/2004 z dnia 22 marca 2004 r.
32
Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 6 czerwca 2008
12
Zarządzenie nr 54/03 z dnia 04.07.2003r
29
UCHWAŁA Nr XXIII/292/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
ZARZĄDZENIE Nr 142/05 z dnia 12 października 2005
28
Zarządzenie nr 56/03 z dnia 04.07.2003r
28
ZARZĄDZENIE Nr 19/2004 z dnia 16 marca 2004 roku
28
Zarządzenie nr 57/03 z dnia 04.07.2003r
27
Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 5 marca 2009
34
Odpowiedź na pytanie z dnia 05.05.2011
28
Zarządzenie nr 64/03 z dnia 04.07.2003r
26
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 3 marca 2011 roku
16
Zarządzenie nr 65/03 z dnia 04.07.2003r
34
Zarządzenie nr 76 z dnia 25.06.2003r.
31
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 4 lipca 2010
12
Przetarg nieograniczony na wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
101
UCHWAŁA Nr XVIII/166/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
14
Zarządzenie nr 83/2003r z dnia 8.08.2003r.
27
Aneks do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
26
ZARZĄDZENIE Nr 65a z dnia 20 lipca 2004r.
34
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
125
Zarządzenie nr 81/2003 z dnia 21.08.2003r.
32
Zarządzenie nr 90/2003 z dnia 01.09.2003r.
28
ZARZĄDZENIE NR 92/04 z dnia 18 listopada 2004
56
Zarządzenie nr 80 z dnia 19 sierpnia 2003r.
28
Zarządzenie Nr 04/2009 z dnia 09 stycznia 2009
12
UCHWAŁA nr XVIII/172/2004z dnia 26 lutego 2004r.
20
Zarządzenie nr 97/2003 z dnia 11.09.2003r.
29
UCHWAŁA Nr XXIII/252/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
ZARZĄDZENIE Nr 85/2004 z dnia 5.10.2004
32
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
ZARZĄDZENIE Nr 175/05 z dnia 16.12.2005
26
Uchwała Nr XVII/163/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku
29
Zarządzenie Nr 143/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
14
Zarządzenie nr 72 z dnia 21.07.2003r.
26
Uchwała nr XI/114/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
25
Zarządzenie nr 75/2003 z dnia 04.08.2003r.
31
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 8 marca 2010
12
Uchwała Nr XVIII/168/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
30
Zarządzenie Nr 50/2003 z dnia 24.07.2003r.
29
Zarządzenie nr 48/03 z dnia 30.06.2003r.
33
UCHWAŁA Nr IV/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
32
Zarządzenie nr 78/2003 z dnia 18.08.2003
30
UCHWAŁA Nr XXXIII/454/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
Zarządzenie nr 51/03 z dnia 04.07.2003r
28
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZRP)
22
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
32
Zarządzenie nr 52/03 z dnia 04.07.2003r
24
Zarządzenie Nr 35/2004 z dnia 14.05.2004r.
31
Zarządzenie Nr 36/2004 z dnia 14.05.2004r.
30
ZARZĄDZENIE Nr 39/2004 z dnia 19 maja 2004 r.
29
Zarządzenie Nr 43 z dnia 02 czerwca 2004
29
Zarządzenie Nr 45 z dnia 07czerwca 2004r.
27
Zarządzenie Nr 47/2004 z dnia 09 czerwca 2004r.
31
ZARZĄDZENIE nr 51/2004r. z dnia 30 czerwca 2004r.
30
ZARZĄDZENIE NR 52/2004r. z dnia 02.07.2004r.
30
ZARZĄDZENIE NR 54/2004r. z dnia 02.07.2004r.
29
ZARZĄDZENIE NR 55/2004r. z dnia 02.07.2004r.
28
ZARZĄDZENIE NR 56/2004r. z dnia 02.07.2004r.
28
ZARZĄDZENIE NR 58/2004r. z dnia 02.07.2004r.
32
ZARZĄDZENIE Nr 61/2004 z dnia 2 lipca 2004r.
29
Opis budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
25
ZARZĄDZENIE Nr 62/2004 z dnia 7 lipca 2004r.
28
ZARZĄDZENIE Nr 70 /2004 z dnia 16 sierpnia 2004r.
32
Zarządzenie Nr 81/2004 z dnia 13.09.2004
31
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2006 z dnia 22 czerwca 2006
23
ZARZĄDZENIE Nr 86/04 z dnia 15 pażdziernika 2004r
33
ZARZĄDZENIE Nr 28/2004 z dnia 16.04.2004
30
Zarządzenie nr 07/2004 z dnia 22.01.2004r.
36
Zarządzenia nr 08/2004 z dnia 03.02.2004r.
31
Zarządzenie nr 18/2004 z dnia 2.03.2004r.
36
Zarządzenie nr 29/2004 z dnia 16.04.2004 r.
32
Zarządzenie nr 33/2004 z dnia 05.05.2004r.
30
ZARZĄDZENIE Nr 01/2005 z dnia 3 stycznia 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 05/2005 z dnia 20 stycznia 2005
32
ZARZĄDZENIE Nr 13/2005 z dnia 21 lutego 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 z dnia 24 lutego 2005
30
ZARZĄDZENIE Nr 17/2005 z dnia 9 marca 2005
17
ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 z dnia 22 marca 2005
33
ZARZĄDZENIE Nr 28 /2005 z dnia 31 marca 2005
29
ZARZĄDZENIE Nr 31/05 z dnia 7 kwietnia 2005
32
ZARZĄDZENIE Nr 34/05 z dnia 18 kwietnia 2005
37
ZARZĄDZENIE Nr 32/2005 z dnia 12 kwietnia 2005
36
ZARZĄDZENIE NR 36/05 z dnia 29 kwietnia 2005
13
ZARZĄDZENIE NR 30/05 z dnia 7 kwietnia 2005
32
ZARZĄDZENIE Nr 41 /2005 z dnia 16 maja 2005
34
ZARZĄDZENIE Nr 40/2005 z dnia 17 maja 2005
30
ZARZĄDZENIE Nr 45/2005 z dnia 23 maja 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 46/2005 z dnia 23 maja 2005
28
ZARZĄDZENIE Nr 48/2005
29
ZARZĄDZENIE Nr 53/05 z dnia 30 maja 2005
41
ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 z dnia 19 maja 2005
32
ZARZĄDZENIE Nr 51/05
35
ZARZĄDZENIE Nr 52/05
30
ZARZĄDZENIE Nr 55/05 z dnia 30 maja 2005
32
ZARZĄDZENIE NR 60/05 z dnia 17 czerwca 2005
30
ZARZĄDZENIE Nr 70//2005 z dnia 08 lipca 2005
27
ZARZĄDZENIE NR 74/2005 z dnia 11 lipca 2005
14
ZARZĄDZENIE NR 77/2005 z dnia 11 lipca 2005
14
ZARZĄDZENIE Nr 111/05 z dnia 02 września 2005
32
ZARZADZENIE Nr 98/2005 z dnia 17 sierpnia 2005
30
ZARZĄDZENIE Nr 117/2005 z dnia 14 września 2005
29
ZARZĄDZENIE Nr 120/05 z dnia 14 września 2005
30
ZARZĄDZENIE NR 78/2005 z dnia 11 lipca 2005
13
ZARZĄDZENIE NR 79/2005 z dnia 11 lipca 2005
13
ZARZĄDZENIE NR 80/2005 z dnia 11 lipca 2005
13
ZARZĄDZENIE NR 82/2005 z dnia 11 lipca 2005
14
ZARZĄDZENIE NR 83/2005 z dnia 11 lipca 2005
12
ZARZĄDZENIE Nr 127/05 z dnia 23 września 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 113/2005 z dnia 2 września 2005
28
ZARZĄDZENIE Nr 135/05 z dnia 5 października 2005
33
ZARZĄDZENIE Nr 123/2005 z dnia 16 września 2005
31
ZARZĄDZENIE Nr 139/05 z dnia 11 października 2005
35
ZARZĄDZENIE Nr 143/05 z dnia 14 października 2005
34
ZARZĄDZENIE Nr 106/05 z dnia 01 września 2005
32
ZARZĄDZENIE NR 01/06 z dnia 18 styczeń 2006
14
ZARZĄDZENIE Nr 03/06 z dnia 1 marca 2006
13
ZARZĄDZENIE Nr 04/2006 z dnia 11 stycznia 2006
15
ZARZĄDZENIE NR 01/07 z dnia 04 stycznia 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 z dnia 19 stycznia 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 08/2007 z dnia 10 stycznia 2007
14
Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 23 kwietnia 2007
11
ZARZĄDZENIE Nr 02/2007 z dnia 3 stycznia 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 04/2007 z dnia 8 stycznia 2007
14
ZARZĄDZENIE Nr 05/2007 z dnia 8 stycznia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 06/2007 z dnia 9 stycznia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 09/2007 z dnia 10 stycznia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 07/2007 z dnia 9 stycznia 2007
15
ZARZĄDZENIE Nr 10/07 z dnia 15 stycznia 2007
11
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 z dnia 30 stycznia 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 z dnia 23 lutego 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 z dnia 23 lutego 2007
15
ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 z dnia 6 marca 2007
11
ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 z dnia 14 marca 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 z dnia 19 marca 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 z dnia 21 marca 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 z dnia 10 kwietnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 28/2007 z dnia 11 kwietnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 z dnia 25 kwietnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 z dnia 23 kwietnia 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 z dnia 27 kwietnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 z dnia 30 kwietnia 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 z dnia 30 kwietnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 z dnia 9 maja 2007
16
ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 z dnia 11 maja 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 z dnia 14 maja 2007
14
ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 z dnia 17 maja 2007
14
ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 z dnia 17 maja 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 z dnia 17 maja 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 47/2007 z dnia 17 maja 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 z dnia 17 maja 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 z dnia 28 maja 2007
15
ZARZĄDZENIE NR 63/2007 z dnia 02 lipca 2007
11
ZARZĄDZENIE NR 62/2007 z dnia 26 czerwca 2007
13
ZARZĄDZENIE 66/2007 z dnia 18 licpa 2007
12
ZARZĄDZENIE nr 72/2007 z dnia 06 czerwca 2007
12
ZARZĄDZENIE NR 71/2007 z dnia 02 sierpnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 67/2007 z dnia 25 lipca 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 z dnia 31 lipca 2007
13
ZARZĄDZENIE NR 76/2007 z dnia 31 sierpnia 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 53/2007 z dnia 05 czerwca 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 55/2007 z dnia 08 czerwca 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 59/2007 z dnia 14 czerwca 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 60/2007 z dnia 22 czerwca 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 73/2007 z dnia 07 sierpnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 78/2007 z dnia 12 września 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 81/2007 z dnia 26 września 2007
31
ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 z dnia 20 września 2007
15
ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 z dnia 03 października 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 82/2007 z dnia 02 października 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 87/2007 z dnia 10 października 2007
14
ZARZĄDZENIE Nr 90/2007 z dnia 12 października 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 92/2007 z dnia 17 października 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 93/2007 z dnia 17 października 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 95/2007 z dnia 18 października 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 88/2007 z dnia 11 października 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 89/2007 z dnia 12 października 2007
14
ZARZĄDZENIE Nr 96/2007 z dnia 18 października 2007
16
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 z dnia 03 stycznia 2008
13
ZARZĄDZENIE Nr 2/2008 z dnia 08 stycznia 2008
14
ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 z dnia 11 stycznia 2008
14
Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 18 stycznia 2008
13
Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku
13
ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 z dnia 17 stycznia 2008
15
Zarządzenie Nr 206/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
25
ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 z dnia 18 stycznia 2008
13
ZARZĄDZENIE Nr 9/2008 z dnia 18 stycznia 2008
16
Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 29 stycznia 2008
14
Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 05 lutego 2008
15
Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 07 lutego 2008
13
Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 08 lutego 2008
14
Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 08 lutego 2008
18
Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lutego 2008
12
Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 14 lutego 2008
12
Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 14 lutego 2008
16
Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 27 lutego 2008
12
Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 6 marca 2008
14
Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 7 marca 2008
13
Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lutego 2008
12
Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 19 marca 2008
11
Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 11 marca 2008
13
Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 27 marca 2008
13
Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 31 marca 2008
12
Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
11
Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 4 kwietnia 2008
12
Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 10 kwietnia 2008
13
Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 14 kwietnia 2008
14
Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 25 kwietnia 2008
12
Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 28 kwietnia 2008
14
Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 6 maja 2008
13
Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 6 maja 2008
14
Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 6 maja 2008
13
Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 6 maja 2008
12
Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 6 maja 2008
13
Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 13 maja 2008
12
Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 16 maja 2008
15
Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 20 maja 2008
11
Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 26 maja 2008
12
Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 30 maja 2008
12
Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 26 maja 2008
14
Zarządzenie Nr 62/2008 z dnia 6 czerwca 2008
12
Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 6 czerwca 2008
12
Zarządzenie Nr 68/2008 z dnia 16 czerwca 2008
13
Zarządzenie Nr 69/2008 z dnia 16 czerwca 2008
13
Zarządzenie Nr 71/2008 z dnia 16 czerwca 2008
12
Zarządzenie Nr 72/2008 z dnia 16 czerwca 2008
12
Zarządzenie Nr 73/2008 z dnia 23 czerwca 2008
13
Zarządzenie Nr 74/2008 z dnia 27 czerwca 2008
13
Zarządzenie Nr 75/2008 z dnia 25 czerwca 2008
13
Zarządzenie Nr 76/2008 z dnia 27 czerwca 2008
11
Zarządzenie Nr 77/2008 z dnia 27 czerwca 2008
12
Zarządzenie Nr 80/2008 z dnia 3 lipca 2008
12
Zarządzenie Nr 81/2008 z dnia 3 lipca 2008
12
Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 17 lipca 2008
13
Zarządzenie Nr 84/2008 z dnia 17 lipca 2008
13
Zarządzenie Nr 87/2008 z dnia 25 lipca 2008
14
Zarządzenie Nr 86/2008 z dnia 25 lipca 2008
12
Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 22 lipca 2008
11
Zarządzenie Nr 92/2008 z dnia 12 sierpnia 2008
14
Zarządzenie Nr 93/2008 z dnia 14 sierpnia 2008
13
Zarządzenie Nr 94/2008 z dnia 19 sierpnia 2008
13
Zarządzenie Nr 95/2008 z dnia 19 sierpnia 2008
13
Zarządzenie Nr 97/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
13
Zarządzenie Nr 100/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
13
Zarządzenie Nr 102/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
13
Zarządzenie Nr 105/2008 z dnia 11 września 2008
12
Zarządzenie Nr 107/2008 z dnia 18 września 2008
13
Zarządzenie Nr 106/2008 z dnia 15 września 2008
13
Zarządzenie Nr 108/2008 z dnia 18 września 2008
12
Zarządzenie Nr 109/2008 z dnia 19 września 2008
15
Zarządzenie Nr 110/2008 z dnia 18 września 2008
14
Zarządzenie Nr 112/2008 z dnia 29 września 2008
14
Zarządzenie Nr 113/2008 z dnia 30 września 2008
16
Zarządzenie Nr 115/2008 z dnia 7 października 2008
12
Zarządzenie Nr 116/2008 z dnia 9 października 2008
12
Zarządzenie Nr 104/2008 z dnia 4 września 2008
17
Zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 29 października 2008
12
Zarządzenie Nr 122/2008 z dnia 31 października 2008
12
Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 31 października 2008
15
Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 22 stycznia 2009
13
Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 26 stycznia 2009
13
Zarządzenie Nr 08/2009 z dnia 21 stycznia 2009
14
Zarządzenie Nr 09/2009 z dnia 22 stycznia 2009
13
Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 3 marca 2009
14
Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 5 marca 2009
12
Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 11 marca 2009
14
Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 13 marca 2009
15
Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 20 marca 2009
13
Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 13 marca 2009
11
Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30 marca 2009
14
Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 30 marca 2009
13
Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 27 marca 2009
12
Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 31 marca 2009
12
Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 31 marca 2009
17
Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 14 kwietnia 2009
13
Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 16 kwietnia 2009
16
Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 21 kwietnia 2009
12
Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 24 kwietnia 2009
16
Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 21 kwietnia 2009
11
Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
13
Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
15
Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 4 maja 2009
15
Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 5 maja 2009
13
Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 11 maja 2009
16
Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 11 maja 2009
15
Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 12 maja 2009
14
Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 15 maja 2009
13
Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 13 maja 2009
13
Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 18 maja 2009
14
Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 18 maja 2009
13
Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 18 maja 2009
16
Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 18 maja 2009
14
Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 19 maja 2009
14
Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 19 maja 2009
14
Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 25 maja 2009
15
Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 25 maja 2009
13
Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 25 maja 2009
13
Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 27 maja 2009
11
Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 27 maja 2009
12
Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009
15
Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 02 czerwca 2009
13
Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 02 czerwca 2009
12
Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 05 czerwca 2009
12
Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 05 czerwca 2009
12
Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 15 czerwca 2009
14
Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 22 czerwca 2009
12
Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 22 czerwca 2009
15
Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 24 czerwca 2009
12
Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 25 czerwca 2009
12
Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 10 lipca 2009
16
Zarządzenie Nr 77/2009 z dnia 10 lipca 2009
13
Zarządzenie Nr 78/2009 z dnia 10 lipca 2009
15
Zarządzenie Nr 79/2009 z dnia 10 lipca 2009
16
Zarządzenie Nr 81/2009 z dnia 10 lipca 2009
12
Zarządzenie Nr 83/2009 z dnia 20 lipca 2009
12
Zarządzenie Nr 82/2009 z dnia 10 lipca 2009
12
Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 24 lipca 2009
13
Zarządzenie Nr 86/2009 z dnia 24 lipca 2009
12
Zarządzenie Nr 87/2009 z dnia 28 lipca 2009
12
Zarządzenie Nr 89/2009 z dnia 5 sierpnia 2009
13
Zarządzenie Nr 93/2009 z dnia 25 sierpnia 2009
15
Zarządzenie Nr 94/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
13
Zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
15
Zarządzenie Nr 96/2009 z dnia 28 sierpnia 2009
14
Zarządzenie Nr 97/2009 z dnia 2 września 2009
13
Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 2 września 2009
12
Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 2 września 2009
12
Zarządzenie Nr 100/2009 z dnia 2 września 2009
13
Zarządzenie Nr 103/2009 z dnia 10 września 2009
13
Zarządzenie Nr 107/2009 z dnia 18 września 2009
12
Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 23 września 2009
12
Zarządzenie Nr 109/2009 z dnia 25 września 2009
11
Zarządzenie Nr 110/2009 z dnia 28 września 2009
12
Zarządzenie Nr 112/2009 z dnia 30 września 2009
14
Zarządzenie Nr 113/2009 z dnia 8 paźdzernika 2009
12
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 116/2009 z dnia 19 paźdzernika 2009
14
Zarządzenie Nr 118/2009 z dnia 21 paźdzernika 2009
12
Zarządzenie Nr 119/2009 z dnia 26 paźdzernika 2009
13
Zarządzenie Nr 120/2009 z dnia 22 paźdzernika 2009
12
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010
14
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010
12
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 7 stycznia 2010
13
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 15 stycznia 2010
11
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 18 stycznia 2010
12
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 22 stycznia 2010
13
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 25 stycznia 2010
16
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 25 stycznia 2010
12
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 25 stycznia 2010
12
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 25 stycznia 2010
12
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 25 stycznia 2010
12
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 25 stycznia 2010
13
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 1 lutego 2010
13
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 5 lutego 2010
13
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 5 lutego 2010
27
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 18 marca 2010
12
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 18 marca 2010
12
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 25 marca 2010
14
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 26 marca 2010
14
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 26 marca 2010
12
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
15
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
12
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
12
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 12 kwietnia 2010
12
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
14
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010
13
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 10 maja 2010
12
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 10 maja 2010
11
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 12 maja 2010
13
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 13 maja 2010
11
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 18 maja 2010
13
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 1 czerwca 2010
13
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 24 maja 2010
13
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 25 maja 2010
12
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 26 maja 2010
13
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 31 maja 2010
12
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 31 maja 2010
14
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 1 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 7 czerwca 2010
16
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 1 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 7 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 8 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 10 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 10 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 10 czerwca 2010
14
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 10 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 10 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 16 czerwca 2010
13
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 17 czerwca 2010
15
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 17 czerwca 2010
12
Zarządzenie Nr 191/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
25
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 1 lipca 2010
13
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 28 czerwca 2010
13
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010
12
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2006 z dnia 19 maja 2006
25
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 30 czerwca 2010
15
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010
13
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 4 lipca 2010
12
Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 5 lipca 2010 roku
15
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 5 lipca 2010
16
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 5 lipca 2010
13
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
ZARZĄDZENIE NR 26/K/2007 z dnia 03 października 2007
25
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 5 lipca 2010
12
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 6 lipca 2010
13
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 8 lipca 2010
12
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 4 sierpnia 2010
12
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 10 sierpnia 2010
16
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 10 sierpnia 2010
11
Zapytanie do przetargu niograniczonego
35
Wzory druków deklaracji oraz stawki podatkowe dostępne są w archiwum
51
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 135/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 136/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 142/2010 z dnia 2 września 2010 r.
12
Zarządzenie Nr 139/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
13
Zarządzenie Nr 144/2010 z dnia 3 września 2010 r.
13
Zarządzenie Nr 145/2010 z dnia 6 września 2010 r.
12
Zarządzenie Nr 146/2010 z dnia 6 września 2010 r.
12
Zarządzenie Nr 147/2010 z dnia 16 września 2010 r.
12
Zarządzenie Nr 148/2010 z dnia 20 września 2010 r.
15
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
16
Zarządzenie Nr 154/2010 z dnia 4 października 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 153/2010 z dnia 4 października 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 156/2010 z dnia 5 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 158/2010 z dnia 6 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 160/2010 z dnia 6 października 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 157/2010 z dnia 5 października 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 161/2010 z dnia 7 października 2010 roku
14
Zarządzenie Nr 159/2010 z dnia 6 października 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 163/2010 z dnia 13 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 165/2010 z dnia 18 października 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 166/2010 z dnia 19 października 2010 roku
15
Zarządzenie Nr 168/2010 z dnia 22 października 2010 roku
14
Zarządzenie Nr 170/2010 z dnia 22 października 2010 roku
16
Zarządzenie Nr 169/2010 z dnia 22 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 171/2010 z dnia 22 października 2010 roku
15
Zarządzenie Nr 178/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 180/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
12
Zarządzenie Nr 181/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 174/2010 z dnia 29 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 175/2010 z dnia 29 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 176/2010 z dnia 29 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 177/2010 z dnia 29 października 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 182/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku
14
Zarządzenie Nr 184/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
14
Zarządzenie Nr 185/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
14
Zarządzenie Nr 189/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku
13
Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
47
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
13
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
16
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
13
Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 5 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 01/2011 z dnia 7 stycznia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 03/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku
13
Zarządzenie Nr 04/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku
17
Zarządzenie Nr 06/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 09/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
18
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 08/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
16
UCHWAŁA Nr X/183/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
34
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 7 marca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 7 marca 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 8 marca 2011 roku
18
Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
15
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 30 marca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku
13
Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku
13
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
17
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 2 maja 2011 roku
15
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 2 maja 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 9 maja 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
14
Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
15
ZARZĄDZENIE Nr 32/2006 z dnia 24 maja 2006
59
ZARZĄDZENIE Nr 103/2007 z dnia 14 listopada 2007
56
Zarządzenie nr 107/2003 z dnia 9.10.2003r.
55
Zarządzenie nr 116/2003 z dnia 14.11.2003r.
60
Zarządzenie nr 115/2003 z dnia 6.11.2003r.
62
Zarządzenie nr 127 z dnia 31 grudnia 2003r.
65
ZARZĄDZENIE Nr 124/2003 z dnia 19.12.2003r.
54
Błędne wywołanie strony (podkategorii)
261
Ogłoszenie o konkursach (ZOOR)
26
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
106
UCHWAŁA Nr XVII/156/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
35
Ogłoszenie (ZOOR)
61
Uchwała Nr XII/111/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
17
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
101
Komunikaty z 2005 dostępne sa w archiwum
49
Komunikat
98
Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 193/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku
25
Ogłoszenie o unieważnienieu przetargu nieograniczonego ZRP
26
PORZĄDEK OBRAD LI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
4
UCHWAŁA Nr XVII/158/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
52
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2010 z dnia 21 grudnia 2010
26
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2008 z dnia 31 marca 2008
27
ZARZĄDZENIE Nr 111/2007 z dnia 17 grudnia 2007
28
Protokół nr 19/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
26
Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
98
Redakcja biuletynu
67
ZARZĄDZENIE NR 18/K/2008 z dnia 7 lipca 2008
24
Sprawozdania Burmistrza z działalności między Sesjami
249
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
57
Protokół nr 8/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
Powtórzenie czynności ocewny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
44
ZARZĄDZENIE NR 173/2005 z dnia 14 grudnia 2005
27
UCHWAŁA Nr III/09/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
33
Marciniak Jan
46
Konkurs wniosków o dotacje
49
Uchwała nr 13/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 17 listopada 2010 r.
53
ZARZĄDZENIE NR 172/2005 z dnia 14 grudnia 2005
28
Zarządzenie Nr 192/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku
25
UCHWAŁA Nr IX/169/2011 z dnia 26 maja 2011r.
33
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2010 z dnia 8 marca 2010
25
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
25
Gaitkowska Krystyna
23
ZARZĄDZENIE NR 20/K/2008 z dnia 4 sierpnia 2008
23
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
97
Zarządzenie Nr 02/2005 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 09 grudnia 2005
20
Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 14 listopada 2008
27
PORZĄDEK OBRAD LIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
ANEKS do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
23
Schemat organizacyjny
69
Arkadiusz Szczepański
102
Nakielski Osrodek Kultury
94
Dziennik Ustaw
80
Aleksandra Konieczna
105
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego
50
Zmiana SIWZ
22
Zarządzenie Nr 195/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku
27
UCHWAŁA Nr XVII/150/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
33
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2006 z dnia 25 czerwca 2006
56
ZARZĄDZENIE NR 23K/2007 z dnia 28 września 2007
23
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2009 z dnia 29 lipca 2009
24
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
49
ZARZĄDZENIE Nr 114/2007 z dnia 20 grudnia 2007
26
UCHWAŁA Nr XLV/633/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
36
Ogłoszenie o naborze nr 01/2005
81
ZARZĄDZENIE NR 6/K/2009 z dnia 05 stycznia 2009
23
Protokół nr 1/2010 z Inaguracyjnej sesji 2010-2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
28
ZARZĄDZENIE NR 32/K/2007 z dnia 14 listopada 2007
26
Protokół nr 15/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
21
Roman Swiątek
90
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne - ZOOR
23
Marczewska Beata
77
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej
97
Uchwała nr X/96/2003 z dnia 26.06.2003
28
UCHWAŁA Nr XXX/412/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
ZARZĄDZENIE NR 22/K/2008 z dnia 2 października 2008
23
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
50
Uchwała Nr XI/104/2003 z dnia 28.08.2003 r.
28
ZARZĄDZENIE NR 24/K/2007 z dnia 02 października 2007
23
UCHWAŁA Nr XXIII/281/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Ogłoszenie o naborze nr 04 / 2005
52
UCHWAŁA Nr XXII/217/ 2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
30
Odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2010
24
UCHWAŁA Nr X/182/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
35
UCHWAŁA Nr XIII/130/03 z dnia 30 października 2003 r.
33
UCHWAŁA Nr XXVIII/368/2008 z dnia 25 września 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/208/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/310/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIX/387/2008 z dnia 30 października 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XV/127/2007 z dnia 25 października 2007r.
17
Zarządzenie Nr 135/2009 z dnia 7 grudnia 2009
25
Ogłoszenie o naborze nr 03 / 2006
27
Muszyńska Ewa
11
UCHWAŁA Nr III/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
34
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
48
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług transportowych ,,naprawy autobusów szkolnych”
27
UCHWAŁA Nr XXXI/418/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
34
Ogłoszenie o naborze nr 18/2007
21
UCHWAŁA Nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/322/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
Ogłoszenie o przetargach
10
Ogłoszenie o naborze nr 19/2007
21
Ogłoszenie o naborze nr 01 / 2007 z dnia 7 lutego 2007
28
UCHWAŁA Nr XLVI/641/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
16
Uchwała Nr VIII/79/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
14
Wyjaśnienie do przetargu
10
Zawiadomienie O Wyborze Oferty Najkorzystniejszej
11
Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
27
UCHWAŁA Nr XVIII/170/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
15
OGŁOSZENIE o przetaru nieograniczonym
45
UCHWAŁA Nr XXVI/349/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
15
ZARZĄDZENIE NR 1/K/2010 z dnia 18 stycznia 2010
24
PORZĄDEK OBRAD XXII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
UCHWAŁA Nr XXIII/265/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
ZARZĄDZENIE NR 5/K/2009 z dnia 07 stycznia 2009
23
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/05
31
Program ochrony srodowiska Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
45
UCHWAŁA Nr XXXI/429/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
31
Informacja o wyniku przetargu
13
PORZĄDEK OBRAD XV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Informacja o wyborze oferty (MGOPS)
46
Zmiany ogłoszenia oraz SIWZ z dnia 03.09.09
27
UCHWAŁA Nr XX/172/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/290/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/288/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIX/383/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XL/381/2006 z dnia 2 lutego 2006
26
UCHWAŁA Nr XVI/147/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
33
Oferty inwestycyjne Gminy Nakło nad Notecią z 2005 roku dostępne sa w archiwum
39
UCHWAŁA Nr XXXI/421/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
33
ogłoszenie o rokowaniach
11
Powiatowa i Miejska Bibloteka Publiczna
97
Odpowiedzi na pytania z dnia 20 i 21 grudnia 2010
51
UCHWAŁA NR XVIII/167/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
33
UCHWAŁA Nr XXXVI/508/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/494/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
Sylwetki dostępne w archiwum
56
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
88
Plichciński Grzegorz
59
UCHWAŁA Nr XXXIII/445/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
Zawiadomienie o Proteście
10
Sprzątanie Świata – Polska 2005
44
UCHWAŁA Nr XXIII/219/2008 z dnia 29 maja 2008r.
19
UCHWAŁA Nr XXIII/272/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XLV/634/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
33
Ogłoszenie o naborze nr 04/2006
19
UCHWAŁA Nr XLVI/651/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
PORZĄDEK OBRAD LVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
UCHWAŁA Nr XLIII/598/2009 z dnia 29 października 2009r.
16
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (69676-2011)
30
UCHWAŁA Nr XXVII/364/2008 z dnia 22 września 2008r.
15
Jaranowska Alicja
85
Uchwała nr X/100/2003 z dnia 26.06.2003r.
31
Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania
46
UCHWAŁA Nr XXXVI/515/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
Odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2010
11
UCHWAŁA Nr XLIII/600/2009 z dnia 29 października 2009r.
16
Ogłoszenie o naborze (Straż Miejska)
25
UCHWAŁA Nr XXVI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
15
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2007 z dnia 03 września 2007
13
UCHWAŁA Nr XXX/400/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
Ogłoszenie o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
22
UCHWAŁA Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XVI/143/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
33
Przetarg nieograniczony na dostawę drzewek, krzewów oraz traw.
27
Rafał Mróz
103
UCHWAŁA Nr XXIX/391/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
Uchwała Nr IX/83/2007 z dnia 31 maja 2007
14
Protokół nr 11/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
28
UCHWAŁA Nr XXII/199/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
16
Koniec Wioletta
25
UCHWAŁA Nr XXXVI/518/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
Protokół nr 18/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
Ogłoszenie o dwóch przetargach ustnych, nieograniczonych
11
Swiątek Roman
58
UCHWAŁA nr XXVI/238/04 z dnia 28 października 2004r
28
UCHWAŁA Nr XXXII/311/2005 z dnia 28 kwietnia 2005
27
UCHWAŁA Nr XXVIII/371/2008 z dnia 25 września 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXXI/424/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIV/319/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
14
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
35
UCHWAŁA Nr XVI/145/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
33
Uchwała Nr XX/195/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
32
UCHWAŁA Nr XXXVI/510/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
Zarządzenie Nr 204/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
25
UCHWAŁA Nr XXIII/223/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XLVI/649/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
OGŁOSZENIE o zamówieniu (ZRP)
53
UCHWAŁA Nr XXIV/340/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji
20
ZARZĄDZENIE Nr 108/2007 z dnia 26 listopada 2007
25
UCHWAŁA Nr XV/124/2007 z dnia 25 października 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/315/2005 z dnia 9 czerwca 2005
15
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2007 z dnia 04 lutego 2007
11
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2007 z dnia 19 marca 2007
12
Kontrole wewnętrzne
144
UCHWAŁA Nr XXX/278/2005 z dnia 24 lutego 2005
13
ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 17 marca 2006
26
ZARZĄDZENIE NR 17/K/2008 z dnia 5 czerwca 2008
24
Protokół nr 24/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
25
UCHWAŁA Nr XV/135/2007 z dnia 25 października 2007r.
15
Miłosierna Ewa
67
Uchwała Nr XIV/122/2007 z dnia 27 września 2007r.
15
Uchwała Nr VII/61/2007 z dnia 29 marca 2007
14
PORZĄDEK OBRAD XVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
UCHWAŁA Nr XXXVI/519/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA nr XXVI/239/04 z dnia 28 października 2004r
30
Przetargi rozstrzygnięte z roku 2004 dostępne są w archiwum
49
UCHWAŁA Nr XXXIII/469/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
Ogłoszenie o naborze nr 09/2006
27
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXVI/244/2004 z dnia 28 października 2004r
33
UCHWAŁA Nr XXIX/388/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
Informacje, komunikaty
100
UCHWAŁA Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
34
UCHWAŁA Nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
34
Kalisz Bolesław
30
Ogłoszenie o naborze nr 05 / 2007
25
Wynik konkursu (ZS w Potulicach)
13
UCHWAŁA Nr XXXIII/448/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
Zarządzenie Nr 131/2009 z dnia 27 listopada 2009
24
UCHWAŁA Nr XXIV/324/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
16
UCHWAŁA nr XX/193/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
25
UCHWAŁA Nr XXXVI/525/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
17
ZARZĄDZENIE NR 91/06 z dnia 02 października 2006
26
Uchwała Nr XXXI/291/2005 z dnia 31 marca 2005
35
Ogłoszenie o wyborze oferty (MGOPS)
10
UCHWAŁA Nr XXIII/250/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/486/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
Protokół nr 33/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
Zbiorcze zestawienie ofert
10
Zarządzenie Nr 203/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku
25
UCHWAŁA Nr XXIII/266/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XVIII/162/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy partiami artykułów spożywczych
31
UCHWAŁA Nr XLIV/626/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
34
Zarządzenie Nr 139/2009 z dnia 14 grudnia 2009
25
Zarządzenie Nr 125/2008 z dnia 31 października 2008
24
UCHWAŁA Nr XXXI/419/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
38
Uchwała Nr XIV/140/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
32
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2010 z dnia 30 listopada 2010
27
UCHWAŁA Nr XXIII/291/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XLIII/589/2009 z dnia 29 października 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXVI/521/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/455/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11
UCHWAŁA Nr XXXIII/474/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2010 z dnia 13 maja 2010
25
UCHWAŁA Nr XIII /137/ 2003 z dnia 30 października 2003 r.
28
Mistrzak Paweł
37
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZGO Rozwarzyn)
34
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
57
Ogłoszenie o naborze nr 02/2006
25
Przetarg nieograniczony na dostawy partiami artykułów spożywczych do stołówki(...)
26
Sprawozdania i protokoły
79
UCHWAŁA Nr XLII/406/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
14
Uchwała Nr VII/68/2007 z dnia 29 marca 2007
15
UCHWAŁA Nr XVI/139/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
18
UCHWAŁA Nr XLIII/597/2009 z dnia 29 października 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXIII/302/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora olejowej kotłowni lokalnej w Lubaszczu
31
Protokół nr 48/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
29
UCHWAŁA Nr XXII/205/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
15
Andrzej Jedynak
47
UCHWAŁA Nr XXIV/233/04 z dnia 30 września 2004r
30
UCHWAŁA Nr XLII/583/2009 z dnia 24 września 2009r.
21
UCHWAŁA Nr XXII/213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku
31
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2007 z dnia 05 marca 2007
12
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
49
UCHWAŁA Nr X/181/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
36
PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2007 z dnia 13 lipca 2006
35
Ogłoszenie o naborze nr 06/2007
31
Pałubicka-Grzegorek Alina
13
ZARZĄDZENIE NR 4/K/2009 z dnia 19 stycznia 2009
25
Uchwała Nr IX/87/2007 z dnia 31 maja 2007
15
UCHWAŁA Nr XXIII / 228 / 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
32
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla pojazdów Urzędu Miasta i Gminy...
30
Protokół nr 4/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
28
UCHWAŁA Nr XXXIX/555/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
16
UCHWAŁA Nr IV/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XXX/394/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
15
UCHWAŁA Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XVIII/163/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
15
Tadeusz Matczuk
60
UCHWAŁA Nr XXIII/241/2008 z dnia 29 maja 2008r.
17
Uchwała nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 08 października 2010 r.
52
Uchwała Nr XI/103/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/283/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2008 z dnia 25 września 2008r.
16
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I OPON
30
Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
17
UCHWAŁA Nr XXXIV/324/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
29
UCHWAŁA Nr XXVI/356/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
16
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
24
PORZĄDEK OBRAD XXVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Protokół nr 32/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
Konieczna Aleksandra
31
UCHWAŁA Nr XVIII/159/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
16
Zarządzenie Nr 205/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
29
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2010 z dnia 6 grudnia 2010
27
Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Wystepie"
54
Tadych Jolanta
56
UCHWAŁA Nr XXIV/316/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
14
UCHWAŁA NR XIII/138/2003 z dnia 30 października 2003 r
32
Zarządzenie Nr 200/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
25
Ogłoszenie o naborze nr 02/2007
27
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2008 z dnia 02 stycznia 2008
11
UCHWAŁA Nr XLII/580/2009 z dnia 24 września 2009r.
18
Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
26
UCHWAŁA Nr X/179/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
35
Uchwała Nr III/8/06 z dnia 12 grudnia 2006
32
UCHWAŁA Nr XXIII/259/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIV / 234 / 04 z dnia 30 września 2004r
30
UCHWAŁA Nr XLIII/601/2009 z dnia 29 października 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/271/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XLVI/648/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
15
Ogłoszenie o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
10
UCHWAŁA Nr XXXVI/520/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
Informacja (ZOOR)
41
ZARZĄDZENIE NR 1/K/2009 z dnia 06 stycznia 2009
11
ZARZĄDZENIE Nr 09/2006 z dnia 23 stycznia 2006
25
Pomoc
67
ZARZĄDZENIE Nr 170/2005 z dnia 13 grudnia 2005
29
Tadych-Manuszewska Bernadeta
52
UCHWAŁA Nr XLV/635/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
37
Zarządzenie Nr 130/2008 z dnia 25 listopada 2008
24
Mróz Rafał
58
ZARZĄDZENIE NR 8/K/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
25
Sprawozdania roczne
75
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym
47
UCHWAŁA Nr II/05/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XXX/410/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
15
Spółki prawa handlowego
73
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2008 z dnia 20 marca 2008
12
UCHWAŁA Nr XXIII/242/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Uchwała Nr XIX/183/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
31
Postanowienie Nr 967 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
20
Zarządzenie Nr 124/2009 z dnia 5 listopada 2009
24
Zarządzenie Nr 137/2008 z dnia 18 grudnia 2008
26
UCHWAŁA Nr XLVI/642/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
17
ZARZĄDZENIE NR 28/K/2007 z dnia 31 października 2007
23
UCHWAŁA Nr XXXIII/453/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZRP)
44
Uchwała Nr IX/86/2007 z dnia 31 maja 2007
17
Protokół nr 1/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
30
UCHWAŁA Nr XLII/581/2009 z dnia 24 września 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXIV/334/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
18
UCHWAŁA Nr XXXI/427/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/484/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
Sienkiewicz Alina
12
UCHWAŁA Nr XXXVI/514/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
Ogłoszenie o wyniku postępowania
53
UCHWAŁA Nr XXIII/268/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2010 z dnia 19 maja 2010
22
Modyfikacja SIWZ - dostawy (ZOOR)
13
UCHWAŁA Nr XLIV/618/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
19
Władysław Górski
60
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2008 - 054514
16
Informacja o wyborze oferenta (Gimnazjum Nr4 w Nakle nad Notecią)
12
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania zadanych przez Wykonawców z dnia 23.05.2011r.
24
UCHWAŁA Nr XVII/151/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
33
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n. “Budowa odcinków jezdni z kostki betonowej gr. 8,0 cm(...)
28
Ogłoszenie o unieważnieniu
24
UCHWAŁA Nr XXIII/254/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Protokół nr 6/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
Uchwała nr XII/121/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
29
UCHWAŁA Nr XXIV/341/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
ZARZĄDZENIE NR 24/K/2008 z dnia 06 grudnia 2008
23
UCHWAŁA Nr XXIII/234/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Protokół nr 22/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
25
UCHWAŁA Nr XXXVI/522/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/216/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
Uchwała Nr XII/107/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
15
UCHWAŁA Nr IX/170/2011 z dnia 26 maja 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XXIV/338/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
16
Ogłoszenie o naborze nr 08/2007
13
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2008 z dnia 30 października 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XV/126/2007 z dnia 25 października 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XXVI/358/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
17
Gajewska Bernadeta
22
UCHWAŁA Nr XLIII/599/2009 z dnia 29 października 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/307/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIV/329/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
17
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2006 z dnia 27 grudnia 2006
22
Zarządzenie Nr 127/2008 z dnia 13 listopada 2008
26
Ogłoszenie o naborze nr 14/2007
10
Ogłoszenie o przetargu
31
Zarządzenie Nr 133/2008 z dnia 27 listopada 2008
24
UCHWAŁA Nr XXXIII/450/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora węglowej kotłowni lokalnej położonej w Nakle przy ul. Kilińskiego 2
27
ZARZĄDZENIE Nr 100/2007 z dnia 2 listopada 2007
26
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2006 z dnia 12 czerwca 2006
23
ZARZĄDZENIE NR 21K/2007 z dnia 20 września 2007
23
UCHWAŁA Nr XXVI/359/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
15
Związki i Stowarzyszenia
75
Uchwała Nr XI/108/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
32
UCHWAŁA Nr XLIII/594/2009 z dnia 29 października 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XLII/585/2009 z dnia 24 września 2009r.
16
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2006 z dnia 28 grudnia 2006
23
oferta nr 3 - TEREN NIEZABUDOWANY
44
Uchwała Nr VII/73/2007 z dnia 29 marca 2007
16
UCHWAŁA Nr XXIII/227/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Przetarg nieograniczony na na dostawy partiami artykułów spożywczych do stołówki.
31
PORZĄDEK OBRAD VIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
UCHWAŁA Nr XX/181/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXXVI/511/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXX/409/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
Protokół nr 14/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2010 z dnia 8 marca 2010
24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
77
Ogłoszenie o naborze nr 03/2010
21
ZARZĄDZENIE NR 25/K/2007 z dnia 28 września 2007
24
Uchwała Nr VII/65/2007 z dnia 29 marca 2007
16
Uchwała Nr 1/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 08 października 2010 r.
53
Uchwała Nr XI/105/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
15
Odpowiedzi na zapytania
30
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2006 z dnia 26 kwietnia 2006
23
UCHWAŁA Nr XXX/414/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/237/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIX/273/2005 z dnia 20 stycznia 2005
29
UCHWAŁA Nr XXIII/247/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku.
28
Uchwała Nr IX/84/2007 z dnia 31 maja 2007
14
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
26
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Ogłoszenie o naborze nr 6/2008
24
UCHWAŁA Nr XVI/138/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XXX/413/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/304/2008 z dnia 29 maja 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XX/184/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
15
WYNIKI naboru Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
25
Uchwała Nr XI/102/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
14
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
57
ZARZĄDZENIE NR 27/K/2008 z dnia 18 grudnia 2008
23
Zarządzenie Nr 135/2008 z dnia 11 grudnia 2008
27
Decyzja
15
Kwaśniewska Małgorzata
71
PORZĄDEK OBRAD XXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
ZARZĄDZENIE NR 21/K/2008 z dnia 2 września 2008
25
UCHWAŁA Nr XXXIII/470/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
UCHWAŁA NR XXX/277/2005 z dnia 24 lutego 2005
13
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym
37
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
12
UCHWAŁA Nr XXVIII/369/2008 z dnia 25 września 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXIII/303/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Zarządzenie Nr 201/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
26
UCHWAŁA Nr XLVI/645/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/294/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXVI/241/04 z dnia 28 października 2004r
27
UCHWAŁA Nr XXIII/249/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2008 z dnia 10 marca 2008 i regulamin
11
Odpowiedzi na pytania (MGOPS)
28
UCHWAŁA Nr XXXIII/466/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
Zarządzenie Nr 134/2009 z dnia 7 grudnia 2009
28
ZARZĄDZENIE NR 21/K/2009 z dnia 21 grudnia 2009
26
Ponowne ogłoszenie o naborze
56
Przetarg ustny nieograniczony
25
ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 z dnia 20 lutego 2006
26
Uchwała Nr XIV/120/2007 z dnia 27 września 2007r.
16
Uchwała nr X/97/2003 z dnia 26.06.2003r.
33
UCHWAŁA Nr III/07/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
32
Uchwała Nr XII/106/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
16
Podanie do publicznej wiadomości
22
UCHWAŁA Nr II/04/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XXXVI/516/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLI/570/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXVIII/372/2008 z dnia 25 września 2008r.
17
Ogłoszenie o przetargu ofertowym (NOK)
9
ZARZĄDZENIE NR 19/K/2009 z dnia 17 grudnia 2009
29
PORZĄDEK OBRAD XXI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
UCHWAŁA Nr XXIV/317/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
17
WYNIK KONKURSU (ZOOR)
23
ZARZĄDZENIE Nr 47/2006 z dnia 30 czerwca 2006
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/492/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXIII/262/2008 z dnia 29 maja 2008r.
12
UCHWAŁA Nr XXIX/384/2008 z dnia 30 października 2008r.
16
Protokół nr 20/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
26
UCHWAŁA Nr XXXIII/444/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
48
Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
27
UCHWAŁA Nr XXIII/230/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
Informacja o wynikach naboru
33
Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców z dnia 23.05.2011r.
23
Uchwała Nr VII/62/2007 z dnia 29 marca 2007
15
Pasieka Tomasz
23
UCHWAŁA Nr III/11/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
32
Przetargi Ustne Nieograniczone
49
UCHWAŁA Nr XLI/569/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
16
Odpowiedzi na pytania z dnia 9.06.09r. (ZGO Rozwarzyn)
27
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2008 z dnia 27 maja 2008
23
Ksobiak Krzysztof
31
UCHWAŁA Nr XVI/140/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
35
ZARZĄDZENIE Nr 169/2005 z dnia 13 grudnia 2005
27
UCHWAŁA Nr XXXI/289/2005 z dnia 31 marca 2005r.
16
UCHWAŁA Nr XXXVI/524/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/483/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
14
UCHWAŁA Nr.XXI/201/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r
33
UCHWAŁA Nr XLIII/596/2009 z dnia 29 października 2009r.
18
UCHWAŁA Nr XXXIII/487/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
Uchwała Nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
16
ZARZĄDZENIE NR 35/K/2007 z dnia 28 grudnia 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 34/2006 z dnia 25 maja 2006
25
UCHWAŁA Nr XX/174/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXVI/243/2004 z dnia 28 października 2004r
28
UCHWAŁA Nr XXXIII/323/2005 z dnia 9 czerwca 2005
10
UCHWAŁA Nr XXXIII/314/2005 z dnia 9 czerwca 2005
10
UCHWAŁA Nr XXXII/308/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
12
UCHWAŁA Nr XXXII/307/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
10
UCHWAŁA Nr XXXIII/319/2005 z dnia 9 czerwca 2005
14
UCHWAŁA Nr XXXII/312/2005 z dnia 28 kwietnia 2005
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2005 z dnia 9 czerwca 2005
10
UCHWAŁA Nr XXXIII/317/2005 z dnia 9 czerwca 2005
10
UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2005 z dnia 9 czerwca 2005
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/318/2005 z dnia 9 czerwca 2005
14
UCHWAŁA Nr XXXIII/313/2005 z dnia 9 czerwca 2005
12
UCHWAŁA Nr XLIV/625/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządząrzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25
Postanowienie Nr 973 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
18
Strategia rozwoju
74
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
33
test
11
test1
2
asf
3
Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
27
Budżet na rok 2010
26
ZARZĄDZENIE NR 29/K/2007 z dnia 31 października 2007
24

3
UCHWAŁA Nr XXXVI/526/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
17
Statut Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
41
Dziennik ustaw
74
11
58
PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
2
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
2
PORZĄDEK OBRAD LIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
2
PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
2
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
2
PORZĄDEK OBRAD XX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
2
UCHWAŁA Nr X/180/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
36
UCHWAŁA Nr X/177/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
36
UCHWAŁA Nr X/175/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
34
UCHWAŁA Nr X/173/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
34
UCHWAŁA Nr IX/172/2011 z dnia 26 maja 2011r.
34
UCHWAŁA Nr IV/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr III/14/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr III/06/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLV/640/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XLV/632/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XLV/631/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLIV/627/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XLIV/624/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXI/422/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXXI/420/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXX/417/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XVII/157/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
33
UCHWAŁA Nr XVII/153/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
33
UCHWAŁA Nr XVI/146/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
32
UCHWAŁA Nr II/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
31
UCHWAŁA Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
30
UCHWAŁA Nr XXXVIII/353/05 z dnia 01 grudnia 2005
30
Protokół nr 53/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
28
Protokół nr 50/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
Protokół nr 46/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
Protokół nr 43/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
Protokół nr 42/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
27
Protokół nr 38/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
28
Protokół nr 36/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
25
Protokół nr 26/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
25
Protokół nr 23/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
26
Protokół nr 16/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
30
Protokół nr 13/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
26
Protokół nr 12/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
28
Protokół nr 10/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
Protokół nr 7/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
26
Protokół nr 5/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
27
Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 199/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
26
Zarządzenie Nr 196/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 194/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku
26
Zarządzenie Nr 140/2009 z dnia 31 grudnia 2009
25
Zarządzenie Nr 138/2009 z dnia 14 grudnia 2009
25
Zarządzenie Nr 132/2009 z dnia 30 listopada 2009
26
Zarządzenie Nr 128/2009 z dnia 16 listopada 2009
23
Zarządzenie Nr 123/2009 z dnia 4 listopada 2009
24
Zarządzenie Nr 132/2008 z dnia 27 listopada 2008
24
Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 21 listopada 2008
26
Zarządzenie Nr 126/2008 z dnia 14 listopada 2008
23
ZARZĄDZENIE Nr 115/2007 z dnia 31 grudnia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 112/2007 z dnia 17 grudnia 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 110/2007 z dnia 7 grudnia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 107/2007 z dnia 26 listopada 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 105/2007 z dnia 16 listopada 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 104/2007 z dnia 16 listopada 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 102/2007 z dnia 7 listopada 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 44/2006 z dnia 20 czerwca 2006
26
ZARZĄDZENIE Nr 12/06 z dnia 13 marca 2006
25
ZARZĄDZENIE Nr 178/2005 z dnia 23 grudnia 2005
29
Informacja
23
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytk. obiektu budowlanego, terenu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25
Zawiadomienie o złożeniu wniosku
35
Postanowienie
38
Paweł Mistrzak
25
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2010 z dnia 12 kwietnia 2010
25
ZARZĄDZENIE NR 17/K/2009 z dnia 2 grudnia 2009
27
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2009 z dnia 31 lipca 2009
25
ZARZĄDZENIE NR 7/K/2009 z dnia 27 lutego 2009
25
ZARZĄDZENIE NR 25/K/2008 z dnia 17 listopada 2008
22
ZARZĄDZENIE NR 23/K/2008 z dnia 23 października 2008
22
ZARZĄDZENIE NR 19/K/2008 z dnia 10 lipca 2008
23
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2008 z dnia 5 czerwca 2008
22
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2008 z dnia 28 kwietnia 2008
22
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2008 z dnia 3 kwietnia 2008
22
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2006 z dnia 27 września 2006
25
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2006 z dnia 31 sierpnia 2006
23
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2006 z dnia 21 lipca 2006
24
ZARZĄDZENIE NR 34/K/2007 z dnia 21 grudnia 2007
24
ZARZĄDZENIE NR 33/K/2007 z dnia 19 grudnia 2007
23
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2006 z dnia 27 stycznia 2006
23
ZARZĄDZENIE NR 30/K/2007 z dnia 1 listopada 2007
22
ZARZĄDZENIE NR 27/K/2007 z dnia 05 października 2007
24
ZARZĄDZENIE NR 20K/2007 z dnia 20 września 2007
23
ZARZĄDZENIE NR 19K/2007 z dnia 19 września 2007
24
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2010
22
Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2009r.
21
Przetarg nieograniczony - MGOPS
27
OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych
50
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
22
Zawiadomienie o wyborze oferty (MGOPS)
23
Przetarg nieograniczony na remont posadzki sali gimnastycznej - parkietu
40
Ogłoszenie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
22
Unieważnienie konkursu architektornicznego
22
Ogłoszenie o naborze nr 02/2010
20
Ogłoszenie o wyniku naboru (Straż Miejska)
22
Ogłoszenie o naborze nr 3/09
22
Ogłoszenie o naborze - ZOOR
21
Ogłoszenie o naborze nr 8/2008
21
OGŁOSZENIE o konkursie
40
Informacja w sprawie naboru nr 15/2007
21
Ogłoszenie o naborze nr 3/2008
22
Postanowienie Nr 972 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
17
Postanowienie Nr 968 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
20
Odpowiedź na pytanie
19
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 14.000 EURO
15
WAŻNE!!! (ZOOR)
18
Regulamin przydzielania środków finansowych z funduszu GKP i RPA w Nakle
19
Światłowska Maria
20
Wessołowska Marzena
19
UCHWAŁA Nr XLVI/646/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
13
UCHWAŁA Nr XLIV/623/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLIV/621/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLIII/593/2009 z dnia 29 października 2009r.
19
UCHWAŁA Nr XLIII/592/2009 z dnia 29 października 2009r
17
UCHWAŁA Nr XLIV/619/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLIII/605/2009 z dnia 29 października 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLIII/588/2009 z dnia 29 października 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XLIII/587/2009 z dnia 29 października 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XLIII/602/2009 z dnia 29 października 2009r.
19
UCHWAŁA Nr XLII/584/2009 z dnia 24 września 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XLII/582/2009 z dnia 24 września 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLIII/595/2009 z dnia 29 października 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XLII/579/2009 z dnia 24 września 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLI/577/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
19
UCHWAŁA Nr XLI/574/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXXIX/556/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XLI/571/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXVI/523/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIX/559/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
18
UCHWAŁA Nr XXXVI/513/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/482/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/479/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXXVI/509/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/493/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/475/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/490/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXXIII/473/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
14
UCHWAŁA Nr XXXIII/472/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
14
UCHWAŁA Nr XXXIII/488/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXXIII/471/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/485/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/449/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/465/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/464/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXXIII/446/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/463/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
18
UCHWAŁA Nr XXXIII/462/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
18
UCHWAŁA Nr XXXIII/461/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
15
UCHWAŁA Nr XXXIII/459/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
14
UCHWAŁA Nr XXXIII/457/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
17
UCHWAŁA Nr XXXIII/456/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
16
UCHWAŁA Nr XXX/405/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXX/404/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXX/401/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXX/398/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
18
UCHWAŁA Nr XXX/397/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXX/395/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXIX/392/2008 z dnia 30 października 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXIX/390/2008 z dnia 30 października 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIX/381/2008 z dnia 30 października 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIX/378/2008 z dnia 30 października 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIX/377/2008 z dnia 30 października 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXVIII/370/2008 z dnia 25 września 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2008 z dnia 25 września 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2008 z dnia 25 września 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXVI/362/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXVI/355/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
11
UCHWAŁA Nr XXVI/352/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
10
UCHWAŁA Nr XXVI/350/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
11
UCHWAŁA Nr XXVI/348/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXVI/347/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXVI/346/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIV/342/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIV/339/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIV/337/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIV/336/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIV/335/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIV/332/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIV/313/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIII/308/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/301/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/300/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIII/299/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIII/298/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/293/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/284/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIII/280/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/279/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/278/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/277/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/276/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/275/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIII/270/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIII/267/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/264/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/263/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIII/261/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIII/260/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIII/257/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/256/2008 z dnia 29 maja 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XXIII/255/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/248/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/244/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/238/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXIII/232/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/231/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/229/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/226/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/225/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/224/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/222/2008 z dnia 29 maja 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXIII/217/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/215/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/214/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/213/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/211/2008 z dnia 29 maja 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXIII/210/2008 z dnia 29 maja 2008r.
19
UCHWAŁA Nr XXIII/207/2008 z dnia 29 maja 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXII/204/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XXII/200/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXII/198/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXII/195/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XX/183/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XX/182/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XX/180/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XX/179/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
16
UCHWAŁA Nr XX/177/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
17
UCHWAŁA Nr XX/175/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XVIII/167/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
13
UCHWAŁA Nr XVIII/164/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XVI/137/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
17
UCHWAŁA Nr XVI/136/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XV/133/2007 z dnia 25 października 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XV/134/2007 z dnia 25 października 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XV/131/2007 z dnia 25 października 2007r.
16
UCHWAŁA Nr XV/132/2007 z dnia 25 października 2007r.
17
UCHWAŁA Nr XV/129/2007 z dnia 25 października 2007r.
15
UCHWAŁA Nr XV/125/2007 z dnia 25 października 2007r.
16
UCHWAŁA Nr XV/123/2007 z dnia 25 października 2007r.
16
Uchwała Nr XIV/119/2007 z dnia 27 września 2007r.
14
Uchwała Nr XIV/118/2007 z dnia 27 września 2007r.
14
Uchwała Nr XIV/116/2007 z dnia 27 września 2007r.
14
UCHWAŁA Nr XIII/115/2007 z dnia 13 września 2007r.
14
Uchwała Nr XII/114/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
15
Uchwała Nr XII/113/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
15
Uchwała Nr XII/112/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
15
Uchwała Nr XII/110/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
13
Uchwała Nr XII/108/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
13
Uchwała Nr XI/101/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
13
Uchwała Nr X/98/2007 z dnia 28 czerwca 2007
15
Uchwała Nr X/96/2007 z dnia 28 czerwca 2007
14
Uchwała Nr IX/95/2007 z dnia 31 maja 2007
14
Uchwała Nr IX/91/2007 z dnia 31 maja 2007
15
Uchwała Nr IX/85/2007 z dnia 31 maja 2007
16
Uchwała Nr VIII/81/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
16
Uchwała Nr VIII/76/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
15
Uchwała Nr VIII/74/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
14
Uchwała Nr VII/71/2007 z dnia 29 marca 2007
14
Uchwała Nr VII/69/2007 z dnia 29 marca 2007
14
Uchwała Nr VII/60/2007 z dnia 29 marca 2007
13
Uchwała Nr V/37/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
14
UCHWAŁA NR XLII/410/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
13
UCHWAŁA NR XXX/276/2005 z dnia 24 lutego 2005
13
UCHWAŁA Nr XXIV / 229 / 04 z dnia 30 września 2004r
29
Uchwała Nr XII/ 123 / 2003 z dnia 30 września 2003 roku
14
Uchwała Nr XI/112/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku
27
Uchwała nr XI/113/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
22
Uchwała nr X/95/2003 z dnia 26.06.2003r.
14
Górski Władysław
34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
14
Wegner Alina
10
Nowaczyk Paweł
12
Lech Barcz
11
Tadych Bernadeta
14
ZARZĄDZENIE NR 3/K/2009 z dnia 19 stycznia 2009
11
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2008 z dnia 20 marca 2008
10
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2008 z dnia 13 marca 2008
10
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2008 z dnia 10 marca 2008
10
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2008 z dnia 21 lutego 2008
10
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
12
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
10
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2007 z dnia 15 lipca 2007
11
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2007 z dnia 11 czerwca 2007
10
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2007 z dnia 03 kwietnia 2007
14
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2010
10
Modyfikacja SIWZ z dnia 20.10.2010
10
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
12
Informacja o unieważnieniu postępowania
13
Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony - pierwszy
12
Zmiana ogłoszenia oraz SIWZ z dnia 11.09.2009r.
17
Zmiany do SIWZ (z godz. 12:02)
10
Ogłoszenie o licytacji
10
Ogłoszenie przetarg ustny - licytacja (ZRP)
11
Zmiany do SIWZ (z godz. 11:54)
9
Uzupełnienie SIWZ o korztorysy w formacie ATH
10
Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią
34
Przetarg nieograniczony na rekultywację starej części wysypiska
33
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
10
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZGO Rozwarzyn)
12
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (ZOOR)
10
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZOOiR)
8
Protokół nr 1/2008
11
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego
10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
10
INFORMACJA o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
10
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 01/2007
10
Ogłoszenie o naborze nr 2/2008
13
Próba błędnego wywołania strony
25

(c) OBPON.PL