Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Statystyka odwiedzin
Biuletynu Informacji Publicznej

Ogólna liczba odwiedzin w roku 2017: 321989

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron w roku 2017
UCHWAŁA Nr XLVII/732/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
44
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu
1640
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne
468
OGŁOSZENIE
6417
ZAWIADOMIENIE
2769
Zarządzenie Nr 161/2010 z dnia 7 października 2010 roku
52
Ogłoszenie o wyborze oferty
3010
OBWIESZCZENIE
2284
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
137
UCHWAŁA Nr XXIII/243/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
ZARZĄDZENIE NR 166/05 z dnia 6 grudnia 2005
115
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym
4846
Kiersznicki Jacek
289
PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
58
Ogłoszenie o zawarciu umowy
470
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
143
Porządek obrad XI - sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
142
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2008 z dnia 29 maja 2008r.
50
UCHWAŁA Nr XXXIX/369/05 z dnia 29 grudnia 2005
159
ZARZĄDZENIE Nr 09/2006 z dnia 23 stycznia 2006
54
INFORMACJA
2476
Obwieszczenie
1000
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
233
Ogłoszenie
2376
Strona główna
14593
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
187
Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
232
Zarządzenia Burmistrza
5113
Uchwały Rady Miejskiej
5594
Nakielski Osrodek Kultury
251
Przetargi ogłoszone
3480
OGŁOSZENIE o konkursie
122
Oświadczenia majątkowe
5488
Przetargi rozstrzygnięte
2182
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
2082
Zakład Robót Publicznych
249
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
220
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
246
UCHWAŁA Nr XXXI/419/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
61
Ogłoszenie o naborze
441
Planowanie przestrzenne
1327
Ogłoszenia, konkursy
1932
Skład Rady Miejskiej
1409
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia MGOPS
136
KOMUNIKAT
3108
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
270
Związek Miast Polskich
229
Ponowne ogłoszenie o naborze
137
Wzory druków deklaracji i informacji podatkowych
109
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - roboty budowlane
253
OGŁOSZENIE o wyborze oferty
134
Przetarg nieograniczony wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
124
UCHWAŁA Nr XVI/142/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
52
UCHWAŁA Nr XXXIV/327/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
139
UCHWAŁA Nr XLIX/798/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
40
Zarządzenie Nr 112/2003 z dnia 29.10.2003r.
121
OGŁOSZENIE o zamówieniu
884
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2006 z dnia 25 czerwca 2006
122
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
104
Protokoły z sesji
1083
UCHWAŁA Nr XXXVIII/347/05 z dnia 01 grudnia 2005
144
Przetargi Ustne Nieograniczone
127
Ogłoszenie o naborze nr 5/2008
55
UCHWAŁA Nr III/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
62
Ogłoszenie o unieważnienieu przetargu nieograniczonego
226
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
134
ZARZĄDZENIE NR 21K/2007 z dnia 20 września 2007
52
Przetarg nieograniczony
2614
Kubiak Mieczysław
205
Ołoszenie o zamówieniu - dostawy
138
Protokół nr 32/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
52
Aleksandra Konieczna
183
Protokół nr 4/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
1977
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych do budowy budynku komunlanego przy ul. Szubińskiej w Paterku
141
Jan Grabarski
185
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2008 z dnia 5 czerwca 2008
56
ZARZĄDZENIE NR 129/2003 z dnia 31 grudnia 2003r.
126
Oferta pracy
414
Informacja o wyborze oferentów
467
Postępowanie kwalifikacyjne (KPWiK)
111
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 14000 Euro
187
UCHWAŁA NR XLII/417/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
145
UCHWAŁA Nr XLV/630/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
145
ZARZĄDZENIE NR 157/05 z dnia 17 listopada 2005
131
Zarządzenia Kierownika Jednostki
1309
Oferty inwestycyjne
1403
Wpisy z lat ubiegłych dostępne są w archiwum
1770
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
242
Ogłoszenie o wyniku przetargu
823
Zarządzenie Nr 140/2008 z dnia 18 grudnia 2008
58
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
233
ZARZĄDZENIE Nr 08/2006 z dnia 22 czerwca 2006
127
Jednostki organizacyjne
392
Przetarg nieograniczony na dostawy partiami artykułów spożywczych
263
Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Wystepie"
135
Kontrole wewnętrzne
628
WYNIK KONKURSU
1781
Informacja
855
ZARZĄDZENIE NR 102/04 z dnia 20 grudnia 2004
137
Ogłoszenie (OSP Nakło)
59
Zarządzenie nr 104/2003 z dnia 03.10.2003r.
78
Wpisy z lat poprzednich dostępne sa w archiwum...
1627
UCHWAŁA Nr IX/158/2011 z dnia 26 maja 2011r.
44
Światłowski Jan
101
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
4192
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2007 z dnia 13 lipca 2006
77
ZARZĄDZENIE Nr 37/2005 z dnia 6 maja 2005
78
UCHWAŁA Nr XXIV / 229 / 04 z dnia 30 września 2004r
91
Grzegorz Nadolny
306
Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
122
UCHWAŁA Nr XXIX/271/2005 z dnia 20 stycznia 2005r
86
UCHWAŁA Nr XIII /137/ 2003 z dnia 30 października 2003 r.
89
Podatki i opłaty
1365
PORZĄDEK OBRAD XXIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
202
UCHWAŁA Nr XLVIII/759/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
30
ZARZĄDZENIE Nr 89/2004 z dnia 5 listopada 2004r
138
UCHWAŁA Nr XXXVIII/348/05 z dnia 01 grudnia 2005
148
OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
96
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 8 marca 2011 roku
24
Zarządzenie nr 56/03 z dnia 04.07.2003r
72
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
33
ZARZĄDZENIE Nr 124/2005 z dnia 16 września 2005
76
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
39
UCHWAŁA NR XX/192/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
97
Zarządzenie Nr 135/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
31
ZARZĄDZENIE Nr 59/05 z dnia 14 czerwca 2005
74
UCHWAŁA Nr XXIII/260/2008 z dnia 29 maja 2008r.
38
UCHWAŁA Nr X/183/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
53
UCHWAŁA Nr XIII/133/03 z dnia 30 października 2003 r.
70
UCHWAŁA Nr XXXIII/460/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
Komunikat
259
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2008 z dnia 13 marca 2008
32
UCHWAŁA Nr V/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
1147
UCHWAŁA Nr VI/100/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2008 z dnia 25 września 2008r.
33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
469
Sesje Rady Miejskiej
1459
Uchwała nr X/96/2003 z dnia 26.06.2003
88
UCHWAŁA Nr XXVI/241/04 z dnia 28 października 2004r
91
Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 11 maja 2009
32
Jaranowska Alicja
194
ZARZĄDZENIE Nr 95/2007 z dnia 18 października 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 117/2005 z dnia 14 września 2005
82
UCHWAŁA Nr XLVIII/768/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
Podanie do publicznej wiadomości
61
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 2 maja 2011 roku
30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
127
Przetarg nieograniczony na wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
261
OFERTA WSPÓŁPRACY dla podmiotów gospodarczych - CERTYFIKACJA CE
88
UCHWAŁA Nr LIV/838/2010 z dnia 30 września 2010r.
35
Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 25 maja 2009
31
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania zadanych przez Wykonawców z dnia 23.05.2011r.
55
Kowalski Andrzej
198
UCHWAŁA Nr XLVIII/772/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XXIV/334/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 z dnia 25 kwietnia 2007
25
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZGO Rozwarzyn)
92
UCHWAŁA Nr XXIV/338/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
ZARZĄDZENIE Nr 78/2007 z dnia 12 września 2007
33
Szymon Karolczak
158
UCHWAŁA Nr XX/180/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
36
Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 05 czerwca 2009
28
UCHWAŁA Nr XXIV/341/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
31
ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 z dnia 9 maja 2007
27
Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009
29
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla pojazdów Urzędu Miasta i Gminy...
93
ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 z dnia 30 kwietnia 2007
26
Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 13 maja 2009
31
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2008 z dnia 02 stycznia 2008
30
Zarządzenie na 114/2003 z dnia 6.11.2003r.
124
Informacja (ZOOR)
113
UCHWAŁA Nr.XXI/201/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r
86
PORZĄDEK OBRAD VIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
55
UCHWAŁA Nr XLVIII/762/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
Karnikowska Adela
191
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia
344
Zmiana treści SIWZ
56
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1321
UCHWAŁA Nr LIV/839/2010 z dnia 30 września 2010r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 88/2007 z dnia 11 października 2007
33
OBWIESZCZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO
179
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym
75
UCHWAŁA Nr XX/176/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
93
ZARZĄDZENIE Nr 13/2005 z dnia 21 lutego 2005
52
UCHWAŁA Nr XXII/204/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
36
UCHWAŁA Nr LIII/828/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
39
Ogłoszenie (ZOOR)
189
ZARZĄDZENIE Nr 90/2007 z dnia 12 października 2007
29
Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 22 czerwca 2009
29
UCHWAŁA Nr XX/184/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXV/343/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
98
UCHWAŁA Nr XX/181/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
35
Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 11 maja 2009
32
UCHWAŁA Nr LIV/833/2010 z dnia 30 września 2010r.
73
Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 25 maja 2009
32
UCHWAŁA Nr XXIII/248/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 146/2005 z dnia 18 października 2005
85
Odpowiedzi na pytania z dnia 08.10.2009r.
148
ZARZĄDZENIE Nr 137/05 z dnia 5 października 2005
70
ZARZĄDZENIE Nr 52/05
68
UCHWAŁA Nr X/179/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
58
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
149
WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO
117
Budżet na rok 2010
49
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (MGOPS)
404
Uchwała Nr XI/109/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
86
Uchwała Nr XII/107/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
40
ZARZĄDZENIE NR 35/05 z dnia 18 kwietnia 2005
72
Uchwała Nr XIV/142 / 2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
141
KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
143
Ogłoszenie o zamówieniu
403
ZARZĄDZENIE Nr 170/2005 z dnia 13 grudnia 2005
53
Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 23.02.2004r.
85
Protokół
455
ZARZĄDZENIE Nr 62/2004 z dnia 7 lipca 2004r.
79
Zarządzenie nr 52/03 z dnia 04.07.2003r
85
UCHWAŁA Nr V/27/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
ZARZĄDZENIE NR 25/K/2007 z dnia 28 września 2007
60
Ogłoszenie o naborze nr 06/2007
87
Zarządzenie nr 29/2004 z dnia 16.04.2004 r.
76
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
1737
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (100727-2011)
85
PORZĄDEK OBRAD Nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
146
Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
50
Tadrowska Ewa
140
UCHWAŁA Nr XXX/297/05 z dnia 24 lutego 2005
87
UCHWAŁA Nr XXXVIII/360/05 z dnia 01 grudnia 2005
139
UCHWAŁA Nr XXXVI/524/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
37
Skład Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
229
Uchwała Nr XII/112/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 118/2005 z dnia 14 września 2005
84
ZARZĄDZENIE Nr 41 /2005 z dnia 16 maja 2005
67
Zarządzenie nr 15/2004 z dnia 25.02.2004r.
81
ZARZĄDZENIE Nr 65a z dnia 20 lipca 2004r.
81
Uzasadnienie
227
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 25 stycznia 2010
28
Ogłoszenie o naborze nr 01/2005
227
Zarządzenie Nr 35/2004 z dnia 14.05.2004r.
69
ZARZĄDZENIE Nr 77/2007 z dnia 07 września 2007
79
Molka Maria
111
Przygoda Mirosława
187
Komunikat Wyborczy
288
UCHWAŁA Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
63
ZARZĄDZENIE Nr 32/2005 z dnia 12 kwietnia 2005
72
Sprzątanie Świata – Polska 2005
120
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
416
Zarządzenie Nr 79/2009 z dnia 10 lipca 2009
29
Uchwała Nr XIII/136/2003 z dnia 30 października 2003 r.
85
Odpowiedzi na pytania
1451
Uchwała nr X/97/2003 z dnia 26.06.2003r.
87
Uchwała nr XIX/179/2004 z dnia 30 marca 2004 roku
80
ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 z dnia 18 stycznia 2008
35
Przetarg nieograniczony na rekultywację starej części wysypiska
90
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2899
UCHWAŁA Nr VII/131/2011 z dnia 31 marca 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XLVII/724/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku
28
Protokół nr 43/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
60
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2009 z dnia 29 lipca 2009
61
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
163
Ogłoszenie o naborze nr 03/2007
88
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2010 z dnia 19 maja 2010
56
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZRP)
404
POSTANOWIENIE
1428
Przetarg nieograniczony na prace remontowe sali gimnastycznej, polegające na rozbiórce istniejącego sufitu powieszonego i wykonaniu nowego.
135
ZARZĄDZENIE Nr 99/2005 z dnia 19 sierpnia 2005
76
ZARZĄDZENIE nr 34/2004 z dnia 10 maja 2004 r
73
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
723
ZARZĄDZENIE Nr 03/06 z dnia 1 marca 2006
30
UCHWAŁA Nr XXIV / 231 / 04 z dnia 30 września 2004r
93
ZARZĄDZENIE NR 54/2004r. z dnia 02.07.2004r.
81
UCHWAŁA Nr V/61/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Zarządzenie Nr 47/2004 z dnia 09 czerwca 2004r.
70
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2008 z dnia 27 maja 2008
58
ZARZĄDZENIE Nr 40/2005 z dnia 17 maja 2005
76
Zarządzenie Nr 153/2010 z dnia 4 października 2010 roku
29
Zawiadomienie
508
Zarządzenie Nr 36/2004 z dnia 14.05.2004r.
74
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
149
Ogłoszenie o naborze nr 09/2006
94
Zarządzenie Nr 116/2009 z dnia 19 paźdzernika 2009
29
ZARZĄDZENIE Nr 155/2005 z dnia 16 listopada 2005
119
UCHWAŁA Nr XXIII/302/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
Gajewska Bernadeta
66
UCHWAŁA Nr V/38/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
Ochrona środowiska
2022
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 7 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 171/2010 z dnia 22 października 2010 roku
29
UCHWAŁA Nr XLIII/599/2009 z dnia 29 października 2009r.
45
ZARZĄDZENIE Nr 94/2005 z dnia 5 sierpnia 2005
78
Zarządzenie nr 22/2004 z dnia 22 marca 2004 r.
83
Rominska-Jędrzejczak Iwona
143
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
139
Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 21 listopada 2008
60
Kwaśniewska Małgorzata
167
UCHWAŁA Nr X/180/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
55
Zielińska Jolanta
195
PORZĄDEK OBRAD XXXII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
184
Zarządzenie nr 07/2004 z dnia 22.01.2004r.
83
Modyfikacja SIWZ
398
Zarządzenie nr 65/03 z dnia 04.07.2003r
92
UCHWAŁA Nr XXVI/352/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
39
UCHWAŁA Nr III/14/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
63
UCHWAŁA Nr XXXIII/464/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
357
UCHWAŁA nr XVI /157/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
149
UCHWAŁA Nr XXIII/237/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XLVI/683/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA NR XVII/162/2004 z dnia 29 stycznia 2004
77
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
51
Hieronim Kołaczek
175
Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku komunalnego w Paterku przy ul. Szubińskiej
92
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
34
UCHWAŁA Nr XV/150/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
150
UCHWAŁA Nr XLI/570/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
36
ZARZĄDZENIE NR 101/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r
134
Informacja o wyborze oferenta
560
ZARZĄDZENIE Nr 25/2004 z dnia 29 marca 2004
71
ZARZĄDZENIE Nr 51/05
70
Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy za rok 2007 dostępny jest w archiwum
133
UCHWAŁA Nr LIV/834/2010 z dnia 30 września 2010r.
35
Ogłoszenie II przetarg ustny - licytacja (ZRP)
71
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
154
UCHWAŁA Nr IX/170/2011 z dnia 26 maja 2011r.
57
UCHWAŁA Nr XLII/580/2009 z dnia 24 września 2009r.
36
Ogłoszenie o naborze nr 6/2008
61
UCHWAŁA Nr XXIII/301/2008 z dnia 29 maja 2008r.
39
Marczewska Beata
196
Zarządzenie Nr 120/2009 z dnia 22 paźdzernika 2009
28
ZARZĄDZENIE NR 58/2004r. z dnia 02.07.2004r.
78
Uchwała Nr XI/106/2003 z dnia 28.08.2003 r.
88
ZARZĄDZENIE NR 01/2004 z dnia 7.01.2004r.
85
ZARZĄDZENIE Nr 03/2005 z dnia 4 stycznia 2005
80
ZARZĄDZENIE NR 16/2004 z dnia 03.03.2004r.
72
Komórki organizacyjne
1263
UCHWAŁA Nr XXXIII/484/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 14 kwietnia 2008
27
Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 14 listopada 2008
54
UCHWAŁA Nr XXX/397/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
ZARZĄDZENIE NR 59/2004r. z dnia 02.07.2004r.
84
Roman Swiątek
156
przetarg nieograniczony na budowę muru oporowego i części socjalnej budynku (stan surowy) DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO w NAKLE NAD NOTECIĄ
76
ZARZĄDZENIE Nr 86/04 z dnia 15 pażdziernika 2004r
80
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
459
Zarządzenie nr 93/2003 z dnia 22.10.2003
64
ZARZĄDZENIE NR 93/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
126
UCHWAŁA Nr XLVIII/747/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
Uchwała Nr VII/59/2007 z dnia 29 marca 2007r.
84
Paliwoda Mariola
151
ZARZĄDZENIE Nr 123/2005 z dnia 16 września 2005
79
ZARZĄDZENIE NR 172/2005 z dnia 14 grudnia 2005
55
UCHWAŁA Nr XLVI/678/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
Zarządzenie Nr 169/2010 z dnia 22 października 2010 roku
26
Zarządzenie Nr 94/2008 z dnia 19 sierpnia 2008
28
Zarządzenia nr 10/2004 z dnia 26.01.2004r.
80
OGŁOSZENIE o przetaru nieograniczonym
128
ZARZĄDZENIE Nr 45/2005 z dnia 23 maja 2005
75
UCHWAŁA NR XIII/138/2003 z dnia 30 października 2003 r
86
ZARZĄDZENIE NR 21/K/2009 z dnia 21 grudnia 2009
60
UCHWAŁA Nr XXIII/216/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 14 000 euro
408
ZARZĄDZENIE Nr 67/2004 z dnia 29 lipca 2004r.
76
UCHWAŁA Nr XLII/585/2009 z dnia 24 września 2009r.
41
Zarządzenie nr 102/2003 z dnia 23.09.2003r.
68
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym
132
Pałubicka-Grzegorek Alina
31
Zarządzenie nr 119/2003 z dnia 01.12.2003r.
128
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 7 czerwca 2010
26
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
124
Oferty pracy
1539
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
128
UCHWAŁA NR XVIII/166/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
86
UCHWAŁA Nr VIII/155/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
34
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (ZOOR)
101
ZARZĄDZENIE Nr 38 /2004 z dnia 19 marca 2004 r.
74
ZARZĄDZENIE NR 67/2005 z dnia 01 lipca 2005
76
Chwiłka Bartłomiej
177
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2006 z dnia 12 czerwca 2006
50
UCHWAŁA Nr XVIII/163/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
38
Uchwała nr XII/121/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
89
ZARZĄDZENIE Nr 96/04 z dnia 14 grudnia 2004
138
Bzdawka Tomasz
112
Zarządzenie Nr 194/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku
57
ZARZĄDZENIE NR 82/2005 z dnia 11 lipca 2005
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/318/2005 z dnia 9 czerwca 2005
33
ZARZĄDZENIE NR 24/K/2008 z dnia 06 grudnia 2008
59
Lista kandydatów
169
Zarządzenie Nr 86/2009 z dnia 24 lipca 2009
29
Zarządzenie nr 127 z dnia 31 grudnia 2003r.
121
Uchwała Nr XIV/144/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
139
Protokół nr 48/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
55
Górski Władysław
56
UCHWAŁA Nr II/04/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
63
Zarządzenie Nr 113/2008 z dnia 30 września 2008
32
ZARZĄDZENIE Nr 11/2005 z dnia 18 luty 2005
57
Zarządzenie nr 66/2003r z dnia 04.06.2003r
91
Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 10 lipca 2009
28
UCHWAŁA Nr XXXIII/462/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLVII/701/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
Przetarg nieograniczony - MGOPS
58
ZARZĄDZENIE NR 26/K/2007 z dnia 03 października 2007
60
Zarządzenie nr 89/2003 z dnia 01 wrzesnia 2003r.
72
UCHWAŁA Nr V/48/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA
109
UCHWAŁA Nr V/71/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
PORZĄDEK OBRAD XXVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
UCHWAŁA Nr XLIV/618/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
36
Mistrzak Paweł
90
UCHWAŁA Nr XXIII/268/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/745/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
Zarządzenie Nr 97/2009 z dnia 2 września 2009
23
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego
117
ZARZĄDZENIE Nr 119/2005 z dnia 14 września 2005
79
ogłoszenie o przetargu na : Budowę kanalizacji ściekowej w Ślesinie
66
Zarządzenia z roku 2007 dostępne są w archiwum
85
Protokół nr 38/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
53
Odpowiedzi na pytania z dnia 20 i 21 grudnia 2010
131
UCHWAŁA Nr XLV/640/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
59
Uchwała nr XIV/141/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
83
Protokół nr 5/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
UCHWAŁA Nr XXXIII/457/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
37
Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców z dnia 23.05.2011r.
54
Uchwała nr XIX/186/2004 z dnia 30 marca 2004r.
92
ZARZĄDZENIE NR 7/K/2009 z dnia 27 lutego 2009
61
UCHWAŁA Nr XXXI/289/2005 z dnia 31 marca 2005r.
34
Bielec Małgorzata
250
UCHWAŁA Nr V/64/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Uchwała Nr XX/195/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
73
Zarządzenie Nr 201/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
59
Zarządzenie nr 113/2003 z dnia 30.10.2003r.
129
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I OPON
73
UCHWAŁA Nr XLVII/729/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia
668
ZARZĄDZENIE Nr 9/2008 z dnia 18 stycznia 2008
33
Ozga Grażyna
143
ZARZĄDZENIE Nr 115/2007 z dnia 31 grudnia 2007
56
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 12 kwietnia 2010
27
Uchwała Nr XI/108/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
88
ZARZĄDZENIE Nr 39/2004 z dnia 19 maja 2004 r.
66
Uchwała Nr VII/68/2007 z dnia 29 marca 2007
38
Zarządzenie Nr 166/2010 z dnia 19 października 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 177/2010 z dnia 29 października 2010 roku
25
Uchwała Nr XIII/134/03 z dnia 30 października 2003 r.
80
Informacja o wnikach naboru
112
UCHWAŁA Nr XXXVI/521/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
44
ZARZĄDZENIE nr 21/2004 z dnia 18 marca 2004r.
71
Ogłoszenie o naborze nr 3/09
57
UCHWAŁA Nr VII/127/2011 z dnia 31 marca 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XXVII/255/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
154
ZARZĄDZENIE Nr 48/2005
64
UCHWAŁA Nr XV/126/2007 z dnia 25 października 2007r.
39
UCHWAŁA Nr V/59/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
44
Ogłoszenie o wyniku postępowania
123
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/05
73
ZARZĄDZENIE Nr 126/2005 z dnia 22 września 2005
70
Infomacje dotyczące działań z zakresu ochrony środowiska w roku 2007 dostępny jest w archiwum
78
Ogłoszenie o naborze nr 02/2006
78
Komunikaty
1517
Zarządzenie Nr 125/2008 z dnia 31 października 2008
56
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
112
PORZĄDEK OBRAD XXXI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
132
ZARZĄDZENIE Nr 68/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r.
87
ZARZĄDZENIE Nr 145/2005 z dnia 19 października 2005
87
ZARZĄDZENIE Nr 32/2006 z dnia 24 maja 2006
122
UCHWAŁA Nr VI/114/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
42
UCHWAŁA Nr IX/161/2011 z dnia 26 maja 2011r.
33
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
489
UCHWAŁA Nr XXIII/271/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
574
ZARZĄDZENIE NR 8/K/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
63
Uchwała Nr XV/151/ 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.
164
Porządek Obrad XXII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
146
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2010 z dnia 30 listopada 2010
54
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
58
Pozostałe oświadczenia majątkowe dostępne sa w archiwum
114
UCHWAŁA NR XVIII/171/2004 z dnia 26 lutego 2004 r
82
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2008 - 054514
30
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2008 z dnia 10 marca 2008 i regulamin
30
UCHWAŁA Nr XLVI/681/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
Stawki podatkowe 2003
120
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
416
Sprawozdania i protokoły
387
Statut Miasta i Gminy
511
Związki i Stowarzyszenia
366
Spółki prawa handlowego
374
Budżet Miasta i Gminy
1256
Strategia rozwoju
390
Mienie komunalne
1464
Regulamin organizacyjny
1295
Schemat organizacyjny
399
UCHWAŁA Nr XXXVI/526/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
39
UCHWAŁA Nr V/79/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/661/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
Zarządzenie nr 59/03 z dnia 04.07.2003r
76
ZARZĄDZENIE Nr 16/2005 z dnia 25 lutego 2005
78
Zarządzenie Nr 162/2010 z dnia 11 października 2010 roku
30
Konkurs wniosków o dotacje
132
ZARZĄDZENIE Nr 127/05 z dnia 23 września 2005
79
Ogłoszenia
1185
Zamówienia poniżej 14000E
801
Wynik komkursu ofert
59
ZARZĄDZENIE Nr 100/2005 z dnia 22 sierpnia 2005
78
Redakcja biuletynu
393
Zarządzenie Nr 106/2003 z dnia 8.10.2003r.
83
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (32724-2011)
90
ZARZĄDZENIE NR 97/04 z dnia 15 grudnia 2004
143
Zapytanie do przetargu niograniczonego
93
OGŁOSZENIE o konkursie architektonicznym
54
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2009r.
32
ZARZĄDZENIE NR 55/2004r. z dnia 02.07.2004r.
79
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
132
Maćkowska Anna
218
Oferta nr 2 - TEREN NIEZABUDOWANY
124
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 15 stycznia 2010
25
UCHWAŁA NR XVIII/167/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
93
KONKURS
73
Tadeusz Matczuk
117
ZARZĄDZENIE NR 19/K/2008 z dnia 10 lipca 2008
60
Tomasz Bzdawka
122
UCHWAŁA Nr XXVI/357/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
76
UCHWAŁA Nr XXIX/273/2005 z dnia 20 stycznia 2005
85
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gimnazjum Nr 4)
209
ZARZĄDZENIE Nr 33/05 z dnia 13 kwietnia 2005
68
Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
30
UCHWAŁA Nr X/178/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
53
ZARZĄDZENIE Nr 55/2007 z dnia 08 czerwca 2007
31
ZARZĄDZENIE NR 27/K/2007 z dnia 05 października 2007
54
Szumlas Adam
169
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
507
Zarządzenie nr 53/03 z dnia 04.07.2003r
87
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 06 maja 2010
26
Krzysztof Ksobiak
176
Ogłoszenie o naborze nr 04 / 2005
124
Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej o pow. 150 m kw. do budynków 7a i 7b przy ul. Ks. Skargi w Nakle n. Not. - II etap
132
DECYZJA
1171
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2009 z dnia 22 czerwca 2009
58
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2008 z dnia 20 marca 2008
30
PROTOKÓŁ
246
UCHWAŁA Nr VI/105/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
Kania Longina
250
Zarządzenie Nr 133/2008 z dnia 27 listopada 2008
57
UCHWAŁA Nr XLIII/588/2009 z dnia 29 października 2009r.
38
UCHWAŁA Nr XXXVI/519/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
33
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (68859-2011)
87
Paweł Mistrzak
66
UCHWAŁA Nr XXX/414/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
55
Kośmieja Aleksandra
64
UCHWAŁA Nr XXXI/427/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
65
Barcz Lech
170
Derus Jarosław
202
Górniak Krystyna
147
UCHWAŁA Nr XXX/415/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
61
UCHWAŁA Nr XXXI/424/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
62
Boczan Zbigniew
118
Kopiszka Krzysztof
193
UCHWAŁA nr XIX/189/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
83
Informacja o wyniku naboru
606
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
230
UCHWAŁA Nr XVIII/167/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
32
Ogłoszenie o wyniku naboru (MGOPS)
175
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZGO w Rozwarzynie)
81
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
185
Zarządzenie Nr 110/2008 z dnia 18 września 2008
29
UCHWAŁA Nr XLVII/705/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
ZARZĄDZENIE NR 4/K/2009 z dnia 19 stycznia 2009
53
Sesje Rady Miejskiej z roku 2007 dostępne są w archiwum
130
ZARZĄDZENIE Nr 87/2007 z dnia 10 października 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 103/2007 z dnia 14 listopada 2007
129
UCHWAŁA NR XII/125/2003 z dnia 30 września 2003
87
UCHWAŁA Nr XXXVIII/351/05 z dnia 01 grudnia 2005
157
Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 7 marca 2008
26
PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
Zarządzenie Nr 202/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
57
Protokół nr 54/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
188
Przetarg nieograniczony na dostawę drzewek, krzewów oraz traw.
81
UCHWAŁA Nr XXIV/232/04 z dnia 30 września 2004r
86
Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14000 Euro
205
Zarządzenie Nr 205/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
60
Porządek obrad XVIII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
139
PORZĄDEK OBRAD XXVI - sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
147
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 z dnia 29 stycznia 2007
28
UCHWAŁA NR XXVIII / 270 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
154
ZARZĄDZENIE NR 20/K/2008 z dnia 4 sierpnia 2008
56
Koniec Wioletta
51
UCHWAŁA Nr VII/139/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytk. obiektu budowlanego, terenu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
61
Przetarg na wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
276
Przetarg nieograniczony na budowę nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy
99
Uchwała Nr XVI /159/ 2003
144
PORZĄDEK OBRAD XXII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
58
UCHWAŁA Nr XXXV/330/2005 z dnia 27 września 2005
155
Łaniecki Sławomir
170
Informacja dotycząca dostepu do
140
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2008 z dnia 28 kwietnia 2008
58
Łojek Katarzyna
56
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2006 z dnia 18 maja 2006
53
PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
147
ZARZĄDZENIE NR 99/04 z dnia 17 grudnia 2004
128
Protokół nr 15/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
54
UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/05 z dnia 01 grudnia 2005
143
Zarządzenie Nr 134/2008 z dnia 27 listopada 2008
55
UCHWAŁA Nr XXVII/253/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
148
UCHWAŁA Nr XXXIV/326/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
158
Jolanta Tadych
182
Dziennik ustaw
257
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (32672-2011)
96
Program ochrony srodowiska Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
111
Halina Mnichowska
176
ZARZĄDZENIE Nr 114/2007 z dnia 20 grudnia 2007
51
Odpowiedź na pytanie z dnia 05.05.2011
73
KOMUNIKAT WYBORCZY
700
UCHWAŁA Nr XXXVI/335/05 z dnia 27 października 2005
137
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - usługi
74
ZARZĄDZENIE NR 9/K/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
63
Przetargi rozstrzygnięte w 2005 roku dostępne są w archiwum
107
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (54306-2011 - MGOPS)
84
Ogłoszenie o naborze nr 07 / 2005
127
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego
143
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2006 z dnia 18 stycznia 2006
39
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2008 z dnia 31 marca 2008
60
Nowaczyk Paweł
32
UCHWAŁA Nr XXX/412/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
63
UCHWAŁA Nr III/09/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
69
UCHWAŁA Nr XLIV/629/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
57
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2006 z dnia 26 kwietnia 2006
47
Pozostałe oświadczenia majątkowe
1548
Tadych-Manuszewska Bernadeta
134
Mikołajczak Katarzyna
135
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 12 grudnia 2006
155
Porządek obrad XIV - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
148
UCHWAŁA Nr X/173/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
56
Szalbierz-Werens Aurelia
62
Sołtysiak Andrzej
110
Odpowiedź na pytanie z dnia 12.04.2011
92
Warszawski Paweł
173
Andrzej Jedynak
87
UCHWAŁA Nr III/11/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
66
PRZETARG NIEOGRANICZONY
143
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
283
OGŁOSZENIE o zamówieniu (ZRP)
142
ANEKS do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
63
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (ZRP)
124
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZOOR)
373
Zmiany do SIWZ
416
Rostrzygnięcie protestu
89
Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2009r.
65
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
97
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2009r.
136
Informacja z dnia 20.11.2009 r. dot. przetargu nieograniczonego
63
Ogłoszenie o rozpoczęciu rokowań
69
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
254
Odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2010
57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane (131253-2011)
126
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym
35
Zmiana SIWZ
53
Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania
103
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
277
Przetarg nieograniczony na Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów (...)
87
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy partiami artykułów spożywczych
72
Przetarg nieograniczony ,,Przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nakło oraz przewozu sportowców”
62
Przetarg ustny nieograniczony i rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych , stanowiących własność gminy Nakło nad Notecią
83
Odpowiedzi na zapytania
104
Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią
88
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Występie
83
Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i drukarek.
74
Odpowiedzi na pytania z dnia 9.06.09r. (ZGO Rozwarzyn)
96
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług eksploratora kotłowni lokalnej w Potulicach
91
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora olejowej kotłowni lokalnej w Lubaszczu
76
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (MGOPS)
91
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora olejowej kotłowni lokalnej w Występie
92
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora węglowej kotłowni lokalnej położonej w Nakle przy ul. Kilińskiego 2
78
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót objętych planem remontowym na 2004r. (..)
75
Modyfikacja SIWZ z dnia 11.03.2010r.
91
Odpowiedzi na pytania z dnia 14 i 15.06.2010r.
76
Odpowiedzi na pytania z dnia 14.06.2010r.
88
Zmiany do SIWZ z dnia 24.06.2010r.
85
Statut Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
128
Ogłoszenie o wyniku naboru
278
Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"
212
Komunalne przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
237
Nadolny Grzegorz
98
Samorządy Mieszkańców
1541
Dziennik Ustaw
395
Monitor Polski
620
Przetarg nieograniczony na remont posadzki sali gimnastycznej - parkietu
88
Pomoc
390
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
126
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych.
129
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Budowa ulicy Plac Szkolny wraz z odcinkiem kanlizacji deszczowej w Nakle nad Notecią - II etap"
125
Przetarg nieograniczony na wykonanie IV etapu budowy kanalizacji ściekowej w Minikowie, Ślesinie, Trzeciewnicy wraz z kolektorem tłocznym do Nakła.
145
OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych
131
ODWOŁANIE PRZETARGU
135
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
129
ZARZĄDZENIE NR 91/2004 z dnia 14 listopada 2004r
134
UCHWAŁA Nr XXVII/259/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
156
Mróz Rafał
102
Ogłoszenie o naborze nr 06 / 2005
138
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym
109
Odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2011
92
Informacje, komunikaty
395
Miłosierna Ewa
167
Susfał Aleksandra
114
UCHWAŁA Nr XXVII/251/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
148
Sprawozdania Burmistrza z działalności między Sesjami
838
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
117
UCHWAŁA nr XXVII/264/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
153
Szczepański Arkadiusz
102
UCHWAŁA Nr XLIV/625/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
55
Protokół nr 42/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
53
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (69676-2011)
87
PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI
103
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2006 z dnia 31 sierpnia 2006
50
ZARZĄDZENIE Nr 13/2006 z dnia 14 marca 2006
119
Informacja nt. dofinansowania działań polegających na modernizacji ogrzewania
135
UCHWAŁA Nr XXX/416/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
68
UCHWAŁA Nr XXXI/421/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
63
UCHWAŁA Nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
60
Dombek Anna
128
Dornowski Leszek
246
Zarządzenie nr 109/2003 z dnia 13.10.2003r.
123
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2006 z dnia 27 września 2006
47
PORZĄDEK OBRAD XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
140
UCHWAŁA Nr XXVII/263/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
146
Ogłoszenia o zawarciu umowy
882
ZARZĄDZENIE Nr 06/06 z dnia 19 maja 2006
122
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
179
PORZĄDEK OBRAD VIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
146
Plichciński Grzegorz
147
Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
55
Sprawozdania roczne
380
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na dostawę drzewek, krzewów, rozsad kwiatowych, wiązanek kwiatów oraz traw
71
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług transportowych ,,naprawy autobusów szkolnych”
81
Przetarg nieograniczony na ,,Dostawę paliwa (oleju napędowego) do autobusów szkolnych”
84
Lista osób zakwalifikowanych do nast. etapu
151
UCHWAŁA Nr LVI/855/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
38
UCHWAŁA Nr IV/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
66
UCHWAŁA Nr XVI/143/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
52
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
115
Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 3 listopada 2008
55
UCHWAŁA Nr XXXVIII/353/05 z dnia 01 grudnia 2005
58
Wniosek o warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
148
Informacja o wyborze oferty (MGOPS)
103
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 14.000 EURO
41
Zarządzenie nr 90/2003 z dnia 01.09.2003r.
72
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
33
UCHWAŁA Nr XLIX/797/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
34
Protokół nr 49/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
53
ZARZĄDZENIE Nr 31/05 z dnia 7 kwietnia 2005
78
UCHWAŁA Nr XLVII/731/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
Ogłoszenie o naborze nr 13/2007
30
Protokół nr 8/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
50
Ogłoszenie o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
65
ZARZĄDZENIE NR 11/04 z dnia 18.02.2004 r.
82
UCHWAŁA Nr XVIII/162/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
42
UCHWAŁA Nr XXIV/330/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
19
Przybylak Hanna
146
ZARZĄDZENIE Nr 20/2005 z dnia 16 marca 2005
69
UCHWAŁA Nr X/175/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
52
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (30707-2011)
76
Uchwała Nr XIII/127/2003 z dnia 30 października 2003r.
77
Uchwała nr XI/114/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
67
Uchwała nr X/99/2003 z dnia 26.06.2003r.
87
Ogłoszenie o naborze nr 03/2005
75
Uchwała nr XXII/214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
86
UCHWAŁA Nr LIII/822/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
34
Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
54
Pałubicka Alina
116
OBWIESZCZENIE Burmistrza Nakła nad Notecią z dnia 29.10.2004
118
Przetargi rozstrzygnięte z roku 2004 dostępne są w archiwum
136
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2009 z dnia 9 września 2009
59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
219
ZARZĄDZENIE NR 104/04 z dnia 31 grudnia 2004
136
ZARZĄDZENIE Nr 112/2007 z dnia 17 grudnia 2007
52
Marciniak Jan
75
ZARZĄDZENIE NR 90/2004 z dnia 05 listopada 2004 r
134
UCHWAŁA NR XXII/211/2004 z dnia 30.czerwca 2004r.
88
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - dostawy
84
PORZĄDEK OBRAD XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
175
UCHWAŁA Nr V/33/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
43
UCHWAŁA nr XX/191/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
79
Ogłoszenie o wydaniu decyzji
59
Zarządzenie nr 58/03 z dnia 04.07.2003r
93
ZARZĄDZENIE Nr 61/2005 z dnia 20 czerwca 2005
81
UCHWAŁA Nr III/12/06 z dnia 12 grudnia 2006
143
Kalisz Bolesław
54
Zarządzenie nr 116/2003 z dnia 14.11.2003r.
141
Ogłoszenie o wyborzez oferty
131
Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 31 marca 2009
32
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 5 lipca 2010
33
ZARZĄDZENIE Nr 102/2007 z dnia 7 listopada 2007
55
Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 18 maja 2009
32
Protokół nr 44/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
51
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 8 czerwca 2010
26
Zarządzenie nr 81/2003 z dnia 21.08.2003r.
86
ZARZĄDZENIE Nr 15/05 z dnia 24 lutego 2005
80
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
24
UCHWAŁA Nr XXXIII/321/2005 z dnia 9 czerwca 2005
34
ZARZĄDZENIE NR 76/2007 z dnia 31 sierpnia 2007
26
UCHWAŁA Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
62
Zarządzenie nr 74/2003 z dnia 14.08.2003r.
78
UCHWAŁA Nr XXXVI/517/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
37
Wzory druków deklaracji oraz stawki podatkowe dostępne są w archiwum
98
Zarządzenie Nr 74/2008 z dnia 27 czerwca 2008
28
ZARZĄDZENIE Nr 111/05 z dnia 02 września 2005
94
Uchwała Nr XVIII/169/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
78
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
130
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010
31
ZARZĄDZENIE Nr 12/2004 z dnia 18 lutego 2004
83
Przetarg na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
122
Przetarg nieograniczony na wykonanie zad. pn. “Remont elewacji z pracami termoizolacyjnymi obiektu Gimnazjum w Potulicach".
74
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Plac Szkolny wraz z odcinkiem kanlizacji deszczowej w Nakle n. Not. - II etap
126
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.10.2010
31
UCHWAŁA Nr XVI/137/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
36
Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 18 czerwca 2009
28
UCHWAŁA Nr XL/564/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r.
35
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
26
Ogłoszenie o naborze nr 3/2008
56
Zarządzenie Nr 164/2010 z dnia 18 października 2010 roku
22
Zmiany ogłoszenia oraz SIWZ z dnia 03.09.09
93
Uchwała nr XI/113/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
59
Zarządzenie nr 18/2004 z dnia 2.03.2004r.
76
UCHWAŁA Nr XXV/344/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
83
Zarządzenie nr 61/03 z dnia 04.07.2003r
82
UCHWAŁA Nr XIII/130/03 z dnia 30 października 2003 r.
85
Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 24 lipca 2009
29
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 24 czerwca 2010
26
UCHWAŁA nr XX/190/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
84
Zarządzenia nr 06/2004 z dnia 22.01.2004r.
83
Zarządzenie Nr 85/2009 z dnia 24 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 26 marca 2010
25
ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 z dnia 22 marca 2005
68
UCHWAŁA Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
54
Zarządzenie Nr 05/2009 z dnia 15 stycznia 2009
71
Zarządzenie nr 05/2004 z dnia 22.01.2004r.
84
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2010 z dnia 19 kwietnia 2010
50
Wniosek - zaświadczenie wypis wyrys z ustaleń miejscowego planu zagosp. przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla działki
147
Uchwała nr X/100/2003 z dnia 26.06.2003r.
79
Protokół nr 10/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
45
UCHWAŁA Nr VI/109/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
34
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
22
UCHWAŁA Nr L/807/2010 z dnia 27 maja 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LII/817/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVII/712/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
ZARZĄDZENIE NR 01/07 z dnia 04 stycznia 2007
24
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
147
UCHWAŁA Nr V/42/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
ZARZĄDZENIE NR 23/K/2008 z dnia 23 października 2008
52
Zawiadomienie o złożeniu wniosku
88
UCHWAŁA Nr II/3/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
56
UCHWAŁA Nr XXVI/242/04 z dnia 28 października 2004r
88
Uchwała nr XII/120/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
87
ZARZĄDZENIE Nr 100/2004 z dnia 10 grudnia 2004
139
UCHWAŁA Nr XXXI/295/2005 z dnia 31 marca 2005
83
ZARZĄDZENIE Nr 09/2007 z dnia 10 stycznia 2007
26
Uchwała nr XII/119/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r
70
Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego
132
Zarządzenie Nr 30/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
78
ZARZĄDZENIE Nr 56/2005 z dnia 10 czerwca 2005
71
UCHWAŁA Nr XXII/201/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
32
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
142
UCHWAŁA Nr XXIII/274/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XLVII/734/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
Zarządzenie nr 09/2004 z dnia 11.02.2004 r.
79
Zarządzenia nr 126/2003 z dnia 31.12.2003r.
123
UCHWAŁA Nr V/95/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
32
Protokół nr 40/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
51
ZARZĄDZENIE Nr 29/2005 z dnia 5 kwietnia 2005
68
UCHWAŁA Nr VIII/156/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
33
PORZĄDEK OBRAD
143
Zarządzenie nr 96/2003 z dnia 8.09.2003r.
64
Ogłoszenie o naborze nr 12 / 2006
121
Uchwała Nr XIV/147/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
156
UCHWAŁA Nr VI/97/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
Uchwała Nr XI/104/2003 z dnia 28.08.2003 r.
83
KOMUNIKAT z dnia 28 listopada 2007r
129
Uchwała Nr III/11/06 z dnia 12 grudnia 2006
142
UCHWAŁA Nr XLVIII/749/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XXXI/420/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
56
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej
258
UCHWAŁA Nr XXX/417/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
54
Komunikaty z 2005 dostępne sa w archiwum
138
ZARZĄDZENIE Nr 33/2006 z dnia 24 maja 2006
118
Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 18 maja 2009
31
PORZĄDEK OBRAD XLVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
186
ZARZĄDZENIE Nr 72//2005 z dnia 08 lipca 2005
83
ZARZĄDZENIE Nr 130/2005 z dnia 28 września 2005
72
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
248
Zarządzenie Nr 108/05 z dnia 01 września 2005
80
Ogłoszenie o naborze nr 07/2007
31
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 26 marca 2010
26
Konieczna Aleksandra
52
Zarządzenie Nr 48 z dnia 9 czerwca 2004 r
85
Uchwała Nr IX/94/2007 z dnia 31 maja 2007
33
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
93
UCHWAŁA Nr XXVIII/373/2008 z dnia 25 września 2008r.
30
ZARZĄDZENIE Nr 2/2008 z dnia 08 stycznia 2008
32
Zarządzenia nr 121/2003 z dnia 15.12.2003r.
124
ZARZĄDZENIE NR 22K/2007 z dnia 25 września 2007
58
ZARZĄDZENIE Nr 64/2005 z dnia 24.06.2005
80
Zarządzenie nr 78/2003 z dnia 18.08.2003
79
UCHWAŁA Nr XLVII/709/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
40
Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 27 lutego 2008
32
ZARZĄDZENIE Nr 109/2005 z dnia 26 sierpnia 2005
81
UCHWAŁA Nr XXVI/354/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
32
Zarządzenie nr 55/03 z dnia 04.07.2003r
89
ZARZĄDZENIE NR 34/K/2007 z dnia 21 grudnia 2007
55
UCHWAŁA Nr XXXV/333/2005 z dnia 27 września 2005
156
O G Ł O S Z E N I E
128
ZARZĄDZENIE NR 73/2005 z dnia 11 lipca 2005
72
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2010
56
Zarządzenie Nr 70/2003 z dnia 24.12.2003 roku
77
ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 z dnia 17 maja 2007
28
ZARZĄDZENIE NR 30/K/2007 z dnia 1 listopada 2007
60
UCHWAŁA Nr XXIX/374/2008 z dnia 30 października 2008r.
35
Zarządzenie nr 82/2003 z dnia 18.08.2003r.
77
Zarządzenie Nr 07/2009 z dnia 19 stycznia 2009
27
Uchwała Nr III/9/06 z dnia 12 grudnia 2006
152
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
30
PORZĄDEK OBRAD XXIV - sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
152
Zarządzenie Nr 132/2009 z dnia 30 listopada 2009
53
Ksobiak Krzysztof
52
Jan Marciniak
183
Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
30
ZARZĄDZENIE NR 60/2004r. z dnia 02.07.2004r.
80
Zmiany do SIWZ z dnia 02.09.09 r
83
Zarządzenie nr 24/2004 z dnia 23 marca 2004 roku
75
Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 4 kwietnia 2008
28
ZARZĄDZENIE Nr 01/2005 z dnia 3 stycznia 2005
53
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZOOiR)
30
PORZĄDEK OBRAD LIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
53
UCHWAŁA Nr V/76/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
33
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta
83
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/06 - MGOPS w Nakle
125
Zarządzenie Nr 115/2008 z dnia 7 października 2008
30
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 7 marca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
26
UCHWAŁA Nr XXIII/229/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXVIII/370/2008 z dnia 25 września 2008r.
28
UCHWAŁA nr XVIII/173/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
80
Zarządzenie Nr 65/2004
78
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 5 lipca 2010
24
UCHWAŁA Nr XLIV/624/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
54
Wynik konkursu
295
ZARZĄDZENIE Nr 139/05 z dnia 11 października 2005
70
UCHWAŁA Nr VI/118/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
30
UCHWAŁA Nr XVI/136/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/362/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
30
UCHWAŁA Nr V/72/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
Zarządzenie Nr 196/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku
55
UCHWAŁA Nr XV/125/2007 z dnia 25 października 2007r.
37
Gaitkowska Krystyna
55
ZARZĄDZENIE Nr 88/2004 z dnia 5 listopada 2004
127
UCHWAŁA Nr L/802/2010 z dnia 27 maja 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 66/2004 z dnia 26 lipca 2004r.
86
UCHWAŁA Nr XXII/212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
83
UCHWAŁA Nr V/85/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
31
Zarządzenie nr 99/2003 z dnia 16.09.2003 r.
75
ZARZĄDZENIE Nr 63/05 z dnia 20 czerwca 2005
65
UCHWAŁA Nr XXIX/272/2005 z dnia 20 stycznia 2005r
74
Ogłoszenie o naborze (ZS w Potulicach)
30
Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 5 czerwca 2011 roku
25
Porządek obrad XIII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
130
Uchwała Nr XIV/146/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
150
UCHWAŁA Nr XLII/582/2009 z dnia 24 września 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XVI/144/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
53
UCHWAŁA Nr XXIII/275/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
131
UCHWAŁA Nr XLVII/714/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
Zarządzenie Nr 77/2009 z dnia 10 lipca 2009
28
Zarządzenia nr 47/2003 z dnia 26.06.2003r.
71
Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej
141
UCHWAŁA Nr XLIII/587/2009 z dnia 29 października 2009r.
38
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
202
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
26
UCHWAŁA Nr XV/130/2007 z dnia 25 października 2007r.
41
Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 11 maja 2011 roku
30
Uchwała Nr XVIII/170/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
78
Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 18 stycznia 2008
29
Uchwała Nr XIX/188/2004 z dnia 30 marca 2004 roku
83
Uchwała Nr IX/91/2007 z dnia 31 maja 2007
38
UCHWAŁA Nr XXIII/278/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
ZARZĄDZENIE Nr 142/05 z dnia 12 października 2005
69
UCHWAŁA Nr VIII/154/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
36
Zarządzenie nr 98/2003 z dnia 15.09.2003r.
75
Uchwała Nr XIV/121/2007 z dnia 27 września 2007r.
35
UCHWAŁA Nr XV/123/2007 z dnia 25 października 2007r.
37
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
422
UCHWAŁA Nr XLIII/592/2009 z dnia 29 października 2009r
39
UCHWAŁA Nr XXIV/313/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XLII/416/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
157
Zarządzenie nr 83/2003r z dnia 8.08.2003r.
76
UCHWAŁA Nr XXVII/250/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
144
Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 9 kwietnia 2008
25
Protokół nr 23/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
63
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
25
UCHWAŁA Nr XV/132/2007 z dnia 25 października 2007r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 47/2007 z dnia 17 maja 2007
27
UCHWAŁA Nr XXIII/299/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/232/2008 z dnia 29 maja 2008r.
39
Ogłoszenie o naborze nr 05/2006
86
Uchwała Nr VII/63/2007 z dnia 29 marca 2007
38
Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 25 stycznia 2008
28
PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
56
Powtórzenie czynności ocewny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
82
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 13 maja 2010
25
ZARZADZENIE Nr 98/2005 z dnia 17 sierpnia 2005
80
Zarządzenie nr 88/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
69
Zarządzenie Nr 176/2010 z dnia 29 października 2010 roku
23
UCHWAŁA Nr XV/133/2007 z dnia 25 października 2007r.
36
UCHWAŁA Nr XXIV/342/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 06/2006 z dnia 13 stycznia 2006
130
Uchwała Nr VIII/76/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
35
UCHWAŁA Nr VI/117/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
33
UCHWAŁA Nr VIII/157/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
91
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 25 stycznia 2010
24
UCHWAŁA Nr XLVIII/736/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/646/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Protokół nr 13/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
ZARZĄDZENIE NR 57/2004r. z dnia 02.07.2004r.
78
UCHWAŁA Nr XLV/637/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
57
ZARZĄDZENIE Nr 81/2007 z dnia 26 września 2007
87
Uchwała Nr XI/110/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
72
ZARZĄDZENIE Nr 72/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r.
78
Uchwała Nr XII/113/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
39
Odpowiedzi na pytania (ZOOR) z dnia 28.09.09 r.
81
Kołaczek Hieronim
55
Zarządzenie Nr 134/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
27
Ogłoszenie o konkursie wniosków
53
PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
53
UCHWAŁA Nr IX/168/2011 z dnia 26 maja 2011r.
35
Uchwała Nr XXI/197/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
82
Zarządzenie Nr 122/2008 z dnia 31 października 2008
32
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku
28
Ogłoszenie o naborze nr 06/2006
82
Zarządzenie nr 60/03 z dnia 04.07.2003r
85
UCHWAŁA Nr XLV/639/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
57
Czesław Kucharski
180
Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 2 września 2009
25
ZARZĄDZENIE Nr 105/2007 z dnia 16 listopada 2007
55
Władysław Górski
123
Zarządzenie Nr 122/03 z dnia 16.12.2003 r.
120
Zarządzenie nr 86/2003 z dnia 21.08.2003 r.
78
UCHWAŁA Nr XXIII/244/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
Uchwała Nr X/98/2007 z dnia 28 czerwca 2007
31
ZARZĄDZENIE NR 136/05 z dnia 05 października 2005
84
ZARZĄDZENIE Nr 28/2004 z dnia 16.04.2004
80
Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 24 kwietnia 2007
70
UCHWAŁA Nr XXIII/284/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Zarządzenie Nr 03/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku
25
Zarządzenie nr 75/2003 z dnia 04.08.2003r.
70
Zarządzenie Nr 50/2003 z dnia 24.07.2003r.
68
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
135
Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 15 maja 2009
32
UCHWAŁA Nr XXXI/294/2005 z dnia 31 marca 2005
87
Uchwała Nr XI/112/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku
62
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
27
UCHWAŁA Nr V/87/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
33
Zarządzenie Nr 139/2008 z dnia 18 grudnia 2008
58
ZARZĄDZENIE Nr 152/2005 z dnia 26 października 2005
140
UCHWAŁA Nr XL/381/2006 z dnia 2 lutego 2006
85
UCHWAŁA Nr XXII/194/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr VII/143/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XIV/139/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
79
UCHWAŁA Nr IX/164/2011 z dnia 26 maja 2011r.
36
Regulamin przydzielania środków finansowych z funduszu GKP i RPA w Nakle
59
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 18 maja 2010
26
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 9 czerwca 2010
26
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
112
Uchwała Nr XV / 154 / 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r
149
Zarządzenie Nr 126/2008 z dnia 14 listopada 2008
53
ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 z dnia 11 stycznia 2008
28
Uchwała Nr XXXI/291/2005 z dnia 31 marca 2005
81
Informacja o wyborze Wykonawcy
174
Zarządzenia nr 03/2004 z dnia 15.01.2004r.
79
ZARZĄDZENIE Nr 69/2005 z dnia 5 lipca 2005
74
Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 07 lutego 2008
28
UCHWAŁA Nr XXIV/335/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią
225
Zarządzenie Nr 93/2008 z dnia 14 sierpnia 2008
28
UCHWAŁA Nr XLVII/694/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
Informacja o wyborze oferty
133
Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 05.05.2004r.
78
Wessołowska Marzena
50
Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku
27
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
109
UCHWAŁA Nr XXIII/280/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Informacja o wyborze Wykonawcy (ZRP)
29
Zarządzenie Nr 175/2010 z dnia 29 października 2010 roku
23
UCHWAŁA Nr XXIII/222/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
UCHWAŁA Nr XXXVI/523/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2010 z dnia 12 kwietnia 2010
52
Zarządzenie Nr 84/2008 z dnia 17 lipca 2008
30
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 30 marca 2011 roku
25
ZARZĄDZENIE NR 82/2004 z dnia 20.09.2004
71
ZARZĄDZENIE Nr 87/2004 z dnia 17.10.2004
136
Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
30
Janusz Dąbrowski
181
ZARZĄDZENIE NR 62/2007 z dnia 26 czerwca 2007
25
ZARZĄDZENIE NR 26/K/2008 z dnia 08 grudnia 2008
56
Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 20 maja 2008
29
UCHWAŁA Nr VII/142/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XXIII/287/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XLVII/717/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
33
Uchwała Nr VIII/81/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
34
UCHWAŁA Nr XXIV/311/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
Zmiany do SIWZ (z godz. 11:54)
32
Przetarg nieograniczony na na dostawy partiami artykułów spożywczych do stołówki.
72
UCHWAŁA Nr XLIII/605/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XLII/415/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
137
ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 z dnia 23 lutego 2007
27
Zarządzenie Nr 138/2009 z dnia 14 grudnia 2009
50
ZARZĄDZENIE NR 63/2007 z dnia 02 lipca 2007
29
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (387996-2010)
127
Zarządzenie Nr 128/2009 z dnia 16 listopada 2009
55
Przetargi ustne nieograniczone
147
Uchwała Nr XII /122/2003 z dnia 30 września 2003 roku
89
Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 31 marca 2009
37
Uchwała Nr IX/95/2007 z dnia 31 maja 2007
36
ZARZĄDZENIE NR 60/05 z dnia 17 czerwca 2005
70
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2010 z dnia 21 grudnia 2010
54
Uchwała nr 187/2004 z dnia 30 marca 2004
58
Zarządzenie nr 57/03 z dnia 04.07.2003r
64
UCHWAŁA Nr XXVI/243/2004 z dnia 28 października 2004r
85
Zarządzenie Nr 45 z dnia 07czerwca 2004r.
69
UCHWAŁA Nr XXVI/244/2004 z dnia 28 października 2004r
80
Zarządzenie nr 33/2004 z dnia 05.05.2004r.
75
UCHWAŁA Nr XXVII/260/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
151
Ogłoszenie przetarg ustny - licytacja (ZRP)
27
Zarządzenie Nr 81/2004 z dnia 13.09.2004
84
UCHWAŁA Nr VII/147/2011 z dnia 31 marca 2011r.
37
Zarządzenie Nr 187/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
24
Ogłoszenie o naborze nr 02 / 2006
70
Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
50
Protokół nr 26/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
58
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 10 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 5 lutego 2010
24
ZARZĄDZENIE NR 74/2005 z dnia 11 lipca 2005
22
UCHWAŁA Nr XXXIV/329/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
155
Zarządzenie nr 79/2003 z dnia 18.08.2003r.
101
ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 z dnia 21 lutego 2007
28
Ogłoszenie(MGOPS)
57
Otwarty konkurs ofert
139
Uchwała Nr XV/152/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
147
ZARZĄDZENIE NR 50/05 z dnia 30 maja 2005
81
UCHWAŁA Nr XXIII/238/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 22 lipca 2008
27
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2007 z dnia 02 stycznia 2007
31
Ogłoszenie o naborze nr 2/2006
73
UCHWAŁA Nr XXVII/257/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
159
UCHWAŁA Nr XLIX/785/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią
199
UCHWAŁA Nr XXIV / 235 / 04 z dnia 30 września 2004r
88
Zarządzenie Nr 159/2010 z dnia 6 października 2010 roku
26
Zarządzenie nr 43/2003 z dnia 06.06.2003r.
67
Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
22
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2009 z dnia 31 lipca 2009
56
Ogłoszenie o naborze nr 03 / 2006
71
WYNIK konkursu
136
UCHWAŁA Nr L/804/2010 z dnia 27 maja 2010r.
35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d/s księgowości
112
ZARZĄDZENIE NR 7/2005 z dnia 3 lutego 2005
75
UCHWAŁA NR XXI/204/2004 z dnia 1 czerwca 2004r.
84
ZARZĄDZENIE nr 72/2007 z dnia 06 czerwca 2007
31
Harmonogram imprez
139
Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 27 maja 2009
30
ogłoszenie o wyniku postępowania
258
Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 25 kwietnia 2008
28
Zarządzenie Nr 02/2004 z dnia 12.01.2004 r.
83
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
404
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
64
UCHWAŁA Nr LVI/851/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
35
ZARZĄDZENIE Nr 121/05 z dnia 15 września 2005 r.
82
UCHWAŁA nr XXVI/238/04 z dnia 28 października 2004r
86
Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 19 maja 2009
31
Ogłoszenie o naborze nr 05 / 2007
78
Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 05 lutego 2008
33
Zarządzenie Nr 70/2008 z dnia 16 czerwca 2008
27
UCHWAŁA Nr IX/160/2011 z dnia 26 maja 2011r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/459/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
ZARZĄDZENIE Nr 04/2005 z dnia 06 stycznia 2005
71
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
140
UCHWAŁA Nr XXII/215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
84
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
28
Informacja
51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d/s administracji
113
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2010
26
UWAGA!!!
244
Ogłoszenie o naborze (MGOPS)
253
Światłowska Maria
56
Ogłoszenie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
52
Zarządzenie Nr 78/2008 z dnia 3 lipca 2008
30
Protokół nr 19/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
49
ZARZĄDZENIE Nr 46/2005 z dnia 23 maja 2005
72
UCHWAŁA Nr XVIII/165/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 61/2004 z dnia 2 lipca 2004r.
80
UCHWAŁA Nr XLVI/652/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr VI/104/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 70//2005 z dnia 08 lipca 2005
76
Uchwała Nr XII/109/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
36
Porządek obrad XX - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
154
Ogłoszenie o naborze nr 13 / 2006
123
ZARZĄDZENIE NR 27/05 z dnia 25 marca 2005
68
Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 13 maja 2008
36
UCHWAŁA Nr XLIV/627/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
58
UCHWAŁA Nr XXXVI/513/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XXXIII/485/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/258/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 5 marca 2009
29
UCHWAŁA Nr XXXIX/558/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
39
ZARZĄDZENIE Nr 12/06 z dnia 13 marca 2006
50
Informacja o unieważnieniu postępowania
32
UCHWAŁA Nr XXVI/245/2004 z dnia 28 października 2004r
92
UCHWAŁA NR XIV/149/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
143
ZARZĄDZENIE Nr 07/2006 z dnia 18 stycznia 2006
126
UCHWAŁA Nr XXXI/422/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
53
ZARZĄDZENIE NR 52/2004r. z dnia 02.07.2004r.
77
UCHWAŁA Nr XLII/579/2009 z dnia 24 września 2009r.
39
Zarządzenie Nr 181/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku
29
UCHWAŁA Nr XLIV/623/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
37
Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
49
Postanowienie
85
UCHWAŁA Nr XLI/575/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
37
Grabarski Jan
56
UCHWAŁA Nr XLIX/791/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLIX/786/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XXII/200/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 30/07 z dnia 18 kwietnia 2007
77
ZARZĄDZENIE Nr 128/05 z dnia 23 września 2005
69
Zarządzenie Nr 107/2008 z dnia 18 września 2008
30
UCHWAŁA Nr VIII/149/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XXIV/312/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/728/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
Odpowiedzi na pytania (MGOPS)
86
UCHWAŁA Nr XXIX/381/2008 z dnia 30 października 2008r.
29
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku
27
ZARZĄDZENIE Nr 102/2005 z dnia 23 sierpnia 2005
76
UCHWAŁA Nr XXVII/254/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
141
Zarządzenie Nr 43 z dnia 02 czerwca 2004
82
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/06
49
UCHWAŁA NR XLII/410/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
33
ZARZĄDZENIE Nr 71//2005 z dnia 08 lipca 2005
67
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2007 z dnia 20 marca 2007
31
UCHWAŁA Nr XXIII/211/2008 z dnia 29 maja 2008r.
29
ZARZĄDZENIE NR 43/05 z dnia 16 maja 2005
62
Zarządzenie Nr 76/2008 z dnia 27 czerwca 2008
28
UCHWAŁA Nr XLVI/671/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
ZARZĄDZENIE NR 32/K/2007 z dnia 14 listopada 2007
58
ZARZĄDZENIE NR 3/K/2009 z dnia 19 stycznia 2009
33
ZARZĄDZENIE Nr 106/2007 z dnia 20 listopada 2007
52
Małgorzata Dybalska
178
UCHWAŁA Nr XXIII/231/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
WAŻNE!!! (ZOOR)
62
UCHWAŁA Nr XLIX/792/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/279/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 z dnia 19 maja 2005
64
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/05
73
Uchwała Nr X/96/2007 z dnia 28 czerwca 2007
32
UCHWAŁA Nr XXIX/389/2008 z dnia 30 października 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVIII / 268 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
154
UCHWAŁA Nr XLVI/686/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 5 lipca 2010
24
Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
78
Uchwała Nr XVI /156/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
142
UCHWAŁA Nr LIV/830/2010 z dnia 30 września 2010r.
86
ZARZĄDZENIE NR 75/2004 z dnia 27 sierpnia 2004
82
UCHWAŁA Nr XXVI/346/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
39
Porządek obrad XV - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
131
Zarządzenie Nr 132/2008 z dnia 27 listopada 2008
57
Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 25 czerwca 2009
28
Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 30 czerwca 2010
30
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
54
ZARZĄDZENIE NR 51/2007 z dnia 04 czerwca 2007
29
UCHWAŁA Nr XXIV / 234 / 04 z dnia 30 września 2004r
79
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 5 lutego 2010
23
UCHWAŁA Nr XXVIII / 267 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
149
ZARZĄDZENIE NR 107/2005 z dnia 30 sierpnia
85
UCHWAŁA Nr XXXIII/446/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
27
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2007 z dnia 11 czerwca 2007
29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
701
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2010 z dnia 21 grudnia 2010
55
UCHWAŁA Nr XXVIII / 266 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
160
ZARZĄDZENIE Nr 56/2007 z dnia 8 czerwca 2007
28
INFORMACJA o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
28
Zarządzenie Nr 21/07 z dnia 6 marca 2007r
75
UCHWAŁA Nr XXII/192/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
34
Uchwała Nr XIV/116/2007 z dnia 27 września 2007r.
34
UCHWAŁA Nr XIII/131/03 z dnia 30 października 2003 r.
88
ZARZĄDZENIE Nr 02/2007 z dnia 3 stycznia 2007
26
UCHWAŁA Nr VIII/150/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XXXIX/561/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
30
Protokół nr 12/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
50
UCHWAŁA Nr XXIII/239/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
103
UCHWAŁA Nr XXIII/214/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr X/177/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
57
UCHWAŁA Nr XLVI/660/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
28
UCHWAŁA Nr XLVIII/744/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
Zarządzenie Nr 145/2010 z dnia 6 września 2010 r.
23
ZARZĄDZENIE Nr 52/2007 z dnia 31 maja 2007
29
UCHWAŁA Nr XLVII/708/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 z dnia 4 marca 2004 r.
82
ZARZĄDZENIE Nr 104/2007 z dnia 16 listopada 2007
53
UCHWAŁA Nr XVII/164/04 z dnia 29 stycznia 2004 r
86
UCHWAŁA NR XXX/276/2005 z dnia 24 lutego 2005
33
Zarządzenie na 71/2003 z dnia 27.06.2003r.
75
Zawiadomienie o wyborze oferty
573
UCHWAŁA Nr XX/175/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 19 marca 2008
31
ZARZĄDZENIE Nr 53/05 z dnia 30 maja 2005
69
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2008 z dnia 30 stycznia 2008
28
UCHWAŁA Nr XXX/401/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
29
Uchwała Nr XI/107/03 z dnia 28.08.2003 r.
77
Zarządzenie Nr 49/2004 z dnia 11.06.2004r.
69
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 10 marca 2010
24
ZARZĄDZENIE Nr 38/2005 z dnia 09.05.2005
73
Informacja a stanie mienia komunalnego
112
Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 10 kwietnia 2008
28
Uchwała Nr XXI/196/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
74
ZARZĄDZENIE Nr 78/2004 z dnia 15.09.2004r
81
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2008 z dnia 21 lutego 2008
29
UCHWAŁA Nr XXX/286/05 z dnia 24 lutego 2005
76
Ogłoszenie o naborze nr 02/2007
70
UCHWAŁA nr XXV / 236 / 04 z dnia 14 października 2004r
82
UCHWAŁA Nr LIV/842/2010 z dnia 30 września 2010r.
36
Uchwała nr XII/124/2003 z dnia 30 września 2003 roku
51
UCHWAŁA Nr XLVII/723/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
85
UCHWAŁA Nr L/800/2010 z dnia 27 maja 2010r.
37
Zarządzenie Nr 180/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
26
Uchwała Nr XII/110/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
38
UCHWAŁA Nr XLV/631/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
51
Ogłoszenie o naborze nr 1/2006
78
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 10 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 8 lipca 2010
27
UCHWAŁA Nr XXIII / 221/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
83
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
50
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 4 maja 2010 roku
31
ZARZĄDZENIE Nr 17/K/2007 z dnia 7 września 2007r.
31
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządząrzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
48
Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
24
Zarządzenie nr 87/2003 z dnia 22.08.2003r.
69
UCHWAŁA Nr XLVI/654/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
32
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
51
ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 z dnia 6 marca 2007
29
ZARZĄDZENIE NR 25/K/2008 z dnia 17 listopada 2008
57
UCHWAŁA Nr LIII/824/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVII/721/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 20 kwietnia 2010
36
UCHWAŁA Nr XLIX/789/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
33
Ogłoszenie o wyniku naboru (Straż Miejska)
57
Uchwała Nr XVI / 155 / 2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
136
UCHWAŁA Nr V/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2008 z dnia 29 lutego 2008
32
ZARZĄDZENIE Nr 03/2007 z dnia 3 stycznia 2007
28
PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
130
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego
25
Zarządzenie nr 76 z dnia 25.06.2003r.
85
Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
56
UCHWAŁA Nr XXIII/261/2008 z dnia 29 maja 2008r.
42
PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
55
Uchwała nr XIX/184/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
82
Odpowiedź na pytanie
60
Zarządzenie Nr 140/2009 z dnia 31 grudnia 2009
52
UCHWAŁA Nr XLIII/595/2009 z dnia 29 października 2009r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 z dnia 30 kwietnia 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 140/2005 z dnia 11 października 2005
68
Uchwała nr XII/117/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
79
Zarządzenie Nr 82/2009 z dnia 10 lipca 2009
29
Porządek obrad XVI - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
146
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
25
PORZĄDEK OBRAD XXX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
143
UCHWAŁA Nr XXXIII/465/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
37
Swiątek Roman
100
ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 z dnia 19 stycznia 2007
31
ZARZĄDZENIE Nr 10/07 z dnia 15 stycznia 2007
26
Protokół nr 41/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
55
Zarządzenie Nr 199/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
56
ZARZĄDZENIE Nr 101/2007 z dnia 2 listopada 2007
53
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku
24
UCHWAŁA Nr XXII/198/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
37
Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 26 stycznia 2009
30
KOMUNIKAT WYBORCZY - Wybory Prezydenta RP
139
UCHWAŁA Nr XLVIII/742/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 02 czerwca 2009
29
Ogłoszenie o naborze nr 01 / 2007 z dnia 7 lutego 2007
81
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2008 z dnia 09 stycznia 2008
33
ZARZĄDZENIE NR 65/2007 z dnia 11 licpa 2007
24
Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
26
ZARZĄDZENIE Nr 93/2005 z dnia 27 lipca 2005
83
ZARZĄDZENIE Nr 144/2005 z dnia 18 października 2005
69
UCHWAŁA Nr XLVI/643/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
129
UCHWAŁA Nr XLVII/718/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
33
Uchwała nr XIX/185/2004z dnia 30 marca 2004 r.
84
UCHWAŁA Nr XLVII/706/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA nr XXVI/239/04 z dnia 28 października 2004r
90
UCHWAŁA Nr XLVI/675/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 23 kwietnia 2007
23
UCHWAŁA Nr XLIV/617/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
34
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 12 grudnia 2006
149
UCHWAŁA Nr II/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
59
UCHWAŁA Nr VII/132/2011 z dnia 31 marca 2011r.
68
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
22
Opis budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
54
Uchwała Nr XIV/119/2007 z dnia 27 września 2007r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 134/2005 z dnia 05 października 2005
74
Zarządzenie Nr 92/2008 z dnia 12 sierpnia 2008
27
UCHWAŁA Nr XXXIII/461/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
37
UCHWAŁA Nr LVI/862/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
35
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
52
UCHWAŁA Nr XLIII/591/2009 z dnia 29 października 2009r.
39
UCHWAŁA Nr II/6/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
51
Jan Światłowski
173
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie
251
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2007 z dnia 03 kwietnia 2007
31
UCHWAŁA Nr XXXIII/451/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
Zarządzenie Nr 165/2010 z dnia 18 października 2010 roku
24
ZARZĄDZENIE Nr 135/05 z dnia 5 października 2005
70
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
33
ZARZĄDZENIE NR 76/2005 z dnia 11 lipca 2005
26
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
124
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 10 sierpnia 2010
23
UCHWAŁA Nr XXIV/337/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXX/393/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
49
Zarządzenie nr 69/03 z dnia 24.07.2003r.
74
UCHWAŁA Nr XXXIII/473/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XX/183/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
33
ZARZĄDZENIE NR 23K/2007 z dnia 28 września 2007
53
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2007 z dnia 03 września 2007
30
UCHWAŁA Nr XXIX/378/2008 z dnia 30 października 2008r.
29
Uchwała Nr XII/114/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
35
Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 18 maja 2009
30
UCHWAŁA Nr XXXIII/449/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
31
OGŁASZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
85
Zarządzenie nr 64/03 z dnia 04.07.2003r
85
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
192
UCHWAŁA Nr XXIII/300/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
24
Zarządzenie Nr 123/2009 z dnia 4 listopada 2009
50
Zarządzenie Nr 179/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
23
Komisje Rady
755
ZARZĄDZENIE Nr 124/2003 z dnia 19.12.2003r.
126
UCHWAŁA Nr LVI/859/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku
29
UCHWAŁA Nr XXIX/377/2008 z dnia 30 października 2008r.
32
Uchwała nr X/98/2003 z dnia 26.06.2003r.
89
UCHWAŁA Nr XLVI/682/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/754/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
Uchwała Nr IX/88/2007 z dnia 31 maja 2007
33
Uchwała Nr XI/101/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/263/2008 z dnia 29 maja 2008r.
42
Matczuk Tadeusz
104
UCHWAŁA Nr VI/126/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
31
UCHWAŁA Nr LIV/847/2010 z dnia 30 września 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XX/173/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
33
Protokół nr 7/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
50
UCHWAŁA Nr LVI/861/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
37
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 13 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 121/2009 z dnia 22 paźdzernika 2009
26
ZARZĄDZENIE Nr 92/2003 z dnia 11.09.2003 r.
80
ZARZĄDZENIE Nr 47/05 z dnia 24 maja 2005
91
Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
52
Zarządzenie Nr 149/2010 z dnia 20 września 2010 r.
28
UCHWAŁA Nr V/52/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Uchwała nr XIII/126/2003 z dnia 30 października 2003r.
96
UCHWAŁA Nr XX/177/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
35
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
48
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2008 z dnia 29 maja 2008r.
44
UCHWAŁA Nr XXIII/218/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/228/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIV/315/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
ZARZĄDZENIE NR 83/2005 z dnia 11 lipca 2005
26
Zarządzenie Nr 198/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
55
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
51
UCHWAŁA Nr XLVII/707/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
Zarządzenie nr 62/03 z dnia 04.07.2003r
69
ZARZĄDZENIE Nr 60/2007 z dnia 22 czerwca 2007
22
Zarządzenie Nr 114/2009 z dnia 9 paźdzernika 2009
28
UCHWAŁA Nr XXX/411/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XLII/403/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
88
Zarządzenie Nr 109/2009 z dnia 25 września 2009
27
Zarządzenie nr 107/2003 z dnia 9.10.2003r.
132
Zarządzenie Nr 111/2008 z dnia 26 września 2008
32
UCHWAŁA Nr XXXVIII/357/05 z dnia 1 grudnia 2005
159
Zarządzenie nr 95/2003 z dnia 2.09.2003r.
51
PORZĄDEK OBRAD XXV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
143
Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony - pierwszy
25
UCHWAŁA Nr XXIII/215/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
ZARZĄDZENIE NR 6/K/2009 z dnia 05 stycznia 2009
56
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
99
Zarządzenie Nr 100/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
33
UCHWAŁA Nr LVI/860/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
35
UCHWAŁA NR XIX/181/2004 z dnia 30 marca 2004r.
74
UCHWAŁA Nr XXXIII/313/2005 z dnia 9 czerwca 2005
32
ZARZĄDZENIE NR 18/K/2009 z dnia 17 grudnia 2009
60
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym, rokowaniach na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych
84
Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 6 maja 2008
29
UCHWAŁA Nr XXX/404/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
31
Ogłoszenia z roku 2006 dostępne są w archiwum
80
ZARZĄDZENIE Nr 41/2004 z dnia 31 maja 2004
85
Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
33
ZARZĄDZENIE Nr 76/2004 z dnia 01.09.2004
73
ZARZĄDZENIE Nr 02/2006 z dnia 11 stycznia 2006
29
Rafał Mróz
184
UCHWAŁA Nr XXXIV/325/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
153
Unieważnienie konkursu architektornicznego
58
Zarządzenia nr 128/2003 z dnia 31.12.2003r.
121
ZARZĄDZENIE NR 71/04 Z dnia 14 sierpnia 2004
85
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
25
Uchwała Nr V/37/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
39
UCHWAŁA Nr XLVII/704/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
Uchwała Nr XIII/128/03 z dnia 30 października 2003r.
88
UCHWAŁA Nr XXIV/323/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
UCHWAŁA Nr VI/107/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
34
UCHWAŁA Nr XXXV/334/2005 z dnia 27 września 2005
136
ZARZĄDZENIE nr 23/2004 z dnia 22 marca 2004r.
72
Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 05.05.2004r
78
Uchwała Nr XII/108/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
36
UCHWAŁA Nr XVIII/168/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
36
Uchwała nr XI/101/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
81
UCHWAŁA Nr XXXIII/488/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2008 z dnia 25 września 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/390/2008 z dnia 30 października 2008r.
30
Arkadiusz Szczepański
182
UCHWAŁA Nr XVII/158/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
57
Zarządzenie Nr 113/2009 z dnia 8 paźdzernika 2009
27
Tadych Bernadeta
30
PORZĄDEK OBRAD XLVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
201
UCHWAŁA Nr XLVI/657/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZGO Rozwarzyn)
28
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2009 z dnia 24 lipca 2009
60
Informacja w sprawie naboru nr 15/2007
55
UCHWAŁA Nr XXIII / 223/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
80
UCHWAŁA Nr XLVIII/763/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 15 czerwca 2009
29
Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 14 lutego 2008
27
UCHWAŁA Nr XXVII/258/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
145
UCHWAŁA Nr XLVIII/761/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 06/2007 z dnia 9 stycznia 2007
25
UCHWAŁA Nr VI/111/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VIII/152/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr XXIV/321/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
ZARZĄDZENIE NR 29/K/2007 z dnia 31 października 2007
53
UCHWAŁA Nr XXXII/309/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
33
UCHWAŁA Nr XXIII/267/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 z dnia 21 lutego 2007
30
Zarządzenie Nr 02/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku
26
PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
219
Zarządzenie Nr 174/2010 z dnia 29 października 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 10. 05. 2004 r.
83
ZARZĄDZENIE NR 33/K/2007 z dnia 19 grudnia 2007
50
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 18 lutego 2009
30
Zarządzenie Nr 136/2009 z dnia 10 grudnia 2009
53
Zarządzenie Nr 44 z dnia 02 czerwca 2004
78
Uchwała Nr XI/103/2003 z dnia 28.08.2003r.
73
UCHWAŁA Nr V/46/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
Uchwała Nr XI/102/2003 z dnia 28.08.2003 r.
83
Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 4 maja 2009
31
UCHWAŁA Nr XXIII/225/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 5 lutego 2010
74
UCHWAŁA Nr XV/131/2007 z dnia 25 października 2007r.
36
UCHWAŁA Nr XXVI/347/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXVI/348/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
31
Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 9 maja 2011 roku
25
UCHWAŁA Nr XXIII/226/2008 z dnia 29 maja 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXIII/224/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
ZARZĄDZENIE Nr 115/2005 z dnia 13 września 2005
84
UCHWAŁA Nr XXXIII/481/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 67/2007 z dnia 25 lipca 2007
30
UCHWAŁA Nr XXXII/306/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
34
Uchwała Nr VII/60/2007 z dnia 29 marca 2007
38
UCHWAŁA Nr VII/145/2011 z dnia 31 marca 2011r.
36
Zarządzenie nr 72 z dnia 21.07.2003r.
77
UCHWAŁA Nr LVI/857/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 54/2007 z dnia 05 czerwca 2007
27
UCHWAŁA Nr XXII/195/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
34
Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 12 maja 2008
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/456/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
31
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gim. Nr 4 w Nakle 414478-2010)
132
PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
131
ZARZĄDZENIE Nr 133/2005 z dnia 4 października 2005
72
ZARZĄDZENIE NR 75/2005 z dnia 11 lipca 2005
26
UCHWAŁA Nr X/174/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
54
UCHWAŁA Nr XLVI/672/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 70 /2004 z dnia 16 sierpnia 2004r.
73
Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku
24
UCHWAŁA Nr XIII/115/2007 z dnia 13 września 2007r.
35
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 25 stycznia 2010
27
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2009r.
31
UCHWAŁA Nr XLVII/699/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
33
Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
230
ZARZĄDZENIE Nr 40/2007 z dnia 9 maja 2007
93
Zarządzenie nr 54/03 z dnia 04.07.2003r
75
Zarządzenie Nr 142/2010 z dnia 2 września 2010 r.
24
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 26 marca 2010
33
UCHWAŁA Nr XVIII/164/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XLIX/799/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 11 marca 2008
27
ZARZĄDZENIE Nr 74/2004 z dnia 27 sierpnia 2004
85
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2006 z dnia 21 lipca 2006
49
UCHWAŁA Nr XLIII/593/2009 z dnia 29 października 2009r.
39
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/06 - MGOPS w Nakle
90
INFORMACJA w spr. rezygnacji kandydata
27
ZARZĄDZENIE Nr 84/2004 z dnia 29.09.2004
86
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
26
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
31
UCHWAŁA Nr VI/124/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/276/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
24
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZOOR)
97
UCHWAŁA Nr XLVII/711/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XXXIX/556/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
34
UCHWAŁA Nr VII/130/2011 z dnia 31 marca 2011r.
33
Zarządzenie Nr 131/2008 z dnia 27 listopada 2008
55
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
32
ZARZĄDZENIE Nr 73/2007 z dnia 07 sierpnia 2007
32
PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
147
Wegner Alina
29
UCHWAŁA nr XX/193/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
58
Zarządzenie Nr 118/2009 z dnia 21 paźdzernika 2009
26
UCHWAŁA Nr L/808/2010 z dnia 27 maja 2010r.
34
UCHWAŁA NR XXIII /226/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
81
UCHWAŁA Nr XLVI/674/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
Zarządzenie Nr 82/2008 z dnia 9 lipca 2008
29
Porządek obrad XVII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
124
Uchwała Nr IX/89/2007 z dnia 31 maja 2007
36
Ogłoszenie o naborze nr 8/2008
50
ZARZĄDZENIE Nr 163/2005 z dnia 28 listopada 2005
53
UCHWAŁA Nr XXXIII/467/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XX/182/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XLIII/586/2009 z dnia 29 października 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XVI/146/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
50
Protokół nr 36/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
51
Uchwała Nr X/99/2007 z dnia 28 czerwca 2007
32
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2007 z dnia 15 lipca 2007
33
UCHWAŁA Nr V/29/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
31
Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 1 kwietnia 2008
79
ZARZĄDZENIE Nr 143/05 z dnia 14 października 2005
81
UCHWAŁA Nr LVI/858/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
38
ZARZĄDZENIE Nr 69/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r.
76
UCHWAŁA Nr V/57/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
UCHWAŁA Nr XLVII/702/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/217/2008 z dnia 29 maja 2008r.
38
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gim. Nr 4 w Nakle 399002-2010)
126
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2006 z dnia 27 stycznia 2006
47
UCHWAŁA Nr XLVIII/751/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007 z dnia 18 października 2007
53
ZARZĄDZENIE Nr 08/06 z dnia 23 stycznia 2006
123
Zarządzenie Nr 118/2008 z dnia 15 października 2008
81
ZARZĄDZENIE Nr 05/2007 z dnia 8 stycznia 2007
27
Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lutego 2008
29
UCHWAŁA Nr XLII/584/2009 z dnia 24 września 2009r.
38
UCHWAŁA Nr XXIII/213/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
Ogłoszenia o rostrzygniętych przetargach z roku 2007 dostępne są w archiwum
86
Informacja o wynikach naboru
76
Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku
26
Uchwała Nr XIII/135/2003 z dnia 30 października 2003 r.
87
Ogłoszenie o naborze nr 02/05
78
UCHWAŁA Nr V/30/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
Zarządzenie Nr 98/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
29
UCHWAŁA Nr XVI/141/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
47
ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 z dnia 10 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 178/2005 z dnia 23 grudnia 2005
54
ZARZĄDZENIE Nr 153/05 z dnia 04 listopada 2005
131
UCHWAŁA Nr XXX/395/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
31
UCHWAŁA Nr X/181/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
50
UCHWAŁA Nr XXIII/256/2008 z dnia 29 maja 2008r.
41
Zarządzenie Nr 01/2011 z dnia 7 stycznia 2011 roku
26
UCHWAŁA Nr XLVIII/750/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
Zarządzenie Nr 133/2009 z dnia 2 grudnia 2009
52
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 136/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
22
ZARZĄDZENIE NR 107/2005 z dnia 30 sierpnia 2005
78
ZARZĄDZENIE Nr 10/05 z dnia 14 lutego 2005
65
Uchwała Nr XV / 153 / 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.
143
UCHWAŁA Nr XXIV/320/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
37
Zarządzenie Nr 73/2008 z dnia 23 czerwca 2008
27
Uchwała Nr XIX/178/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
79
Oferty inwestycyjne z roku 2004 dostępne są w archiwum
105
Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 22 czerwca 2009
30
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
ZARZĄDZENIE NR 160/05 z dnia 22 listopada 2005
135
Zarządzenie Nr 147/2010 z dnia 16 września 2010 r.
24
Zarządzenie Nr 02/2005 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 09 grudnia 2005
58
UCHWAŁA Nr XLIV/619/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
37
Protokół nr 21/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
UCHWAŁA Nr XLVIII/767/2010 z dnia 25 marca 2010r.
32
Mnichowska Halina
102
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 100/2009 z dnia 2 września 2009
26
UCHWAŁA Nr VI/110/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
89
ZARZĄDZENIE NR 18/K/2008 z dnia 7 lipca 2008
54
Aneks do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
85
Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 24 czerwca 2009
33
UCHWAŁA Nr XLIV/621/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
35
UCHWAŁA Nr V/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
Przetarg ustny nieograniczony
65
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n. “Budowa odcinków jezdni z kostki betonowej gr. 8,0 cm(...)
73
Ogłoszenie o naborze - ZOOR
50
UCHWAŁA Nr XLVII/710/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/770/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLIII/603/2009 z dnia 29 października 2009r.
34
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 28 czerwca 2010
33
UCHWAŁA Nr XLVI/670/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
Zarządzenie Nr 09/2009 z dnia 22 stycznia 2009
28
Dybalska Małgorzata
54
UCHWAŁA Nr XXIV/332/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
32
Informacja o wniku naboru
29
UCHWAŁA Nr XXIX/380/2008 z dnia 30 października 2008r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 44/2006 z dnia 20 czerwca 2006
52
Uchwała nr XVI /158/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
139
Zarządzenie Nr 111/2003 z dnia 29.10.2003r.
122
ZARZĄDZENIE Nr 19/ 05 z dnia 16 marca 2005
82
Powiatowa i Miejska Bibloteka Publiczna
242
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
229
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia z dnia 15 lutego 2010r.
121
Postanowienie Nr 383/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2010 r.
117
Uchwała Nr 1/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 08 października 2010 r.
119
Uchwała nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 08 października 2010 r.
124
Uchwała nr 13/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 17 listopada 2010 r.
118
oferta nr 3 - TEREN NIEZABUDOWANY
105
Oferty inwestycyjne Gminy Nakło nad Notecią z 2005 roku dostępne sa w archiwum
112
Sylwetki dostępne w archiwum
106
UCHWAŁA Nr XLV/638/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
53
PORZĄDEK OBRAD XXVIII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
139
Uchwała Nr III/8/06 z dnia 12 grudnia 2006
54
ZARZĄDZENIE NR 17/K/2008 z dnia 5 czerwca 2008
56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
60
Zarządzenie Nr 138/2008 z dnia 18 grudnia 2008
58
UCHWAŁA Nr IV/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
63
Protokół nr 52/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
55
Budżet Miasta i Gminy Nakło n. Not.
104
Ogłoszenie o unieważnieniu
56
Oferta nr 1 - TEREN NIEZABUDOWANY
126
Tadych Jolanta
103
Bolesław Kalisz
152
Jedynak Andrzej
83
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
116
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
108
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
52
Pasieka Tomasz
53
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na
121
UCHWAŁA Nr XIV/148/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
138
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
68
Ogłoszenie o unieważnienieu przetargu nieograniczonego ZRP
58
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu ZRP(ponowne)
57
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZRP)
104
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZPR)
73
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZRP)
51
Zawiadomienie o wyborze oferty (MGOPS)
52
Plichcinski Grzegorz
47
OGŁOSZENIE postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji na Projekt i budowę Regionalnego Kompleksu Unieszkodliwiania i Gospodarki Odpadami
131
Postanowienie Nr 967 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
60
Postanowienie Nr 968 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
60
Postanowienie Nr 972 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
61
Postanowienie Nr 973 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
59
Postanowienie Nr 978/04 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
64
KONKURS ofert
56
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
108
SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA
139
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
58
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
63
Wykaz
59
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2010 r.
58
Ogłoszenie o naborze nr 12/2006
118
Ogłoszenie o naborze nr 18/2007
51
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
85
Ogłoszenie o naborze nr 19/2007
54
WYNIKI naboru Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
52
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne - ZOOR
53
WYNIK KONKURSU (ZOOR)
54
Ogłoszenie o naborze nr 4/2008
53
Ogłoszenie o konkursach (ZOOR)
57
Ogłoszenie o naborze nr 7/2008
56
Ogłoszenie o naborze nr 01/2009
58
Ogłoszenie o naborze (Straż Miejska)
56
Ogłoszenie o naborze nr 02/2010
57
Ogłoszenie o naborze nr 03/2010
60
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2006 z dnia 04 września 2006
119
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2006 z dnia 28 grudnia 2006
45
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2006 z dnia 27 grudnia 2006
52
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2006 z dnia 21 lipca 2006
48
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2006 z dnia 1 marca 2006
39
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2006 z dnia 19 maja 2006
37
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2006 z dnia 22 czerwca 2006
43
ZARZĄDZENIE NR 19K/2007 z dnia 19 września 2007
56
ZARZĄDZENIE NR 20K/2007 z dnia 20 września 2007
55
ZARZĄDZENIE NR 24/K/2007 z dnia 02 października 2007
51
ZARZĄDZENIE NR 28/K/2007 z dnia 31 października 2007
57
ZARZĄDZENIE NR 31/K/2007 z dnia 12 listopada 2007
50
ZARZĄDZENIE NR 35/K/2007 z dnia 28 grudnia 2007
54
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2008 z dnia 3 kwietnia 2008
56
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2008 z dnia 30 maja 2008
58
ZARZĄDZENIE NR 21/K/2008 z dnia 2 września 2008
57
ZARZĄDZENIE NR 22/K/2008 z dnia 2 października 2008
53
ZARZĄDZENIE NR 27/K/2008 z dnia 18 grudnia 2008
55
ZARZĄDZENIE NR 17/K/2009 z dnia 2 grudnia 2009
57
ZARZĄDZENIE NR 19/K/2009 z dnia 17 grudnia 2009
60
ZARZĄDZENIE NR 20/K/2009 z dnia 21 grudnia 2009
59
ZARZĄDZENIE NR 5/K/2009 z dnia 07 stycznia 2009
59
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2009 z dnia 2 grudnia 2009
57
ZARZĄDZENIE NR 1/K/2010 z dnia 18 stycznia 2010
48
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2010 z dnia 8 marca 2010
49
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2010 z dnia 8 marca 2010
50
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2010 z dnia 15 kwietnia 2010
54
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2010 z dnia 13 maja 2010
53
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2010 z dnia 20 września 2010
50
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2010 z dnia 6 grudnia 2010
52
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
38
Protokół nr 11/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
50
Protokół nr 14/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
Protokół nr 16/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
50
Protokół nr 17/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
49
Protokół nr 6/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
Protokół nr 9/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
49
Protokół nr 18/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
Protokół nr 20/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
46
Protokół nr 22/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
56
Protokół nr 24/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
Protokół nr 25/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
Protokół nr 33/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
51
Protokół nr 34/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
51
Protokół nr 35/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
60
Protokół nr 37/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
53
Protokół nr 39/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
51
Protokół nr 45/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
126
Protokół nr 46/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
51
Protokół nr 47/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
48
Protokół nr 50/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
49
Protokół nr 51/2010 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
53
Protokół nr 53/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
58
Protokół nr 1/2010 z Inaguracyjnej sesji 2010-2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
50
Protokół nr 2/2008 z powtórzonych czynności
59
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro
146
Komisja Rewizyjna
135
Komisja Budżetu i Finansów
136
Uchwała Nr XIV/145/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
151
UCHWAŁA Nr XXVII/261/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
152
UCHWAŁA Nr XXXVIII/349/05 z dnia 01 grudnia 2005
154
UCHWAŁA Nr III/10/06 z dnia 12 grudnia 2006
63
UCHWAŁA Nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006r.
46
UCHWAŁA Nr I/2/2006 z dnia 27 listopada 2006r.
51
UCHWAŁA Nr II/5/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
53
UCHWAŁA Nr XVI/147/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
56
UCHWAŁA Nr XVI/140/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
49
UCHWAŁA Nr XVI/145/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
51
UCHWAŁA Nr XVI/148/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
51
UCHWAŁA Nr XVII/150/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
50
UCHWAŁA Nr XVII/151/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
53
UCHWAŁA Nr XVII/152/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
51
UCHWAŁA Nr XVII/153/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
55
UCHWAŁA Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
51
UCHWAŁA Nr XVII/156/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
52
UCHWAŁA Nr XVII/157/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
60
UCHWAŁA Nr XXXI/418/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
49
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
54
UCHWAŁA Nr XXXI/428/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
57
UCHWAŁA Nr XXXI/429/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
47
UCHWAŁA Nr XXX/413/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
55
UCHWAŁA Nr XLIV/626/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
57
UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
54
UCHWAŁA Nr XLV/632/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
55
UCHWAŁA Nr XLV/633/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
54
UCHWAŁA Nr XLV/634/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
52
UCHWAŁA Nr XLV/635/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
51
UCHWAŁA Nr XLV/636/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
52
UCHWAŁA Nr II/05/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
61
UCHWAŁA Nr III/06/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
64
UCHWAŁA Nr III/07/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
65
UCHWAŁA Nr III/08/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
68
UCHWAŁA Nr III/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
66
UCHWAŁA Nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
65
UCHWAŁA Nr IV/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
62
UCHWAŁA Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
63
UCHWAŁA Nr X/176/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
55
UCHWAŁA Nr X/182/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
54
UCHWAŁA Nr X/184/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
52
UCHWAŁA Nr X/185/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
51
UCHWAŁA Nr IX/169/2011 z dnia 26 maja 2011r.
57
UCHWAŁA Nr IX/171/2011 z dnia 26 maja 2011r.
54
UCHWAŁA Nr IX/172/2011 z dnia 26 maja 2011r.
55
Informacje dostępne w archiwum
99
Wzory druków deklaracji i informacji podatkowych na rok 2010
144
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
53
Uchwała XVII/149/2007
60
PORZĄDEK OBRAD XXIII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
131
PORZĄDEK OBRAD XXVII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
150
PORZ?DEK OBRAD XLVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
148
PORZĄDEK OBRAD XV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
56
PORZĄDEK OBRAD XVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
55
PORZĄDEK OBRAD XVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
55
PORZĄDEK OBRAD XX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
PORZĄDEK OBRAD XXI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
48
PORZĄDEK OBRAD XXIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
58
PORZĄDEK OBRAD XXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
PORZĄDEK OBRAD Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu i Rad Gmin
55
PORZĄDEK OBRAD XLIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
51
PORZĄDEK OBRAD L sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
52
PORZĄDEK OBRAD LI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
52
PORZĄDEK OBRAD LIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
56
PORZĄDEK OBRAD LVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
51
PORZĄDEK OBRAD Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej
53
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
49
PORZĄDEK OBRAD V sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
55
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
55
Zarządzenie nr 115/2003 z dnia 6.11.2003r.
128
Zarządzenia nr 110/2003 z dnia 1.10.2003r.
121
ZARZĄDZENIE Nr 95/2004 z dnia 03 grudnia 2004
139
ZARZĄDZENIE NR 98/04 z dnia 16 grudnia 2004
134
ZARZĄDZENIE NR 92/04 z dnia 18 listopada 2004
128
ZARZĄDZENIE Nr 148/2005 z dnia 20 października 2005
140
ZARZĄDZENIE NR 174/2005 z dnia 16 grudnia 2005
52
ZARZĄDZENIE NR 173/2005 z dnia 14 grudnia 2005
54
ZARZĄDZENIE Nr 175/05 z dnia 16.12.2005
53
ZARZĄDZENIE Nr 164/05 z dnia 29 listopada 2005
50
ZARZĄDZENIE Nr 169/2005 z dnia 13 grudnia 2005
53
ZARZĄDZENIE NR 162/2005 z dnia 28 listopada 2005
51
ZARZĄDZENIE Nr 05/2006 z dnia 13 stycznia 2006
124
ZARZĄDZENIE Nr 34/2006 z dnia 25 maja 2006
51
ZARZĄDZENIE Nr 47/2006 z dnia 30 czerwca 2006
52
ZARZĄDZENIE NR 91/06 z dnia 02 października 2006
53
ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 z dnia 20 lutego 2006
51
ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 17 marca 2006
50
ZARZĄDZENIE Nr 100/2007 z dnia 2 listopada 2007
50
ZARZĄDZENIE Nr 107/2007 z dnia 26 listopada 2007
52
ZARZĄDZENIE Nr 108/2007 z dnia 26 listopada 2007
52
ZARZĄDZENIE Nr 109/2007 z dnia 26 listopada 2007
50
ZARZĄDZENIE Nr 110/2007 z dnia 7 grudnia 2007
54
ZARZĄDZENIE Nr 111/2007 z dnia 17 grudnia 2007
56
ZARZĄDZENIE Nr 113/2007 z dnia 20 grudnia 2007
56
Zarządzenie Nr 127/2008 z dnia 13 listopada 2008
55
Zarządzenie Nr 130/2008 z dnia 25 listopada 2008
56
Zarządzenie Nr 135/2008 z dnia 11 grudnia 2008
58
Zarządzenie Nr 137/2008 z dnia 18 grudnia 2008
57
Zarządzenie Nr 136/2008 z dnia 15 grudnia 2008
56
Zarządzenie Nr 124/2009 z dnia 5 listopada 2009
52
Zarządzenie Nr 125/2009 z dnia 10 listopada 2009
51
Zarządzenie Nr 127/2009 z dnia 12 listopada 2009
52
Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 20 listopada 2009
53
Zarządzenie Nr 131/2009 z dnia 27 listopada 2009
51
Zarządzenie Nr 126/2009 z dnia 9 listopada 2009
51
Zarządzenie Nr 134/2009 z dnia 7 grudnia 2009
51
Zarządzenie Nr 135/2009 z dnia 7 grudnia 2009
51
Zarządzenie Nr 137/2009 z dnia 7 grudnia 2009
131
Zarządzenie Nr 139/2009 z dnia 14 grudnia 2009
53
Zarządzenie Nr 190/2010 z dnia 29 października 2010 roku
55
Zarządzenie Nr 191/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
62
Zarządzenie Nr 192/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku
60
Zarządzenie Nr 193/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku
57
Zarządzenie Nr 195/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku
62
Zarządzenie Nr 197/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku
57
Zarządzenie Nr 200/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
54
Zarządzenie Nr 203/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku
58
Zarządzenie Nr 204/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
56
Zarządzenie Nr 206/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
56
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
55
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
51
Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
50
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
51
Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
54
Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
51
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
53
Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
52
UCHWAŁA Nr XLVI/685/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr VII/133/2011 z dnia 31 marca 2011r.
37
UCHWAŁA Nr VI/99/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
21
Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 26 maja 2008
29
ZARZĄDZENIE Nr 26/2005 z dnia 21 marca 2005
70
Komunikaty z roku 2004 dostępne są w archiwum
79
Zarządzenie nr 80 z dnia 19 sierpnia 2003r.
72
UCHWAŁA Nr XXIII/219/2008 z dnia 29 maja 2008r.
40
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym, nieograniczonym
31
Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
29
UCHWAŁA Nr V/54/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
47
Protokół nr 2/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
54
Ogłoszenie o naborze nr 08/2006
79
Informacja o Wynikach Naboru
67
Ogłoszenie o naborze nr 11 / 2006
76
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w MGOPS
74
Ogłoszenie o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
30
Ogłoszenie o naborze nr 14/2007
34
Ogłoszenie o naborze nr 15/2007
29
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/07
30
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 01/2007
26
Ogłoszenie o naborze nr 04/2007
31
Ogłoszenie o naborze nr 08/2007
29
Ogłoszenie o naborze nr 09/2007
27
Informacja w sprawie naboru nr 05/2007
86
Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 w Muzeum Ziemi Krajeńskiej
28
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2008
30
Wynik konkursu (ZS w Potulicach)
31
Ogłoszenie o naborze nr 2/2008
30
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2007 z dnia 04 lutego 2007
30
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2007 z dnia 05 marca 2007
29
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2007 z dnia 19 marca 2007
29
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2007 z dnia 31 maja 2007
29
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2007 z dnia 03 września 2007
30
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2007 z dnia 13 sierpnia 2007
30
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2008 z dnia 10 marca 2008
33
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2008 z dnia 20 marca 2008
32
ZARZĄDZENIE NR 1/K/2009 z dnia 06 stycznia 2009
31
ZARZĄDZENIE NR 2/K/2009 z dnia 13 stycznia 2009
29
Uchwała nr XI/115/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
62
Uchwała nr XI/116/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
88
Uchwała Nr XI/111/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
86
Uchwała Nr XII/118/2003 z dnia 30 września 2003 r.
76
Uchwała Nr XII/ 123 / 2003 z dnia 30 września 2003 roku
32
Uchwała Nr XIII/129/03 z dnia 30 października 2003 r.
82
Uchwała nr X/95/2003 z dnia 26.06.2003r.
33
UCHWAŁA Nr XIII/132/03 z dnia 30 października 2003 r.
77
Uchwała Nr XIV/140/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
74
Uchwała Nr XI/105/2003 z dnia 28.08.2003 r.
68
Uchwała Nr XXI/198/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
73
UCHWAŁA Nr. XXI/200/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
81
UCHWAŁA Nr XXII/217/ 2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
84
UCHWAŁA Nr XXII/213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku
48
UCHWAŁA NR XXIII/225/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.
87
UCHWAŁA Nr XXIII / 228 / 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
68
UCHWAŁA Nr XXIII/220/2004 z dnia 30 sierpnia 2004
84
UCHWAŁA Nr XXIV / 230 / 04 z dnia 30 września 2004 r
77
UCHWAŁA Nr XXIV/233/04 z dnia 30 września 2004r
86
UCHWAŁA nr XXVI/237/2004 z dnia 28 października 2004r.
92
UCHWAŁA Nr XXVII/249/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
52
UCHWAŁA Nr XXVII/247/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
93
UCHWAŁA Nr XVII/248/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
86
Uchwała nr XVII/ 161/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.
86
Uchwała Nr XVII/163/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku
78
Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku.
85
Uchwała Nr XIX/183/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
81
Uchwała nr XVIII/176/2004 z dnia 26 lutego 20004r.
77
UCHWAŁA nr XVIII/172/2004z dnia 26 lutego 2004r.
41
UCHWAŁA Nr XVIII/174/04 z dnia 26 lutego 2004r.
74
Uchwała Nr XVIII/168/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
74
UCHWAŁA nr XX/194/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
89
Uchwała Nr XIX/180/04 z dnia 30 marca 2004 r.
83
UCHWAŁA NR XXX/288/05 z dnia 24 lutego 2005
75
UCHWAŁA Nr XXX/274/2005 z dnia 24 lutego 2005
76
UCHWAŁA Nr XXX/278/2005 z dnia 24 lutego 2005
48
UCHWAŁA NR XXX/277/2005 z dnia 24 lutego 2005
34
UCHWAŁA Nr XXXII/311/2005 z dnia 28 kwietnia 2005
65
UCHWAŁA Nr XXXII/312/2005 z dnia 28 kwietnia 2005
33
UCHWAŁA Nr XXXII/305/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
34
UCHWAŁA Nr XXXII/307/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
16
UCHWAŁA Nr XXXII/308/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/314/2005 z dnia 9 czerwca 2005
16
UCHWAŁA Nr XXXIII/315/2005 z dnia 9 czerwca 2005
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2005 z dnia 9 czerwca 2005
20
UCHWAŁA Nr XXXIII/317/2005 z dnia 9 czerwca 2005
18
UCHWAŁA Nr XXXIII/322/2005 z dnia 9 czerwca 2005
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/323/2005 z dnia 9 czerwca 2005
17
UCHWAŁA Nr XXXIII/319/2005 z dnia 9 czerwca 2005
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2005 z dnia 9 czerwca 2005
34
UCHWAŁA Nr XXXIV/324/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
68
UCHWAŁA Nr XL/382/2006 z dnia 02 lutego 2006
32
UCHWAŁA Nr XL/376/2006 z dnia 2 lutego 2006
33
UCHWAŁA Nr XLII/405/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
84
UCHWAŁA Nr XLII/414/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
87
UCHWAŁA Nr XLII/406/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
39
UCHWAŁA Nr XLII/404/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
79
UCHWAŁA NR XLII/412/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
34
UCHWAŁA NR XLII/411/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
32
UCHWAŁA Nr XLII/401/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
72
Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
36
Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
38
Uchwała Nr VII/58/2007 z dnia 29 marca 2007
38
Uchwała Nr VII/61/2007 z dnia 29 marca 2007
36
Uchwała Nr VII/62/2007 z dnia 29 marca 2007
36
Uchwała Nr VII/64/2007 z dnia 29 marca 2007
38
Uchwała Nr VII/65/2007 z dnia 29 marca 2007
37
Uchwała Nr VII/66/2007 z dnia 29 marca 2007
37
Uchwała Nr VII/67/2007 z dnia 29 marca 2007
38
Uchwała Nr VII/69/2007 z dnia 29 marca 2007
39
Uchwała Nr VII/70/2007 z dnia 29 marca 2007
37
Uchwała Nr VII/71/2007 z dnia 29 marca 2007
37
Uchwała Nr VII/72/2007 z dnia 29 marca 2007
34
Uchwała Nr VII/73/2007 z dnia 29 marca 2007
33
Uchwała Nr VIII/74/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
32
Uchwała Nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
33
Uchwała Nr VIII/77/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
34
Uchwała Nr VIII/78/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
33
Uchwała Nr VIII/79/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
31
Uchwała Nr VIII/80/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
37
Uchwała Nr VIII/82/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
33
Uchwała Nr IX/83/2007 z dnia 31 maja 2007
32
Uchwała Nr IX/84/2007 z dnia 31 maja 2007
34
Uchwała Nr IX/85/2007 z dnia 31 maja 2007
36
Uchwała Nr IX/86/2007 z dnia 31 maja 2007
33
Uchwała Nr IX/87/2007 z dnia 31 maja 2007
32
Uchwała Nr IX/90/2007 z dnia 31 maja 2007
33
Uchwała Nr IX/92/2007 z dnia 31 maja 2007
35
Uchwała Nr IX/93/2007 z dnia 31 maja 2007
32
Uchwała Nr X/97/2007 z dnia 28 czerwca 2007
36
Uchwała Nr X/100/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
36
Uchwała Nr XI/102/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
35
Uchwała Nr XI/103/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
35
Uchwała Nr XI/104/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
32
Uchwała Nr XI/105/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
35
Uchwała Nr XII/106/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
40
Uchwała Nr XII/111/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
36
Uchwała Nr XIV/117/2007 z dnia 27 września 2007r.
35
Uchwała Nr XIV/118/2007 z dnia 27 września 2007r.
38
Uchwała Nr XIV/120/2007 z dnia 27 września 2007r.
37
Uchwała Nr XIV/122/2007 z dnia 27 września 2007r.
36
UCHWAŁA Nr XV/124/2007 z dnia 25 października 2007r.
37
UCHWAŁA Nr XV/127/2007 z dnia 25 października 2007r.
37
UCHWAŁA Nr XV/128/2007 z dnia 25 października 2007r.
40
UCHWAŁA Nr XV/129/2007 z dnia 25 października 2007r.
38
UCHWAŁA Nr XV/134/2007 z dnia 25 października 2007r.
34
UCHWAŁA Nr XV/135/2007 z dnia 25 października 2007r.
38
UCHWAŁA Nr XVI/138/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
36
UCHWAŁA Nr XVIII/159/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
39
UCHWAŁA Nr XVIII/160/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XVIII/166/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XVIII/169/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XX/172/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XX/174/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XX/179/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XX/185/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXII/193/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/307/2008 z dnia 29 maja 2008r.
20
UCHWAŁA Nr XXII/199/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
38
UCHWAŁA Nr XXII/202/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXII/203/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXII/205/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXII/206/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/308/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/207/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/208/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/209/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/210/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/212/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/220/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/221/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/223/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/227/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/230/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIV/331/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
19
UCHWAŁA Nr XXIV/314/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
42
UCHWAŁA Nr XXIV/316/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
43
UCHWAŁA Nr XXIV/317/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIV/319/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/322/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
38
UCHWAŁA Nr XXIV/324/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIV/325/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/326/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
20
UCHWAŁA Nr XXIV/328/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIV/329/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/333/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/336/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIV/339/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/340/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/233/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/234/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/235/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/236/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/240/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/241/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XVIII/170/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
39
UCHWAŁA Nr XXIII/242/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/245/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/246/2008 z dnia 29 maja 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXIII/247/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/249/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/250/2008 z dnia 29 maja 2008r.
22
UCHWAŁA Nr XXIII/251/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/252/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/253/2008 z dnia 29 maja 2008r.
23
UCHWAŁA Nr XXIII/254/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/255/2008 z dnia 29 maja 2008r.
28
UCHWAŁA Nr XXIII/257/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/259/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/262/2008 z dnia 29 maja 2008r.
42
UCHWAŁA Nr XXIII/264/2008 z dnia 29 maja 2008r.
38
UCHWAŁA Nr XXIII/265/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/266/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/269/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/270/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/272/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/273/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/277/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/281/2008 z dnia 29 maja 2008r.
42
UCHWAŁA Nr XXIII/282/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/286/2008 z dnia 29 maja 2008r.
41
UCHWAŁA Nr XXIII/288/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/289/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/290/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/291/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/292/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/293/2008 z dnia 29 maja 2008r.
19
UCHWAŁA Nr XXIII/294/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/295/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
UCHWAŁA Nr XXIII/298/2008 z dnia 29 maja 2008r.
44
UCHWAŁA Nr XXIII/303/2008 z dnia 29 maja 2008r.
19
UCHWAŁA Nr XXIII/304/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/305/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/306/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/310/2008 z dnia 29 maja 2008r.
44
UCHWAŁA Nr XXIII/309/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXV/345/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/349/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/350/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
15
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
14
UCHWAŁA Nr XXVI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/355/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
20
UCHWAŁA Nr XXVI/356/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/358/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
42
UCHWAŁA Nr XXVI/359/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXVI/361/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXVI/363/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXVII/364/2008 z dnia 22 września 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2008 z dnia 25 września 2008r.
37
UCHWAŁA Nr XXVIII/368/2008 z dnia 25 września 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXVIII/369/2008 z dnia 25 września 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXVIII/371/2008 z dnia 25 września 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXVIII/372/2008 z dnia 25 września 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIX/375/2008 z dnia 30 października 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIX/376/2008 z dnia 30 października 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXIX/379/2008 z dnia 30 października 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2008 z dnia 30 października 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/383/2008 z dnia 30 października 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/384/2008 z dnia 30 października 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/385/2008 z dnia 30 października 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIX/387/2008 z dnia 30 października 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIX/388/2008 z dnia 30 października 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/391/2008 z dnia 30 października 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/392/2008 z dnia 30 października 2008r.
43
UCHWAŁA Nr XXX/394/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXX/396/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXX/398/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXX/400/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXX/402/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXX/403/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXX/405/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXX/406/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
39
UCHWAŁA Nr XXX/407/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXX/408/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXX/409/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXX/410/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXXIII/444/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
18
UCHWAŁA Nr XXXIII/445/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/447/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/448/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXIII/450/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/452/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXIII/453/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIII/454/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
38
UCHWAŁA Nr XXXIII/455/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/458/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/463/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
38
UCHWAŁA Nr XXXIII/466/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXIII/468/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/469/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
26
UCHWAŁA Nr XXXIII/470/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XXXIII/471/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/472/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
27
UCHWAŁA Nr XXXIII/474/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXXIII/475/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
25
UCHWAŁA Nr XXXIII/476/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XXXIII/477/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXIII/478/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/479/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
23
UCHWAŁA Nr XXXIII/480/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
25
UCHWAŁA Nr XXXIII/482/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
25
UCHWAŁA Nr XXXIII/483/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIII/486/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/487/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/489/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/490/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/492/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIII/493/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/494/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXVI/508/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XXXVI/509/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXVI/510/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXVI/511/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXXVI/512/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXXVI/514/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXVI/515/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXVI/516/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXVI/518/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXVI/520/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXVI/522/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXVI/525/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
39
UCHWAŁA Nr XXXIX/553/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIX/554/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
38
UCHWAŁA Nr XXXIX/555/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIX/557/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIX/559/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XXXIX/560/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
30
UCHWAŁA Nr XXXIX/562/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
24
UCHWAŁA Nr XXXIX/563/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XLI/577/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XLI/567/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XLI/569/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XLI/571/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLI/572/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XLI/573/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
26
UCHWAŁA Nr XLI/574/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XLI/576/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XLII/581/2009 z dnia 24 września 2009r.
39
UCHWAŁA Nr XLII/583/2009 z dnia 24 września 2009r.
40
UCHWAŁA Nr XLIV/620/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XLIII/589/2009 z dnia 29 października 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XLIII/590/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XLIII/594/2009 z dnia 29 października 2009r.
39
UCHWAŁA Nr XLIII/596/2009 z dnia 29 października 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XLIII/597/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XLIII/598/2009 z dnia 29 października 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XLIII/600/2009 z dnia 29 października 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLIII/601/2009 z dnia 29 października 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XLIII/602/2009 z dnia 29 października 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLIII/604/2009 z dnia 29 października 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/784/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/641/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/642/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/644/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/645/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/647/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/648/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/649/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
70
UCHWAŁA Nr XLVI/651/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVI/653/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVI/655/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XLVI/656/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/658/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/659/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/662/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/663/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/664/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/665/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/666/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/667/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/668/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/669/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/673/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/676/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/677/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/679/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/680/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XLVI/684/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/691/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XLVI/692/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/693/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVII/695/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVII/696/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/697/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/698/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVII/700/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVII/703/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/687/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/688/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/689/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/690/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/713/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/715/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/716/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVII/719/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/720/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/722/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVII/725/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVII/726/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVII/727/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/730/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/733/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVII/735/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA Nr L/801/2010 z dnia 27 maja 2010r.
34
UCHWAŁA Nr L/803/2010 z dnia 27 maja 2010r.
37
UCHWAŁA Nr L/805/2010 z dnia 27 maja 2010r.
35
UCHWAŁA Nr L/806/2010 z dnia 27 maja 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/737/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/738/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/740/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/741/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/743/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/746/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVIII/748/2010 z dnia 25 marca 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XLVIII/752/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/753/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/755/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/756/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVIII/757/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/758/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVIII/760/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVIII/764/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/766/2010 z dnia 25 marca 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XLVIII/765/2010 z dnia 25 marca 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XLVIII/769/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVIII/771/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/773/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/774/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVIII/775/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/776/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVIII/777/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVIII/778/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/779/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVIII/780/2010 z dnia 25 marca 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/781/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/782/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/783/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLIX/787/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLIX/788/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLIX/790/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLIX/793/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLIX/794/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLIX/795/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLIX/796/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LII/811/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LII/812/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LII/813/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
33
UCHWAŁA Nr LII/814/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
33
UCHWAŁA Nr LII/815/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr LII/816/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LIII/818/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr LIII/819/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIII/820/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIII/821/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
24
UCHWAŁA Nr LIII/823/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr LIII/825/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
30
UCHWAŁA Nr LIII/826/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr LIII/827/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
25
UCHWAŁA Nr LIV/831/2010 z dnia 30 września 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIV/835/2010 z dnia 30 września 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIV/836/2010 z dnia 30 września 2010r.
17
UCHWAŁA Nr LIV/840/2010 z dnia 30 września 2010r.
35
UCHWAŁA Nr LIV/841/2010 z dnia 30 września 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIV/843/2010 z dnia 30 września 2010r.
35
UCHWAŁA Nr LIV/844/2010 z dnia 30 września 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIV/845/2010 z dnia 30 września 2010r.
35
UCHWAŁA Nr LIV/846/2010 z dnia 30 września 2010r.
19
UCHWAŁA Nr LV/848/2010 z dnia 27 października 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LVI/849/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LVI/850/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
34
UCHWAŁA Nr LVI/852/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LVI/853/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
35
UCHWAŁA Nr LVI/854/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
34
UCHWAŁA Nr LVI/856/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
38
UCHWAŁA Nr II/03/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr V/41/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/43/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/44/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
UCHWAŁA Nr V/45/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/49/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
UCHWAŁA Nr V/50/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
UCHWAŁA Nr V/51/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
45
UCHWAŁA Nr V/53/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr V/56/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
UCHWAŁA Nr V/58/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
UCHWAŁA Nr V/60/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
43
UCHWAŁA Nr V/62/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/63/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
UCHWAŁA Nr V/65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/66/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/67/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr V/68/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/69/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/70/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/73/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr V/74/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr V/75/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
33
UCHWAŁA Nr V/77/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
UCHWAŁA Nr V/78/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
UCHWAŁA Nr V/80/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr V/81/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/82/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
UCHWAŁA Nr V/83/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
21
UCHWAŁA Nr V/84/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
33
UCHWAŁA Nr V/86/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
23
UCHWAŁA Nr V/88/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
18
UCHWAŁA Nr V/90/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/92/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
19
UCHWAŁA Nr V/93/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
21
UCHWAŁA Nr V/94/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/96/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
20
UCHWAŁA Nr VI/98/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
19
UCHWAŁA Nr VI/101/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/102/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VI/103/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VI/106/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/108/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VI/112/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
34
UCHWAŁA Nr VI/113/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/115/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/116/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/119/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/120/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VI/121/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
33
UCHWAŁA Nr VI/122/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
31
UCHWAŁA Nr VI/123/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
33
UCHWAŁA Nr VII/128/2011 z dnia 31 marca 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VII/129/2011 z dnia 31 marca 2011r.
37
UCHWAŁA Nr VII/134/2011 z dnia 31 marca 2011r.
34
UCHWAŁA Nr VII/135/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VII/136/2011 z dnia 31 marca 2011r.
37
UCHWAŁA Nr VII/137/2011 z dnia 31 marca 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VII/138/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VII/140/2011 z dnia 31 marca 2011r.
39
UCHWAŁA Nr VII/141/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VII/144/2011 z dnia 31 marca 2011r.
41
UCHWAŁA Nr VII/146/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VIII/148/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr VIII/151/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VIII/153/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr IX/159/2011 z dnia 26 maja 2011r.
34
UCHWAŁA Nr IX/162/2011 z dnia 26 maja 2011r.
32
UCHWAŁA Nr IX/163/2011 z dnia 26 maja 2011r.
34
UCHWAŁA Nr IX/165/2011 z dnia 26 maja 2011r.
35
UCHWAŁA Nr IX/166/2011 z dnia 26 maja 2011r.
34
UCHWAŁA Nr IX/167/2011 z dnia 26 maja 2011r.
35
UCHWAŁA Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr V/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/32/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/35/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
91
UCHWAŁA Nr V/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/39/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/40/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
Zarządzenie nr 63/03 z dnia 04.07.2003r
86
Zarządzenie nr 73 z dnia 6 sierpnia 2003r.
68
Zarządzenie nr 77/2003 z dnia 25.06.2003r.
92
Zarządzenie nr 103/2003 z dnia 25.09.2003r.
30
Zarządzenie nr 97/2003 z dnia 11.09.2003r.
73
Zarządzenie nr 85/2003 z dnia 22.08.2003r.
75
Zarządzenie nr 101/2003 z dnia 18.09.2003r.
71
Zarządzenie nr 48/03 z dnia 30.06.2003r.
24
Zarządzenie nr 49/2003 z dnia 1.07.2003r.
58
Zarządzenie Nr 91/2003 z dnia 10.09.2003 roku
75
Zarządzenia nr 94/2003 z dnia 18.08.2003r.
76
Zarządzenie nr 51/03 z dnia 04.07.2003r
77
ZARZĄDZENIE Nr 19/2004 z dnia 16 marca 2004 roku
77
Zarządzenie Nr 42 z dnia 24 maja 2004 r.
82
Zarządzenie Nr 40 /2004 z dnia 10 maja 2004 roku
70
ZARZĄDZENIE nr 51/2004r. z dnia 30 czerwca 2004r.
80
ZARZĄDZENIE NR 53/2004r. z dnia 02.07.2004r.
79
ZARZĄDZENIE NR 56/2004r. z dnia 02.07.2004r.
81
Zarządzenie Nr 50/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.
71
Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 14 marca 2004r.
73
ZARZĄDZENIE Nr 64/2004 z dnia 20 lipca 2004r.
79
ZARZĄDZENIE Nr 73/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.
78
ZARZĄDZENIE Nr 77/2004 z dnia 15.09.2004
76
ZARZĄDZENIE Nr 83/2004 z dnia 20.09.2004
90
ZARZĄDZENIE Nr 85/2004 z dnia 5.10.2004
75
Zarządzenie nr 26/2004 z dnia 31.03.2004r
73
Zarządzenie Nr 14/04 z dnia 26.02.2004r.
86
Zarządzenie nr 04/2004 z dnia 7.01.2004r.
79
Zarządzenia nr 08/2004 z dnia 03.02.2004r.
81
Zarządzenie nr 20/2004 Z dnia 24 marca 2004 r.
79
ZARZĄDZENIE Nr 02/2005 z dnia 4 stycznia 2005
57
ZARZĄDZENIE Nr 05/2005 z dnia 20 stycznia 2005
17
ZARZĄDZENIE Nr 06/2005 z dnia 1 lutego 2005
78
ZARZĄDZENIE Nr 09/2005 z dnia 15 lutego 2005
72
ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 z dnia 24 lutego 2005
68
ZARZĄDZENIE Nr 17/2005 z dnia 9 marca 2005
28
ZARZĄDZENIE Nr 21/2005 z dnia 16 marca 2005
80
ZARZĄDZENIE Nr 22/2005 z dnia 18 marca 2005
66
ZARZĄDZENIE Nr 23/2005 z dnia 18 marca 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 24/05 z dnia 22 marca 2005
84
ZARZĄDZENIE Nr 28 /2005 z dnia 31 marca 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 34/05 z dnia 18 kwietnia 2005
79
ZARZĄDZENIE Nr 18/05 z dnia 15 marca 2005
76
ZARZĄDZENIE NR 36/05 z dnia 29 kwietnia 2005
23
ZARZĄDZENIE NR 30/05 z dnia 7 kwietnia 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 z dnia 10 maja 2005
59
ZARZĄDZENIE 49/05 z dnia 27 maja 2005
26
ZARZĄDZENIE Nr 54/2005 z dnia 30 maja 2005
71
ZARZĄDZENIE Nr 57/2005 z dnia 10 czerwca 2005
87
ZARZĄDZENIE Nr 58/2005 z dnia 10 czerwca 2005
77
ZARZĄDZENIE Nr 55/05 z dnia 30 maja 2005
80
ZARZĄDZENIE Nr 92/2005 z dnia 13 lipca 2005
69
ZARZĄDZENIE Nr 95/2005 z dnia 5 sierpnia 2005
68
ZARZĄDZENIE Nr 101/05 z dnia 23 sierpnia 2005
74
ZARZĄDZENIE NR 77/2005 z dnia 11 lipca 2005
23
ZARZĄDZENIE Nr 116/05 z dnia 13 września 2005
83
ZARZĄDZENIE Nr 120/05 z dnia 14 września 2005
82
ZARZĄDZENIE NR 78/2005 z dnia 11 lipca 2005
28
ZARZĄDZENIE NR 79/2005 z dnia 11 lipca 2005
25
ZARZĄDZENIE NR 80/2005 z dnia 11 lipca 2005
23
ZARZĄDZENIE NR 81/2005 z dnia 11 lipca 2005
22
ZARZĄDZENIE Nr 112/2005 z dnia 2 września 2005
72
ZARZĄDZENIE Nr 113/2005 z dnia 2 września 2005
79
ZARZĄDZENIE Nr 110/2005 z dnia 1 wrzesnia 2005
80
ZARZĄDZENIE Nr 106/05 z dnia 01 września 2005
79
ZARZĄDZENIE NR 01/06 z dnia 18 styczeń 2006
29
ZARZĄDZENIE Nr 04/2006 z dnia 11 stycznia 2006
31
ZARZĄDZENIE Nr 08/2007 z dnia 10 stycznia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 61/2007 z dnia 06 czerwca 2007
31
ZARZĄDZENIE Nr 04/2007 z dnia 8 stycznia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 07/2007 z dnia 9 stycznia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 z dnia 30 stycznia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 z dnia 30 stycznia 2007
31
ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 z dnia 30 stycznia 2007
30
ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 z dnia 23 lutego 2007
29
ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 z dnia 14 marca 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 z dnia 19 marca 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 z dnia 21 marca 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 z dnia 21 marca 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 26A/2007 z dnia 21 marca 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 z dnia 10 kwietnia 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 28/2007 z dnia 11 kwietnia 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 z dnia 11 kwietnia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 z dnia 23 kwietnia 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 z dnia 27 kwietnia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 z dnia 8 maja 2007
12
ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 z dnia 11 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 z dnia 14 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 z dnia 17 maja 2007
29
ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 z dnia 17 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 z dnia 17 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 z dnia 28 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 50/2007 z dnia 4 czerwca 2007
31
ZARZĄDZENIE NR 64/2007 z dnia 09 licpa 2007
31
ZARZĄDZENIE 66/2007 z dnia 18 licpa 2007
25
ZARZĄDZENIE NR 71/2007 z dnia 02 sierpnia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 z dnia 31 lipca 2007
30
ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 z dnia 30 lipca 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 53/2007 z dnia 05 czerwca 2007
31
ZARZĄDZENIE Nr 57/2007 z dnia 05 czerwca 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 z dnia 11 czerwca 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 59/2007 z dnia 14 czerwca 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 70/2007 z dnia 31 lipca 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 74/2007 z dnia 27 czerwca 2007
67
ZARZĄDZENIE Nr 75/2007 z dnia 29 czerwca 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 80/2007 z dnia 20 września 2007
13
ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 z dnia 20 września 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 z dnia 03 października 2007
32
ZARZĄDZENIE Nr 82/2007 z dnia 02 października 2007
11
ZARZĄDZENIE Nr 92/2007 z dnia 17 października 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 89/2007 z dnia 12 października 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 96/2007 z dnia 18 października 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 z dnia 03 stycznia 2008
32
Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku
31
ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 z dnia 17 stycznia 2008
31
ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 z dnia 17 stycznia 2008
30
Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 29 stycznia 2008
32
Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 08 lutego 2008
30
Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 08 lutego 2008
31
Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 14 lutego 2008
32
Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 15 lutego 2008
34
Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 6 marca 2008
27
Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lutego 2008
31
Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 17 marca 2008
34
Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 27 marca 2008
27
Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 31 marca 2008
32
Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 31 marca 2008
34
Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
33
Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
34
Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 21 kwietnia 2008
28
Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 21 kwietnia 2008
26
Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 25 kwietnia 2008
26
Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 28 kwietnia 2008
29
Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 6 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 6 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 6 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 6 maja 2008
27
Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 6 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 8 maja 2008
26
Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 16 maja 2008
32
Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 12 maja 2008
30
Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 30 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 26 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 2 czerwca 2008
32
Zarządzenie Nr 62/2008 z dnia 6 czerwca 2008
31
Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 6 czerwca 2008
30
Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 9 czerwca 2008
30
Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 12 czerwca 2008
32
Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 6 czerwca 2008
34
Zarządzenie Nr 67/2008 z dnia 16 czerwca 2008
29
Zarządzenie Nr 68/2008 z dnia 16 czerwca 2008
29
Zarządzenie Nr 69/2008 z dnia 16 czerwca 2008
30
Zarządzenie Nr 71/2008 z dnia 16 czerwca 2008
31
Zarządzenie Nr 72/2008 z dnia 16 czerwca 2008
27
Zarządzenie Nr 75/2008 z dnia 25 czerwca 2008
26
Zarządzenie Nr 77/2008 z dnia 27 czerwca 2008
28
Zarządzenie Nr 79/2008 z dnia 3 lipca 2008
27
Zarządzenie Nr 80/2008 z dnia 3 lipca 2008
26
Zarządzenie Nr 81/2008 z dnia 3 lipca 2008
29
Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 17 lipca 2008
30
Zarządzenie Nr 87/2008 z dnia 25 lipca 2008
28
Zarządzenie Nr 86/2008 z dnia 25 lipca 2008
27
Zarządzenie Nr 95/2008 z dnia 19 sierpnia 2008
31
Zarządzenie Nr 96/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
26
Zarządzenie Nr 97/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
29
Zarządzenie Nr 99/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
27
Zarządzenie Nr 101/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
26
Zarządzenie Nr 102/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
30
Zarządzenie Nr 103/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
27
Zarządzenie Nr 105/2008 z dnia 11 września 2008
27
Zarządzenie Nr 106/2008 z dnia 15 września 2008
29
Zarządzenie Nr 108/2008 z dnia 18 września 2008
28
Zarządzenie Nr 109/2008 z dnia 19 września 2008
31
Zarządzenie Nr 112/2008 z dnia 29 września 2008
29
Zarządzenie Nr 114/2008 z dnia 7 października 2008
32
Zarządzenie Nr 116/2008 z dnia 9 października 2008
29
Zarządzenie Nr 117/2008 z dnia 16 października 2008
30
Zarządzenie Nr 119/2008 z dnia 15 października 2008
30
Zarządzenie Nr 120/2008 z dnia 27 października 2008
30
Zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 29 października 2008
30
Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 31 października 2008
30
Zarządzenie Nr 88/2008 z dnia 28 lipca 2008
26
Zarządzenie Nr 01/2009 z dnia 09 stycznia 2009
33
Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 22 stycznia 2009
28
Zarządzenie Nr 02/2009 z dnia 09 stycznia 2009
29
Zarządzenie Nr 04/2009 z dnia 09 stycznia 2009
27
Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 26 stycznia 2009
29
Zarządzenie Nr 08/2009 z dnia 21 stycznia 2009
29
Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 05 lutego 2009
28
Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 26 lutego 2009
29
Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 3 marca 2009
27
Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 5 marca 2009
73
Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 11 marca 2009
28
Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 13 marca 2009
30
Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 19 marca 2009
32
Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 20 marca 2009
30
Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 23 marca 2009
24
Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 13 marca 2009
28
Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30 marca 2009
29
Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 30 marca 2009
29
Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 27 marca 2009
31
Zarządzenie Nr 03/2009 z dnia 09 stycznia 2009
29
Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 14 kwietnia 2009
23
Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 14 kwietnia 2009
24
Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 16 kwietnia 2009
33
Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 21 kwietnia 2009
32
Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 24 kwietnia 2009
30
Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 21 kwietnia 2009
30
Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 5 maja 2009
32
Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 12 maja 2009
30
Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 18 maja 2009
31
Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 19 maja 2009
32
Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 25 maja 2009
32
Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 27 maja 2009
30
Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 02 czerwca 2009
33
Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 05 czerwca 2009
31
Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 05 czerwca 2009
28
Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 25 czerwca 2009
75
Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 2 lipca 2009
33
Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 2 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 3 lipca 2009
29
Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 10 lipca 2009
28
Zarządzenie Nr 74/2009 z dnia 10 lipca 2009
26
Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 10 lipca 2009
28
Zarządzenie Nr 78/2009 z dnia 10 lipca 2009
28
Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 10 lipca 2009
29
Zarządzenie Nr 81/2009 z dnia 10 lipca 2009
26
Zarządzenie Nr 83/2009 z dnia 20 lipca 2009
28
Zarządzenie Nr 87/2009 z dnia 28 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 88/2009 z dnia 28 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 89/2009 z dnia 5 sierpnia 2009
26
Zarządzenie Nr 90/2009 z dnia 14 sierpnia 2009
24
Zarządzenie Nr 91/2009 z dnia 20 sierpnia 2009
25
Zarządzenie Nr 92/2009 z dnia 20 sierpnia 2009
26
Zarządzenie Nr 93/2009 z dnia 25 sierpnia 2009
24
Zarządzenie Nr 94/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
24
Zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
25
Zarządzenie Nr 96/2009 z dnia 28 sierpnia 2009
24
Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 2 września 2009
25
Zarządzenie Nr 101/2009 z dnia 9 września 2009
26
Zarządzenie Nr 102/2009 z dnia 9 września 2009
25
Zarządzenie Nr 103/2009 z dnia 10 września 2009
27
Zarządzenie Nr 104/2009 z dnia 14 września 2009
27
Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 15 września 2009
25
Zarządzenie Nr 106/2009 z dnia 15 września 2009
27
Zarządzenie Nr 107/2009 z dnia 18 września 2009
28
Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 23 września 2009
29
Zarządzenie Nr 110/2009 z dnia 28 września 2009
25
Zarządzenie Nr 111/2009 z dnia 17 września 2009
27
Zarządzenie Nr 112/2009 z dnia 30 września 2009
27
Zarządzenie Nr 115/2009 z dnia 9 paźdzernika 2009
27
Zarządzenie Nr 117/2009 z dnia 19 paźdzernika 2009
26
Zarządzenie Nr 119/2009 z dnia 26 paźdzernika 2009
26
Zarządzenie Nr 122/2009 z dnia 30 paźdzernika 2009
28
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy z lat ubiegłych dostępne są w archiwum
74
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010
25
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010
26
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 7 stycznia 2010
26
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 7 stycznia 2010
25
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 18 stycznia 2010
26
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 22 stycznia 2010
26
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 25 stycznia 2010
25
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 25 stycznia 2010
23
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 25 stycznia 2010
21
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 25 stycznia 2010
24
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 1 lutego 2010
26
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 5 lutego 2010
23
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 1 lutego 2010
25
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 5 lutego 2010
25
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 18 lutego 2010
24
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 7 stycznia 2010
25
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 25 lutego 2010
24
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 26 lutego 2010
24
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 8 marca 2010
24
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 18 marca 2010
25
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 18 marca 2010
25
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 25 marca 2010
26
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
25
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
29
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
24
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
28
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 04 maja 2010
26
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 10 maja 2010
27
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 10 maja 2010
28
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 12 maja 2010
24
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 31 maja 2010
17
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 1 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 24 maja 2010
28
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 25 maja 2010
28
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 26 maja 2010
25
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 31 maja 2010
26
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 31 maja 2010
25
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 1 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 1 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 8 czerwca 2010
24
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 7 czerwca 2010
23
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 10 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 10 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 10 czerwca 2010
32
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 10 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 10 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 10 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 14 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 16 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 17 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 17 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 28 czerwca 2010
28
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 1 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 18 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 23 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 28 czerwca 2010
30
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 28 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 30 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 4 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 4 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 1 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 5 lipca 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 30 czerwca 2010
18
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 5 lipca 2010
25
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 5 lipca 2010
17
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 5 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 5 lipca 2010
14
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 5 lipca 2010
30
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 5 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 5 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 6 lipca 2010
23
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 8 lipca 2010
19
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 115/2010 z dnia 16 lipca 2010
27
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku
29
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku
23
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku
34
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
26
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 4 sierpnia 2010
29
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 6 sierpnia 2010
25
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku
31
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 10 sierpnia 2010
24
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 17 sierpnia 2010
27
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 137/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 143/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
30
Zarządzenie Nr 139/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
25
Zarządzenie Nr 144/2010 z dnia 3 września 2010 r.
24
Zarządzenie Nr 146/2010 z dnia 6 września 2010 r.
23
Zarządzenie Nr 148/2010 z dnia 20 września 2010 r.
22
Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 24 września 2010
30
Zarządzenie Nr 151/2010 z dnia 27 września 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 155/2010 z dnia 4 października 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 154/2010 z dnia 4 października 2010 roku
26
Zarządzenie Nr 156/2010 z dnia 5 października 2010 roku
23
Zarządzenie Nr 158/2010 z dnia 6 października 2010 roku
25
Zarządzenie Nr 160/2010 z dnia 6 października 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 157/2010 z dnia 5 października 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 163/2010 z dnia 13 października 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 168/2010 z dnia 22 października 2010 roku
26
Zarządzenie Nr 170/2010 z dnia 22 października 2010 roku
23
Zarządzenie Nr 172/2010 z dnia 25 października 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 178/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku
23
Zarządzenie Nr 173/2010 z dnia 29 października 2010 roku
22
Zarządzenie Nr 182/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku
14
Zarządzenie Nr 184/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 183/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku
23
Zarządzenie Nr 185/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 186/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
24
Zarządzenie Nr 188/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
25
Zarządzenie Nr 189/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
9
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 25 maja 2011 roku
11
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 27 maja 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
33
Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
26
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku
26
Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
25
Zarządzenie Nr 04/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 06/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 07/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 09/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 08/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
25
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
23
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku
26
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 3 marca 2011 roku
26
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 7 marca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 8 marca 2011 roku
21
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku
22
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku
25
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku
24
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku
21
Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku
26
Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
14
Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku
16
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
23
Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku
23
Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku
25
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
22
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
23
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 5 maja 2011 roku
24
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
22
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 2 maja 2011 roku
26
Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
9
Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
31
Przetarg nieograniczony na dostawy partiami artykułów spożywczych do stołówki(...)
67
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego
58
Zmiana terminu - Przetarg nieograniczony
30
PRZETARG OGRANICZONY
82
Modyfikacja SIWZ - dostawy (ZOOR)
29
Ogłoszenie o licytacji
17
Odpowiedź na zapytanie Oferenta
25
Ogłoszenie o dwóch przetargach ustnych, nieograniczonych
27
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
88
Ogłoszenie o przetargu
95
Ogłoszenie o czterech przetargach ustnych, ograniczonych
33
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa (Zakład Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie)
82
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
30
Ogłoszenie o przetargach
29
Ogłoszenie o przetargu ofertowym (NOK)
31
Wyjaśnienie do przetargu
33
Zawiadomienie o Proteście
31
Uzupełnienie SIWZ o korztorysy w formacie ATH
31
Zmiany do SIWZ (z godz. 12:02)
31
Zmiana ogłoszenia oraz SIWZ z dnia 11.09.2009r.
53
ogłoszenie o rokowaniach
21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZOOR)
81
Zbiorcze zestawienie ofert
27
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym i ograniczonym
36
Odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2010
30
Modyfikacja SIWZ z dnia 20.10.2010
30
Dąbrowski Janusz
55
Karolczak Szymon
56
Kucharski Czesław
55
Lech Barcz
27
Muszyńska Ewa
27
Siedlecki Marek
27
Informacja o wyniku przetargu
29
Protokół nr 1/2008
14
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (ZOOR)
27
Informacja o wyborze oferenta (Gimnazjum Nr4 w Nakle nad Notecią)
29
Ogłoszenie o wyborze oferty (MGOPS)
27
Zawiadomienie O Wyborze Oferty Najkorzystniejszej
17
Sienkiewicz Alina
27
KONKURS OFERT
74
OGŁOSZENIE O KONKURSACH
90
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
27
Decyzja
34
Protokół nr 1/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
51
Komunikat Burmistrza
81
Ogłoszenie o naborze nr 04/2006
37
Ogłoszenie o naborze nr 07/2006
80
Protokół nr 3/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
29
Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 27 marca 2008
32
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
21
ZARZĄDZENIE Nr 42/2005 z dnia 16 maja 2005
68
UCHWAŁA Nr XXIII/283/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
Próba błędnego wywołania strony
69
UCHWAŁA Nr XLI/568/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
23
UCHWAŁA Nr XVI/139/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
33
Zarządzenie Nr 104/2008 z dnia 4 września 2008
25
ZARZĄDZENIE Nr 93/2007 z dnia 17 października 2007
26
Błędne wywołanie strony (podkategorii)
175

(c) OBPON.PL