Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Statystyka odwiedzin
Biuletynu Informacji Publicznej

Ogólna liczba odwiedzin w roku 2018: 259893

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron w roku 2018
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 10 czerwca 2010
26
UCHWAŁA Nr XLVII/694/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XXII/215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
76
ZARZĄDZENIE Nr 96/04 z dnia 14 grudnia 2004
122
UCHWAŁA Nr XL/376/2006 z dnia 2 lutego 2006
30
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne
380
UCHWAŁA Nr XXVI/242/04 z dnia 28 października 2004r
69
Zarządzenia Kierownika Jednostki
715
Wpisy z lat ubiegłych dostępne są w archiwum
1412
Zarządzenie nr 87/2003 z dnia 22.08.2003r.
69
UCHWAŁA Nr VII/130/2011 z dnia 31 marca 2011r.
39
Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 26 stycznia 2009
26
Zarządzenie Nr 98/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
28
Uchwała nr XII/120/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
69
OGŁOSZENIE
5439
INFORMACJA
2079
KOMUNIKAT WYBORCZY
526
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Łojek Katarzyna
51
UCHWAŁA Nr XXXIII/451/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
30
PORZĄDEK OBRAD XLVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
Ogłoszenie o wyborze oferty
2516
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 20 kwietnia 2010
28
Komunikaty
839
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia
328
ZARZĄDZENIE Nr 92/2003 z dnia 11.09.2003 r.
71
Przetargi ustne nieograniczone
125
UCHWAŁA NR XIV/149/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
141
UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/05 z dnia 01 grudnia 2005
147
UCHWAŁA Nr XXIII/218/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr IX/160/2011 z dnia 26 maja 2011r.
35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
190
Zawiadomienie o wyborze oferty
446
ZARZĄDZENIE NR 59/2004r. z dnia 02.07.2004r.
64
UCHWAŁA Nr XXXVIII/347/05 z dnia 01 grudnia 2005
138
Ogłoszenie o naborze (MGOPS)
200
Zarządzenia nr 126/2003 z dnia 31.12.2003r.
112
Mikołajczak Katarzyna
124
UCHWAŁA Nr XLVI/671/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZRP)
340
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
2139
Zarządzenia nr 121/2003 z dnia 15.12.2003r.
119
Ogłoszenie o naborze nr 06/2006
70
Zarządzenia Burmistrza
4174
UCHWAŁA Nr XXXVIII/357/05 z dnia 1 grudnia 2005
138
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
3773
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
34
Przetarg nieograniczony ,,Przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nakło oraz przewozu sportowców”
70
UCHWAŁA Nr XXXI/295/2005 z dnia 31 marca 2005
67
ZARZĄDZENIE Nr 17/K/2007 z dnia 7 września 2007r.
26
UCHWAŁA Nr XLVI/675/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
Uchwały Rady Miejskiej
5192
Uchwała Nr XI/102/2003 z dnia 28.08.2003 r.
74
Zarządzenie Nr 85/2009 z dnia 24 lipca 2009
26
UCHWAŁA Nr XXXIV/329/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
137
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1264
UCHWAŁA Nr XLVII/734/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
1065
KOMUNIKAT WYBORCZY - Wybory Prezydenta RP
103
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d/s administracji
107
UCHWAŁA Nr LVI/860/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
37
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 13 lipca 2010
27
Susfał Aleksandra
108
KOMUNIKAT
2485
WYNIK konkursu
145
ZARZĄDZENIE NR 51/2007 z dnia 04 czerwca 2007
26
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2008 z dnia 30 stycznia 2008
21
Grabarski Jan
63
Boczan Zbigniew
88
Ogłoszenie o wyniku przetargu
761
UCHWAŁA Nr XXVI/354/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
32
Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
56
UCHWAŁA nr XVIII/173/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
68
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (32724-2011)
76
UCHWAŁA NR XVIII/171/2004 z dnia 26 lutego 2004 r
67
UCHWAŁA Nr XLII/403/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
77
UCHWAŁA NR XVII/162/2004 z dnia 29 stycznia 2004
64
Podatki i opłaty
757
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
73
ZARZĄDZENIE Nr 56/2007 z dnia 8 czerwca 2007
26
Bielec Małgorzata
235
Przetarg nieograniczony
2201
ZAWIADOMIENIE
2350
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
347
Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 05.05.2004r.
70
UCHWAŁA Nr VII/132/2011 z dnia 31 marca 2011r.
89
ZARZĄDZENIE NR 91/2004 z dnia 14 listopada 2004r
126
PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
6
Informacja nt. dofinansowania działań polegających na modernizacji ogrzewania
114
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2008 z dnia 29 lutego 2008
22
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2007 z dnia 03 września 2007
25
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym
4223
Wpisy z lat poprzednich dostępne sa w archiwum...
1238
Uchwała Nr XXI/196/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
72
DECYZJA
1048
OGŁASZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
69
Zarządzenie Nr 179/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
30
Zarządzenie nr 89/2003 z dnia 01 wrzesnia 2003r.
64
Zarządzenie nr 49/2003 z dnia 1.07.2003r.
71
UCHWAŁA Nr V/30/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu
1396
ZARZĄDZENIE NR 27/05 z dnia 25 marca 2005
72
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych do budowy budynku komunlanego przy ul. Szubińskiej w Paterku
109
UCHWAŁA Nr XXXV/333/2005 z dnia 27 września 2005
134
PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI
111
Zarządzenie Nr 21/07 z dnia 6 marca 2007r
72
ZARZĄDZENIE Nr 38 /2004 z dnia 19 marca 2004 r.
74
UCHWAŁA Nr XXIII/258/2008 z dnia 29 maja 2008r.
29
ZARZĄDZENIE Nr 33/2006 z dnia 24 maja 2006
119
ogłoszenie o wyniku postępowania
221
Janusz Dąbrowski
202
UCHWAŁA Nr XXXII/306/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
28
Zarządzenie nr 53/03 z dnia 04.07.2003r
64
Uchwała Nr XI/104/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
33
Sesje Rady Miejskiej z roku 2007 dostępne są w archiwum
10
Obwieszczenie
857
ZARZĄDZENIE NR 26/K/2008 z dnia 08 grudnia 2008
48
Odpowiedzi na pytania
1185
Ogłoszenie
2002
Zarządzenie Nr 121/2009 z dnia 22 paźdzernika 2009
24
Ogłoszenie o naborze nr 07/2007
26
UCHWAŁA NR XX/192/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
76
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
UCHWAŁA Nr XXXIII/467/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
31
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
2485
Wynik konkursu
239
ZARZĄDZENIE Nr 140/2005 z dnia 11 października 2005
76
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/06
44
POSTANOWIENIE
1285
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 28 czerwca 2010
27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
211
Przetargi ogłoszone
2322
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - dostawy
75
UCHWAŁA Nr XVI/141/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
59
UCHWAŁA NR XXII/211/2004 z dnia 30.czerwca 2004r.
73
UCHWAŁA Nr X/174/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
64
UCHWAŁA Nr XXVII/259/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
131
Uchwała Nr XIII/128/03 z dnia 30 października 2003r.
67
Komisja Budżetu i Finansów
133
Przetarg na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
106
Ogłoszenie o naborze (ZS w Potulicach)
26
UCHWAŁA Nr V/33/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
Kołaczek Hieronim
64
Protokół nr 40/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
54
UCHWAŁA Nr XXXIII/460/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
KOMUNIKAT z dnia 28 listopada 2007r
112
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 14 000 euro
313
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia
540
ZARZĄDZENIE nr 23/2004 z dnia 22 marca 2004r.
71
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
60
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2010 z dnia 19 kwietnia 2010
50
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
158
UCHWAŁA Nr L/802/2010 z dnia 27 maja 2010r.
35
Zarządzenie Nr 70/2008 z dnia 16 czerwca 2008
26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
620
UCHWAŁA Nr IX/168/2011 z dnia 26 maja 2011r.
33
O G Ł O S Z E N I E
108
Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej
128
Zarządzenie Nr 162/2010 z dnia 11 października 2010 roku
27
Porządek obrad XX - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
7
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
404
Zarządzenie na 71/2003 z dnia 27.06.2003r.
67
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
1479
Łaniecki Sławomir
154
Zarządzenie Nr 44 z dnia 02 czerwca 2004
70
ZARZĄDZENIE NR 65/2007 z dnia 11 licpa 2007
27
Porządek obrad XVI - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
9
UCHWAŁA Nr XXVII/254/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
138
UCHWAŁA Nr LII/817/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
37
Budżet Miasta i Gminy
750
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 28 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 07/2009 z dnia 19 stycznia 2009
28
Informacja o wniku naboru
23
Górniak Krystyna
134
UCHWAŁA Nr XXIV/315/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
PORZĄDEK OBRAD VI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Przetarg nieograniczony na budowę nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy
109
UCHWAŁA Nr XXII/192/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr V/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
ZARZĄDZENIE Nr 84/2004 z dnia 29.09.2004
71
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
27
Dombek Anna
123
UCHWAŁA Nr XXXIV/327/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
134
Skład Rady Miejskiej
915
Komunikat Wyborczy
214
Zarządzenie Nr 49/2004 z dnia 11.06.2004r.
65
Przetarg nieograniczony na prace remontowe sali gimnastycznej, polegające na rozbiórce istniejącego sufitu powieszonego i wykonaniu nowego.
106
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 9 czerwca 2010
27
Tadrowska Ewa
140
Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 25 stycznia 2008
27
ZARZĄDZENIE NR 76/2005 z dnia 11 lipca 2005
25
INFORMACJA w spr. rezygnacji kandydata
26
OGŁOSZENIE o konkursie architektonicznym
50
Uchwała Nr X/99/2007 z dnia 28 czerwca 2007
33
PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
UCHWAŁA Nr XXIV/323/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XLV/639/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
64
Zarządzenia nr 10/2004 z dnia 26.01.2004r.
68
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
108
ZARZĄDZENIE nr 21/2004 z dnia 18 marca 2004r.
70
Odpowiedzi na pytania (ZOOR) z dnia 28.09.09 r.
69
Uchwała Nr XIII/135/2003 z dnia 30 października 2003 r.
68
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
1661
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 24 czerwca 2010
26
UWAGA!!!
230
Kopiszka Krzysztof
192
ZARZĄDZENIE NR 107/2005 z dnia 30 sierpnia 2005
75
Uchwała Nr XII/109/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
33
ZARZĄDZENIE NR 18/K/2009 z dnia 17 grudnia 2009
49
Zmiany do SIWZ
339
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2007 z dnia 20 marca 2007
26
Oferty inwestycyjne
675
ZARZĄDZENIE NR 71/04 Z dnia 14 sierpnia 2004
76
Modyfikacja SIWZ z dnia 11.03.2010r.
72
UCHWAŁA Nr XLVII/728/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Przetargi rozstrzygnięte
1424
UCHWAŁA Nr XXXIII/321/2005 z dnia 9 czerwca 2005
31
Kowalski Andrzej
178
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (100727-2011)
73
ZARZĄDZENIE Nr 07/2006 z dnia 18 stycznia 2006
115
Przetarg nieograniczony na ,,Dostawę paliwa (oleju napędowego) do autobusów szkolnych”
72
Zarządzenie Nr 136/2009 z dnia 10 grudnia 2009
50
ZARZĄDZENIE Nr 101/2007 z dnia 2 listopada 2007
50
UCHWAŁA Nr XXV/343/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
91
UCHWAŁA Nr XXII/194/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
32
Uchwała Nr IX/94/2007 z dnia 31 maja 2007
30
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2007 z dnia 02 stycznia 2007
24
UCHWAŁA Nr XXXIX/560/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXIV/311/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIV / 235 / 04 z dnia 30 września 2004r
72
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
73
Zmiany do SIWZ z dnia 24.06.2010r.
64
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 30 czerwca 2010
28
ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 z dnia 10 maja 2007
26
Uchwała nr XII/124/2003 z dnia 30 września 2003 roku
70
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2006 z dnia 18 stycznia 2006
50
ZARZĄDZENIE NR 136/05 z dnia 05 października 2005
75
Uchwała nr XIII/126/2003 z dnia 30 października 2003r.
74
Zamówienia poniżej 14000E
341
Uchwała Nr XIX/188/2004 z dnia 30 marca 2004 roku
76
ZARZĄDZENIE Nr 94/2005 z dnia 5 sierpnia 2005
72
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 8 lipca 2010
29
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 06 maja 2010
28
UCHWAŁA NR XLII/417/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
136
Ogłoszenie o naborze nr 03/2007
70
Informacja o wyniku naboru
542
UCHWAŁA Nr XXVIII / 267 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
129
UCHWAŁA Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
61
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Zarządzenie Nr 02/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku
30
ZARZĄDZENIE Nr 59/05 z dnia 14 czerwca 2005
77
Uchwała Nr XVI / 155 / 2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
137
Uchwała Nr XII /122/2003 z dnia 30 września 2003 roku
74
ZARZĄDZENIE NR 82/2004 z dnia 20.09.2004
73
ZARZĄDZENIE Nr 130/2005 z dnia 28 września 2005
76
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (30707-2011)
69
ZARZĄDZENIE Nr 06/06 z dnia 19 maja 2006
114
UCHWAŁA Nr VIII/157/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
78
Monitor Polski
299
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/05
73
UCHWAŁA Nr XXII/201/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
33
Zarządzenie Nr 198/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
52
UCHWAŁA Nr XXXII/309/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
29
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
226
ZARZĄDZENIE NR 101/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r
124
Odpowiedź na pytanie z dnia 12.04.2011
72
WYNIK KONKURSU
1580
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 z dnia 21 lutego 2007
26
OBWIESZCZENIE
1970
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 18 lutego 2009
32
UCHWAŁA Nr XXVIII / 266 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
136
Szymon Karolczak
187
UCHWAŁA Nr VIII/156/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
35
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
Tomasz Bzdawka
133
UCHWAŁA Nr XLII/414/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
78
Informacja o wyborze Wykonawcy (ZRP)
20
ZARZĄDZENIE Nr 69/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r.
76
Ogłoszenie o wyniku naboru
185
Ogłoszenie(MGOPS)
41
Przetarg na wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
223
UCHWAŁA Nr LVI/851/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
Ogłoszenie (OSP Nakło)
45
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZGO w Rozwarzynie)
75
UCHWAŁA Nr XXXIX/563/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
32
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
502
UCHWAŁA Nr XVIII/168/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
30
Informacja o wyborze oferentów
461
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZOOR)
308
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2006 z dnia 04 września 2006
113
UCHWAŁA Nr XLIII/586/2009 z dnia 29 października 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLV/637/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
62
UCHWAŁA Nr XX/176/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
81
Zarządzenie Nr 112/2003 z dnia 29.10.2003r.
124
Uchwała nr XIX/184/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
74
Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 3 listopada 2008
50
Pałubicka Alina
104
UCHWAŁA Nr XXVI/245/2004 z dnia 28 października 2004r
67
ZARZĄDZENIE NR 75/2005 z dnia 11 lipca 2005
28
Dybalska Małgorzata
60
ZARZĄDZENIE Nr 12/2004 z dnia 18 lutego 2004
76
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (68859-2011)
74
Przetarg nieograniczony na wykonanie IV etapu budowy kanalizacji ściekowej w Minikowie, Ślesinie, Trzeciewnicy wraz z kolektorem tłocznym do Nakła.
119
UCHWAŁA Nr XXIV / 231 / 04 z dnia 30 września 2004r
80
UCHWAŁA Nr XLI/575/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XLII/415/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
133
Ogłoszenie o unieważnienieu przetargu nieograniczonego
180
UCHWAŁA nr XVI /157/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
132
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 4 maja 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 108/05 z dnia 01 września 2005
72
UCHWAŁA Nr XXIV/312/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
37
Derus Jarosław
174
Ogłoszenie o naborze nr 5/2008
47
ZARZĄDZENIE Nr 106/2007 z dnia 20 listopada 2007
51
Uchwała nr XI/115/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
67
Przygoda Mirosława
181
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
48
ZARZĄDZENIE NR 7/2005 z dnia 3 lutego 2005
68
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
UCHWAŁA Nr XXIII/287/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Ogłoszenie o zawarciu umowy
377
UCHWAŁA nr XXVII/264/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
131
ZARZĄDZENIE Nr 87/2004 z dnia 17.10.2004
122
Zielińska Jolanta
172
Zarządzenie nr 102/2003 z dnia 23.09.2003r.
68
Zarządzenie Nr 149/2010 z dnia 20 września 2010 r.
27
Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
26
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
32
UCHWAŁA Nr XXIX/272/2005 z dnia 20 stycznia 2005r
66
ZARZĄDZENIE Nr 06/2006 z dnia 13 stycznia 2006
118
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego
135
ZARZĄDZENIE Nr 03/2005 z dnia 4 stycznia 2005
75
Zarządzenie nr 15/2004 z dnia 25.02.2004r.
74
UCHWAŁA Nr V/72/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Otwarty konkurs ofert
111
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.10.2010
28
Zarządzenie nr 95/2003 z dnia 2.09.2003r.
67
ZARZĄDZENIE NR 60/2004r. z dnia 02.07.2004r.
61
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
ZARZĄDZENIE Nr 153/05 z dnia 04 listopada 2005
118
ZARZĄDZENIE Nr 133/2005 z dnia 4 października 2005
74
UCHWAŁA Nr XIII/133/03 z dnia 30 października 2003 r.
65
ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 z dnia 21 lutego 2007
28
Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"
187
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (387996-2010)
110
UCHWAŁA Nr XXXIX/558/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLIV/617/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
33
Zarządzenia nr 47/2003 z dnia 26.06.2003r.
62
UCHWAŁA Nr XXIII/220/2004 z dnia 30 sierpnia 2004
73
UCHWAŁA Nr XLVIII/761/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XXXVI/517/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
37
UCHWAŁA nr XX/191/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
68
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Przybylak Hanna
131
UCHWAŁA Nr XLVII/717/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
Uchwała Nr XI/106/2003 z dnia 28.08.2003 r.
74
Ogłoszenie o naborze nr 02 / 2006
73
Zarządzenie Nr 111/2008 z dnia 26 września 2008
26
Informacja o wyborze oferenta
524
ZARZĄDZENIE Nr 76/2004 z dnia 01.09.2004
73
Ogłoszenie o konkursie wniosków
45
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2009 z dnia 24 lipca 2009
50
ZARZĄDZENIE Nr 47/05 z dnia 24 maja 2005
72
Zarządzenie Nr 48 z dnia 9 czerwca 2004 r
62
UCHWAŁA Nr XXX/415/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
375
PORZĄDEK OBRAD XXV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
10
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2006 z dnia 18 maja 2006
47
UCHWAŁA Nr XLVI/674/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Skład Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
235
ZARZĄDZENIE Nr 137/05 z dnia 5 października 2005
72
Informacja
728
Statut Miasta i Gminy
211
UCHWAŁA Nr XXXIII/481/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
29
Maćkowska Anna
197
UCHWAŁA Nr XLVIII/736/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
408
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
33
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007 z dnia 18 października 2007
47
Jan Marciniak
203
Informacja o wnikach naboru
93
UCHWAŁA Nr XXIX/380/2008 z dnia 30 października 2008r.
35
Uchwała nr XII/117/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
69
UCHWAŁA Nr II/3/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
60
UCHWAŁA nr XXV / 236 / 04 z dnia 14 października 2004r
72
UCHWAŁA Nr XLVII/707/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
Uchwała Nr IX/88/2007 z dnia 31 maja 2007
32
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZOOR)
86
UCHWAŁA Nr XXX/411/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
Jolanta Tadych
210
UCHWAŁA Nr XLVIII/744/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
100
OGŁOSZENIE o zamówieniu
722
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 12 grudnia 2006
135
UCHWAŁA Nr XLVIII/767/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2010 z dnia 21 grudnia 2010
47
ZARZĄDZENIE NR 16/2004 z dnia 03.03.2004r.
70
UCHWAŁA nr XX/190/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
73
UCHWAŁA Nr II/6/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
59
Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 12 maja 2008
25
Uchwała Nr XIV/121/2007 z dnia 27 września 2007r.
32
ZARZĄDZENIE Nr 100/2005 z dnia 22 sierpnia 2005
76
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 8 czerwca 2010
26
Mnichowska Halina
113
ZARZĄDZENIE Nr 69/2005 z dnia 5 lipca 2005
76
UCHWAŁA Nr V/52/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gim. Nr 4 w Nakle 399002-2010)
117
Protokół nr 54/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
184
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - usługi
65
Porządek Obrad XXII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
Krzysztof Ksobiak
211
Zarządzenie Nr 114/2009 z dnia 9 paźdzernika 2009
25
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gimnazjum Nr 4)
169
Zarządzenie nr 43/2003 z dnia 06.06.2003r.
70
UCHWAŁA Nr XVI/142/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
62
ZARZĄDZENIE Nr 152/2005 z dnia 26 października 2005
119
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
Pozostałe oświadczenia majątkowe dostępne sa w archiwum
89
ZARZĄDZENIE Nr 02/2006 z dnia 11 stycznia 2006
28
ZARZĄDZENIE Nr 71//2005 z dnia 08 lipca 2005
74
Protokół nr 41/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
57
UCHWAŁA Nr XXIII/274/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
Zarządzenie Nr 164/2010 z dnia 18 października 2010 roku
29
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2009 z dnia 22 czerwca 2009
50
Zarządzenie Nr 133/2009 z dnia 2 grudnia 2009
52
Bzdawka Tomasz
105
UCHWAŁA Nr XXIX/374/2008 z dnia 30 października 2008r.
32
Czesław Kucharski
203
UCHWAŁA Nr LVI/862/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
40
Zarządzenie Nr 82/2008 z dnia 9 lipca 2008
26
Protokoły z sesji
587
Zarządzenie Nr 78/2008 z dnia 3 lipca 2008
26
Wzory druków deklaracji i informacji podatkowych
101
ZARZĄDZENIE NR 157/05 z dnia 17 listopada 2005
123
ZARZĄDZENIE NR 43/05 z dnia 16 maja 2005
73
UCHWAŁA Nr XXX/297/05 z dnia 24 lutego 2005
76
Ogłoszenie o naborze nr 09/2007
26
Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 24 kwietnia 2007
70
ZARZĄDZENIE Nr 102/2005 z dnia 23 sierpnia 2005
69
Oświadczenia majątkowe
3644
OBWIESZCZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO
135
Barcz Lech
153
UCHWAŁA Nr VI/97/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
40
Oferty pracy
883
ZARZĄDZENIE Nr 163/2005 z dnia 28 listopada 2005
52
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
89
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 7 czerwca 2010
26
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (ZRP)
105
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Występie
72
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
159
ZARZĄDZENIE Nr 29/2005 z dnia 5 kwietnia 2005
73
Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego
107
UCHWAŁA Nr XVII/164/04 z dnia 29 stycznia 2004 r
68
Komisja Rewizyjna
136
Uchwała Nr XIII/136/2003 z dnia 30 października 2003 r.
77
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora olejowej kotłowni lokalnej w Występie
73
ZARZĄDZENIE Nr 128/05 z dnia 23 września 2005
72
Zarządzenie Nr 187/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
29
Uchwała Nr XIV/142 / 2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
134
Zarządzenie nr 113/2003 z dnia 30.10.2003r.
122
Ogłoszenia z roku 2006 dostępne są w archiwum
72
ZARZĄDZENIE Nr 64/2005 z dnia 24.06.2005
78
Zarządzenie Nr 118/2008 z dnia 15 października 2008
69
ZARZĄDZENIE Nr 15/05 z dnia 24 lutego 2005
74
Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku
26
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym
113
UCHWAŁA Nr VII/147/2011 z dnia 31 marca 2011r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/652/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
32
Ogłoszenia
953
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 14000 Euro
137
UCHWAŁA Nr VI/117/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XXIII/239/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
Pozostałe oświadczenia majątkowe
754
Ochrona środowiska
1216
Halina Mnichowska
205
Ogłoszenie o naborze nr 07 / 2005
117
UCHWAŁA Nr XXIX/389/2008 z dnia 30 października 2008r.
33
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 26 marca 2010
26
UCHWAŁA Nr XV/130/2007 z dnia 25 października 2007r.
35
Zarządzenia nr 06/2004 z dnia 22.01.2004r.
70
UCHWAŁA Nr XXIII/246/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na dostawę drzewek, krzewów, rozsad kwiatowych, wiązanek kwiatów oraz traw
69
UCHWAŁA Nr XLVII/710/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
33
Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i drukarek.
71
ZARZĄDZENIE NR 107/2005 z dnia 30 sierpnia
73
Uchwała Nr XV/151/ 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.
138
UCHWAŁA Nr XXXIII/476/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
28
UCHWAŁA Nr XXIII/228/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
Szalbierz-Werens Aurelia
51
Przetarg nieograniczony na dostawy partiami artykułów spożywczych
216
Uchwała Nr XI/107/03 z dnia 28.08.2003 r.
74
UCHWAŁA Nr XLI/567/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XLIII/603/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
Rominska-Jędrzejczak Iwona
141
OGŁOSZENIE o wyborze oferty
115
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2009r.
24
Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 9 kwietnia 2008
27
Ogłoszenie o naborze
354
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 10 marca 2010
27
Jan Światłowski
206
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
152
UCHWAŁA Nr XXVII/250/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
129
Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 11 maja 2011 roku
31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
104
UCHWAŁA Nr VI/126/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
Ogłoszenie o naborze nr 1/2006
72
UCHWAŁA Nr XXIX/271/2005 z dnia 20 stycznia 2005r
72
Informacja a stanie mienia komunalnego
105
Ogłoszenie o naborze nr 2/2006
66
UCHWAŁA Nr III/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
60
UCHWAŁA Nr XX/173/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
31
ZARZĄDZENIE Nr 25/2004 z dnia 29 marca 2004
77
Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
54
Protokół nr 21/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
Światłowski Jan
107
UCHWAŁA Nr XXIV/321/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
Uchwała Nr XI/110/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
61
UCHWAŁA Nr XL/564/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r.
32
ZARZĄDZENIE Nr 110/2005 z dnia 1 wrzesnia 2005
75
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane (131253-2011)
109
UCHWAŁA Nr XXIII/243/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 5 lutego 2010
30
Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 18 czerwca 2009
24
Zarządzenie Nr 05/2009 z dnia 15 stycznia 2009
70
ZARZĄDZENIE Nr 03/2007 z dnia 3 stycznia 2007
28
Uchwała Nr VII/63/2007 z dnia 29 marca 2007
31
UCHWAŁA Nr XLVIII/754/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Zarządzenie nr 60/03 z dnia 04.07.2003r
64
ZARZĄDZENIE Nr 52/2007 z dnia 31 maja 2007
25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
388
Zarządzenie nr 62/03 z dnia 04.07.2003r
66
UCHWAŁA Nr XXVI/357/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
68
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
53
Zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 10. 05. 2004 r.
65
Uchwała Nr IX/89/2007 z dnia 31 maja 2007
31
Ogłoszenie o naborze nr 13 / 2006
105
Strona główna
1093
Chwiłka Bartłomiej
147
UCHWAŁA Nr V/85/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr XXIV/320/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 118/2005 z dnia 14 września 2005
69
ZARZĄDZENIE Nr 54/2007 z dnia 05 czerwca 2007
27
Komunalne przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
192
Zarządzenie nr 09/2004 z dnia 11.02.2004 r.
72
PRZETARG NIEOGRANICZONY
112
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2009 z dnia 9 września 2009
50
Zarządzenie Nr 134/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
30
Zarządzenie na 114/2003 z dnia 6.11.2003r.
124
ZARZĄDZENIE Nr 56/2005 z dnia 10 czerwca 2005
70
UCHWAŁA Nr XXXIX/561/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXVIII/373/2008 z dnia 25 września 2008r.
33
Zarządzenie nr 93/2003 z dnia 22.10.2003
68
UCHWAŁA Nr XVIII/165/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XLIII/591/2009 z dnia 29 października 2009r.
32
ZARZĄDZENIE NR 50/05 z dnia 30 maja 2005
72
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2008 z dnia 09 stycznia 2008
21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU - roboty budowlane
222
Uchwała Nr XIII/127/2003 z dnia 30 października 2003r.
77
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Plac Szkolny wraz z odcinkiem kanlizacji deszczowej w Nakle n. Not. - II etap
108
UCHWAŁA Nr XLVI/670/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Zarządzenie Nr 139/2008 z dnia 18 grudnia 2008
49
UCHWAŁA Nr IX/171/2011 z dnia 26 maja 2011r.
68
Zarządzenie Nr 172/2010 z dnia 25 października 2010 roku
32
Uchwała Nr XIX/180/04 z dnia 30 marca 2004 r.
75
Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
28
Ogłoszenie o wyborzez oferty
108
UCHWAŁA Nr X/178/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
66
Porządek obrad XIV - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
661
Zarządzenie nr 63/03 z dnia 04.07.2003r
73
Uchwała nr XIX/185/2004z dnia 30 marca 2004 r.
74
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
405
UCHWAŁA Nr XXXVIII/349/05 z dnia 01 grudnia 2005
138
ZARZĄDZENIE Nr 61/2007 z dnia 06 czerwca 2007
27
Uchwała Nr VIII/80/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
35
ZARZĄDZENIE NR 75/2004 z dnia 27 sierpnia 2004
69
UCHWAŁA Nr XLII/404/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
81
ZARZĄDZENIE NR 35/05 z dnia 18 kwietnia 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 64/2004 z dnia 20 lipca 2004r.
69
ZARZĄDZENIE Nr 21/2005 z dnia 16 marca 2005
77
Zawiadomienie
452
ZARZĄDZENIE Nr 93/2005 z dnia 27 lipca 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 z dnia 11 kwietnia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 72/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r.
72
UCHWAŁA Nr XXVI/363/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
34
Zarządzenie Nr 138/2008 z dnia 18 grudnia 2008
52
Ogłoszenia, konkursy
1131
Zmiana treści SIWZ
57
Protokół
442
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
215
UCHWAŁA NR XXVIII / 270 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
128
OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
74
Karnikowska Adela
184
UCHWAŁA Nr X/176/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
66
OFERTA WSPÓŁPRACY dla podmiotów gospodarczych - CERTYFIKACJA CE
71
ZARZĄDZENIE Nr 148/2005 z dnia 20 października 2005
123
ZARZĄDZENIE Nr 77/2007 z dnia 07 września 2007
75
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/07
27
Zarządzenie Nr 92/2009 z dnia 20 sierpnia 2009
26
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku
30
PORZĄDEK OBRAD XXIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
ZARZĄDZENIE NR 01/2004 z dnia 7.01.2004r.
80
Zarządzenie Nr 188/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
29
Lista kandydatów
173
UCHWAŁA Nr X/184/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
67
UCHWAŁA Nr XXX/286/05 z dnia 24 lutego 2005
72
ZARZĄDZENIE Nr 121/05 z dnia 15 września 2005 r.
70
UCHWAŁA Nr XLV/630/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
143
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
80
OBWIESZCZENIE Burmistrza Nakła nad Notecią z dnia 29.10.2004
99
Hieronim Kołaczek
213
Ogłoszenie o naborze nr 07/2006
68
Zarządzenie Nr 126/2009 z dnia 9 listopada 2009
49
UCHWAŁA Nr X/185/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
67
UCHWAŁA Nr XV/150/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
139
Porządek obrad XV - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
UCHWAŁA Nr XXII/212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
73
ZARZĄDZENIE NR 2/K/2009 z dnia 13 stycznia 2009
24
Zarządzenie nr 82/2003 z dnia 18.08.2003r.
66
UCHWAŁA Nr V/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr XVII/248/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
71
UCHWAŁA Nr XXXII/305/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
29
Uchwała Nr III/11/06 z dnia 12 grudnia 2006
139
Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 14 marca 2004r.
65
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 14 czerwca 2010
28
ZARZĄDZENIE Nr 164/05 z dnia 29 listopada 2005
50
Zarządzenie nr 103/2003 z dnia 25.09.2003r.
55
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku
28
Uchwała Nr IX/90/2007 z dnia 31 maja 2007
34
UCHWAŁA Nr XXVII/261/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
130
UCHWAŁA Nr V/32/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIX/557/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXX/403/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
Lista osób zakwalifikowanych do nast. etapu
129
UCHWAŁA Nr XXIII/220/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Zarządzenie Nr 131/2008 z dnia 27 listopada 2008
53
Uzasadnienie
208
UCHWAŁA Nr XLIII/604/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
PORZĄDEK OBRAD XXXI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Oferta pracy
305
ZARZĄDZENIE Nr 80/2007 z dnia 20 września 2007
25
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 23 czerwca 2010
28
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZPR)
67
UCHWAŁA Nr XXIII/209/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Ogłoszenie II przetarg ustny - licytacja (ZRP)
68
UCHWAŁA Nr XLVI/680/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
39
Uchwała Nr VII/59/2007 z dnia 29 marca 2007r.
80
UCHWAŁA Nr LIV/840/2010 z dnia 30 września 2010r.
48
Matczuk Tadeusz
110
UCHWAŁA Nr XXXIX/554/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
34
Samorządy Mieszkańców
862
UCHWAŁA Nr XIII/132/03 z dnia 30 października 2003 r.
71
UCHWAŁA Nr LIII/822/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
38
Ogłoszenie o naborze nr 05/2006
68
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
220
ZARZĄDZENIE NR 129/2003 z dnia 31 grudnia 2003r.
117
UCHWAŁA Nr XXIII/253/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Zarządzenie Nr 91/2003 z dnia 10.09.2003 roku
69
ZARZĄDZENIE Nr 40/2007 z dnia 9 maja 2007
94
UCHWAŁA Nr XXIV/314/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
Planowanie przestrzenne
764
UCHWAŁA Nr V/93/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
Protokół nr 39/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
57
UCHWAŁA Nr II/5/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
60
Uchwała Nr XIX/178/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
71
UCHWAŁA Nr LII/812/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
38
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 26 lutego 2010
26
UCHWAŁA Nr V/35/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
87
UCHWAŁA Nr XXIII/309/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVII/249/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
64
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu ZRP(ponowne)
47
UCHWAŁA Nr XLI/572/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
36
Kubiak Mieczysław
177
ZARZĄDZENIE Nr 33/05 z dnia 13 kwietnia 2005
71
UCHWAŁA Nr XLIX/794/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
40
Zarządzenie nr 04/2004 z dnia 7.01.2004r.
75
UCHWAŁA Nr XLI/573/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
33
Zarządzenie Nr 88/2008 z dnia 28 lipca 2008
29
Oferta nr 2 - TEREN NIEZABUDOWANY
115
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
194
Zarządzenie Nr 202/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
54
UCHWAŁA Nr XXV/345/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
36
Informacje dostępne w archiwum
112
Uchwała Nr XXI/198/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
75
UCHWAŁA Nr XXVII/251/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
130
ZARZĄDZENIE NR 67/2005 z dnia 01 lipca 2005
72
Komunikaty z roku 2004 dostępne są w archiwum
74
UCHWAŁA Nr XXIII/221/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 z dnia 11 czerwca 2007
26
ZARZĄDZENIE NR 53/2004r. z dnia 02.07.2004r.
68
Siedlecki Marek
27
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 17 sierpnia 2010
28
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2007 z dnia 31 maja 2007
25
Regulamin organizacyjny
665
Zarządzenie Nr 91/2009 z dnia 20 sierpnia 2009
26
UCHWAŁA Nr XXX/408/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
Przetarg ustny nieograniczony i rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych , stanowiących własność gminy Nakło nad Notecią
75
Zarządzenie nr 61/03 z dnia 04.07.2003r
66
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia MGOPS
117
UCHWAŁA Nr XLII/405/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
81
UCHWAŁA Nr XLVII/715/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
Zarządzenie Nr 173/2010 z dnia 29 października 2010 roku
33
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
50
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
10
Protokół nr 44/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
57
Zarządzenie Nr 99/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
29
Zarządzenie Nr 117/2009 z dnia 19 paźdzernika 2009
29
Protokół nr 9/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
54
UCHWAŁA Nr XLVII/700/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
39
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 1 lipca 2010
29
PORZĄDEK OBRAD XLIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Zarządzenie nr 96/2003 z dnia 8.09.2003r.
64
Zarządzenie nr 88/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
69
Protokół nr 25/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
ZARZĄDZENIE Nr 74/2007 z dnia 27 czerwca 2007
73
KONKURS OFERT
75
UCHWAŁA Nr LVI/856/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
38
Zarządzenie Nr 155/2010 z dnia 4 października 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 106/2003 z dnia 8.10.2003r.
67
Uchwała nr XIX/186/2004 z dnia 30 marca 2004r.
70
ZARZĄDZENIE Nr 66/2004 z dnia 26 lipca 2004r.
71
UCHWAŁA Nr XXIII/306/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
75
Zarządzenie Nr 02/2009 z dnia 09 stycznia 2009
29
UCHWAŁA Nr XLVIII/784/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
63
ZARZĄDZENIE Nr 57/2005 z dnia 10 czerwca 2005
83
UCHWAŁA Nr XXII/206/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
35
Jan Grabarski
203
UCHWAŁA Nr XXIII/295/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
PORZĄDEK OBRAD L sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Zarządzenie nr 26/2004 z dnia 31.03.2004r
75
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 7 stycznia 2010
31
Zarządzenie Nr 120/2008 z dnia 27 października 2008
27
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 z dnia 29 stycznia 2007
28
UCHWAŁA NR XLII/411/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
31
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 2 czerwca 2008
26
ZARZĄDZENIE Nr 13/2006 z dnia 14 marca 2006
120
UCHWAŁA Nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006r.
61
UCHWAŁA Nr XXVII/258/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
137
UCHWAŁA Nr III/08/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
64
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 5 maja 2011 roku
31
Ogłoszenie o naborze nr 02/05
74
ZARZĄDZENIE NR 166/05 z dnia 6 grudnia 2005
121
UCHWAŁA Nr XLIII/590/2009 z dnia 29 października 2009r.
33
Uchwała Nr VIII/82/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
32
ZARZĄDZENIE Nr 75/2007 z dnia 29 czerwca 2007
28
UCHWAŁA Nr XLVI/653/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
38
Związek Miast Polskich
204
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych.
107
UCHWAŁA Nr XLVI/668/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
433
ZARZĄDZENIE Nr 83/2004 z dnia 20.09.2004
76
Zarządzenie Nr 103/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
29
UCHWAŁA Nr XXXI/294/2005 z dnia 31 marca 2005
73
Zarządzenie Nr 111/2003 z dnia 29.10.2003r.
122
UCHWAŁA Nr XXIX/376/2008 z dnia 30 października 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/654/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
ZARZĄDZENIE Nr 95/2005 z dnia 5 sierpnia 2005
73
UCHWAŁA Nr XLVI/655/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 20/2005 z dnia 16 marca 2005
72
UCHWAŁA Nr XLVI/656/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
Uchwała nr XI/101/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
71
UCHWAŁA Nr XLVI/657/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/658/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
43
Ogłoszenie o rozpoczęciu rokowań
50
UCHWAŁA Nr XLVI/659/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/660/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
33
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
108
UCHWAŁA Nr XLVI/661/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/662/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/643/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
112
UCHWAŁA Nr XLVI/663/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr IX/166/2011 z dnia 26 maja 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/664/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/665/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
Uchwała Nr XVI /159/ 2003
135
UCHWAŁA Nr XLVI/666/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/667/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Protokół nr 51/2010 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
60
UCHWAŁA Nr XLVI/669/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XLVIII/771/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/672/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVI/673/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (MGOPS)
342
UCHWAŁA Nr XXV/344/2008 z dnia 8 lipca 2008r.
86
Porządek obrad XI - sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
7
UCHWAŁA Nr XLVI/676/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
Szumlas Adam
168
UCHWAŁA Nr XLVI/677/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVI/678/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
52
UCHWAŁA Nr XLVI/679/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
39
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2009r.
27
UCHWAŁA Nr LIII/826/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/681/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14000 Euro
143
UCHWAŁA Nr XLVI/682/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLVI/683/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
38
Oferty inwestycyjne z roku 2004 dostępne są w archiwum
85
Ogłoszenie o zamówieniu
338
UCHWAŁA Nr VII/136/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XXX/407/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XLVI/684/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
38
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług eksploratora kotłowni lokalnej w Potulicach
75
UCHWAŁA Nr XLVI/685/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
KONKURS
75
UCHWAŁA Nr XLVI/686/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
Odpowiedzi na pytania z dnia 14.06.2010r.
73
UCHWAŁA Nr V/63/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XLVI/691/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/692/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2006 z dnia 1 marca 2006
48
UCHWAŁA Nr XLVII/693/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
40
Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 21 kwietnia 2008
29
UCHWAŁA Nr XLVII/695/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
39
Uchwała nr XII/119/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r
67
UCHWAŁA Nr XLVII/696/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
40
PORZĄDEK OBRAD XXX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
UCHWAŁA Nr XLVII/697/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
42
Zarządzenie nr 69/03 z dnia 24.07.2003r.
64
UCHWAŁA Nr XLVII/698/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
41
UCHWAŁA Nr XXIX/375/2008 z dnia 30 października 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVII/247/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
75
UCHWAŁA Nr XLVII/699/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XVIII/174/04 z dnia 26 lutego 2004r.
73
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią
168
Zarządzenia nr 94/2003 z dnia 18.08.2003r.
72
UCHWAŁA Nr XLVII/701/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XLVII/702/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVII/703/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
40
UCHWAŁA Nr XLVII/704/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
Ołoszenie o zamówieniu - dostawy
114
Mienie komunalne
706
UCHWAŁA Nr XLVII/705/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
40
UCHWAŁA Nr XXIV/232/04 z dnia 30 września 2004r
72
UCHWAŁA Nr XLVII/706/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVII/708/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 10 lipca 2009
27
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/06 - MGOPS w Nakle
142
OGŁOSZENIE O KONKURSACH
76
UCHWAŁA Nr XLVII/709/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVI/687/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVI/688/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr LIV/835/2010 z dnia 30 września 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVI/689/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
ZARZĄDZENIE NR 81/2005 z dnia 11 lipca 2005
27
UCHWAŁA Nr XLVI/690/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVII/711/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/712/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
192
Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 2 lipca 2009
27
UCHWAŁA Nr XLVII/713/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
Zarządzenie nr 59/03 z dnia 04.07.2003r
75
UCHWAŁA Nr XLVII/714/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
34
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 18 czerwca 2010
29
Uchwała Nr VII/66/2007 z dnia 29 marca 2007
33
UCHWAŁA Nr XLVII/716/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
UCHWAŁA Nr III/12/06 z dnia 12 grudnia 2006
131
UCHWAŁA Nr XLVII/718/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLVII/719/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVII/720/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XLVII/721/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 10 czerwca 2010
30
Uchwała nr XVIII/176/2004 z dnia 26 lutego 20004r.
77
UCHWAŁA Nr XLVII/722/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
Ogłoszenie o naborze nr 03/2005
75
UCHWAŁA Nr XLVII/723/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
35
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 25 maja 2011 roku
31
UCHWAŁA Nr XLVII/724/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVII/725/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
36
Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 8 maja 2008
30
UCHWAŁA Nr XLVII/726/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
39
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Budowa ulicy Plac Szkolny wraz z odcinkiem kanlizacji deszczowej w Nakle nad Notecią - II etap"
110
UCHWAŁA Nr XLVII/727/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVII/729/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XXIII / 221/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
71
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 27 maja 2011 roku
30
UCHWAŁA Nr XLVII/730/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
38
Zarządzenie Nr 151/2010 z dnia 27 września 2010 roku
29
UCHWAŁA Nr XLVII/731/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
40
UCHWAŁA Nr XLIV/620/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XLVII/732/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
39
ZARZĄDZENIE Nr 61/2005 z dnia 20 czerwca 2005
72
UCHWAŁA Nr XLVII/733/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
41
Uchwała Nr VII/72/2007 z dnia 29 marca 2007
35
Zarządzenie Nr 79/2008 z dnia 3 lipca 2008
28
UCHWAŁA Nr XXXIII/322/2005 z dnia 9 czerwca 2005
30
UCHWAŁA Nr L/806/2010 z dnia 27 maja 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XXIII/233/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XLVII/735/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
37
Wzory druków deklaracji i informacji podatkowych na rok 2010
122
ZARZĄDZENIE Nr 37/2005 z dnia 6 maja 2005
75
Zarządzenie nr 73 z dnia 6 sierpnia 2003r.
73
UCHWAŁA Nr L/800/2010 z dnia 27 maja 2010r.
35
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 5 lipca 2010
30
UCHWAŁA Nr L/801/2010 z dnia 27 maja 2010r.
38
UCHWAŁA Nr L/803/2010 z dnia 27 maja 2010r.
38
UCHWAŁA Nr L/804/2010 z dnia 27 maja 2010r.
37
UCHWAŁA Nr L/805/2010 z dnia 27 maja 2010r.
37
Uchwała Nr VII/67/2007 z dnia 29 marca 2007
35
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 8 marca 2011 roku
33
UCHWAŁA Nr L/807/2010 z dnia 27 maja 2010r.
34
UCHWAŁA Nr XLV/638/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
67
UCHWAŁA Nr L/808/2010 z dnia 27 maja 2010r.
40
Zarządzenie Nr 106/2009 z dnia 15 września 2009
27
UCHWAŁA Nr XLVIII/737/2010 z dnia 25 marca 2010r.
40
UCHWAŁA Nr XXII/202/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XLVIII/738/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVIII/740/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr. XXI/200/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
74
UCHWAŁA Nr XLVIII/741/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
Uchwała nr X/98/2003 z dnia 26.06.2003r.
72
UCHWAŁA Nr XXIII/282/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XLVIII/742/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
Sesje Rady Miejskiej
43
UCHWAŁA Nr XLVIII/743/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
ZARZĄDZENIE NR 98/04 z dnia 16 grudnia 2004
129
ZARZĄDZENIE Nr 89/2004 z dnia 5 listopada 2004r
134
UCHWAŁA Nr XLVIII/745/2010 z dnia 25 marca 2010r.
40
UCHWAŁA Nr XLVIII/746/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa (Zakład Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie)
74
UCHWAŁA Nr XLVIII/747/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLVIII/748/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 18 lutego 2010
27
UCHWAŁA Nr XXIII/269/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XLVIII/749/2010 z dnia 25 marca 2010r.
35
PORZĄDEK OBRAD XXXII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
10
UCHWAŁA Nr XLVIII/750/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 24/05 z dnia 22 marca 2005
77
UCHWAŁA Nr XLVIII/751/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
UCHWAŁA Nr XLVIII/752/2010 z dnia 25 marca 2010r.
39
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót objętych planem remontowym na 2004r. (..)
71
UCHWAŁA Nr XLVIII/753/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 06/2005 z dnia 1 lutego 2005
66
Stawki podatkowe 2003
108
UCHWAŁA Nr XLVIII/755/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/756/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 10/05 z dnia 14 lutego 2005
71
UCHWAŁA Nr XXVIII / 268 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004
127
UCHWAŁA Nr XLVIII/757/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
PORZĄDEK OBRAD Nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
UCHWAŁA Nr XLVIII/758/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVIII/759/2010 z dnia 25 marca 2010r.
42
UCHWAŁA Nr XLVIII/760/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2010 r.
45
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
107
UCHWAŁA Nr XLVIII/762/2010 z dnia 25 marca 2010r.
41
UCHWAŁA Nr XXIV/333/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XLVIII/763/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 z dnia 10 maja 2005
66
ZARZĄDZENIE Nr 144/2005 z dnia 18 października 2005
72
UCHWAŁA Nr XLVIII/764/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Zarządzenie Nr 40 /2004 z dnia 10 maja 2004 roku
69
UCHWAŁA Nr XLVIII/766/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 109/2007 z dnia 26 listopada 2007
51
UCHWAŁA Nr XLVIII/765/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XLVIII/768/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XXVI/361/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
34
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
154
UCHWAŁA Nr XLVIII/769/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
ZARZĄDZENIE NR 31/K/2007 z dnia 12 listopada 2007
51
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2010 z dnia 15 kwietnia 2010
50
UCHWAŁA Nr XLVIII/770/2010 z dnia 25 marca 2010r.
33
Zarządzenie Nr 186/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
31
Dornowski Leszek
227
UCHWAŁA Nr XLVIII/772/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Zarządzenie Nr 117/2008 z dnia 16 października 2008
27
Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 17 marca 2008
27
UCHWAŁA Nr XLVIII/773/2010 z dnia 25 marca 2010r.
41
ZARZĄDZENIE NR 11/04 z dnia 18.02.2004 r.
71
PORZĄDEK OBRAD Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu i Rad Gmin
4
UCHWAŁA Nr XLVIII/774/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
Ogłoszenie o naborze nr 04/2007
27
Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
207
UCHWAŁA Nr XLVIII/775/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Zarządzenie Nr 114/2008 z dnia 7 października 2008
27
UCHWAŁA Nr XLVIII/776/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
UCHWAŁA Nr V/73/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr XLVIII/777/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
53
UCHWAŁA Nr XLVIII/778/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLVIII/779/2010 z dnia 25 marca 2010r.
36
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym, rokowaniach na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych
68
UCHWAŁA Nr XLVIII/780/2010 z dnia 25 marca 2010r.
39
Protokół nr 2/2008 z powtórzonych czynności
40
UCHWAŁA Nr LVI/855/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XLVIII/781/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Uchwała Nr XIII/134/03 z dnia 30 października 2003 r.
68
UCHWAŁA Nr XLVIII/782/2010 z dnia 25 marca 2010r.
37
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 5 lipca 2010
27
UCHWAŁA Nr XLVIII/783/2010 z dnia 25 marca 2010r.
38
UCHWAŁA Nr XLIX/799/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
Rostrzygnięcie protestu
71
Zarządzenia nr 110/2003 z dnia 1.10.2003r.
126
UCHWAŁA Nr XLIX/785/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
39
UCHWAŁA Nr XLIX/786/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
ZARZĄDZENIE NR 90/2004 z dnia 05 listopada 2004 r
129
UCHWAŁA Nr IX/167/2011 z dnia 26 maja 2011r.
36
UCHWAŁA Nr XLIX/787/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
41
UCHWAŁA Nr XLVI/647/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
33
UCHWAŁA Nr XLIX/788/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy z lat ubiegłych dostępne są w archiwum
71
UCHWAŁA Nr XLIX/789/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
37
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
30
UCHWAŁA Nr XLIX/790/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
37
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego
48
UCHWAŁA Nr XLIX/791/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
35
UCHWAŁA Nr XLIX/792/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLIX/793/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
40
UCHWAŁA Nr VI/121/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
ZARZĄDZENIE Nr 145/2005 z dnia 19 października 2005
80
UCHWAŁA Nr XLIX/795/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
38
Ogłoszenie o naborze nr 12/2006
113
UCHWAŁA Nr XLIX/796/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
37
UCHWAŁA Nr XXIII/273/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XLIX/797/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XLIX/798/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
41
Zarządzenie nr 119/2003 z dnia 01.12.2003r.
123
UCHWAŁA Nr LII/811/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
40
UCHWAŁA Nr LII/813/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LII/814/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
39
Zarządzenie Nr 50/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.
72
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA
115
Zarządzenie Nr 42 z dnia 24 maja 2004 r.
64
ZARZĄDZENIE nr 34/2004 z dnia 10 maja 2004 r
67
UCHWAŁA Nr XVIII/169/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
34
Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej o pow. 150 m kw. do budynków 7a i 7b przy ul. Ks. Skargi w Nakle n. Not. - II etap
109
UCHWAŁA Nr LII/815/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
42
UCHWAŁA Nr LII/816/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
41
UCHWAŁA Nr XVII/152/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
64
Uchwała Nr VIII/77/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
33
UCHWAŁA Nr LIII/818/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
34
Zarządzenia z roku 2007 dostępne są w archiwum
73
UCHWAŁA Nr LIII/819/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
41
UCHWAŁA Nr LIII/820/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
39
UCHWAŁA NR XLII/412/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
31
ZARZĄDZENIE Nr 101/05 z dnia 23 sierpnia 2005
73
UCHWAŁA Nr LIII/821/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
37
Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku komunalnego w Paterku przy ul. Szubińskiej
75
Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 31 marca 2008
26
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (32672-2011)
75
PORZĄDEK OBRAD XXIV - sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
8
Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 15 września 2009
26
Zarządzenie Nr 102/2009 z dnia 9 września 2009
25
PORZĄDEK OBRAD XVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
UCHWAŁA Nr LIII/823/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
43
Małgorzata Dybalska
209
UCHWAŁA Nr LIII/824/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
38
Uchwała Nr XI/105/2003 z dnia 28.08.2003 r.
74
ZARZĄDZENIE Nr 126/2005 z dnia 22 września 2005
73
UCHWAŁA Nr LIII/825/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
36
Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 25 kwietnia 2008
27
UCHWAŁA Nr LIII/827/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIII/828/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XXX/402/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
UCHWAŁA Nr LIV/830/2010 z dnia 30 września 2010r.
85
Zarządzenie Nr 122/2009 z dnia 30 paźdzernika 2009
26
UCHWAŁA Nr LIV/831/2010 z dnia 30 września 2010r.
37
Zarządzenie Nr 65/2004
66
UCHWAŁA Nr LIV/833/2010 z dnia 30 września 2010r.
78
UCHWAŁA Nr LIV/834/2010 z dnia 30 września 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LIV/836/2010 z dnia 30 września 2010r.
31
UCHWAŁA Nr LIV/838/2010 z dnia 30 września 2010r.
37
UCHWAŁA Nr LIV/839/2010 z dnia 30 września 2010r.
38
UCHWAŁA NR XIX/181/2004 z dnia 30 marca 2004r.
72
Budżet Miasta i Gminy Nakło n. Not.
105
UCHWAŁA Nr LIV/841/2010 z dnia 30 września 2010r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 146/2005 z dnia 18 października 2005
77
UCHWAŁA Nr XXXIV/326/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
139
UCHWAŁA Nr LIV/842/2010 z dnia 30 września 2010r.
34
UCHWAŁA Nr LIV/843/2010 z dnia 30 września 2010r.
39
Zarządzenie Nr 30/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
72
UCHWAŁA Nr LIV/844/2010 z dnia 30 września 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LIV/845/2010 z dnia 30 września 2010r.
39
UCHWAŁA Nr LIV/846/2010 z dnia 30 września 2010r.
29
Zarządzenie Nr 197/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku
53
UCHWAŁA Nr LIV/847/2010 z dnia 30 września 2010r.
35
UCHWAŁA Nr LV/848/2010 z dnia 27 października 2010r.
38
PORZĄDEK OBRAD V sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
5
UCHWAŁA Nr LVI/849/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
Zarządzenie nr 77/2003 z dnia 25.06.2003r.
72
UCHWAŁA Nr LVI/850/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 58/2005 z dnia 10 czerwca 2005
84
Ogłoszenie o naborze nr 01/2009
47
ZARZĄDZENIE Nr 05/2006 z dnia 13 stycznia 2006
114
UCHWAŁA Nr VII/141/2011 z dnia 31 marca 2011r.
35
UCHWAŁA Nr LVI/852/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
38
UCHWAŁA Nr LVI/853/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
40
UCHWAŁA Nr LVI/854/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
38
Ogłoszenia o zawarciu umowy
391
UCHWAŁA Nr XXXV/330/2005 z dnia 27 września 2005
137
UCHWAŁA Nr LVI/857/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/245/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr LVI/858/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
UCHWAŁA Nr LVI/859/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
35
ZARZĄDZENIE Nr 155/2005 z dnia 16 listopada 2005
116
UCHWAŁA Nr LVI/861/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
36
PORZĄDEK OBRAD XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
12
Zarządzenia nr 128/2003 z dnia 31.12.2003r.
116
UCHWAŁA Nr II/03/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
38
Modyfikacja SIWZ
321
UCHWAŁA Nr V/86/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
43
UCHWAŁA Nr V/41/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/42/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/43/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr V/44/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr XIV/148/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
133
UCHWAŁA Nr V/45/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/46/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
33
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2009r.
113
Oferta nr 1 - TEREN NIEZABUDOWANY
118
UCHWAŁA Nr V/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/48/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/49/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/50/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/51/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
322
UCHWAŁA Nr XXIII/240/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr V/53/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/54/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
114
UCHWAŁA Nr V/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
ZARZĄDZENIE NR 104/04 z dnia 31 grudnia 2004
120
UCHWAŁA Nr V/56/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/57/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr XXIV/330/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/477/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr V/58/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
Uchwała Nr XXI/197/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
72
UCHWAŁA Nr V/59/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Protokół nr 45/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
131
UCHWAŁA Nr V/60/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
Zarządzenie nr 101/2003 z dnia 18.09.2003r.
73
Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 1 kwietnia 2008
69
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
149
Protokół nr 37/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
55
ZARZĄDZENIE NR 162/2005 z dnia 28 listopada 2005
54
ogłoszenie o przetargu na : Budowę kanalizacji ściekowej w Ślesinie
73
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku
28
Kucharski Czesław
69
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 31 maja 2010
28
ZARZĄDZENIE Nr 124/2005 z dnia 16 września 2005
78
UCHWAŁA Nr XXXIII/452/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
PROTOKÓŁ
214
Uchwała nr XVII/ 161/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.
82
UCHWAŁA Nr V/61/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr V/62/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/64/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
Uchwała nr XI/116/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
74
UCHWAŁA Nr V/65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
35
UCHWAŁA Nr V/66/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
UCHWAŁA Nr V/67/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/68/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Ogłoszenie o naborze nr 12 / 2006
105
UCHWAŁA Nr V/69/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
ZARZĄDZENIE Nr 63/05 z dnia 20 czerwca 2005
70
UCHWAŁA Nr V/70/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym
51
UCHWAŁA Nr V/71/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr XXIII/236/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2006 z dnia 21 lipca 2006
50
UCHWAŁA Nr V/74/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/75/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Dąbrowski Janusz
66
UCHWAŁA Nr V/76/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Zmiany do SIWZ z dnia 02.09.09 r
71
UCHWAŁA Nr V/77/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/78/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
Zarządzenie Nr 137/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
28
UCHWAŁA Nr XXIV / 230 / 04 z dnia 30 września 2004 r
78
Zakład Robót Publicznych
201
Nadolny Grzegorz
191
UCHWAŁA Nr V/79/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
41
Uchwała Nr XIV/117/2007 z dnia 27 września 2007r.
32
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku
30
UCHWAŁA Nr V/80/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (MGOPS)
78
UCHWAŁA Nr V/81/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/82/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
Uchwała Nr XIV/147/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
134
UCHWAŁA Nr V/83/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
PRZETARG OGRANICZONY
74
UCHWAŁA Nr V/84/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Zarządzenie Nr 134/2008 z dnia 27 listopada 2008
52
Odpowiedź na zapytanie Oferenta
27
UCHWAŁA Nr XXX/416/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
76
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZOOR)
69
Informacja o wyborze oferty
126
UCHWAŁA Nr V/87/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
125
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
92
UCHWAŁA Nr V/88/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Zarządzenie nr 98/2003 z dnia 15.09.2003r.
64
UCHWAŁA Nr V/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr V/90/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr V/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr XXIV/326/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
UCHWAŁA Nr V/92/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Ogłoszenie o naborze nr 13/2007
26
UCHWAŁA Nr V/94/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
UCHWAŁA Nr V/95/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XXIX/385/2008 z dnia 30 października 2008r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 100/2004 z dnia 10 grudnia 2004
122
UCHWAŁA Nr V/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
Zarządzenie Nr 190/2010 z dnia 29 października 2010 roku
52
UCHWAŁA Nr VI/96/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XXIII/305/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr VI/98/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VI/99/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
40
UCHWAŁA Nr VI/100/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
Zarządzenie Nr 03/2009 z dnia 09 stycznia 2009
27
Paliwoda Mariola
134
UCHWAŁA Nr VI/101/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
40
UCHWAŁA nr XIX/189/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
77
UCHWAŁA Nr VI/102/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku
28
Ogłoszenie o naborze nr 08/2006
68
UCHWAŁA Nr VI/103/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
41
Zarządzenie Nr 127/2009 z dnia 12 listopada 2009
51
UCHWAŁA Nr VI/104/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XLV/636/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
64
UCHWAŁA Nr VI/105/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VI/106/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w MGOPS
71
UCHWAŁA Nr VI/107/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
34
UCHWAŁA Nr VI/108/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
39
Odpowiedzi na pytania z dnia 14 i 15.06.2010r.
70
UCHWAŁA Nr VI/109/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
34
Zarządzenie Nr 14/04 z dnia 26.02.2004r.
80
UCHWAŁA Nr VI/111/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
36
Zarządzenie nr 109/2003 z dnia 13.10.2003r.
130
UCHWAŁA Nr VI/110/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
93
UCHWAŁA Nr VI/112/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
43
UCHWAŁA Nr VI/113/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
41
Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
27
UCHWAŁA Nr VI/114/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
42
Zarządzenie nr 79/2003 z dnia 18.08.2003r.
71
UCHWAŁA Nr VI/115/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
40
UCHWAŁA Nr VI/116/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
40
Komisje Rady
396
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
29
UCHWAŁA Nr XXIV/328/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
UCHWAŁA Nr VI/118/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
38
Zarządzenie nr 104/2003 z dnia 03.10.2003r.
66
Plichcinski Grzegorz
43
UCHWAŁA Nr VI/119/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
39
UCHWAŁA Nr XXXIX/562/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
33
UCHWAŁA Nr VI/120/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
39
ZARZĄDZENIE Nr 67/2004 z dnia 29 lipca 2004r.
68
ZARZĄDZENIE NR 102/04 z dnia 20 grudnia 2004
124
Uchwała Nr III/9/06 z dnia 12 grudnia 2006
135
UCHWAŁA Nr VI/122/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
41
UCHWAŁA Nr VI/123/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
39
UCHWAŁA Nr VI/124/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
39
Wniosek o warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
126
UCHWAŁA Nr XXXIII/447/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr VII/127/2011 z dnia 31 marca 2011r.
41
UCHWAŁA Nr VII/128/2011 z dnia 31 marca 2011r.
40
UCHWAŁA Nr VII/129/2011 z dnia 31 marca 2011r.
41
ZARZĄDZENIE Nr 112/2005 z dnia 2 września 2005
73
Przetarg nieograniczony na wykonanie zad. pn. “Remont elewacji z pracami termoizolacyjnymi obiektu Gimnazjum w Potulicach".
65
UCHWAŁA Nr VII/131/2011 z dnia 31 marca 2011r.
42
ZARZĄDZENIE Nr 41/2004 z dnia 31 maja 2004
78
UCHWAŁA Nr VII/133/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VII/134/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr VII/135/2011 z dnia 31 marca 2011r.
35
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 5 lutego 2010
28
Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 14 kwietnia 2009
26
UCHWAŁA Nr VII/137/2011 z dnia 31 marca 2011r.
38
UCHWAŁA Nr XXIII/212/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr VII/138/2011 z dnia 31 marca 2011r.
34
Uchwała Nr XI/103/2003 z dnia 28.08.2003r.
73
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
28
UCHWAŁA Nr VII/139/2011 z dnia 31 marca 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VII/140/2011 z dnia 31 marca 2011r.
39
Zarządzenie nr 20/2004 Z dnia 24 marca 2004 r.
73
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 6 sierpnia 2010
27
UCHWAŁA Nr VII/142/2011 z dnia 31 marca 2011r.
34
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
188
UCHWAŁA Nr VII/143/2011 z dnia 31 marca 2011r.
34
Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 10 lipca 2009
28
UCHWAŁA Nr VII/144/2011 z dnia 31 marca 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VII/145/2011 z dnia 31 marca 2011r.
35
PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
12
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku
28
UCHWAŁA Nr VII/146/2011 z dnia 31 marca 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VIII/148/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
35
UCHWAŁA Nr VIII/149/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
32
UCHWAŁA Nr VIII/150/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr VIII/151/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
36
UCHWAŁA Nr VIII/152/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/325/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
Postanowienie Nr 383/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2010 r.
3
UCHWAŁA Nr VIII/153/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
41
UCHWAŁA Nr VIII/154/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
35
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią
173
UCHWAŁA Nr VIII/155/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
36
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (54306-2011 - MGOPS)
75
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
29
ZARZĄDZENIE Nr 57/2007 z dnia 05 czerwca 2007
29
UCHWAŁA Nr IX/158/2011 z dnia 26 maja 2011r.
31
ZARZĄDZENIE Nr 38/2005 z dnia 09.05.2005
73
UCHWAŁA Nr IX/159/2011 z dnia 26 maja 2011r.
38
UCHWAŁA Nr IX/161/2011 z dnia 26 maja 2011r.
34
UCHWAŁA Nr IX/162/2011 z dnia 26 maja 2011r.
42
Uchwała XVII/149/2007
52
UCHWAŁA Nr IX/163/2011 z dnia 26 maja 2011r.
35
UCHWAŁA Nr IX/164/2011 z dnia 26 maja 2011r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 73/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r.
79
UCHWAŁA Nr IX/165/2011 z dnia 26 maja 2011r.
36
Uchwała Nr IX/93/2007 z dnia 31 maja 2007
32
Kiersznicki Jacek
238
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2008
25
UCHWAŁA Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
40
UCHWAŁA Nr V/27/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
PORZĄDEK OBRAD Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej
3
UCHWAŁA Nr V/29/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr V/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 z dnia 30 stycznia 2007
29
UCHWAŁA Nr XXII/203/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
35
UCHWAŁA Nr V/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
34
UCHWAŁA Nr XIII/131/03 z dnia 30 października 2003 r.
70
ZARZĄDZENIE Nr 116/05 z dnia 13 września 2005
77
UCHWAŁA Nr XX/185/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXX/406/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
PORZĄDEK OBRAD XXVII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 20 listopada 2009
50
Zarządzenie Nr 119/2008 z dnia 15 października 2008
28
Ogłoszenie o naborze nr 15/2007
28
UCHWAŁA Nr V/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 7 stycznia 2010
28
UCHWAŁA Nr V/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
39
Ogłoszenie o naborze nr 06 / 2005
114
UCHWAŁA Nr V/38/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
36
Zarządzenie nr 58/03 z dnia 04.07.2003r
69
UCHWAŁA Nr V/39/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
38
Zarządzenia nr 03/2004 z dnia 15.01.2004r.
72
UCHWAŁA Nr V/40/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
37
UCHWAŁA Nr XXXIV/325/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
138
ZARZĄDZENIE Nr 42/2005 z dnia 16 maja 2005
72
UCHWAŁA Nr XXVII/255/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
140
Kania Longina
216
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
133
OGŁOSZENIE postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji na Projekt i budowę Regionalnego Kompleksu Unieszkodliwiania i Gospodarki Odpadami
104
UCHWAŁA Nr XXVII/253/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
128
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 25 lutego 2010
30
UCHWAŁA Nr XXIV/331/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2008 z dnia 30 maja 2008
49
Zarządzenie Nr 101/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
30
Przetarg nieograniczony na Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów (...)
69
UCHWAŁA Nr XXVII/257/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
131
PORZĄDEK OBRAD XLVII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
11
Uchwała Nr XI/111/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
73
ZARZĄDZENIE NR 97/04 z dnia 15 grudnia 2004
126
UCHWAŁA Nr XXXI/428/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
63
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d/s księgowości
106
Zarządzenie Nr 183/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku
31
UCHWAŁA Nr XXIII/251/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
ZARZĄDZENIE NR 73/2005 z dnia 11 lipca 2005
70
Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 26 lutego 2009
28
ZARZĄDZENIE Nr 30/07 z dnia 18 kwietnia 2007
63
ZARZĄDZENIE NR 57/2004r. z dnia 02.07.2004r.
64
UCHWAŁA Nr XXVII/260/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
128
ZARZĄDZENIE NR 93/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
123
UCHWAŁA Nr XXVII/263/2004 z dnia 2 grudnia 2004r
128
Bolesław Kalisz
152
ZARZĄDZENIE Nr 77/2004 z dnia 15.09.2004
76
PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Uchwała Nr VII/70/2007 z dnia 29 marca 2007
34
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym i ograniczonym
27
Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 19 marca 2009
27
Protokół nr 2/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
56
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2010 z dnia 20 września 2010
48
UCHWAŁA Nr XXXV/334/2005 z dnia 27 września 2005
135
Informacja o Wynikach Naboru
58
UCHWAŁA Nr XXXVI/335/05 z dnia 27 października 2005
140
Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 23 marca 2009
27
UCHWAŁA Nr XXXVIII/360/05 z dnia 01 grudnia 2005
142
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie
192
ZARZĄDZENIE Nr 19/ 05 z dnia 16 marca 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 z dnia 4 marca 2004 r.
69
UCHWAŁA Nr XXXVIII/348/05 z dnia 01 grudnia 2005
132
UCHWAŁA Nr XXXVIII/351/05 z dnia 01 grudnia 2005
133
UCHWAŁA Nr XXXIX/369/05 z dnia 29 grudnia 2005
132
UCHWAŁA Nr XXXIII/480/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
30
UCHWAŁA NR XII/125/2003 z dnia 30 września 2003
75
UCHWAŁA Nr XLII/416/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
140
UCHWAŁA Nr XXIII/286/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2011
81
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 12 grudnia 2006
137
ZARZĄDZENIE Nr 88/2004 z dnia 5 listopada 2004
120
ZARZĄDZENIE Nr 08/2006 z dnia 22 czerwca 2006
121
Jedynak Andrzej
95
Uchwała Nr XV / 154 / 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r
135
Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 9 czerwca 2008
28
UCHWAŁA Nr III/10/06 z dnia 12 grudnia 2006
62
Zarządzenie nr 85/2003 z dnia 22.08.2003r.
68
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
63
ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 z dnia 21 marca 2007
28
Sołtysiak Andrzej
113
Uchwała nr XIV/141/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
70
UCHWAŁA nr XXVI/237/2004 z dnia 28 października 2004r.
72
Zarządzenie Nr 137/2009 z dnia 7 grudnia 2009
117
Protokół nr 17/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
54
Zarządzenie nr 05/2004 z dnia 22.01.2004r.
71
Kośmieja Aleksandra
52
ZARZĄDZENIE Nr 26/2005 z dnia 21 marca 2005
76
Zarządzenie Nr 140/2008 z dnia 18 grudnia 2008
52
Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
32
Uchwała Nr XVIII/169/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
68
ZARZĄDZENIE Nr 22/2005 z dnia 18 marca 2005
73
ZARZĄDZENIE 49/05 z dnia 27 maja 2005
27
Uchwała Nr XVI /156/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003r.
128
Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
31
Zarządzenie Nr 74/2009 z dnia 10 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 115/2009 z dnia 9 paźdzernika 2009
25
ZARZĄDZENIE Nr 78/2004 z dnia 15.09.2004r
70
Zarządzenie Nr 136/2008 z dnia 15 grudnia 2008
53
Uchwała Nr XIV/145/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
141
Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 3 lipca 2009
25
PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Zarządzenie nr 24/2004 z dnia 23 marca 2004 roku
68
ZARZĄDZENIE Nr 113/2007 z dnia 20 grudnia 2007
52
ZARZĄDZENIE NR 174/2005 z dnia 16 grudnia 2005
52
Uchwała Nr XI/109/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
73
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (ZOOR)
74
PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA
108
Informacja dotycząca dostepu do
8
ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 z dnia 30 stycznia 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 23/2005 z dnia 18 marca 2005
76
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
32
Protokół nr 35/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
56
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 10 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 25 czerwca 2009
74
UCHWAŁA NR XXIII /226/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
72
Uchwała nr X/99/2003 z dnia 26.06.2003r.
69
Zarządzenie Nr 07/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 25 stycznia 2010
28
Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 90/2009 z dnia 14 sierpnia 2009
26
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/06 - MGOPS w Nakle
77
Zarządzenie nr 66/2003r z dnia 04.06.2003r
78
Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
35
Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 05 czerwca 2009
27
Uchwała Nr VII/64/2007 z dnia 29 marca 2007
34
Zarządzenie Nr 01/2009 z dnia 09 stycznia 2009
28
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (Gim. Nr 4 w Nakle 414478-2010)
114
UCHWAŁA Nr XLI/568/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
36
ZARZĄDZENIE Nr 115/2005 z dnia 13 września 2005
69
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
95
ZARZĄDZENIE Nr 08/06 z dnia 23 stycznia 2006
116
Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 27 marca 2008
27
Ogłoszenie o naborze nr 11 / 2006
71
Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 21 kwietnia 2008
29
UCHWAŁA Nr I/2/2006 z dnia 27 listopada 2006r.
61
Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 15 lutego 2008
28
UCHWAŁA Nr XXIII/289/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
ZARZĄDZENIE Nr 04/2005 z dnia 06 stycznia 2005
78
ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 z dnia 17 stycznia 2008
30
UCHWAŁA Nr XLIV/629/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
63
UCHWAŁA Nr XXXIII/458/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXVI/512/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XV/128/2007 z dnia 25 października 2007r.
32
Zarządzenie nr 74/2003 z dnia 14.08.2003r.
70
Zarządzenie Nr 88/2009 z dnia 28 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 12 maja 2008
27
ZARZĄDZENIE Nr 95/2004 z dnia 03 grudnia 2004
125
Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
30
UCHWAŁA Nr XLII/401/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
87
Informacja w sprawie naboru nr 05/2007
72
Uchwała nr XIX/179/2004 z dnia 30 marca 2004 roku
76
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
126
ZARZĄDZENIE Nr 92/2005 z dnia 13 lipca 2005
76
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym, nieograniczonym
26
Uchwała Nr X/97/2007 z dnia 28 czerwca 2007
31
Informacja z dnia 20.11.2009 r. dot. przetargu nieograniczonego
46
ZARZĄDZENIE Nr 119/2005 z dnia 14 września 2005
73
Ogłoszenie o wyniku naboru (MGOPS)
144
ZARZĄDZENIE Nr 11/2005 z dnia 18 luty 2005
77
Uchwała Nr XIII/129/03 z dnia 30 października 2003 r.
72
UCHWAŁA Nr XXII/193/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
35
Uchwała Nr VIII/78/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
34
ZARZĄDZENIE Nr 68/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r.
74
Przetarg nieograniczony wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
112
Uchwała Nr IX/92/2007 z dnia 31 maja 2007
34
Zarządzenie Nr 122/03 z dnia 16.12.2003 r.
120
ZARZĄDZENIE Nr 70/2007 z dnia 31 lipca 2007
26
UCHWAŁA Nr XXXIII/478/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
31
Uchwała Nr XVIII/170/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
70
ZARZĄDZENIE Nr 18/05 z dnia 15 marca 2005
72
Protokół nr 34/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
56
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia z dnia 15 lutego 2010r.
90
przetarg nieograniczony na budowę muru oporowego i części socjalnej budynku (stan surowy) DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO w NAKLE NAD NOTECIĄ
75
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
300
Uchwała nr 187/2004 z dnia 30 marca 2004
61
ZARZĄDZENIE Nr 26A/2007 z dnia 21 marca 2007
27
UCHWAŁA Nr XVI/144/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
64
ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 z dnia 8 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 134/2005 z dnia 05 października 2005
73
Warszawski Paweł
161
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 04 maja 2010
28
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2007 z dnia 13 sierpnia 2007
25
UCHWAŁA NR XXX/288/05 z dnia 24 lutego 2005
74
ODWOŁANIE PRZETARGU
119
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro
119
UCHWAŁA Nr XXXIX/553/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXIX/379/2008 z dnia 30 października 2008r.
34
Ogłoszenie o czterech przetargach ustnych, ograniczonych
25
ZARZĄDZENIE Nr 74/2004 z dnia 27 sierpnia 2004
75
Ogłoszenie o naborze nr 7/2008
47
KONKURS ofert
47
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2009 z dnia 2 grudnia 2009
53
Grzegorz Nadolny
328
UCHWAŁA Nr XLVI/644/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
34
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
40
ZARZĄDZENIE Nr 99/2005 z dnia 19 sierpnia 2005
75
Zmiana terminu - Przetarg nieograniczony
26
Ogłoszenie o naborze nr 4/2008
46
ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 z dnia 30 lipca 2007
26
Szczepański Arkadiusz
113
Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 05 lutego 2009
28
ZARZĄDZENIE NR 99/04 z dnia 17 grudnia 2004
119
UCHWAŁA Nr XVIII/160/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
32
Postępowanie kwalifikacyjne (KPWiK)
93
ZARZĄDZENIE NR 9/K/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
50
Komórki organizacyjne
659
Wynik komkursu ofert
45
Protokół nr 49/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
58
WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO
104
Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 24 września 2010
30
Komunikat Burmistrza
73
Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku
31
Ozga Grażyna
132
Przetargi rozstrzygnięte w 2005 roku dostępne są w archiwum
104
Zarządzenie Nr 125/2009 z dnia 10 listopada 2009
52
UCHWAŁA Nr XXX/393/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 28 czerwca 2010
28
PORZĄDEK OBRAD XXVI - sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
7
Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 12 czerwca 2008
26
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
28
Protokół nr 52/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
56
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta
66
UCHWAŁA Nr XL/382/2006 z dnia 02 lutego 2006
31
UCHWAŁA Nr XXXIII/468/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
31
Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 23.02.2004r.
67
UCHWAŁA Nr XLI/576/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
36
Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 w Muzeum Ziemi Krajeńskiej
27
Informacja o wyborze Wykonawcy
139
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 1 lutego 2010
29
Infomacje dotyczące działań z zakresu ochrony środowiska w roku 2007 dostępny jest w archiwum
84
Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 10 lipca 2009
27
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między Sesjami
51
Uchwała Nr XII/118/2003 z dnia 30 września 2003 r.
75
Jednostki organizacyjne
150
ZARZĄDZENIE Nr 02/2005 z dnia 4 stycznia 2005
82
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 5 lutego 2010
29
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na
117
ZARZĄDZENIE Nr 109/2005 z dnia 26 sierpnia 2005
75
UCHWAŁA Nr XXIII/235/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Zarządzenie nr 99/2003 z dnia 16.09.2003 r.
67
UCHWAŁA nr XX/194/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
77
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 30 czerwca 2010
28
Porządek obrad XIII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy za rok 2007 dostępny jest w archiwum
117
UCHWAŁA NR XXIII/225/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.
82
ZARZĄDZENIE NR 22K/2007 z dnia 25 września 2007
46
Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 05.05.2004r
69
ZARZĄDZENIE Nr 72//2005 z dnia 08 lipca 2005
70
Zarządzenie Nr 02/2004 z dnia 12.01.2004 r.
72
UCHWAŁA NR XVIII/166/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
76
Karolczak Szymon
65
ZARZĄDZENIE NR 20/K/2009 z dnia 21 grudnia 2009
50
Uchwała Nr XV / 153 / 2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.
135
ZARZĄDZENIE Nr 54/2005 z dnia 30 maja 2005
75
Uchwała Nr XV/152/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
128
UCHWAŁA Nr XXXIII/489/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 50/2007 z dnia 4 czerwca 2007
28
Uchwała Nr X/100/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
33
Uchwała Nr XIV/146/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
132
Wykaz
46
Zarządzenie Nr 96/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
29
Postanowienie Nr 978/04 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
42
Uchwała Nr XIV/144/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
131
Zarządzenie Nr 111/2009 z dnia 17 września 2009
26
UCHWAŁA NR XXI/204/2004 z dnia 1 czerwca 2004r.
73
Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 115/2010 z dnia 16 lipca 2010
29
Zarządzenie Nr 70/2003 z dnia 24.12.2003 roku
64
Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 2 lipca 2009
27
Uchwała nr XVI /158/ 2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
141
KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
109
Protokół nr 47/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
57
Ogłoszenia o rostrzygniętych przetargach z roku 2007 dostępne są w archiwum
73
Uchwała nr XXII/214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
69
Wniosek - zaświadczenie wypis wyrys z ustaleń miejscowego planu zagosp. przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla działki
116
Zarządzenie nr 86/2003 z dnia 21.08.2003 r.
66
Uchwała Nr VII/58/2007 z dnia 29 marca 2007
36
ZARZĄDZENIE NR 160/05 z dnia 22 listopada 2005
117
UCHWAŁA Nr XVI/148/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
66
Protokół nr 3/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
57
Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 6 maja 2008
29
PORZĄDEK OBRAD XXVIII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
Porządek obrad XVII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
7
Porządek obrad XVIII - Sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not
6
Harmonogram imprez
120
PORZĄDEK OBRAD XXIII - sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
7
UCHWAŁA Nr XXX/396/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
ZARZĄDZENIE Nr 16/2005 z dnia 25 lutego 2005
74
PORZĄDEK OBRAD XXIX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
11
UCHWAŁA Nr XIV/139/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.
69
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
114
Molka Maria
104
Odpowiedzi na pytania z dnia 08.10.2009r.
117
PORZĄDEK OBRAD XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
ZARZĄDZENIE Nr 09/2005 z dnia 15 lutego 2005
72
Zarządzenie Nr 101/2009 z dnia 9 września 2009
27
Zarządzenie Nr 67/2008 z dnia 16 czerwca 2008
25
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
9
UCHWAŁA Nr XXIII / 223/ 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
75
PORZ?DEK OBRAD XLVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
6
Zarządzenie Nr 104/2009 z dnia 14 września 2009
26
PORZĄDEK OBRAD
7
PORZĄDEK OBRAD VIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
8
UCHWAŁA Nr XXX/274/2005 z dnia 24 lutego 2005
74
Zarządzenie nr 55/03 z dnia 04.07.2003r
68
ZARZĄDZENIE NR 64/2007 z dnia 09 licpa 2007
28
Zarządzenie nr 22/2004 z dnia 22 marca 2004 r.
76
Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 6 czerwca 2008
27
Zarządzenie nr 54/03 z dnia 04.07.2003r
67
UCHWAŁA Nr XXIII/292/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
ZARZĄDZENIE Nr 142/05 z dnia 12 października 2005
71
Zarządzenie nr 56/03 z dnia 04.07.2003r
66
ZARZĄDZENIE Nr 19/2004 z dnia 16 marca 2004 roku
72
Zarządzenie nr 57/03 z dnia 04.07.2003r
61
Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 5 marca 2009
75
Odpowiedź na pytanie z dnia 05.05.2011
76
Zarządzenie nr 64/03 z dnia 04.07.2003r
63
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 3 marca 2011 roku
34
Zarządzenie nr 65/03 z dnia 04.07.2003r
68
Zarządzenie nr 76 z dnia 25.06.2003r.
69
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 4 lipca 2010
28
Przetarg nieograniczony na wyposażenie sali gimnastycznej w Występie
220
UCHWAŁA Nr XVIII/166/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
33
Zarządzenie nr 83/2003r z dnia 8.08.2003r.
61
Aneks do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
72
ZARZĄDZENIE Nr 65a z dnia 20 lipca 2004r.
78
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
264
Zarządzenie nr 81/2003 z dnia 21.08.2003r.
66
Zarządzenie nr 90/2003 z dnia 01.09.2003r.
66
ZARZĄDZENIE NR 92/04 z dnia 18 listopada 2004
123
Zarządzenie nr 80 z dnia 19 sierpnia 2003r.
69
Zarządzenie Nr 04/2009 z dnia 09 stycznia 2009
27
UCHWAŁA nr XVIII/172/2004z dnia 26 lutego 2004r.
63
Zarządzenie nr 97/2003 z dnia 11.09.2003r.
69
UCHWAŁA Nr XXIII/252/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
ZARZĄDZENIE Nr 85/2004 z dnia 5.10.2004
79
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
ZARZĄDZENIE Nr 175/05 z dnia 16.12.2005
54
Uchwała Nr XVII/163/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku
73
Zarządzenie Nr 143/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
30
Zarządzenie nr 72 z dnia 21.07.2003r.
67
Uchwała nr XI/114/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
69
Zarządzenie nr 75/2003 z dnia 04.08.2003r.
68
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 8 marca 2010
27
Uchwała Nr XVIII/168/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
75
Zarządzenie Nr 50/2003 z dnia 24.07.2003r.
68
Zarządzenie nr 48/03 z dnia 30.06.2003r.
68
UCHWAŁA Nr IV/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
63
Zarządzenie nr 78/2003 z dnia 18.08.2003
68
UCHWAŁA Nr XXXIII/454/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
Zarządzenie nr 51/03 z dnia 04.07.2003r
67
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZRP)
47
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
73
Zarządzenie nr 52/03 z dnia 04.07.2003r
63
Zarządzenie Nr 35/2004 z dnia 14.05.2004r.
73
Zarządzenie Nr 36/2004 z dnia 14.05.2004r.
70
ZARZĄDZENIE Nr 39/2004 z dnia 19 maja 2004 r.
65
Zarządzenie Nr 43 z dnia 02 czerwca 2004
66
Zarządzenie Nr 45 z dnia 07czerwca 2004r.
66
Zarządzenie Nr 47/2004 z dnia 09 czerwca 2004r.
73
ZARZĄDZENIE nr 51/2004r. z dnia 30 czerwca 2004r.
69
ZARZĄDZENIE NR 52/2004r. z dnia 02.07.2004r.
69
ZARZĄDZENIE NR 54/2004r. z dnia 02.07.2004r.
68
ZARZĄDZENIE NR 55/2004r. z dnia 02.07.2004r.
66
ZARZĄDZENIE NR 56/2004r. z dnia 02.07.2004r.
69
ZARZĄDZENIE NR 58/2004r. z dnia 02.07.2004r.
73
ZARZĄDZENIE Nr 61/2004 z dnia 2 lipca 2004r.
67
Opis budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
49
ZARZĄDZENIE Nr 62/2004 z dnia 7 lipca 2004r.
63
ZARZĄDZENIE Nr 70 /2004 z dnia 16 sierpnia 2004r.
77
Zarządzenie Nr 81/2004 z dnia 13.09.2004
69
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2006 z dnia 22 czerwca 2006
46
ZARZĄDZENIE Nr 86/04 z dnia 15 pażdziernika 2004r
77
ZARZĄDZENIE Nr 28/2004 z dnia 16.04.2004
69
Zarządzenie nr 07/2004 z dnia 22.01.2004r.
84
Zarządzenia nr 08/2004 z dnia 03.02.2004r.
73
Zarządzenie nr 18/2004 z dnia 2.03.2004r.
75
Zarządzenie nr 29/2004 z dnia 16.04.2004 r.
74
Zarządzenie nr 33/2004 z dnia 05.05.2004r.
66
ZARZĄDZENIE Nr 01/2005 z dnia 3 stycznia 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 05/2005 z dnia 20 stycznia 2005
81
ZARZĄDZENIE Nr 13/2005 z dnia 21 lutego 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 z dnia 24 lutego 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 17/2005 z dnia 9 marca 2005
54
ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 z dnia 22 marca 2005
71
ZARZĄDZENIE Nr 28 /2005 z dnia 31 marca 2005
72
ZARZĄDZENIE Nr 31/05 z dnia 7 kwietnia 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 34/05 z dnia 18 kwietnia 2005
79
ZARZĄDZENIE Nr 32/2005 z dnia 12 kwietnia 2005
76
ZARZĄDZENIE NR 36/05 z dnia 29 kwietnia 2005
29
ZARZĄDZENIE NR 30/05 z dnia 7 kwietnia 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 41 /2005 z dnia 16 maja 2005
78
ZARZĄDZENIE Nr 40/2005 z dnia 17 maja 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 45/2005 z dnia 23 maja 2005
74
ZARZĄDZENIE Nr 46/2005 z dnia 23 maja 2005
75
ZARZĄDZENIE Nr 48/2005
70
ZARZĄDZENIE Nr 53/05 z dnia 30 maja 2005
82
ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 z dnia 19 maja 2005
73
ZARZĄDZENIE Nr 51/05
77
ZARZĄDZENIE Nr 52/05
72
ZARZĄDZENIE Nr 55/05 z dnia 30 maja 2005
78
ZARZĄDZENIE NR 60/05 z dnia 17 czerwca 2005
72
ZARZĄDZENIE Nr 70//2005 z dnia 08 lipca 2005
67
ZARZĄDZENIE NR 74/2005 z dnia 11 lipca 2005
24
ZARZĄDZENIE NR 77/2005 z dnia 11 lipca 2005
28
ZARZĄDZENIE Nr 111/05 z dnia 02 września 2005
75
ZARZADZENIE Nr 98/2005 z dnia 17 sierpnia 2005
73
ZARZĄDZENIE Nr 117/2005 z dnia 14 września 2005
66
ZARZĄDZENIE Nr 120/05 z dnia 14 września 2005
75
ZARZĄDZENIE NR 78/2005 z dnia 11 lipca 2005
27
ZARZĄDZENIE NR 79/2005 z dnia 11 lipca 2005
28
ZARZĄDZENIE NR 80/2005 z dnia 11 lipca 2005
27
ZARZĄDZENIE NR 82/2005 z dnia 11 lipca 2005
27
ZARZĄDZENIE NR 83/2005 z dnia 11 lipca 2005
26
ZARZĄDZENIE Nr 127/05 z dnia 23 września 2005
68
ZARZĄDZENIE Nr 113/2005 z dnia 2 września 2005
72
ZARZĄDZENIE Nr 135/05 z dnia 5 października 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 123/2005 z dnia 16 września 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 139/05 z dnia 11 października 2005
78
ZARZĄDZENIE Nr 143/05 z dnia 14 października 2005
76
ZARZĄDZENIE Nr 106/05 z dnia 01 września 2005
80
ZARZĄDZENIE NR 01/06 z dnia 18 styczeń 2006
30
ZARZĄDZENIE Nr 03/06 z dnia 1 marca 2006
27
ZARZĄDZENIE Nr 04/2006 z dnia 11 stycznia 2006
29
ZARZĄDZENIE NR 01/07 z dnia 04 stycznia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 z dnia 19 stycznia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 08/2007 z dnia 10 stycznia 2007
26
Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 23 kwietnia 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 02/2007 z dnia 3 stycznia 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 04/2007 z dnia 8 stycznia 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 05/2007 z dnia 8 stycznia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 06/2007 z dnia 9 stycznia 2007
23
ZARZĄDZENIE Nr 09/2007 z dnia 10 stycznia 2007
23
ZARZĄDZENIE Nr 07/2007 z dnia 9 stycznia 2007
30
ZARZĄDZENIE Nr 10/07 z dnia 15 stycznia 2007
22
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 z dnia 30 stycznia 2007
29
ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 z dnia 23 lutego 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 z dnia 23 lutego 2007
32
ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 z dnia 6 marca 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 z dnia 14 marca 2007
29
ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 z dnia 19 marca 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 z dnia 21 marca 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 z dnia 10 kwietnia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 28/2007 z dnia 11 kwietnia 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 z dnia 25 kwietnia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 z dnia 23 kwietnia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 z dnia 27 kwietnia 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 z dnia 30 kwietnia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 z dnia 30 kwietnia 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 z dnia 9 maja 2007
30
ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 z dnia 11 maja 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 z dnia 14 maja 2007
30
ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 z dnia 17 maja 2007
29
ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 z dnia 17 maja 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 z dnia 17 maja 2007
24
ZARZĄDZENIE Nr 47/2007 z dnia 17 maja 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 z dnia 17 maja 2007
30
ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 z dnia 28 maja 2007
30
ZARZĄDZENIE NR 63/2007 z dnia 02 lipca 2007
25
ZARZĄDZENIE NR 62/2007 z dnia 26 czerwca 2007
24
ZARZĄDZENIE 66/2007 z dnia 18 licpa 2007
26
ZARZĄDZENIE nr 72/2007 z dnia 06 czerwca 2007
22
ZARZĄDZENIE NR 71/2007 z dnia 02 sierpnia 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 67/2007 z dnia 25 lipca 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 z dnia 31 lipca 2007
28
ZARZĄDZENIE NR 76/2007 z dnia 31 sierpnia 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 53/2007 z dnia 05 czerwca 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 55/2007 z dnia 08 czerwca 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 59/2007 z dnia 14 czerwca 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 60/2007 z dnia 22 czerwca 2007
23
ZARZĄDZENIE Nr 73/2007 z dnia 07 sierpnia 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 78/2007 z dnia 12 września 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 81/2007 z dnia 26 września 2007
69
ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 z dnia 20 września 2007
29
ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 z dnia 03 października 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 82/2007 z dnia 02 października 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 87/2007 z dnia 10 października 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 90/2007 z dnia 12 października 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 92/2007 z dnia 17 października 2007
25
ZARZĄDZENIE Nr 93/2007 z dnia 17 października 2007
26
ZARZĄDZENIE Nr 95/2007 z dnia 18 października 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 88/2007 z dnia 11 października 2007
27
ZARZĄDZENIE Nr 89/2007 z dnia 12 października 2007
28
ZARZĄDZENIE Nr 96/2007 z dnia 18 października 2007
29
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 z dnia 03 stycznia 2008
28
ZARZĄDZENIE Nr 2/2008 z dnia 08 stycznia 2008
28
ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 z dnia 11 stycznia 2008
26
Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 18 stycznia 2008
27
Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku
31
ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 z dnia 17 stycznia 2008
29
Zarządzenie Nr 206/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
53
ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 z dnia 18 stycznia 2008
29
ZARZĄDZENIE Nr 9/2008 z dnia 18 stycznia 2008
31
Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 29 stycznia 2008
29
Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 05 lutego 2008
29
Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 07 lutego 2008
25
Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 08 lutego 2008
30
Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 08 lutego 2008
33
Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lutego 2008
27
Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 14 lutego 2008
25
Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 14 lutego 2008
30
Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 27 lutego 2008
25
Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 6 marca 2008
30
Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 7 marca 2008
28
Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lutego 2008
26
Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 19 marca 2008
25
Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 11 marca 2008
27
Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 27 marca 2008
30
Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 31 marca 2008
27
Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
25
Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 4 kwietnia 2008
27
Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 10 kwietnia 2008
27
Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 14 kwietnia 2008
30
Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 25 kwietnia 2008
27
Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 28 kwietnia 2008
29
Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 6 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 6 maja 2008
29
Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 6 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 6 maja 2008
25
Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 6 maja 2008
30
Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 13 maja 2008
24
Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 16 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 20 maja 2008
22
Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 26 maja 2008
26
Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 30 maja 2008
26
Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 26 maja 2008
28
Zarządzenie Nr 62/2008 z dnia 6 czerwca 2008
26
Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 6 czerwca 2008
26
Zarządzenie Nr 68/2008 z dnia 16 czerwca 2008
25
Zarządzenie Nr 69/2008 z dnia 16 czerwca 2008
27
Zarządzenie Nr 71/2008 z dnia 16 czerwca 2008
28
Zarządzenie Nr 72/2008 z dnia 16 czerwca 2008
27
Zarządzenie Nr 73/2008 z dnia 23 czerwca 2008
26
Zarządzenie Nr 74/2008 z dnia 27 czerwca 2008
26
Zarządzenie Nr 75/2008 z dnia 25 czerwca 2008
28
Zarządzenie Nr 76/2008 z dnia 27 czerwca 2008
24
Zarządzenie Nr 77/2008 z dnia 27 czerwca 2008
29
Zarządzenie Nr 80/2008 z dnia 3 lipca 2008
27
Zarządzenie Nr 81/2008 z dnia 3 lipca 2008
28
Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 17 lipca 2008
26
Zarządzenie Nr 84/2008 z dnia 17 lipca 2008
26
Zarządzenie Nr 87/2008 z dnia 25 lipca 2008
29
Zarządzenie Nr 86/2008 z dnia 25 lipca 2008
26
Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 22 lipca 2008
23
Zarządzenie Nr 92/2008 z dnia 12 sierpnia 2008
28
Zarządzenie Nr 93/2008 z dnia 14 sierpnia 2008
27
Zarządzenie Nr 94/2008 z dnia 19 sierpnia 2008
29
Zarządzenie Nr 95/2008 z dnia 19 sierpnia 2008
28
Zarządzenie Nr 97/2008 z dnia 25 sierpnia 2008
28
Zarządzenie Nr 100/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
26
Zarządzenie Nr 102/2008 z dnia 27 sierpnia 2008
32
Zarządzenie Nr 105/2008 z dnia 11 września 2008
28
Zarządzenie Nr 107/2008 z dnia 18 września 2008
26
Zarządzenie Nr 106/2008 z dnia 15 września 2008
30
Zarządzenie Nr 108/2008 z dnia 18 września 2008
27
Zarządzenie Nr 109/2008 z dnia 19 września 2008
30
Zarządzenie Nr 110/2008 z dnia 18 września 2008
28
Zarządzenie Nr 112/2008 z dnia 29 września 2008
29
Zarządzenie Nr 113/2008 z dnia 30 września 2008
31
Zarządzenie Nr 115/2008 z dnia 7 października 2008
25
Zarządzenie Nr 116/2008 z dnia 9 października 2008
28
Zarządzenie Nr 104/2008 z dnia 4 września 2008
33
Zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 29 października 2008
27
Zarządzenie Nr 122/2008 z dnia 31 października 2008
23
Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 31 października 2008
29
Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 22 stycznia 2009
27
Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 26 stycznia 2009
29
Zarządzenie Nr 08/2009 z dnia 21 stycznia 2009
30
Zarządzenie Nr 09/2009 z dnia 22 stycznia 2009
27
Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 3 marca 2009
28
Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 5 marca 2009
24
Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 11 marca 2009
28
Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 13 marca 2009
31
Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 20 marca 2009
25
Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 13 marca 2009
24
Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30 marca 2009
30
Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 30 marca 2009
28
Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 27 marca 2009
27
Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 31 marca 2009
27
Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 31 marca 2009
33
Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 14 kwietnia 2009
27
Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 16 kwietnia 2009
32
Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 21 kwietnia 2009
27
Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 24 kwietnia 2009
31
Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 21 kwietnia 2009
26
Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
26
Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
30
Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 4 maja 2009
28
Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 5 maja 2009
28
Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 11 maja 2009
31
Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 11 maja 2009
30
Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 12 maja 2009
28
Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 15 maja 2009
26
Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 13 maja 2009
27
Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 18 maja 2009
30
Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 18 maja 2009
23
Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 18 maja 2009
26
Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 18 maja 2009
27
Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 19 maja 2009
27
Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 19 maja 2009
25
Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 25 maja 2009
30
Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 25 maja 2009
28
Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 25 maja 2009
28
Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 27 maja 2009
23
Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 27 maja 2009
28
Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009
30
Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 02 czerwca 2009
26
Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 02 czerwca 2009
28
Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 05 czerwca 2009
26
Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 05 czerwca 2009
25
Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 15 czerwca 2009
26
Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 22 czerwca 2009
24
Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 22 czerwca 2009
30
Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 24 czerwca 2009
26
Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 25 czerwca 2009
24
Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 10 lipca 2009
29
Zarządzenie Nr 77/2009 z dnia 10 lipca 2009
24
Zarządzenie Nr 78/2009 z dnia 10 lipca 2009
29
Zarządzenie Nr 79/2009 z dnia 10 lipca 2009
32
Zarządzenie Nr 81/2009 z dnia 10 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 83/2009 z dnia 20 lipca 2009
27
Zarządzenie Nr 82/2009 z dnia 10 lipca 2009
25
Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 24 lipca 2009
24
Zarządzenie Nr 86/2009 z dnia 24 lipca 2009
26
Zarządzenie Nr 87/2009 z dnia 28 lipca 2009
26
Zarządzenie Nr 89/2009 z dnia 5 sierpnia 2009
28
Zarządzenie Nr 93/2009 z dnia 25 sierpnia 2009
28
Zarządzenie Nr 94/2009 z dnia 27 sierpnia 2009
27
Zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
28
Zarządzenie Nr 96/2009 z dnia 28 sierpnia 2009
29
Zarządzenie Nr 97/2009 z dnia 2 września 2009
27
Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 2 września 2009
27
Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 2 września 2009
25
Zarządzenie Nr 100/2009 z dnia 2 września 2009
23
Zarządzenie Nr 103/2009 z dnia 10 września 2009
29
Zarządzenie Nr 107/2009 z dnia 18 września 2009
26
Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 23 września 2009
26
Zarządzenie Nr 109/2009 z dnia 25 września 2009
23
Zarządzenie Nr 110/2009 z dnia 28 września 2009
28
Zarządzenie Nr 112/2009 z dnia 30 września 2009
26
Zarządzenie Nr 113/2009 z dnia 8 paźdzernika 2009
22
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
53
Zarządzenie Nr 116/2009 z dnia 19 paźdzernika 2009
28
Zarządzenie Nr 118/2009 z dnia 21 paźdzernika 2009
24
Zarządzenie Nr 119/2009 z dnia 26 paźdzernika 2009
30
Zarządzenie Nr 120/2009 z dnia 22 paźdzernika 2009
26
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010
31
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010
27
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 7 stycznia 2010
29
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 15 stycznia 2010
25
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 18 stycznia 2010
27
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 22 stycznia 2010
29
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 25 stycznia 2010
31
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 25 stycznia 2010
27
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 25 stycznia 2010
27
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 25 stycznia 2010
26
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 25 stycznia 2010
27
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 25 stycznia 2010
30
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 1 lutego 2010
31
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 5 lutego 2010
27
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 5 lutego 2010
69
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 18 marca 2010
28
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 18 marca 2010
27
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 25 marca 2010
30
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 26 marca 2010
25
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 26 marca 2010
26
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
26
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
28
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
30
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 12 kwietnia 2010
31
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
29
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010
25
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 10 maja 2010
26
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 10 maja 2010
28
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 12 maja 2010
29
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 13 maja 2010
24
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 18 maja 2010
27
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 1 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 24 maja 2010
29
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 25 maja 2010
30
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 26 maja 2010
26
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 31 maja 2010
28
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 31 maja 2010
30
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 1 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 7 czerwca 2010
34
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 1 czerwca 2010
30
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 7 czerwca 2010
26
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 8 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 10 czerwca 2010
27
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 10 czerwca 2010
25
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 10 czerwca 2010
31
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 10 czerwca 2010
28
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 10 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 16 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 17 czerwca 2010
30
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 17 czerwca 2010
28
Zarządzenie Nr 191/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
51
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 1 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 28 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010
28
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2006 z dnia 19 maja 2006
50
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 30 czerwca 2010
29
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 4 lipca 2010
25
Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 5 lipca 2010 roku
31
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 5 lipca 2010
25
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 5 lipca 2010
31
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 5 lipca 2010
29
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 5 lipca 2010
27
ZARZĄDZENIE NR 26/K/2007 z dnia 03 października 2007
51
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 5 lipca 2010
28
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 6 lipca 2010
29
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 8 lipca 2010
26
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku
25
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 4 sierpnia 2010
30
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 10 sierpnia 2010
33
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 10 sierpnia 2010
27
Zapytanie do przetargu niograniczonego
76
Wzory druków deklaracji oraz stawki podatkowe dostępne są w archiwum
102
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
29
Zarządzenie Nr 135/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 136/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 142/2010 z dnia 2 września 2010 r.
25
Zarządzenie Nr 139/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
29
Zarządzenie Nr 144/2010 z dnia 3 września 2010 r.
29
Zarządzenie Nr 145/2010 z dnia 6 września 2010 r.
27
Zarządzenie Nr 146/2010 z dnia 6 września 2010 r.
28
Zarządzenie Nr 147/2010 z dnia 16 września 2010 r.
26
Zarządzenie Nr 148/2010 z dnia 20 września 2010 r.
30
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
32
Zarządzenie Nr 154/2010 z dnia 4 października 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 153/2010 z dnia 4 października 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 156/2010 z dnia 5 października 2010 roku
30
Zarządzenie Nr 158/2010 z dnia 6 października 2010 roku
29
Zarządzenie Nr 160/2010 z dnia 6 października 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 157/2010 z dnia 5 października 2010 roku
30
Zarządzenie Nr 161/2010 z dnia 7 października 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 159/2010 z dnia 6 października 2010 roku
26
Zarządzenie Nr 163/2010 z dnia 13 października 2010 roku
30
Zarządzenie Nr 165/2010 z dnia 18 października 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 166/2010 z dnia 19 października 2010 roku
31
Zarządzenie Nr 168/2010 z dnia 22 października 2010 roku
29
Zarządzenie Nr 170/2010 z dnia 22 października 2010 roku
33
Zarządzenie Nr 169/2010 z dnia 22 października 2010 roku
31
Zarządzenie Nr 171/2010 z dnia 22 października 2010 roku
31
Zarządzenie Nr 178/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku
30
Zarządzenie Nr 180/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
27
Zarządzenie Nr 181/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 174/2010 z dnia 29 października 2010 roku
28
Zarządzenie Nr 175/2010 z dnia 29 października 2010 roku
31
Zarządzenie Nr 176/2010 z dnia 29 października 2010 roku
30
Zarządzenie Nr 177/2010 z dnia 29 października 2010 roku
32
Zarządzenie Nr 182/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku
32
Zarządzenie Nr 184/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
34
Zarządzenie Nr 185/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
31
Zarządzenie Nr 189/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku
29
Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
99
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
25
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
29
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
34
Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 5 czerwca 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 01/2011 z dnia 7 stycznia 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 03/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 04/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 06/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 09/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
36
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 08/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku
35
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
32
UCHWAŁA Nr X/183/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
65
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 7 marca 2011 roku
34
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 7 marca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 8 marca 2011 roku
36
Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
30
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 30 marca 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku
34
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku
27
Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
31
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
32
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
30
Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
28
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 2 maja 2011 roku
33
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 2 maja 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 9 maja 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
29
Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 17 maja 2011 roku
31
ZARZĄDZENIE Nr 32/2006 z dnia 24 maja 2006
118
ZARZĄDZENIE Nr 103/2007 z dnia 14 listopada 2007
119
Zarządzenie nr 107/2003 z dnia 9.10.2003r.
122
Zarządzenie nr 116/2003 z dnia 14.11.2003r.
126
Zarządzenie nr 115/2003 z dnia 6.11.2003r.
128
Zarządzenie nr 127 z dnia 31 grudnia 2003r.
128
ZARZĄDZENIE Nr 124/2003 z dnia 19.12.2003r.
111
Błędne wywołanie strony (podkategorii)
805
Ogłoszenie o konkursach (ZOOR)
50
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
202
UCHWAŁA Nr XVII/156/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
67
Ogłoszenie (ZOOR)
126
Uchwała Nr XII/111/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
35
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
187
Komunikaty z 2005 dostępne sa w archiwum
105
Komunikat
212
Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
51
Zarządzenie Nr 193/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku
53
Ogłoszenie o unieważnienieu przetargu nieograniczonego ZRP
49
PORZĄDEK OBRAD LI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
4
UCHWAŁA Nr XVII/158/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
61
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
119
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2010 z dnia 21 grudnia 2010
50
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2008 z dnia 31 marca 2008
52
ZARZĄDZENIE Nr 111/2007 z dnia 17 grudnia 2007
52
Protokół nr 19/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
191
Redakcja biuletynu
122
ZARZĄDZENIE NR 18/K/2008 z dnia 7 lipca 2008
46
Sprawozdania Burmistrza z działalności między Sesjami
465
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
112
Protokół nr 8/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
56
Powtórzenie czynności ocewny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
67
ZARZĄDZENIE NR 173/2005 z dnia 14 grudnia 2005
51
UCHWAŁA Nr III/09/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
60
Marciniak Jan
87
Konkurs wniosków o dotacje
113
Uchwała nr 13/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 17 listopada 2010 r.
95
ZARZĄDZENIE NR 172/2005 z dnia 14 grudnia 2005
55
Zarządzenie Nr 192/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku
53
UCHWAŁA Nr IX/169/2011 z dnia 26 maja 2011r.
64
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2010 z dnia 8 marca 2010
52
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
49
Gaitkowska Krystyna
47
ZARZĄDZENIE NR 20/K/2008 z dnia 4 sierpnia 2008
51
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
273
Zarządzenie Nr 02/2005 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 09 grudnia 2005
42
Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 14 listopada 2008
56
PORZĄDEK OBRAD LIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
ANEKS do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
49
Schemat organizacyjny
120
Arkadiusz Szczepański
212
Nakielski Osrodek Kultury
191
Dziennik Ustaw
134
Aleksandra Konieczna
210
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego
109
Zmiana SIWZ
48
Zarządzenie Nr 195/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku
57
UCHWAŁA Nr XVII/150/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
62
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2006 z dnia 25 czerwca 2006
113
ZARZĄDZENIE NR 23K/2007 z dnia 28 września 2007
49
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2009 z dnia 29 lipca 2009
48
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
111
ZARZĄDZENIE Nr 114/2007 z dnia 20 grudnia 2007
53
UCHWAŁA Nr XLV/633/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
64
Ogłoszenie o naborze nr 01/2005
187
ZARZĄDZENIE NR 6/K/2009 z dnia 05 stycznia 2009
49
Protokół nr 1/2010 z Inaguracyjnej sesji 2010-2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
54
ZARZĄDZENIE NR 32/K/2007 z dnia 14 listopada 2007
50
Protokół nr 15/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
44
Roman Swiątek
182
Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne - ZOOR
45
Marczewska Beata
175
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej
216
Uchwała nr X/96/2003 z dnia 26.06.2003
72
UCHWAŁA Nr XXX/412/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
61
ZARZĄDZENIE NR 22/K/2008 z dnia 2 października 2008
49
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
107
Uchwała Nr XI/104/2003 z dnia 28.08.2003 r.
68
ZARZĄDZENIE NR 24/K/2007 z dnia 02 października 2007
50
UCHWAŁA Nr XXIII/281/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
Ogłoszenie o naborze nr 04 / 2005
111
UCHWAŁA Nr XXII/217/ 2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
77
Odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2010
51
UCHWAŁA Nr X/182/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
65
UCHWAŁA Nr XIII/130/03 z dnia 30 października 2003 r.
70
UCHWAŁA Nr XXVIII/368/2008 z dnia 25 września 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/208/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/310/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIX/387/2008 z dnia 30 października 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XV/127/2007 z dnia 25 października 2007r.
35
Zarządzenie Nr 135/2009 z dnia 7 grudnia 2009
50
Ogłoszenie o naborze nr 03 / 2006
69
Muszyńska Ewa
28
UCHWAŁA Nr III/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
65
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach
108
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług transportowych ,,naprawy autobusów szkolnych”
66
UCHWAŁA Nr XXXI/418/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
62
Ogłoszenie o naborze nr 18/2007
44
UCHWAŁA Nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
64
UCHWAŁA Nr XXIV/322/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
Ogłoszenie o przetargach
26
Ogłoszenie o naborze nr 19/2007
47
Ogłoszenie o naborze nr 01 / 2007 z dnia 7 lutego 2007
73
UCHWAŁA Nr XLVI/641/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
Uchwała Nr VIII/79/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
33
Wyjaśnienie do przetargu
25
Zawiadomienie O Wyborze Oferty Najkorzystniejszej
25
Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
53
UCHWAŁA Nr XVIII/170/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
35
OGŁOSZENIE o przetaru nieograniczonym
102
UCHWAŁA Nr XXVI/349/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
33
ZARZĄDZENIE NR 1/K/2010 z dnia 18 stycznia 2010
50
PORZĄDEK OBRAD XXII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
UCHWAŁA Nr XXIII/265/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
ZARZĄDZENIE NR 5/K/2009 z dnia 07 stycznia 2009
49
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/05
75
Program ochrony srodowiska Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
97
UCHWAŁA Nr XXXI/429/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
56
Informacja o wyniku przetargu
29
PORZĄDEK OBRAD XV sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Informacja o wyborze oferty (MGOPS)
97
Zmiany ogłoszenia oraz SIWZ z dnia 03.09.09
70
UCHWAŁA Nr XX/172/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/290/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/288/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIX/383/2008 z dnia 30 października 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XL/381/2006 z dnia 2 lutego 2006
78
UCHWAŁA Nr XVI/147/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
65
Oferty inwestycyjne Gminy Nakło nad Notecią z 2005 roku dostępne sa w archiwum
90
UCHWAŁA Nr XXXI/421/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
62
ogłoszenie o rokowaniach
25
Powiatowa i Miejska Bibloteka Publiczna
197
Odpowiedzi na pytania z dnia 20 i 21 grudnia 2010
116
UCHWAŁA NR XVIII/167/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
72
UCHWAŁA Nr XXXVI/508/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXXIII/494/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
Sylwetki dostępne w archiwum
119
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
140
Plichciński Grzegorz
129
UCHWAŁA Nr XXXIII/445/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
Zawiadomienie o Proteście
26
Sprzątanie Świata – Polska 2005
101
UCHWAŁA Nr XXIII/219/2008 z dnia 29 maja 2008r.
38
UCHWAŁA Nr XXIII/272/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XLV/634/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
65
Ogłoszenie o naborze nr 04/2006
60
UCHWAŁA Nr XLVI/651/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
38
PORZĄDEK OBRAD LVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
UCHWAŁA Nr XLIII/598/2009 z dnia 29 października 2009r.
33
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (69676-2011)
74
UCHWAŁA Nr XXVII/364/2008 z dnia 22 września 2008r.
35
Jaranowska Alicja
188
Uchwała nr X/100/2003 z dnia 26.06.2003r.
74
Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania
96
UCHWAŁA Nr XXXVI/515/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
Odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2010
27
UCHWAŁA Nr XLIII/600/2009 z dnia 29 października 2009r.
34
Ogłoszenie o naborze (Straż Miejska)
50
UCHWAŁA Nr XXVI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
32
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2007 z dnia 03 września 2007
27
UCHWAŁA Nr XXX/400/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
Ogłoszenie o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
52
UCHWAŁA Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
62
UCHWAŁA Nr XVI/143/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
64
Przetarg nieograniczony na dostawę drzewek, krzewów oraz traw.
70
Rafał Mróz
206
UCHWAŁA Nr XXIX/391/2008 z dnia 30 października 2008r.
33
Uchwała Nr IX/83/2007 z dnia 31 maja 2007
33
Protokół nr 11/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
57
UCHWAŁA Nr XXII/199/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
36
Koniec Wioletta
52
UCHWAŁA Nr XXXVI/518/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
33
Protokół nr 18/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
55
Ogłoszenie o dwóch przetargach ustnych, nieograniczonych
28
Swiątek Roman
112
UCHWAŁA nr XXVI/238/04 z dnia 28 października 2004r
71
UCHWAŁA Nr XXXII/311/2005 z dnia 28 kwietnia 2005
74
UCHWAŁA Nr XXVIII/371/2008 z dnia 25 września 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXXI/424/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
61
UCHWAŁA Nr XXIV/319/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
80
UCHWAŁA Nr XVI/145/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
62
Uchwała Nr XX/195/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
82
UCHWAŁA Nr XXXVI/510/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
Zarządzenie Nr 204/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
55
UCHWAŁA Nr XXIII/223/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XLVI/649/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
72
OGŁOSZENIE o zamówieniu (ZRP)
118
UCHWAŁA Nr XXIV/340/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
Ogłoszenie o wydaniu decyzji
44
ZARZĄDZENIE Nr 108/2007 z dnia 26 listopada 2007
51
UCHWAŁA Nr XV/124/2007 z dnia 25 października 2007r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/315/2005 z dnia 9 czerwca 2005
31
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2007 z dnia 04 lutego 2007
25
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2007 z dnia 19 marca 2007
26
Kontrole wewnętrzne
272
UCHWAŁA Nr XXX/278/2005 z dnia 24 lutego 2005
29
ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 17 marca 2006
53
ZARZĄDZENIE NR 17/K/2008 z dnia 5 czerwca 2008
50
Protokół nr 24/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
55
UCHWAŁA Nr XV/135/2007 z dnia 25 października 2007r.
33
Miłosierna Ewa
153
Uchwała Nr XIV/122/2007 z dnia 27 września 2007r.
34
Uchwała Nr VII/61/2007 z dnia 29 marca 2007
31
PORZĄDEK OBRAD XVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
UCHWAŁA Nr XXXVI/519/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA nr XXVI/239/04 z dnia 28 października 2004r
73
Przetargi rozstrzygnięte z roku 2004 dostępne są w archiwum
111
UCHWAŁA Nr XXXIII/469/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
30
Ogłoszenie o naborze nr 09/2006
69
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXVI/244/2004 z dnia 28 października 2004r
77
UCHWAŁA Nr XXIX/388/2008 z dnia 30 października 2008r.
33
Informacje, komunikaty
160
UCHWAŁA Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
63
UCHWAŁA Nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
62
Kalisz Bolesław
64
Ogłoszenie o naborze nr 05 / 2007
64
Wynik konkursu (ZS w Potulicach)
29
UCHWAŁA Nr XXXIII/448/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
Zarządzenie Nr 131/2009 z dnia 27 listopada 2009
50
UCHWAŁA Nr XXIV/324/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
UCHWAŁA nr XX/193/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
66
UCHWAŁA Nr XXXVI/525/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
35
ZARZĄDZENIE NR 91/06 z dnia 02 października 2006
50
Uchwała Nr XXXI/291/2005 z dnia 31 marca 2005
83
Ogłoszenie o wyborze oferty (MGOPS)
24
UCHWAŁA Nr XXIII/250/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIII/486/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
Protokół nr 33/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
58
Zbiorcze zestawienie ofert
25
Zarządzenie Nr 203/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku
54
UCHWAŁA Nr XXIII/266/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XVIII/162/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
34
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy partiami artykułów spożywczych
77
UCHWAŁA Nr XLIV/626/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
63
Zarządzenie Nr 139/2009 z dnia 14 grudnia 2009
51
Zarządzenie Nr 125/2008 z dnia 31 października 2008
53
UCHWAŁA Nr XXXI/419/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
66
Uchwała Nr XIV/140/2003 z dnia 28 listopada 2003r.
70
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2010 z dnia 30 listopada 2010
52
UCHWAŁA Nr XXIII/291/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XLIII/589/2009 z dnia 29 października 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXXVI/521/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/455/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26
UCHWAŁA Nr XXXIII/474/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2010 z dnia 13 maja 2010
53
UCHWAŁA Nr XIII /137/ 2003 z dnia 30 października 2003 r.
66
Mistrzak Paweł
87
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (ZGO Rozwarzyn)
80
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
115
Ogłoszenie o naborze nr 02/2006
68
Przetarg nieograniczony na dostawy partiami artykułów spożywczych do stołówki(...)
68
Sprawozdania i protokoły
135
UCHWAŁA Nr XLII/406/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
33
Uchwała Nr VII/68/2007 z dnia 29 marca 2007
34
UCHWAŁA Nr XVI/139/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
38
UCHWAŁA Nr XLIII/597/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/302/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora olejowej kotłowni lokalnej w Lubaszczu
77
Protokół nr 48/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
58
UCHWAŁA Nr XXII/205/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
37
Andrzej Jedynak
95
UCHWAŁA Nr XXIV/233/04 z dnia 30 września 2004r
79
UCHWAŁA Nr XLII/583/2009 z dnia 24 września 2009r.
38
UCHWAŁA Nr XXII/213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku
78
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2007 z dnia 05 marca 2007
28
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
117
UCHWAŁA Nr X/181/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
66
PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2007 z dnia 13 lipca 2006
75
Ogłoszenie o naborze nr 06/2007
75
Pałubicka-Grzegorek Alina
30
ZARZĄDZENIE NR 4/K/2009 z dnia 19 stycznia 2009
54
Uchwała Nr IX/87/2007 z dnia 31 maja 2007
33
UCHWAŁA Nr XXIII / 228 / 2004 z dnia 30 sierpnia 2004r
72
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla pojazdów Urzędu Miasta i Gminy...
74
Protokół nr 4/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
56
UCHWAŁA Nr XXXIX/555/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
33
UCHWAŁA Nr IV/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
62
UCHWAŁA Nr XXX/394/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
UCHWAŁA Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
67
UCHWAŁA Nr XVIII/163/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
35
Tadeusz Matczuk
125
UCHWAŁA Nr XXIII/241/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
Uchwała nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 08 października 2010 r.
97
Uchwała Nr XI/103/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/283/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2008 z dnia 25 września 2008r.
36
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I OPON
78
Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
36
UCHWAŁA Nr XXXIV/324/2005 z dnia 31 sierpnia 2005
74
UCHWAŁA Nr XXVI/356/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
35
ZARZĄDZENIE NR 05/K/2010 z dnia 1 kwietnia 2010
50
PORZĄDEK OBRAD XXVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
Protokół nr 32/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
54
Konieczna Aleksandra
65
UCHWAŁA Nr XVIII/159/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
33
Zarządzenie Nr 205/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
57
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2010 z dnia 6 grudnia 2010
53
Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Wystepie"
115
Tadych Jolanta
110
UCHWAŁA Nr XXIV/316/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
32
UCHWAŁA NR XIII/138/2003 z dnia 30 października 2003 r
76
Zarządzenie Nr 200/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
55
Ogłoszenie o naborze nr 02/2007
69
ZARZĄDZENIE NR 01/K/2008 z dnia 02 stycznia 2008
26
UCHWAŁA Nr XLII/580/2009 z dnia 24 września 2009r.
37
Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
54
UCHWAŁA Nr X/179/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
65
Uchwała Nr III/8/06 z dnia 12 grudnia 2006
60
UCHWAŁA Nr XXIII/259/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV / 234 / 04 z dnia 30 września 2004r
72
UCHWAŁA Nr XLIII/601/2009 z dnia 29 października 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/271/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XLVI/648/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
33
Ogłoszenie o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
27
UCHWAŁA Nr XXXVI/520/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
36
Informacja (ZOOR)
91
ZARZĄDZENIE NR 1/K/2009 z dnia 06 stycznia 2009
27
ZARZĄDZENIE Nr 09/2006 z dnia 23 stycznia 2006
49
Pomoc
119
ZARZĄDZENIE Nr 170/2005 z dnia 13 grudnia 2005
56
Tadych-Manuszewska Bernadeta
118
UCHWAŁA Nr XLV/635/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
67
Zarządzenie Nr 130/2008 z dnia 25 listopada 2008
51
Mróz Rafał
115
ZARZĄDZENIE NR 8/K/2009 z dnia 27 kwietnia 2009
49
Sprawozdania roczne
136
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym
108
UCHWAŁA Nr II/05/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
64
UCHWAŁA Nr XXX/410/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
Spółki prawa handlowego
127
ZARZĄDZENIE NR 09/K/2008 z dnia 20 marca 2008
26
UCHWAŁA Nr XXIII/242/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
Uchwała Nr XIX/183/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
78
Postanowienie Nr 967 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
47
Zarządzenie Nr 124/2009 z dnia 5 listopada 2009
50
Zarządzenie Nr 137/2008 z dnia 18 grudnia 2008
53
UCHWAŁA Nr XLVI/642/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
38
ZARZĄDZENIE NR 28/K/2007 z dnia 31 października 2007
50
UCHWAŁA Nr XXXIII/453/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZRP)
103
Uchwała Nr IX/86/2007 z dnia 31 maja 2007
35
Protokół nr 1/2006 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
59
UCHWAŁA Nr XLII/581/2009 z dnia 24 września 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXIV/334/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXXI/427/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
59
UCHWAŁA Nr XXXIII/484/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
Sienkiewicz Alina
30
UCHWAŁA Nr XXXVI/514/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
33
Ogłoszenie o wyniku postępowania
114
UCHWAŁA Nr XXIII/268/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2010 z dnia 19 maja 2010
50
Modyfikacja SIWZ - dostawy (ZOOR)
28
UCHWAŁA Nr XLIV/618/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
39
Władysław Górski
127
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2008 - 054514
34
Informacja o wyborze oferenta (Gimnazjum Nr4 w Nakle nad Notecią)
25
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania zadanych przez Wykonawców z dnia 23.05.2011r.
53
UCHWAŁA Nr XVII/151/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
63
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n. “Budowa odcinków jezdni z kostki betonowej gr. 8,0 cm(...)
70
Ogłoszenie o unieważnieniu
51
UCHWAŁA Nr XXIII/254/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Protokół nr 6/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
57
Uchwała nr XII/121/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003r.
68
UCHWAŁA Nr XXIV/341/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
ZARZĄDZENIE NR 24/K/2008 z dnia 06 grudnia 2008
49
UCHWAŁA Nr XXIII/234/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Protokół nr 22/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
UCHWAŁA Nr XXXVI/522/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/216/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
Uchwała Nr XII/107/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
36
UCHWAŁA Nr IX/170/2011 z dnia 26 maja 2011r.
68
UCHWAŁA Nr XXIV/338/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
Ogłoszenie o naborze nr 08/2007
27
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2008 z dnia 30 października 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XV/126/2007 z dnia 25 października 2007r.
32
UCHWAŁA Nr XXVI/358/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
38
Gajewska Bernadeta
50
UCHWAŁA Nr XLIII/599/2009 z dnia 29 października 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/307/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIV/329/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2006 z dnia 27 grudnia 2006
47
Zarządzenie Nr 127/2008 z dnia 13 listopada 2008
53
Ogłoszenie o naborze nr 14/2007
27
Ogłoszenie o przetargu
80
Zarządzenie Nr 133/2008 z dnia 27 listopada 2008
51
UCHWAŁA Nr XXXIII/450/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług eksploratora węglowej kotłowni lokalnej położonej w Nakle przy ul. Kilińskiego 2
72
ZARZĄDZENIE Nr 100/2007 z dnia 2 listopada 2007
52
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2006 z dnia 12 czerwca 2006
49
ZARZĄDZENIE NR 21K/2007 z dnia 20 września 2007
50
UCHWAŁA Nr XXVI/359/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
33
Związki i Stowarzyszenia
128
Uchwała Nr XI/108/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
75
UCHWAŁA Nr XLIII/594/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XLII/585/2009 z dnia 24 września 2009r.
33
ZARZĄDZENIE NR 15/K/2006 z dnia 28 grudnia 2006
50
oferta nr 3 - TEREN NIEZABUDOWANY
95
Uchwała Nr VII/73/2007 z dnia 29 marca 2007
34
UCHWAŁA Nr XXIII/227/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Przetarg nieograniczony na na dostawy partiami artykułów spożywczych do stołówki.
71
PORZĄDEK OBRAD VIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
UCHWAŁA Nr XX/181/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXXVI/511/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXX/409/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
36
Protokół nr 14/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
56
ZARZĄDZENIE NR 03/K/2010 z dnia 8 marca 2010
48
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
160
Ogłoszenie o naborze nr 03/2010
44
ZARZĄDZENIE NR 25/K/2007 z dnia 28 września 2007
49
Uchwała Nr VII/65/2007 z dnia 29 marca 2007
36
Uchwała Nr 1/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 08 października 2010 r.
94
Uchwała Nr XI/105/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
33
Odpowiedzi na zapytania
76
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2006 z dnia 26 kwietnia 2006
50
UCHWAŁA Nr XXX/414/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
60
UCHWAŁA Nr XXIII/237/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIX/273/2005 z dnia 20 stycznia 2005
68
UCHWAŁA Nr XXIII/247/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku.
71
Uchwała Nr IX/84/2007 z dnia 31 maja 2007
34
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
52
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
3
Ogłoszenie o naborze nr 6/2008
48
UCHWAŁA Nr XVI/138/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
32
UCHWAŁA Nr XXX/413/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
59
UCHWAŁA Nr XXIII/304/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
UCHWAŁA Nr XX/184/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
33
WYNIKI naboru Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
46
Uchwała Nr XI/102/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
33
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
128
ZARZĄDZENIE NR 27/K/2008 z dnia 18 grudnia 2008
49
Zarządzenie Nr 135/2008 z dnia 11 grudnia 2008
54
Decyzja
32
Kwaśniewska Małgorzata
158
PORZĄDEK OBRAD XXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
3
ZARZĄDZENIE NR 21/K/2008 z dnia 2 września 2008
51
UCHWAŁA Nr XXXIII/470/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA NR XXX/277/2005 z dnia 24 lutego 2005
30
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym
81
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
29
UCHWAŁA Nr XXVIII/369/2008 z dnia 25 września 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/303/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
Zarządzenie Nr 201/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
55
UCHWAŁA Nr XLVI/645/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/294/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXVI/241/04 z dnia 28 października 2004r
73
UCHWAŁA Nr XXIII/249/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2008 z dnia 10 marca 2008 i regulamin
25
Odpowiedzi na pytania (MGOPS)
66
UCHWAŁA Nr XXXIII/466/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
Zarządzenie Nr 134/2009 z dnia 7 grudnia 2009
55
ZARZĄDZENIE NR 21/K/2009 z dnia 21 grudnia 2009
52
Ponowne ogłoszenie o naborze
101
Przetarg ustny nieograniczony
53
ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 z dnia 20 lutego 2006
52
Uchwała Nr XIV/120/2007 z dnia 27 września 2007r.
35
Uchwała nr X/97/2003 z dnia 26.06.2003r.
77
UCHWAŁA Nr III/07/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
61
Uchwała Nr XII/106/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
36
Podanie do publicznej wiadomości
44
UCHWAŁA Nr II/04/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.
62
UCHWAŁA Nr XXXVI/516/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XLI/570/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXVIII/372/2008 z dnia 25 września 2008r.
35
Ogłoszenie o przetargu ofertowym (NOK)
24
ZARZĄDZENIE NR 19/K/2009 z dnia 17 grudnia 2009
56
PORZĄDEK OBRAD XXI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
UCHWAŁA Nr XXIV/317/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
36
WYNIK KONKURSU (ZOOR)
47
ZARZĄDZENIE Nr 47/2006 z dnia 30 czerwca 2006
59
UCHWAŁA Nr XXXIII/492/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/262/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/384/2008 z dnia 30 października 2008r.
34
Protokół nr 20/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
UCHWAŁA Nr XXXIII/444/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
100
Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
55
UCHWAŁA Nr XXIII/230/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
Informacja o wynikach naboru
77
Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców z dnia 23.05.2011r.
55
Uchwała Nr VII/62/2007 z dnia 29 marca 2007
34
Pasieka Tomasz
51
UCHWAŁA Nr III/11/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
62
Przetargi Ustne Nieograniczone
111
UCHWAŁA Nr XLI/569/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
36
Odpowiedzi na pytania z dnia 9.06.09r. (ZGO Rozwarzyn)
68
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2008 z dnia 27 maja 2008
47
Ksobiak Krzysztof
65
UCHWAŁA Nr XVI/140/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
66
ZARZĄDZENIE Nr 169/2005 z dnia 13 grudnia 2005
52
UCHWAŁA Nr XXXI/289/2005 z dnia 31 marca 2005r.
33
UCHWAŁA Nr XXXVI/524/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXIII/483/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
30
UCHWAŁA Nr.XXI/201/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r
79
UCHWAŁA Nr XLIII/596/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/487/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
36
Uchwała Nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
35
ZARZĄDZENIE NR 35/K/2007 z dnia 28 grudnia 2007
49
ZARZĄDZENIE Nr 34/2006 z dnia 25 maja 2006
50
UCHWAŁA Nr XX/174/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXVI/243/2004 z dnia 28 października 2004r
76
UCHWAŁA Nr XXXIII/323/2005 z dnia 9 czerwca 2005
24
UCHWAŁA Nr XXXIII/314/2005 z dnia 9 czerwca 2005
25
UCHWAŁA Nr XXXII/308/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
28
UCHWAŁA Nr XXXII/307/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r
25
UCHWAŁA Nr XXXIII/319/2005 z dnia 9 czerwca 2005
30
UCHWAŁA Nr XXXII/312/2005 z dnia 28 kwietnia 2005
41
UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2005 z dnia 9 czerwca 2005
23
UCHWAŁA Nr XXXIII/317/2005 z dnia 9 czerwca 2005
24
UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2005 z dnia 9 czerwca 2005
31
UCHWAŁA Nr XXXIII/318/2005 z dnia 9 czerwca 2005
29
UCHWAŁA Nr XXXIII/313/2005 z dnia 9 czerwca 2005
28
UCHWAŁA Nr XLIV/625/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
63
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządząrzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
52
Postanowienie Nr 973 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
45
Strategia rozwoju
131
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
64
test
11
test1
2
asf
3
Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
51
Budżet na rok 2010
54
ZARZĄDZENIE NR 29/K/2007 z dnia 31 października 2007
48

3
UCHWAŁA Nr XXXVI/526/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
32
Statut Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
78
Dziennik ustaw
142
11
120
PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
2
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
2
PORZĄDEK OBRAD LIV sesji Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
2
PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
2
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
4
PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
2
PORZĄDEK OBRAD XX sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
2
UCHWAŁA Nr X/180/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
66
UCHWAŁA Nr X/177/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
65
UCHWAŁA Nr X/175/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
63
UCHWAŁA Nr X/173/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
63
UCHWAŁA Nr IX/172/2011 z dnia 26 maja 2011r.
66
UCHWAŁA Nr IV/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
60
UCHWAŁA Nr III/14/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
65
UCHWAŁA Nr III/06/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
66
UCHWAŁA Nr XLV/640/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
68
UCHWAŁA Nr XLV/632/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
66
UCHWAŁA Nr XLV/631/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
58
UCHWAŁA Nr XLIV/627/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
59
UCHWAŁA Nr XLIV/624/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
61
UCHWAŁA Nr XXXI/422/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
60
UCHWAŁA Nr XXXI/420/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
60
UCHWAŁA Nr XXX/417/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
58
UCHWAŁA Nr XVII/157/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
61
UCHWAŁA Nr XVII/153/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
63
UCHWAŁA Nr XVI/146/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
62
UCHWAŁA Nr II/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
57
UCHWAŁA Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
59
UCHWAŁA Nr XXXVIII/353/05 z dnia 01 grudnia 2005
59
Protokół nr 53/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
56
Protokół nr 50/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
56
Protokół nr 46/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
56
Protokół nr 43/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
57
Protokół nr 42/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
58
Protokół nr 38/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
54
Protokół nr 36/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
54
Protokół nr 26/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
Protokół nr 23/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
51
Protokół nr 16/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
59
Protokół nr 13/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
Protokół nr 12/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
52
Protokół nr 10/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
Protokół nr 7/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
53
Protokół nr 5/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nakle n.Not.
58
Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku
55
Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
55
Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
55
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
56
Zarządzenie Nr 199/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
53
Zarządzenie Nr 196/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku
52
Zarządzenie Nr 194/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku
53
Zarządzenie Nr 140/2009 z dnia 31 grudnia 2009
53
Zarządzenie Nr 138/2009 z dnia 14 grudnia 2009
48
Zarządzenie Nr 132/2009 z dnia 30 listopada 2009
47
Zarządzenie Nr 128/2009 z dnia 16 listopada 2009
46
Zarządzenie Nr 123/2009 z dnia 4 listopada 2009
47
Zarządzenie Nr 132/2008 z dnia 27 listopada 2008
49
Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 21 listopada 2008
54
Zarządzenie Nr 126/2008 z dnia 14 listopada 2008
48
ZARZĄDZENIE Nr 115/2007 z dnia 31 grudnia 2007
53
ZARZĄDZENIE Nr 112/2007 z dnia 17 grudnia 2007
53
ZARZĄDZENIE Nr 110/2007 z dnia 7 grudnia 2007
52
ZARZĄDZENIE Nr 107/2007 z dnia 26 listopada 2007
51
ZARZĄDZENIE Nr 105/2007 z dnia 16 listopada 2007
49
ZARZĄDZENIE Nr 104/2007 z dnia 16 listopada 2007
47
ZARZĄDZENIE Nr 102/2007 z dnia 7 listopada 2007
49
ZARZĄDZENIE Nr 44/2006 z dnia 20 czerwca 2006
51
ZARZĄDZENIE Nr 12/06 z dnia 13 marca 2006
47
ZARZĄDZENIE Nr 178/2005 z dnia 23 grudnia 2005
51
Informacja
51
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytk. obiektu budowlanego, terenu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
49
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
54
Zawiadomienie o złożeniu wniosku
72
Postanowienie
76
Paweł Mistrzak
51
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2010 z dnia 12 kwietnia 2010
49
ZARZĄDZENIE NR 17/K/2009 z dnia 2 grudnia 2009
55
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2009 z dnia 31 lipca 2009
50
ZARZĄDZENIE NR 7/K/2009 z dnia 27 lutego 2009
52
ZARZĄDZENIE NR 25/K/2008 z dnia 17 listopada 2008
46
ZARZĄDZENIE NR 23/K/2008 z dnia 23 października 2008
49
ZARZĄDZENIE NR 19/K/2008 z dnia 10 lipca 2008
50
ZARZĄDZENIE NR 16/K/2008 z dnia 5 czerwca 2008
46
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2008 z dnia 28 kwietnia 2008
49
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2008 z dnia 3 kwietnia 2008
47
ZARZĄDZENIE NR 14/K/2006 z dnia 27 września 2006
49
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2006 z dnia 31 sierpnia 2006
47
ZARZĄDZENIE NR 11/K/2006 z dnia 21 lipca 2006
48
ZARZĄDZENIE NR 34/K/2007 z dnia 21 grudnia 2007
49
ZARZĄDZENIE NR 33/K/2007 z dnia 19 grudnia 2007
48
ZARZĄDZENIE NR 02/K/2006 z dnia 27 stycznia 2006
47
ZARZĄDZENIE NR 30/K/2007 z dnia 1 listopada 2007
47
ZARZĄDZENIE NR 27/K/2007 z dnia 05 października 2007
48
ZARZĄDZENIE NR 20K/2007 z dnia 20 września 2007
51
ZARZĄDZENIE NR 19K/2007 z dnia 19 września 2007
49
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2010
48
Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2009r.
46
Przetarg nieograniczony - MGOPS
52
OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych
102
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
43
Zawiadomienie o wyborze oferty (MGOPS)
47
Przetarg nieograniczony na remont posadzki sali gimnastycznej - parkietu
92
Ogłoszenie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
42
Unieważnienie konkursu architektornicznego
43
Ogłoszenie o naborze nr 02/2010
43
Ogłoszenie o wyniku naboru (Straż Miejska)
46
Ogłoszenie o naborze nr 3/09
46
Ogłoszenie o naborze - ZOOR
43
Ogłoszenie o naborze nr 8/2008
47
OGŁOSZENIE o konkursie
87
Informacja w sprawie naboru nr 15/2007
42
Ogłoszenie o naborze nr 3/2008
43
Postanowienie Nr 972 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
43
Postanowienie Nr 968 / 2004 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
47
Odpowiedź na pytanie
39
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 14.000 EURO
31
WAŻNE!!! (ZOOR)
41
Regulamin przydzielania środków finansowych z funduszu GKP i RPA w Nakle
43
Światłowska Maria
42
Wessołowska Marzena
41
UCHWAŁA Nr XLVI/646/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.
32
UCHWAŁA Nr XLIV/623/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XLIV/621/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XLIII/593/2009 z dnia 29 października 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XLIII/592/2009 z dnia 29 października 2009r
33
UCHWAŁA Nr XLIV/619/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XLIII/605/2009 z dnia 29 października 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XLIII/588/2009 z dnia 29 października 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XLIII/587/2009 z dnia 29 października 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XLIII/602/2009 z dnia 29 października 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XLII/584/2009 z dnia 24 września 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XLII/582/2009 z dnia 24 września 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XLIII/595/2009 z dnia 29 października 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XLII/579/2009 z dnia 24 września 2009r.
30
UCHWAŁA Nr XLI/577/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XLI/574/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIX/556/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XLI/571/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XXXVI/523/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIX/559/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXVI/513/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XXXIII/482/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XXXIII/479/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXVI/509/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
36
UCHWAŁA Nr XXXIII/493/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/475/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
31
UCHWAŁA Nr XXXIII/490/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/473/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
28
UCHWAŁA Nr XXXIII/472/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
28
UCHWAŁA Nr XXXIII/488/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/471/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIII/485/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/449/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
32
UCHWAŁA Nr XXXIII/465/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
29
UCHWAŁA Nr XXXIII/464/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
37
UCHWAŁA Nr XXXIII/446/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/463/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/462/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
34
UCHWAŁA Nr XXXIII/461/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
30
UCHWAŁA Nr XXXIII/459/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXXIII/457/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
35
UCHWAŁA Nr XXXIII/456/2009 z dnia 26 lutego 2009r.
33
UCHWAŁA Nr XXX/405/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
37
UCHWAŁA Nr XXX/404/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXX/401/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXX/398/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXX/397/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXX/395/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIX/392/2008 z dnia 30 października 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIX/390/2008 z dnia 30 października 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIX/381/2008 z dnia 30 października 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIX/378/2008 z dnia 30 października 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIX/377/2008 z dnia 30 października 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXVIII/370/2008 z dnia 25 września 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2008 z dnia 25 września 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2008 z dnia 25 września 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/362/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/355/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
22
UCHWAŁA Nr XXVI/352/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXVI/350/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXVI/348/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXVI/347/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXVI/346/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIV/342/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIV/339/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIV/337/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIV/336/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIV/335/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIV/332/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIV/313/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/308/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/301/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/300/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/299/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/298/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/293/2008 z dnia 29 maja 2008r.
35
UCHWAŁA Nr XXIII/284/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/280/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/279/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/278/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/277/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/276/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/275/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/270/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXIII/267/2008 z dnia 29 maja 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXIII/264/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/263/2008 z dnia 29 maja 2008r.
28
UCHWAŁA Nr XXIII/261/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/260/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/257/2008 z dnia 29 maja 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXIII/256/2008 z dnia 29 maja 2008r.
27
UCHWAŁA Nr XXIII/255/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/248/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/244/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/238/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/232/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/231/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/229/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/226/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/225/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/224/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/222/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/217/2008 z dnia 29 maja 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XXIII/215/2008 z dnia 29 maja 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XXIII/214/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/213/2008 z dnia 29 maja 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXIII/211/2008 z dnia 29 maja 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XXIII/210/2008 z dnia 29 maja 2008r.
37
UCHWAŁA Nr XXIII/207/2008 z dnia 29 maja 2008r.
36
UCHWAŁA Nr XXII/204/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XXII/200/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
29
UCHWAŁA Nr XXII/198/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XXII/195/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XX/183/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XX/182/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XX/180/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
31
UCHWAŁA Nr XX/179/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
34
UCHWAŁA Nr XX/177/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
33
UCHWAŁA Nr XX/175/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XVIII/167/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
32
UCHWAŁA Nr XVIII/164/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
30
UCHWAŁA Nr XVI/137/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
33
UCHWAŁA Nr XVI/136/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
32
UCHWAŁA Nr XV/133/2007 z dnia 25 października 2007r.
31
UCHWAŁA Nr XV/134/2007 z dnia 25 października 2007r.
34
UCHWAŁA Nr XV/131/2007 z dnia 25 października 2007r.
31
UCHWAŁA Nr XV/132/2007 z dnia 25 października 2007r.
32
UCHWAŁA Nr XV/129/2007 z dnia 25 października 2007r.
33
UCHWAŁA Nr XV/125/2007 z dnia 25 października 2007r.
33
UCHWAŁA Nr XV/123/2007 z dnia 25 października 2007r.
31
Uchwała Nr XIV/119/2007 z dnia 27 września 2007r.
32
Uchwała Nr XIV/118/2007 z dnia 27 września 2007r.
33
Uchwała Nr XIV/116/2007 z dnia 27 września 2007r.
29
UCHWAŁA Nr XIII/115/2007 z dnia 13 września 2007r.
31
Uchwała Nr XII/114/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
33
Uchwała Nr XII/113/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
31
Uchwała Nr XII/112/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
34
Uchwała Nr XII/110/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
29
Uchwała Nr XII/108/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
30
Uchwała Nr XI/101/2007 z dnia 16 lipca 2007r.
31
Uchwała Nr X/98/2007 z dnia 28 czerwca 2007
30
Uchwała Nr X/96/2007 z dnia 28 czerwca 2007
31
Uchwała Nr IX/95/2007 z dnia 31 maja 2007
29
Uchwała Nr IX/91/2007 z dnia 31 maja 2007
31
Uchwała Nr IX/85/2007 z dnia 31 maja 2007
35
Uchwała Nr VIII/81/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
34
Uchwała Nr VIII/76/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
30
Uchwała Nr VIII/74/2007 z dnia 26 kwietnia 2007
32
Uchwała Nr VII/71/2007 z dnia 29 marca 2007
33
Uchwała Nr VII/69/2007 z dnia 29 marca 2007
35
Uchwała Nr VII/60/2007 z dnia 29 marca 2007
31
Uchwała Nr V/37/2007 z dnia 25 stycznia 2007r
31
UCHWAŁA NR XLII/410/2006 z dnia 27 kwietnia 2006
30
UCHWAŁA NR XXX/276/2005 z dnia 24 lutego 2005
26
UCHWAŁA Nr XXIV / 229 / 04 z dnia 30 września 2004r
72
Uchwała Nr XII/ 123 / 2003 z dnia 30 września 2003 roku
47
Uchwała Nr XI/112/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku
68
Uchwała nr XI/113/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
60
Uchwała nr X/95/2003 z dnia 26.06.2003r.
29
Górski Władysław
68
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
27
Wegner Alina
26
Nowaczyk Paweł
27
Lech Barcz
29
Tadych Bernadeta
29
ZARZĄDZENIE NR 3/K/2009 z dnia 19 stycznia 2009
23
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2008 z dnia 20 marca 2008
25
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2008 z dnia 13 marca 2008
23
ZARZĄDZENIE NR 07/K/2008 z dnia 10 marca 2008
23
ZARZĄDZENIE NR 04/K/2008 z dnia 21 lutego 2008
22
ZARZĄDZENIE NR 13/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
23
ZARZĄDZENIE NR 12/K/2007 z dnia 27 sierpnia 2007
23
ZARZĄDZENIE NR 10/K/2007 z dnia 15 lipca 2007
22
ZARZĄDZENIE NR 08/K/2007 z dnia 11 czerwca 2007
21
ZARZĄDZENIE NR 06/K/2007 z dnia 03 kwietnia 2007
26
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2010
22
Modyfikacja SIWZ z dnia 20.10.2010
26
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
28
Informacja o unieważnieniu postępowania
27
Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony - pierwszy
26
Zmiana ogłoszenia oraz SIWZ z dnia 11.09.2009r.
53
Zmiany do SIWZ (z godz. 12:02)
25
Ogłoszenie o licytacji
25
Ogłoszenie przetarg ustny - licytacja (ZRP)
24
Zmiany do SIWZ (z godz. 11:54)
25
Uzupełnienie SIWZ o korztorysy w formacie ATH
25
Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią
73
Przetarg nieograniczony na rekultywację starej części wysypiska
72
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
21
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZGO Rozwarzyn)
22
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (ZOOR)
21
Ogłoszenie o wyborze oferty (ZOOiR)
19
Protokół nr 1/2008
26
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego
22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
23
INFORMACJA o naborze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
25
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 01/2007
24
Ogłoszenie o naborze nr 2/2008
29
Próba błędnego wywołania strony
68

(c) OBPON.PL